Đại học ở Maracaibo, Venezuela
- Xếp hạng & Đánh giá -

2 ra khỏi 5
 • Đại học ở Maracaibo
4
 • Đại học ở Maracaibo
0
 • Đại học ở Maracaibo
Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất các đại học ở Maracaibo
 • 25 Aug, 2021: Ấn phẩm mới nhất QS University Rankings: Latin America của British Quacquarelli Symonds, UK. 2 các trường đại học đến từ Maracaibo có tên trong bảng xếp hạng.
 • 10 Jun, 2021: Nature Index đăng tải những kết quả mới nhất của Nature Index - Top Academic Institutions. University of Zulia xếp hạng thứ 4067.
 • 18 Mar, 2021: Ấn phẩm mới nhất Scimago Institutions Rankings - Universities của Scimago Institutions. xếp hạng thứ #568.
 • 01 Jan, 2021: Webometrics Ranking Web of Universities cập nhật từ University of Zulia đứng hạng đầu trong số 2 các trường đại học trong danh sách đến từ Maracaibo.

Bảng xếp hạng đại học Maracaibo, Venezuela 2022

#1

University of Zulia
Universidad del Zulia

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (140 đánh giá)
 • #3 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 18 tháng 3, 2021]
 • #4 
 • #4067 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]
 • #5 
 • #147 
QS University Rankings: Latin America
[Đã đăng 25 tháng 8, 2021]

#2

Rafael Belloso Chacín University
Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (187 đánh giá)
Card image

 • #7 
 • #401 
QS University Rankings: Latin America
[Đã đăng 25 tháng 8, 2021]
 • #13 
 • #7695 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#3

Cecilio Acosta Catholic University
Universidad Católica Cecilio Acosta

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (185 đánh giá)
Card image


#4

Rafael Urdaneta University
Universidad Rafael Urdaneta

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (72 đánh giá)
Card image


#5

Dr. José Gregorio Hernández University
Universidad Dr. José Gregorio Hernández

Mức độ hài lòng của học viên: 3.9 / 5.0 (30 đánh giá)

Maracaibo Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

Dân số: 2225000

: Zulia, Municipio Maracaibo

 • Loại ổ cắm A
  • Điện áp khu dân cư: 120 V
  • Tần số: 60 Hz
 • Loại ổ cắm B
  • Điện áp khu dân cư: 120 V
  • Tần số: 60 Hz

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Maracaibo

google static map google map control google map control

University of Zulia đứng nhất tại Maracaibo trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 102 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Maracaibo University of Zulia có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả4 bảng xếp hạng nơiUniversity of Zulia được liệt kê

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS University Rankings: Latin America:
Danh tiếng học thuật 30%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 20%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 10%
Nhân viên có bằng tiến sĩ 10%
Mạng lưới nghiên cứu quốc tế 10%
Trích dẫn mỗi Báo cáo 10%

xem phương pháp luận

Nature Index

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Nature Index - Top Academic Institutions:
Số bài viết (AC)
Số phân số (FC)
Số phân số có trọng số (WFC)

Scimago Institutions

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Nghiên cứu 50%
Đổi mới 30%
Tính xã hội 20%

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Ranking Web of Universities:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận