Đại học ở Ebetsu, Nhật Bản
- Xếp hạng & Đánh giá -

3 ra khỏi 4
 • Đại học ở Ebetsu
3
 • Đại học ở Ebetsu
0
 • Đại học ở Ebetsu
Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất các đại học ở Ebetsu
 • 04 Apr, 2022: Ấn phẩm của Scimago Institutions Rankings - Universities. Rakuno Gakuen University xếp hạng thứ #525.
 • 01 Jan, 2022: Webometrics đăng tải những kết quả mới nhất của Webometrics Ranking Web of Universities. Bao gồm 3 các trường đại học đến từ Ebetsu.
 • 10 Jun, 2021: Ấn phẩm mới nhất Nature Index - Top Academic Institutions của Nature Index. xếp hạng thứ #2431.
 • 26 May, 2021: Ấn phẩm mới nhất ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking (Food Science & Technology) của ShanghaiRanking Consultancy. xếp hạng thứ #201.

Bảng xếp hạng đại học Ebetsu, Nhật Bản 2022

#1

Rakuno Gakuen University
酪農学園大学

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (164 đánh giá)
 • #127 
 • #525 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #201 
 • #4934 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#2

Hokkaido Information University
北海道情報大学

Mức độ hài lòng của học viên: 3.5 / 5.0 (36 đánh giá)
Card image

 • #166 
 • #2431 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]
 • #237 
 • #5437 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#3

Sapporo Gakuin University
札幌学院大学

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (16 đánh giá)
 • #298 
 • #6573 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#4

Hokusho University
北翔大学

Mức độ hài lòng của học viên: 3.3 / 5.0 (36 đánh giá)

Ebetsu Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

Dân số: 134000

: Hokkaidō,

 • Loại ổ cắm A
  • Điện áp khu dân cư: 100 V
  • Tần số: 60 Hz / 50 Hz
 • Loại ổ cắm B
  • Điện áp khu dân cư: 100 V
  • Tần số: 60 Hz / 50 Hz

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Ebetsu

google static map google map control google map control

Rakuno Gakuen University đứng nhất tại Ebetsu trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 117 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Ebetsu Rakuno Gakuen University có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả3 bảng xếp hạng nơiRakuno Gakuen University được liệt kê

xếp hạng nhà xuất bản

Nature Index

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Nature Index - Top Academic Institutions:
Số bài viết (AC)
Số phân số (FC)
Số phân số có trọng số (WFC)

Scimago Institutions

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Nghiên cứu 50%
Đổi mới 30%
Tính xã hội 20%

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Ranking Web of Universities:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận