Đại học ở Kielce, Ba Lan
- Xếp hạng & Đánh giá -

2 ra khỏi 4
 • Đại học ở Kielce
4
 • Đại học ở Kielce
0
 • Đại học ở Kielce
Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất các đại học ở Kielce
 • 10 Jun, 2021: Ấn phẩm của Nature Index - Top Academic Institutions. Jan Kochanowski University xếp hạng thứ #2337.
 • 18 Mar, 2021: Scimago Institutions Rankings - Universities cập nhật từ Jan Kochanowski University đứng hạng đầu trong số 2 các trường đại học trong danh sách đến từ Kielce.
 • 01 Jan, 2021: Ấn phẩm mới nhất Webometrics Ranking Web of Universities của Webometrics. 2 các trường đại học đến từ Kielce có tên trong bảng xếp hạng.
 • 17 Aug, 2020: Perspektywy đăng tải những kết quả mới nhất của Perspektywy. Kielce University of Technology xếp hạng thứ 71.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Kielce

---
#909 
Jan Kochanowski University

Bảng xếp hạng đại học Kielce, Ba Lan 2022

#1

Jan Kochanowski University
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Mức độ hài lòng của học viên: 3.7 / 5.0 (66 đánh giá)
 • #33 
 • #539 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 18 tháng 3, 2021]
 • #29 
 • #2337 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]
 • #60 
 • #3359 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]


#2

Kielce University of Technology
Politechnika Swietokrzyska w Kielcach

 • #52 
 • #578 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 18 tháng 3, 2021]
 • #65 
 • #71 
Perspektywy
[Đã đăng 17 tháng 8, 2020]
 • #52 
 • #2958 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#3

Staropolska University in Kielce
Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (17 đánh giá)

#4

School of Economics, Law and Medical Sciences of Kielce
Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach

Mức độ hài lòng của học viên: 3.9 / 5.0 (8 đánh giá)

Kielce Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

Dân số: 209000

: Świętokrzyskie, Powiat kielecki

 • Loại ổ cắm C
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 50 Hz
 • Loại ổ cắm E
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 50 Hz

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Kielce

google static map google map control google map control

Jan Kochanowski University đứng nhất tại Kielce trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 102 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Kielce Kielce University of Technology có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả4 bảng xếp hạng nơiKielce University of Technology được liệt kê

Jan Kochanowski University được xếp hạng cao nhất trong Kielce về Khoa học tự nhiên (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngJan Kochanowski University .

xếp hạng nhà xuất bản

Nature Index

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Nature Index - Top Academic Institutions:
Số bài viết (AC)
Số phân số (FC)
Số phân số có trọng số (WFC)

Perspektywy

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Perspektywy:
Hiệu quả Khoa học 23%
Tiềm năng Khoa học 15%
Sinh viên tốt nghiệp trên thị trường lao động 15%
Quốc tế hóa 15%
Uy tín 14%
Điều kiện Học tập 10%

xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Nghiên cứu 50%
Đổi mới 30%
Tính xã hội 20%

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Ranking Web of Universities:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận