Đại học ở Mons, Bỉ
- Xếp hạng & Đánh giá -

2 ra khỏi 7
 • Đại học ở Mons
9
 • Đại học ở Mons
1
 • Đại học ở Mons
Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất các đại học ở Mons
 • 20 Apr, 2022: Ấn phẩm củaQS World University Rankings By Subject (Geology). University of Mons đạt thứ hạng cao nhất trong số các trường đại học ở Mons xếp hạng thứ #301.
 • 04 Apr, 2022: Scimago Institutions đăng tải những kết quả mới nhất của Scimago Institutions Rankings - Universities. University of Mons xếp hạng thứ 403.
 • 01 Jan, 2022: Ấn phẩm của Webometrics Ranking Web of Universities. University of Mons xếp hạng thứ #1180.
 • 15 Dec, 2021: Ấn phẩm mới nhất URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance của Urap . xếp hạng thứ #1137.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Mons

---
#301 
University of Mons
---
#301 
University of Mons
---
#601 
University of Mons

Bảng xếp hạng đại học Mons, Bỉ 2022

#1

University of Mons
Université de Mons

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (16 đánh giá)
Card image

 • #9 
 • #651 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #8 
 • #403 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #8 
 • #756 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]


#2

University College of Louvain en Hainaut
Haute École Louvain en Hainaut

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (32 đánh giá)
 • #2 
 • #111 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]

#3

Arts² - Academy of Arts
Arts² - École supérieure des Arts

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (38 đánh giá)

#4

Provincial University College of Hainaut-Condorcet
Haute École Provinciale de Hainaut-Condorcet

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (22 đánh giá)

#5

Catholic University of Mons
Facultés Universitaires Catholiques de Mons

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (25 đánh giá)
Card image


#6

University College Haute Ecole Roi Baudouin
Haute École Roi Baudouin

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (6 đánh giá)

#7

Hainaut University College
Haute École en Hainaut

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (6 đánh giá)
Card image


Mons Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

Dân số: 92000

: Walloon, Province du Hainaut

 • Loại ổ cắm C
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 50 Hz
 • Loại ổ cắm E
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 50 Hz

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Mons

google static map google map control google map control

University of Mons đứng nhất tại Mons trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 117 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Mons University of Mons có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả13 bảng xếp hạng nơiUniversity of Mons được liệt kê

University of Mons được xếp hạng cao nhất trong Mons về Kỹ Thuật (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Mons .

University of Mons được xếp hạng cao nhất trong Mons về Khoa học tự nhiên (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Mons .

University of Mons được xếp hạng cao nhất trong Mons về Khoa học máy tính (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Mons .

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS World University Rankings:
Danh tiếng học thuật 40%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 10%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Trích dẫn mỗi khoa 20%
Tỷ lệ Giảng viên Quốc tế 5%
Tỷ lệ Sinh viên Quốc tế 5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS 50 under 50:
Dựa trên phương pháp xếp hạng đại học thế giới Quacquarelli Symonds, 50 trường đại học hàng đầu dưới 50 tuổi.

Danh tiếng học thuật 40%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 10%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Trích dẫn mỗi khoa 20%
Tỷ lệ giảng viên quốc tế 5%
Tỷ lệ sinh viên quốc tế 5%

xem phương pháp luận

NTU ranking

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Tính xuất sắc của nghiên cứu 40%
Tác động nghiên cứu 35%
Năng suất nghiên cứu 25%

xem phương pháp luận

Nature Index

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Nature Index - Top Academic Institutions:
Số bài viết (AC)
Số phân số (FC)
Số phân số có trọng số (WFC)

Scimago Institutions

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Nghiên cứu 50%
Đổi mới 30%
Tính xã hội 20%

xem phương pháp luận

StuDocu

xem phương pháp luận

Urap

xem phương pháp luận

Us News

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Ranking Web of Universities:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận