Đại học ở Funchal, Bồ Đào Nha
- Xếp hạng & Đánh giá -

2 ra khỏi 3
 • Đại học ở Funchal
4
 • Đại học ở Funchal
0
 • Đại học ở Funchal
Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất các đại học ở Funchal
 • 04 Apr, 2022: Bảng Scimago Institutions Rankings - Universities mới. ở vị trí #518.
 • 01 Jan, 2022: Webometrics đăng tải những kết quả mới nhất của Webometrics Ranking Web of Universities. Bao gồm 2 các trường đại học đến từ Funchal.
 • 15 Dec, 2021: URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance cập nhật từ Madeira University đạt thứ hạng 1879.
 • 10 Jun, 2021: Ấn phẩm mới nhất Nature Index - Top Academic Institutions của Nature Index. xếp hạng thứ #1978.

Bảng xếp hạng đại học Funchal, Bồ Đào Nha 2022

#1

Madeira University
Universidade da Madeira

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (32 đánh giá)
Card image

 • #16 
 • #518 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #13 
 • #1978 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]
 • #15 
 • #1879 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]

#2

Higher Institute of Administration and Languages
Instituto Superior de Administração e Línguas

Mức độ hài lòng của học viên: 4.8 / 5.0 (10 đánh giá)
 • #37 
 • #4801 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#3

Higher School of Nursing of São José de Cluny
Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (24 đánh giá)

Funchal Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

Dân số: 101000

: Madeira, Funchal

 • Loại ổ cắm C
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 50 Hz
 • Loại ổ cắm F
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 50 Hz

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Funchal

google static map google map control google map control

Madeira University đứng nhất tại Funchal trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 117 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Funchal Madeira University có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả4 bảng xếp hạng nơiMadeira University được liệt kê

xếp hạng nhà xuất bản

Nature Index

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Nature Index - Top Academic Institutions:
Số bài viết (AC)
Số phân số (FC)
Số phân số có trọng số (WFC)

Scimago Institutions

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Nghiên cứu 50%
Đổi mới 30%
Tính xã hội 20%

xem phương pháp luận

Urap

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Ranking Web of Universities:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận