Đại học ở Mobile, Hoa Kỳ
- Xếp hạng & Đánh giá -

1 ra khỏi 3
 • Đại học ở Mobile
1
 • Đại học ở Mobile
0
 • Đại học ở Mobile
Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất các đại học ở Mobile
 • 04 Apr, 2022: Ấn phẩm của Scimago Institutions Rankings - Universities. University of South Alabama xếp hạng thứ #470.
 • 01 Jan, 2022: Webometrics Ranking Web of Universities cập nhật từ University of South Alabama đứng hạng đầu trong số 3 các trường đại học trong danh sách đến từ Mobile.
 • 15 Dec, 2021: Ấn phẩm của URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance. University of South Alabama xếp hạng thứ #1405.
 • 11 Nov, 2021: Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only) cập nhật từ Spring Hill College đứng hạng đầu trong số 3 các trường đại học trong danh sách đến từ Mobile.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Mobile

--- Payscale College Salary Report - Best Schools by Majors
#154 
University of South Alabama
--- ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
#401 
University of South Alabama
--- Payscale College Salary Report - Best Schools by Majors
#491 
University of South Alabama
Dinh dưỡng Payscale College Salary Report - Best Schools by Majors
#568 
University of South Alabama
--- URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
#904 
University of South Alabama

Bảng xếp hạng đại học Mobile, Hoa Kỳ 2022

#1

Spring Hill College

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (169 đánh giá)
Card image

 • #354 
 • #365 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]

#2

University of South Alabama

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (303 đánh giá)


Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (35 đánh giá)
Card image


Mobile Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

Dân số: 196000

Độ cao: 3 M trên mực nước biển

: Alabama, Mobile County

 • Loại ổ cắm A
  • Điện áp khu dân cư: 120 V
  • Tần số: 60 Hz
 • Loại ổ cắm B
  • Điện áp khu dân cư: 120 V
  • Tần số: 60 Hz

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Mobile

google static map google map control google map control

Spring Hill College đứng nhất tại Mobile trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 134 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Mobile University of South Alabama có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả14 bảng xếp hạng nơiUniversity of South Alabama được liệt kê

University of South Alabama được xếp hạng cao nhất trong Mobile về Kỹ Thuật (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of South Alabama .

University of South Alabama được xếp hạng cao nhất trong Mobile về Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of South Alabama .

University of South Alabama được xếp hạng cao nhất trong Mobile về Khoa học máy tính (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of South Alabama .

University of South Alabama được xếp hạng cao nhất trong Mobile về Y học & Sức khỏe (Dinh dưỡng). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of South Alabama .

University of South Alabama được xếp hạng cao nhất trong Mobile về Khoa học tự nhiên (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of South Alabama .

xếp hạng nhà xuất bản

Payscale

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only):
xếp hạng dựa trên ROI

xem phương pháp luận