Đại học ở Los Angeles, Hoa Kỳ
- Xếp hạng & Đánh giá -

Los Angeles
15 ra khỏi 17
 • Đại học ở Los Angeles
41
 • Đại học ở Los Angeles
31
 • Đại học ở Los Angeles

Để học về kinh doanh xem bảng xếp hạng riêng của chúng tôi về trường kinh doanh ở Los Angeles, Hoa Kỳ

Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất các đại học ở Los Angeles
 • 12 Feb, 2023: Financial Times: Global MBA Ranking (Business Administration) cập nhật từ UCLA Anderson School of Management, University of California - Los Angeles đứng hạng đầu trong số 2 các trường đại học trong danh sách đến từ Los Angeles.
 • 12 Sep, 2022: Ấn phẩm mới nhất Financial Times: Masters in Management Rankings của The Financial Times Limited, UK. xếp hạng thứ #35.
 • 05 Jul, 2022: Ấn phẩm mới nhất MONEY Best Colleges for Business Majors (Business) của MONEY. xếp hạng thứ #22.
 • 23 Jun, 2022: Ấn phẩm củaQS EMBA Rankings by region: North America. UCLA Anderson School of Management, University of California - Los Angeles đạt thứ hạng cao nhất trong số các trường đại học ở Los Angeles xếp hạng thứ #6.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Los Angeles

--- QS World University Rankings By Subject
#2 
University of Southern California
--- US News: Best Grad Schools (US)
#3 
University of California, Los Angeles
--- QS World University Rankings By Subject
#6 
University of California, Los Angeles
--- QS World University Rankings By Subject
#6 
University of California, Los Angeles
--- QS World University Rankings By Subject
#8 
University of California, Los Angeles
--- QS World University Rankings By Subject
#9 
University of California, Los Angeles
Toán học QS World University Rankings By Subject
#10 
University of California, Los Angeles
--- ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
#11 
University of California, Los Angeles
--- THE World University Rankings by Subject
#14 
University of California, Los Angeles
--- QS World University Rankings By Subject
#15 
University of California, Los Angeles

Bảng xếp hạng đại học Los Angeles, Hoa Kỳ 2023

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (4234 đánh giá)
Card image

 • #27 
 • #27 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Đã đăng 14 tháng 9, 2021]
 • #13 
 • #21 
THE World University Rankings
[Đã đăng 12 tháng 10, 2022]
 • #16 
 • #44 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]


Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (3162 đánh giá)
Card image

 • #19 
 • #19 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Đã đăng 14 tháng 9, 2021]
 • #29 
 • #65 
THE World University Rankings
[Đã đăng 12 tháng 10, 2022]
 • #33 
 • #134 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]


#3

Loyola Marymount University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (732 đánh giá)
Card image

 • #90 
 • #90 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Đã đăng 14 tháng 9, 2021]
 • #424 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #68 
 • #68 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]


#4

Occidental College

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (443 đánh giá)
 • #95 
 • #95 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Đã đăng 14 tháng 9, 2021]
 • #348 
 • #541 
Scimago Institutions Rankings
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #97 
 • #99 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]


#5

California State University, Los Angeles

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (1001 đánh giá)
Card image

 • #485 
 • #401 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Đã đăng 14 tháng 9, 2021]
 • #179 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #281 
 • #512 
Scimago Institutions Rankings
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#6

Mount Saint Mary's University, Los Angeles
Mount Saint Mary's University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (258 đánh giá)
Card image

 • #235 
 • #236 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Đã đăng 14 tháng 9, 2021]
 • #360 
 • #369 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]
 • #362 
 • #373 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]


#7

Charles R. Drew University of Medicine and Science

Mức độ hài lòng của học viên: 4.8 / 5.0 (30 đánh giá)
Card image

 • #200 
 • #449 
Scimago Institutions Rankings
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #48 
 • #48 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]
 • #268 
 • #2172 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 28 tháng 11, 2022]


#8

Southern California Institute of Architecture

Mức độ hài lòng của học viên: 4.8 / 5.0 (168 đánh giá)
Card image

 • #174 
 • #178 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]
 • #202 
 • #205 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]
 • #1204 
 • #7794 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2023]


#9

Otis College of Art and Design

Mức độ hài lòng của học viên: 5.0 / 5.0 (89 đánh giá)
 • #356 
 • #365 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]
 • #494 
 • #513 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]
 • #592 
 • #595 
MONEY Best Colleges in America, ranked by value
[Đã đăng 16 tháng 5, 2022]


Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (62 đánh giá)
Card image

 • #766 
 • #5546 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2023]

#11

Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (2995 đánh giá)
 • #792 
 • #5720 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2023]

#12

The Chicago School of Professional Psychology

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (146 đánh giá)
 • #839 
 • #6031 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2023]

#13

Southwestern Law School

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (92 đánh giá)
 • #1280 
 • #8110 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2023]

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (54 đánh giá)
Card image

 • #1410 
 • #8826 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2023]

#15

Pacific States University

 • #1571 
 • #10510 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2023]

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (50 đánh giá)
Card image


#17

School of Business, California Trinity University


Los Angeles Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

Dân số: 3899000

Độ cao: 89 M trên mực nước biển

: California, Los Angeles County

 • Loại ổ cắm A
  • Điện áp khu dân cư: 120 V
  • Tần số: 60 Hz
 • Loại ổ cắm B
  • Điện áp khu dân cư: 120 V
  • Tần số: 60 Hz

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Los Angeles

google static map google map control google map control

University of California, Los Angeles đứng nhất tại Los Angeles trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 133 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Los Angeles University of California, Los Angeles có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả49 bảng xếp hạng nơiUniversity of California, Los Angeles được liệt kê

University of Southern California được xếp hạng cao nhất trong Los Angeles về Báo chi và Nghiên cứu Phương tiện Truyền thông Đại chúng (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Southern California .

University of California, Los Angeles được xếp hạng cao nhất trong Los Angeles về Giáo dục (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of California, Los Angeles .

University of California, Los Angeles được xếp hạng cao nhất trong Los Angeles về Y học & Sức khỏe (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of California, Los Angeles .

University of California, Los Angeles được xếp hạng cao nhất trong Los Angeles về Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of California, Los Angeles .

University of California, Los Angeles được xếp hạng cao nhất trong Los Angeles về Ngôn ngữ & Văn học (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of California, Los Angeles .

University of California, Los Angeles được xếp hạng cao nhất trong Los Angeles về Khoa học tự nhiên (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of California, Los Angeles .

University of California, Los Angeles được xếp hạng cao nhất trong Los Angeles về Toán (Toán học). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of California, Los Angeles .

University of California, Los Angeles được xếp hạng cao nhất trong Los Angeles về Luật (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of California, Los Angeles .

University of California, Los Angeles được xếp hạng cao nhất trong Los Angeles về Nghệ thuật thị giác & trình diễn (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of California, Los Angeles .

University of California, Los Angeles được xếp hạng cao nhất trong Los Angeles về Kỹ Thuật (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of California, Los Angeles .

University of California, Los Angeles được xếp hạng cao nhất trong Los Angeles về Khoa học máy tính (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of California, Los Angeles .

University of Southern California được xếp hạng cao nhất trong Los Angeles về Khoa học thể thao (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Southern California .

University of California, Los Angeles được xếp hạng cao nhất trong Los Angeles về Nông nghiệp (Nông nghiệp). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of California, Los Angeles .

xếp hạng nhà xuất bản

4icu

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

British Quacquarelli Symonds, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS World University Rankings:
Academic Reputation 40%
Employer Reputation 10%
Faculty/Student Ratio 20%
Citations per faculty 20%
International Faculty Ratio 5%
International Student Ratio 5%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

CWUR Center for World University Rankings

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -CWUR Center for World University Rankings:
Research Performance (40%)
-Research Output 10%
-High-Quality Publications 10%
-Influence 10%
-Citations 10%

Quality of Education 25%

Alumni Employment 25%

Quality of Faculty 10%

xem phương pháp luận

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -CWTS Leiden Ranking:
-Scientific Impact
-Number of Publications
-Collaboration
-Open Access
-Gender Diversity

xem phương pháp luận

Forbes

xem phương pháp luận

Kiplinger

xem phương pháp luận

MONEY

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

NTU ranking

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Research Productivity (25%)
-# Articles last 11 years 10%
-# Articles current year 15%

Research Impact (35%)
-# Citations last 11 years 15%
-# Citations last 2 years 10%
-Average # citations last 11 years 10%

Research Excellence (40%)
-H-index last 2 years 10%
-# Highly cited papers last 11 years 15%
-# Articles current year in high-impact journals 15%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Nature Index

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Nature Index - Academic:
Published Articles Count:
- Count (whole articles)
- Share (fractional article count)

xem phương pháp luận

Payscale

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR World University Rankings:
Teaching (40%)
-Ratio Faculty/Student 8%
-Ratio Faculty/Bachelor Degrees Awarded 8%
-Ratio Faculty/Doctoral Degrees Awarded 8%
-Ratio Doctoral Degrees Awarded/Bachelor Degrees Awarded 8%
-World Teaching Reputation 8%

Research (40%)
-Citations per Academic/Research Staff 8%
-Doctoral Degrees per Accepted PhD 8%
-Normalized Citation Impact 8%
-Papers per Academic/Research Staff 8%
-World Research Reputation 8%

International Diversity (10%)
-% International Faculty 2%
-% International Students 2%
-% International Co-Authored Papers 2%
-Reputation Outside Geographical Region 2%
-International Level 2%

Financial Sustainability (10%)
-Institutional Income per Faculty 2%
-Institutional Income per Student 2%
-Papers per Research Income 2%
-Research Income per Academic/Research Staff 2%
-% Research Income per Institutional Income 2%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Scimago Institutions Rankings:
Research (50%)
- Normalized Impact 13%
- Excellence with Leadership 8%
- Output 8%
- Scientific Leadership 5%
- Not Own Journals 3%
- Own Journals 3%
- Excellence 2%
- High Quality Publications 2%
- International Collaboration 2%
- Open Access 2%
- Scientific Talent Pool 2%

Innovation (30%)
- Innovative Knowledge 10%
- Patents 10%
- Technological Impact 10%

Societal (20%)
- Altmetrics 10%
- Inbound Links 5%
- Web Size 5%

xem phương pháp luận

ShanghaiRanking Consultancy

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking:
Quality of Education 10%
- Alumni winning Nobel Prizes/Field Medals 10%

Quality of Faculty 40%
- Staff winning Nobel Prizes/Field Medals 20%
- Highly Cited Researchers 20%

Research Output 40%
- Papers published in Nature and Science 20%
- Papers indexed in Science Citation Index-Expanded & Social Science Citation Index 20%

Per Capita Performance 10%

xem phương pháp luận

StuDocu

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE World University Rankings:
30% Teaching (the Learning Environment)
- Reputation survey: 15%
- Staff-to-student ratio: 4.5%
- Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25%
- Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio: 6%
- Institutional income: 2.25%

30% Research (Volume, Income and Reputation)
- Reputation survey: 18%
- Research income: 6%
- Research productivity: 6%

30% Citations (Research Influence)

7.5% International Outlook (Staff, Students and Research)
- Proportion of international students: 2.5%
- Proportion of international staff: 2.5%
- International collaboration: 2.5%

2.5% Industry Income (Knowledge Transfer)

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE Global Employability University Ranking:
100% Employer Surveys

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

The Princeton Review

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Thomson Reuters

xem phương pháp luận

Urap

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance:
Articles (Current Scientific Productivity) 21%
Total Documents (Scientific Productivity) 10%
Citations (Research Impact) 21%
Article Impact Total (Research Quality) 18%
Citation Impact Total (Research Quality) 15%
International Collaboration (International Acceptance) 15%

xem phương pháp luận

Us News

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -US News: Best Global Universities:
Reputation 25%
-Global research reputation 12.5%
-Regional research reputation 12.5%
Research (Publications, Citations, Conferences, Research collaboration) 65%
-Publications 10%
-Books 2.5%
-Conferences 2.5%
-Normalized citation impact 10%
-Total citations 7.5%
-Number of publications that are among the 10% most cited 12.5%
-Percentage of total publications that are among the 10% most cited 10%
-International collaboration relative to country 5%
-International collaboration 5%
Scientific Excellence 10%
-Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field 5%
-Percentage of total publications that are among the top 1% most highly cited papers 5%

xem phương pháp luận

Wallstreet Journal USA & THE Times Higher Education, UK

xem phương pháp luận

Washington Monthly

xem phương pháp luận

Webometrics

xem phương pháp luận