Đại học ở Davao, Philippines
- Xếp hạng & Đánh giá -

2 ra khỏi 7
 • Đại học ở Davao
2
 • Đại học ở Davao
0
 • Đại học ở Davao

Bảng xếp hạng đại học Davao, Philippines 2022

#1

Ateneo de Davao University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (366 đánh giá)
Card image

 • #5 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[Đã đăng 02 tháng 11, 2021]
 • #20 
 • #8580 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#2

University of Southeastern Philippines

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (376 đánh giá)
Card image

 • #27 
 • #10727 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#3

University of the Philippines Mindanao

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (42 đánh giá)
Card image


#4

University of Mindanao

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (227 đánh giá)
Card image


#5

University of the Immaculate Conception

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (39 đánh giá)
Card image


#6

Davao Doctors College

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (22 đánh giá)

#7

Holy Cross of Davao College

Card image


Davao Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

Dân số: 1213000

: Davao,

 • Loại ổ cắm A
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 60 Hz
 • Loại ổ cắm B
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 60 Hz
 • Loại ổ cắm C
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 60 Hz

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Davao

google static map google map control google map control

Ateneo de Davao University đứng nhất tại Davao trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 102 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Davao Ateneo de Davao University có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả2 bảng xếp hạng nơiAteneo de Davao University được liệt kê

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS University Rankings: Asia:
Danh tiếng học thuật 30%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 20%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 10%
Mạng lưới nghiên cứu quốc tế 10%
Trích dẫn mỗi Báo cáo 10%

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Ranking Web of Universities:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận