Đại học ở Lima, Peru
- Xếp hạng & Đánh giá -

Lima
17 ra khỏi 19
 • Đại học ở Lima
26
 • Đại học ở Lima
4
 • Đại học ở Lima
Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất các đại học ở Lima
 • 27 Apr, 2022: Ấn phẩm mới nhất THE University Impact Rankings - Industry, Innovation, and Infrastructure (SDG9) của THE Times Higher Education, UK. 3 các trường đại học đến từ Lima có tên trong bảng xếp hạng.
 • 27 Apr, 2022: Ấn phẩm mới nhất THE University Impact Rankings - Reducing Inequalities (SDG10) của THE Times Higher Education, UK. 2 các trường đại học đến từ Lima có tên trong bảng xếp hạng.
 • 27 Apr, 2022: Ấn phẩm mới nhất THE World University Impact Rankings - Times Higher Education của THE Times Higher Education, UK. 6 các trường đại học đến từ Lima có tên trong bảng xếp hạng.
 • 27 Apr, 2022: THE Times Higher Education, UK đăng tải những kết quả mới nhất của THE University Impact Rankings - Sustainable Cities and Communities (SDG11). Bao gồm 4 các trường đại học đến từ Lima.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Lima

Khảo cổ học
#51 
Pontifical Catholic University of Peru
---
#101 
Pontifical Catholic University of Peru
---
#201 
Pontifical Catholic University of Peru
---
#201 
Cayetano Heredia Peruvian University
---
#201 
Agrarian National University
---
#201 
Cayetano Heredia Peruvian University
---
#501 
Pontifical Catholic University of Peru
---
#501 
Pontifical Catholic University of Peru
---
#1001 
Pontifical Catholic University of Peru

Bảng xếp hạng đại học Lima, Peru 2022

#1

Cayetano Heredia Peruvian University
Universidad Peruana Cayetano Heredia

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (473 đánh giá)
Card image

 • #1 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #2 
 • #651 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #2 
 • #469 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#2

Pontifical Catholic University of Peru
Pontificia Universidad Católica del Perú

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (3838 đánh giá)
Card image

 • #2 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #1 
 • #395 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #5 
 • #510 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#3

National Major San Marcos University
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (31 đánh giá)
 • #3 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #3 
 • #801 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #4 
 • #509 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#4

Peruvian University of Applied Sciences
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (783 đánh giá)
 • #5 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #9 
 • #564 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #2 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Đã đăng 23 tháng 9, 2021]


#5

University of Lima
Universidad de Lima

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (674 đánh giá)
 • #6 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #15 
 • #584 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #3 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Đã đăng 23 tháng 9, 2021]

#6

University of the Pacific
Universidad del Pacifico

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (1438 đánh giá)
Card image

 • #7 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #11 
 • #578 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #7 
 • #3009 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]


#7

Agrarian National University
Universidad Nacional Agraria La Molina

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (657 đánh giá)
Card image

 • #4 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #3 
 • #504 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #13 
 • #3644 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]


#8

National University of Engineering
Universidad Nacional de Ingeniería

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (1611 đánh giá)
Card image

 • #16 
 • #600 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #3 
 • #1732 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]
 • #4 
 • #2916 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#9

Saint Ignatius of Loyola University
Universidad San Ignacio de Loyola

 • #6 
 • #526 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #5 
 • #6 
América Economía Best Peruvian Universities
[Đã đăng 27 tháng 9, 2021]
 • #5 
 • #151 
THE Latin America Rankings
[Đã đăng 06 tháng 7, 2021]

#10

University of San Martin de Porres
Universidad de San Martín de Porres

 • #15 
 • #3771 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]
 • #6 
 • #151 
THE Latin America Rankings
[Đã đăng 06 tháng 7, 2021]
 • #39 
 • #579 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]

#11

Ricardo Palma University
Universidad Ricardo Palma

 • #11 
 • #12 
América Economía Best Peruvian Universities
[Đã đăng 27 tháng 9, 2021]
 • #21 
 • #456 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #20 
 • #5163 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#12

Norbert Wiener University
Universidad Privada Norbert Wiener

 • #14 
 • #15 
América Economía Best Peruvian Universities
[Đã đăng 27 tháng 9, 2021]
 • #25 
 • #480 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #40 
 • #8179 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#13

Union Peruvian University
Universidad Peruana Unión

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (725 đánh giá)
Card image

 • #10 
 • #357 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #25 
 • #5736 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#14

ESAN University
Universidad ESAN

 • #23 
 • #471 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #32 
 • #6360 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#15

Women's University of the Sacred Heart
Universidad Femenina del Sagrado Corazón

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (186 đánh giá)
 • #37 
 • #7203 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#16

Antonio Ruiz de Montoya University
Universidad Antonio Ruiz de Montoya

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (181 đánh giá)
 • #45 
 • #9003 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#17

Inca Garcilaso de la Vega University
Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Mức độ hài lòng của học viên: 3.0 / 5.0 (58 đánh giá)
 • #45 
 • #616 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]

#18

Marcelino Champagnat University
Universidad Marcelino Champagnat

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (271 đánh giá)

#19

Peruvian University of Sciences and Information Technology
Universidad Peruana de Ciencias e Informatica

Mức độ hài lòng của học viên: 3.7 / 5.0 (55 đánh giá)
Card image


Lima Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

Dân số: 7738000

: Lima,

 • Loại ổ cắm A
  • Điện áp khu dân cư: 220 V
  • Tần số: 60 Hz
 • Loại ổ cắm B
  • Điện áp khu dân cư: 220 V
  • Tần số: 60 Hz
 • Loại ổ cắm C
  • Điện áp khu dân cư: 220 V
  • Tần số: 60 Hz

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Lima

google static map google map control google map control

Cayetano Heredia Peruvian University đứng nhất tại Lima trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 117 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Lima Pontifical Catholic University of Peru có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả34 bảng xếp hạng nơiPontifical Catholic University of Peru được liệt kê

Pontifical Catholic University of Peru được xếp hạng cao nhất trong Lima về Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại (Khảo cổ học). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngPontifical Catholic University of Peru .

Pontifical Catholic University of Peru được xếp hạng cao nhất trong Lima về Ngôn ngữ & Văn học (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngPontifical Catholic University of Peru .

Pontifical Catholic University of Peru được xếp hạng cao nhất trong Lima về Nghệ thuật thị giác & trình diễn (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngPontifical Catholic University of Peru .

Cayetano Heredia Peruvian University được xếp hạng cao nhất trong Lima về Khoa học tự nhiên (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngCayetano Heredia Peruvian University .

Agrarian National University được xếp hạng cao nhất trong Lima về Nông nghiệp (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngAgrarian National University .

Cayetano Heredia Peruvian University được xếp hạng cao nhất trong Lima về Y học & Sức khỏe (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngCayetano Heredia Peruvian University .

Pontifical Catholic University of Peru được xếp hạng cao nhất trong Lima về Khoa học máy tính (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngPontifical Catholic University of Peru .

Pontifical Catholic University of Peru được xếp hạng cao nhất trong Lima về Giáo dục (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngPontifical Catholic University of Peru .

Pontifical Catholic University of Peru được xếp hạng cao nhất trong Lima về Kỹ Thuật (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngPontifical Catholic University of Peru .

xếp hạng nhà xuất bản

4icu

xem phương pháp luận

América Economía

xem phương pháp luận

British Quacquarelli Symonds, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS World University Rankings:
Danh tiếng học thuật 40%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 10%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Trích dẫn mỗi khoa 20%
Tỷ lệ Giảng viên Quốc tế 5%
Tỷ lệ Sinh viên Quốc tế 5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS Employability Rankings:
Danh dự Nhà tuyển dụng 30%
Kết quả cựu sinh viên 25%
Quan hệ đối tác với Nhà tuyển dụng theo Khoa 25%
Kết nối nhà tuyển dụng/sinh viên 10%
Tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS University Rankings: Latin America:
Danh tiếng học thuật 30%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 20%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 10%
Nhân viên có bằng tiến sĩ 10%
Mạng lưới nghiên cứu quốc tế 10%
Trích dẫn mỗi Báo cáo 10%

xem phương pháp luận

Nature Index

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Nature Index - Top Academic Institutions:
Số bài viết (AC)
Số phân số (FC)
Số phân số có trọng số (WFC)

Scimago Institutions

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Nghiên cứu 50%
Đổi mới 30%
Tính xã hội 20%

xem phương pháp luận

StuDocu

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 30%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2,5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 20%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 10%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE Latin America Rankings:
Giảng dạy (môi trường học tập) 36%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 34%
Trích dẫn (ảnh hưởng nghiên cứu) 20%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2,5%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Urap

xem phương pháp luận

Us News

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Ranking Web of Universities:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận