Đại học ở Mobile, Hoa Kỳ
- Xếp hạng & Đánh giá -

3 ra khỏi 3
 • Đại học ở Mobile
12
 • Đại học ở Mobile
0
 • Đại học ở Mobile
Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất các đại học ở Mobile
 • 04 Apr, 2022: Ấn phẩm của Scimago Institutions Rankings - Universities. University of South Alabama xếp hạng thứ #470.
 • 01 Jan, 2022: Webometrics Ranking Web of Universities cập nhật từ University of South Alabama đứng hạng đầu trong số 3 các trường đại học trong danh sách đến từ Mobile.
 • 15 Dec, 2021: Ấn phẩm của URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance. University of South Alabama xếp hạng thứ #1405.
 • 11 Nov, 2021: Bảng Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni) mới. 3 đại học ở Mobile được xếp hạng.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Mobile

---
#154 
University of South Alabama
---
#401 
University of South Alabama
---
#491 
University of South Alabama
Dinh dưỡng
#568 
University of South Alabama
---
#904 
University of South Alabama

Bảng xếp hạng đại học Mobile, Hoa Kỳ 2022

#1

Spring Hill College

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (169 đánh giá)
Card image

 • #354 
 • #365 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]
 • #200 
 • #168 
US News Best National Liberal Arts Colleges
[Đã đăng 12 tháng 9, 2021]
 • #459 
 • #478 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (35 đánh giá)
Card image

 • #1255 
 • #1307 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]
 • #1283 
 • #1344 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Đã đăng 11 tháng 11, 2021]
 • #1384 
 • #8099 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]


#3

University of South Alabama

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (303 đánh giá)
 • #737 
 • #600 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Đã đăng 14 tháng 9, 2021]
 • #159 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #227 
 • #470 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


Mobile Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

Dân số: 196000

Độ cao: 3 M trên mực nước biển

: Alabama, Mobile County

 • Loại ổ cắm A
  • Điện áp khu dân cư: 120 V
  • Tần số: 60 Hz
 • Loại ổ cắm B
  • Điện áp khu dân cư: 120 V
  • Tần số: 60 Hz

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Mobile

google static map google map control google map control

Spring Hill College đứng nhất tại Mobile trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 117 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Mobile University of South Alabama có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả15 bảng xếp hạng nơiUniversity of South Alabama được liệt kê

University of South Alabama được xếp hạng cao nhất trong Mobile về Kỹ Thuật (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of South Alabama .

University of South Alabama được xếp hạng cao nhất trong Mobile về Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of South Alabama .

University of South Alabama được xếp hạng cao nhất trong Mobile về Khoa học máy tính (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of South Alabama .

University of South Alabama được xếp hạng cao nhất trong Mobile về Y học & Sức khỏe (Dinh dưỡng). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of South Alabama .

University of South Alabama được xếp hạng cao nhất trong Mobile về Khoa học tự nhiên (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of South Alabama .

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS World University Rankings:
Danh tiếng học thuật 40%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 10%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Trích dẫn mỗi khoa 20%
Tỷ lệ Giảng viên Quốc tế 5%
Tỷ lệ Sinh viên Quốc tế 5%

xem phương pháp luận

Nature Index

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Nature Index - Top Academic Institutions:
Số bài viết (AC)
Số phân số (FC)
Số phân số có trọng số (WFC)

Payscale

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only):
xếp hạng dựa trên ROI

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Nghiên cứu 50%
Đổi mới 30%
Tính xã hội 20%

xem phương pháp luận

Urap

xem phương pháp luận

Us News

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Wallstreet Journal USA & THE Times Higher Education, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings:
Kết quả 40% (khả năng việc làm)
Tài nguyên 30%
Tham gia 20% (giảng dạy)
Môi trường 10% (đa dạng)

xem phương pháp luận

Washington Monthly

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Washington Monthly - National Universities:
Biến động Xã hội 33.33%
Nghiên cứu 33.33%
Dịch vụ Cộng đồng và Quốc gia 33.33%

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Ranking Web of Universities:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận