Đại học ở Dnjepropetrovsk, Ukraina
- Xếp hạng & Đánh giá -

6 ra khỏi 11
 • Đại học ở Dnjepropetrovsk
1
 • Đại học ở Dnjepropetrovsk
0
 • Đại học ở Dnjepropetrovsk

Bảng xếp hạng đại học Dnjepropetrovsk, Ukraina 2022

#1

Національний гірничий університет

Card image

 • #10 
 • #2804 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#2

Дніпропетровський національний університет

Mức độ hài lòng của học viên: 3.9 / 5.0 (448 đánh giá)
 • #20 
 • #4167 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#3

Національна металургійна академія України

 • #37 
 • #5364 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#4

Український державний хіміко технологічний університет

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (227 đánh giá)
 • #43 
 • #5567 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#5

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (365 đánh giá)
 • #56 
 • #7770 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#6

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (476 đánh giá)
 • #71 
 • #11121 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#7

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (50 đánh giá)

#8

State Higher Educational Establishment "National Mining University"

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (62 đánh giá)

#9

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (196 đánh giá)

#10

Дніпропетровська медична академія

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (196 đánh giá)
Card image


#11

Dniepropetrovsk National University
Дніпропетровський національний університет

Mức độ hài lòng của học viên: 3.9 / 5.0 (475 đánh giá)
Card image


Dnjepropetrovsk Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

Dân số: 1033000

: Dnipropetrovsk,

 • Loại ổ cắm C
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 50 Hz
 • Loại ổ cắm F
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 50 Hz

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Dnjepropetrovsk

google static map google map control google map control

Національний гірничий університет đứng nhất tại Dnjepropetrovsk trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 102 xếp hạng các trường đại học.

xếp hạng nhà xuất bản

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Ranking Web of Universities:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận