Đại học ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
- Xếp hạng & Đánh giá -

Istanbul
50 ra khỏi 51
 • Đại học ở Istanbul
33
 • Đại học ở Istanbul
19
 • Đại học ở Istanbul

Để học về kinh doanh xem bảng xếp hạng riêng của chúng tôi về trường kinh doanh ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất các đại học ở Istanbul
 • 27 Apr, 2022: Ấn phẩm củaTHE University Impact Rankings - Industry, Innovation, and Infrastructure (SDG9). Istanbul Technical University đạt thứ hạng cao nhất trong số các trường đại học ở Istanbul xếp hạng thứ #20.
 • 27 Apr, 2022: Ấn phẩm mới nhất THE University Impact Rankings - Reducing Inequalities (SDG10) của THE Times Higher Education, UK. 15 các trường đại học đến từ Istanbul có tên trong bảng xếp hạng.
 • 27 Apr, 2022: Ấn phẩm củaTHE World University Impact Rankings - Times Higher Education. Istanbul Technical University đạt thứ hạng cao nhất trong số các trường đại học ở Istanbul xếp hạng thứ #101.
 • 27 Apr, 2022: Ấn phẩm mới nhất THE University Impact Rankings - Sustainable Cities and Communities (SDG11) của THE Times Higher Education, UK. 11 các trường đại học đến từ Istanbul có tên trong bảng xếp hạng.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Istanbul

---
#44 
Istanbul Technical University
---
#109 
Istanbul Technical University
---
#126 
Bogazici University
Chính trị
#151 
Koc University
---
#157 
Istanbul University
---
#201 
Istanbul Technical University
---
#201 
Bogazici University
---
#251 
Bogazici University
---
#251 
Istanbul University
Toán học
#301 
Istanbul Technical University

Bảng xếp hạng đại học Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ 2022

#1

Koc University
Koç Üniversitesi

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (9 đánh giá)
Card image

 • #2 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #1 
 • #511 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #7 
 • #463 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#2

Istanbul Technical University
Istanbul Teknik Üniversitesi

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (992 đánh giá)
Card image

 • #6 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #6 
 • #701 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #4 
 • #438 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#3

Sabanci University
Sabanci Üniversitesi

Card image

 • #3 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #2 
 • #541 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #9 
 • #480 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#4

Bogazici University
Bogaziçi Üniversitesi

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (736 đánh giá)
Card image

 • #9 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #5 
 • #701 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #20 
 • #512 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#5

Istanbul University
Istanbul Üniversitesi

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (1360 đánh giá)
Card image

 • #13 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #9 
 • #801 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #5 
 • #458 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#6

Yildiz Technical University
Yildiz Teknik Üniversitesi

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (422 đánh giá)
Card image

 • #16 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #20 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #26 
 • #519 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#7

Bahcesehir University
Bahçesehir Üniversitesi

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (724 đánh giá)
Card image

 • #8 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #36 
 • #529 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #14 
 • #921 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]


#8

Marmara University
Marmara Üniversitesi

Card image

 • #41 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #18 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #12 
 • #485 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#9

Istanbul Medeniyet University
İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • #11 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #38 
 • #533 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #48 
 • #3087 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]

#10

Istanbul University-Cerrahpaşa
Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

 • #10 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #14 
 • #502 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #10 
 • #251 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Đã đăng 19 tháng 10, 2021]


#11

Özyegin University
Özyegin Üniversitesi

 • #15 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #54 
 • #548 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #8 
 • #1370 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]


#12

Bezmialem Vakıf University
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

 • #19 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #76 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #78 
 • #3967 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]

#13

Istanbul Bilgi University
Istanbul Bilgi Üniversitesi

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (339 đánh giá)
 • #13 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #125 
 • #596 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #3 
 • #495 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]


#14

Istanbul Medipol University
İstanbul Medipol Üniversitesi

 • #35 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #17 
 • #509 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #32 
 • #2281 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]

#15

Acibadem University
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Card image

 • #42 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #86 
 • #561 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #50 
 • #3153 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]

#16

Yeditepe University
Yeditepe Üniversitesi

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (692 đánh giá)
 • #37 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #44 
 • #537 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #74 
 • #3920 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]

#17

Istanbul Aydın University
İstanbul Aydın Üniversitesi

 • #114 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #5 
 • #548 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]
 • #65 
 • #3764 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]


#18

Dogus University
Dogus Üniversitesi

Mức độ hài lòng của học viên: 3.8 / 5.0 (171 đánh giá)
Card image

 • #85 
 • #561 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #28 
 • #2118 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]
 • #128 
 • #129 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Đã đăng 06 tháng 10, 2021]

#19

Kadir Has University
Kadir Has Üniversitesi

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (274 đánh giá)
Card image

 • #117 
 • #584 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #51 
 • #3163 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]
 • #50 
 • #301 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]

#20

Uskudar University
Üsküdar Üniversitesi

 • #41 
 • #535 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #93 
 • #2612 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]
 • #55 
 • #301 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]

#21

Istanbul Gelişim University
Istanbul Gelişim Üniversitesi

 • #77 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #99 
 • #2791 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]
 • #52 
 • #301 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]

#22

Maltepe University
Maltepe Üniversitesi

Mức độ hài lòng của học viên: 3.7 / 5.0 (92 đánh giá)
Card image

 • #72 
 • #557 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #62 
 • #3719 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]
 • #131 
 • #132 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Đã đăng 06 tháng 10, 2021]

#23

Beykent University
Beykent Üniversitesi

Mức độ hài lòng của học viên: 3.5 / 5.0 (285 đánh giá)
Card image

 • #127 
 • #608 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #69 
 • #3816 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]
 • #143 
 • #144 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Đã đăng 06 tháng 10, 2021]

#24

Piri Reis University
Piri Reis Üniversitesi

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (168 đánh giá)
Card image

 • #130 
 • #627 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #85 
 • #4126 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]
 • #110 
 • #111 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Đã đăng 06 tháng 10, 2021]


#25

Istanbul Bilim University
Demiroğlu Bilim Üniversitesi

 • #46 
 • #537 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #106 
 • #107 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Đã đăng 06 tháng 10, 2021]
 • #137 
 • #6474 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#26

Istanbul Sabahattin Zaim University
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

 • #108 
 • #576 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #61 
 • #351 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]
 • #150 
 • #151 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Đã đăng 06 tháng 10, 2021]

#27

Mimar Sinan Fine Arts University
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

 • #128 
 • #614 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #86 
 • #4131 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]
 • #122 
 • #123 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Đã đăng 06 tháng 10, 2021]


#28

Okan University
Okan Üniversitesi

Mức độ hài lòng của học viên: 3.8 / 5.0 (408 đánh giá)
Card image

 • #105 
 • #574 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #123 
 • #124 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Đã đăng 06 tháng 10, 2021]
 • #107 
 • #3446 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#29

Biruni University
Biruni Üniversitesi

 • #48 
 • #541 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #135 
 • #136 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Đã đăng 06 tháng 10, 2021]
 • #127 
 • #4180 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#30

Istanbul Kultur University
Istanbul Kültür Üniversitesi

Mức độ hài lòng của học viên: 3.9 / 5.0 (760 đánh giá)
Card image

 • #90 
 • #562 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #65 
 • #401 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]
 • #153 
 • #154 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Đã đăng 06 tháng 10, 2021]

#31

Istanbul Arel University
Istanbul Arel Üniversitesi

Mức độ hài lòng của học viên: 3.8 / 5.0 (146 đánh giá)
Card image

 • #129 
 • #617 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #96 
 • #4300 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]
 • #104 
 • #2922 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]

#32

University of Health Sciences
Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 • #57 
 • #3622 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]
 • #30 
 • #1639 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]
 • #41 
 • #42 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Đã đăng 06 tháng 10, 2021]

#33

Turkish-German University
Türk-Alman Üniversitesi

 • #40 
 • #2715 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]
 • #148 
 • #149 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Đã đăng 06 tháng 10, 2021]
 • #141 
 • #6771 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#34

Ibn Haldun University
İbn Haldun Üniversitesi

 • #73 
 • #3844 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]
 • #147 
 • #148 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Đã đăng 06 tháng 10, 2021]
 • #144 
 • #7240 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#35

Galatasaray University
Galatasaray Üniversitesi

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (85 đánh giá)
Card image

 • #91 
 • #92 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Đã đăng 06 tháng 10, 2021]

#36

Isik University
Isik Üniversitesi

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (147 đánh giá)
 • #59 
 • #351 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]
 • #142 
 • #143 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Đã đăng 06 tháng 10, 2021]
 • #104 
 • #3370 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#37

Altınbaş University
Altınbaş Üniversitesi

 • #119 
 • #120 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Đã đăng 06 tháng 10, 2021]
 • #140 
 • #6729 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]
 • #30 
 • #801 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 27 tháng 4, 2022]

#38

Istanbul Commerce University
Istanbul Ticaret Üniversitesi

Mức độ hài lòng của học viên: 3.9 / 5.0 (114 đánh giá)
Card image

 • #66 
 • #401 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]
 • #144 
 • #145 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Đã đăng 06 tháng 10, 2021]
 • #124 
 • #4080 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#39

Istinye University
Istinye Üniversitesi

 • #145 
 • #146 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Đã đăng 06 tháng 10, 2021]
 • #143 
 • #7080 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]
 • #20 
 • #601 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 27 tháng 4, 2022]

#40

Yeni Yüzyıl University
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

 • #155 
 • #156 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Đã đăng 06 tháng 10, 2021]
 • #152 
 • #8041 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#41

MEF University
MEF Üniversitesi

 • #156 
 • #157 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Đã đăng 06 tháng 10, 2021]
 • #133 
 • #4869 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#42

National Defense University
Milli Savunma Üniversitesi

 • #95 
 • #4228 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]
 • #149 
 • #7533 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#43

Istanbul Gedik University
Istanbul Gedik Üniversitesi

 • #161 
 • #162 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Đã đăng 06 tháng 10, 2021]
 • #139 
 • #6668 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#44

Fatih Sultan Mehmet Waqf University
Fatih Sultan Mehmet Vakif Üniversitesi

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (155 đánh giá)
 • #163 
 • #164 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Đã đăng 06 tháng 10, 2021]

#45

Halic University
Haliç Üniversitesi

Mức độ hài lòng của học viên: 3.8 / 5.0 (302 đánh giá)
 • #168 
 • #169 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Đã đăng 06 tháng 10, 2021]
 • #136 
 • #6425 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]
 • #25 
 • #601 
THE University Impact Rankings - Clean Water and Sanitation (SDG6)
[Đã đăng 27 tháng 4, 2022]

#46

Nişantaşı University
Nişantaşi Üniversitesi

 • #172 
 • #173 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Đã đăng 06 tháng 10, 2021]
 • #148 
 • #7383 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#47

Istanbul Rumeli University
Istanbul Rumeli Üniversitesi

 • #174 
 • #175 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Đã đăng 06 tháng 10, 2021]
 • #172 
 • #11677 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#48

İstanbul 29 Mayıs University
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

 • #175 
 • #176 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Đã đăng 06 tháng 10, 2021]
 • #164 
 • #9992 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#49

Istanbul Esenyurt University
Istanbul Esenyurt Üniversitesi

 • #176 
 • #177 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Đã đăng 06 tháng 10, 2021]
 • #155 
 • #8986 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#50

Beykoz University
Beykoz Üniversitesi

 • #185 
 • #179 
URAP General Ranking Turkish Universities
[Đã đăng 06 tháng 10, 2021]
 • #156 
 • #9015 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#51

Fatih University
Fatih Universitesi

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (99 đánh giá)
Card image


Istanbul Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

Dân số: 11175000

: Istanbul,

 • Loại ổ cắm C
  • Điện áp khu dân cư: 220 V
  • Tần số: 50 Hz
 • Loại ổ cắm F
  • Điện áp khu dân cư: 220 V
  • Tần số: 50 Hz

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Istanbul

google static map google map control google map control

Koc University đứng nhất tại Istanbul trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 117 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Istanbul Istanbul Technical University có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả39 bảng xếp hạng nơiIstanbul Technical University được liệt kê

Istanbul Technical University được xếp hạng cao nhất trong Istanbul về Kỹ Thuật (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngIstanbul Technical University .

Istanbul Technical University được xếp hạng cao nhất trong Istanbul về Khoa học tự nhiên (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngIstanbul Technical University .

Bogazici University được xếp hạng cao nhất trong Istanbul về Giáo dục (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngBogazici University .

Koc University được xếp hạng cao nhất trong Istanbul về Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại (Chính trị). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngKoc University .

Istanbul University được xếp hạng cao nhất trong Istanbul về Y học & Sức khỏe (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngIstanbul University .

Istanbul Technical University được xếp hạng cao nhất trong Istanbul về Khoa học máy tính (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngIstanbul Technical University .

Bogazici University được xếp hạng cao nhất trong Istanbul về Ngôn ngữ & Văn học (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngBogazici University .

Bogazici University được xếp hạng cao nhất trong Istanbul về Nghệ thuật thị giác & trình diễn (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngBogazici University .

Istanbul University được xếp hạng cao nhất trong Istanbul về Nông nghiệp (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngIstanbul University .

Istanbul Technical University được xếp hạng cao nhất trong Istanbul về Toán (Toán học). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngIstanbul Technical University .

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS World University Rankings:
Danh tiếng học thuật 40%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 10%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Trích dẫn mỗi khoa 20%
Tỷ lệ Giảng viên Quốc tế 5%
Tỷ lệ Sinh viên Quốc tế 5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS Employability Rankings:
Danh dự Nhà tuyển dụng 30%
Kết quả cựu sinh viên 25%
Quan hệ đối tác với Nhà tuyển dụng theo Khoa 25%
Kết nối nhà tuyển dụng/sinh viên 10%
Tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS 50 under 50:
Dựa trên phương pháp xếp hạng đại học thế giới Quacquarelli Symonds, 50 trường đại học hàng đầu dưới 50 tuổi.

Danh tiếng học thuật 40%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 10%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Trích dẫn mỗi khoa 20%
Tỷ lệ giảng viên quốc tế 5%
Tỷ lệ sinh viên quốc tế 5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia:
Danh tiếng học thuật 30%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 20%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Báo cáo mỗi khoa 10%
Mạng lưới nghiên cứu quốc tế 10%

xem phương pháp luận

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands