Đại học ở Little Rock, Arkansas, Hoa Kỳ
- Xếp hạng & Đánh giá -

5 ra khỏi 5
 • Đại học ở Little Rock, Arkansas
14
 • Đại học ở Little Rock, Arkansas
1
 • Đại học ở Little Rock, Arkansas

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Little Rock, Arkansas

---
#61 
University of Arkansas for Medical Sciences
---
#147 
University of Arkansas at Little Rock
---
#152 
University of Arkansas at Little Rock
---
#355 
University of Arkansas at Little Rock
---
#392 
University of Arkansas at Little Rock
---
#418 
University of Arkansas for Medical Sciences
---
#495 
University of Arkansas for Medical Sciences

Bảng xếp hạng đại học Little Rock, Arkansas, Hoa Kỳ 2022

#1

University of Arkansas for Medical Sciences

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (1326 đánh giá)
Card image

 • #137 
 • #363 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #1026 
 • #1068 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]
 • #205 
 • #988 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]


#2

University of Arkansas at Little Rock

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (418 đánh giá)
Card image

 • #329 
 • #534 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #982 
 • #1020 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]
 • #610 
 • #3709 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]


#3

Philander Smith College

Mức độ hài lòng của học viên: 5.0 / 5.0 (97 đánh giá)
Card image

 • #1453 
 • #1528 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]
 • #680 
 • #702 
MONEY Best Colleges
[Đã đăng 25 tháng 8, 2020]
 • #1479 
 • #1563 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]

 • #1367 
 • #8007 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#5

Arkansas Baptist College

Mức độ hài lòng của học viên: 3.6 / 5.0 (35 đánh giá)
Card image

 • #1615 
 • #10193 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

Little Rock, Arkansas Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

Dân số: 194000

Độ cao: 102 M trên mực nước biển

: Arkansas, Pulaski County

 • Loại ổ cắm A
  • Điện áp khu dân cư: 120 V
  • Tần số: 60 Hz
 • Loại ổ cắm B
  • Điện áp khu dân cư: 120 V
  • Tần số: 60 Hz

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Little Rock, Arkansas

google static map google map control google map control

University of Arkansas for Medical Sciences đứng nhất tại Little Rock, Arkansas trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 117 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Little Rock, Arkansas University of Arkansas for Medical Sciences có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả17 bảng xếp hạng nơiUniversity of Arkansas for Medical Sciences được liệt kê

University of Arkansas for Medical Sciences được xếp hạng cao nhất trong Little Rock, Arkansas về Y học & Sức khỏe (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Arkansas for Medical Sciences .

University of Arkansas at Little Rock được xếp hạng cao nhất trong Little Rock, Arkansas về Luật (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Arkansas at Little Rock .

University of Arkansas at Little Rock được xếp hạng cao nhất trong Little Rock, Arkansas về Kỹ Thuật (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Arkansas at Little Rock .

University of Arkansas at Little Rock được xếp hạng cao nhất trong Little Rock, Arkansas về Khoa học máy tính (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Arkansas at Little Rock .

University of Arkansas at Little Rock được xếp hạng cao nhất trong Little Rock, Arkansas về Nghệ thuật thị giác & trình diễn (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Arkansas at Little Rock .

University of Arkansas for Medical Sciences được xếp hạng cao nhất trong Little Rock, Arkansas về Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Arkansas for Medical Sciences .

University of Arkansas for Medical Sciences được xếp hạng cao nhất trong Little Rock, Arkansas về Khoa học tự nhiên (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Arkansas for Medical Sciences .

xếp hạng nhà xuất bản

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -CWTS Leiden Ranking:
bài đăng nghiên cứu học thuật

xem phương pháp luận

MONEY

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -MONEY Best Colleges:
Chất lượng giáo dục 33.33%
Khả năng chi trả 33.33%
Kết quả 33.33%

xem phương pháp luận

NTU ranking

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Tính xuất sắc của nghiên cứu 40%
Tác động nghiên cứu 35%
Năng suất nghiên cứu 25%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -NTU North America:
Năng suất nghiên cứu 25%
Tác động nghiên cứu 35%
Tính xuất sắc của Nghiên cứu 40%

xem phương pháp luận

Nature Index

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Nature Index - Top Academic Institutions:
Số bài viết (AC)
Số phân số (FC)
Số phân số có trọng số (WFC)

Payscale

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only):
xếp hạng dựa trên ROI

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Nghiên cứu 50%
Đổi mới 30%
Tính xã hội 20%

xem phương pháp luận

ShanghaiRanking Consultancy

xem phương pháp luận

Urap

xem phương pháp luận

Us News

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Washington Monthly

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Washington Monthly - National Universities:
Biến động Xã hội 33.33%
Nghiên cứu 33.33%
Dịch vụ Cộng đồng và Quốc gia 33.33%

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Ranking Web of Universities:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận