Đại học ở Porto, Bồ Đào Nha
- Xếp hạng & Đánh giá -

Porto
6 ra khỏi 11
 • Đại học ở Porto
21
 • Đại học ở Porto
7
 • Đại học ở Porto
Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất các đại học ở Porto
 • 22 Jun, 2022: Ấn phẩm của CWTS Leiden Ranking. University of Porto xếp hạng thứ #161.
 • 08 Jun, 2022: Ấn phẩm của QS World University Rankings. University of Porto xếp hạng thứ #274.
 • 11 May, 2022: Ấn phẩm mới nhất THE China Subject Ratings Overall của THE Times Higher Education, UK. 2 các trường đại học đến từ Porto có tên trong bảng xếp hạng.
 • 27 Apr, 2022: Ấn phẩm mới nhất THE World University Impact Rankings - Times Higher Education của THE Times Higher Education, UK. xếp hạng thứ #801.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Porto

---
#36 
University of Porto
---
#41 
University of Porto
---
#51 
University of Porto
---
#101 
University of Porto
---
#101 
University of Porto
---
#192 
University of Porto
---
#201 
University of Porto
---
#220 
University of Porto
---
#225 
University of Porto
Toán học
#251 
University of Porto

Bảng xếp hạng đại học Porto, Bồ Đào Nha 2022

#1

University of Porto
Universidade do Porto

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (292 đánh giá)
 • #3 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #1 
 • #274 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #2 
 • #184 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#2

Polytechnic Institute of Oporto
Instituto Politécnico do Porto

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (56 đánh giá)
Card image

 • #12 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #15 
 • #508 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #8 
 • #1018 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]


#3

Infante D. Henrique Portucalense University
Universidade Portucalense Infante D. Henrique

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (176 đánh giá)
 • #33 
 • #598 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #7 
 • #250 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #33 
 • #4286 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#4

Fernando Pessoa University
Universidade Fernando Pessoa

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (129 đánh giá)
Card image

 • #22 
 • #539 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #21 
 • #2909 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]
 • #26 
 • #3638 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#5

Nursing School of Porto
Escola Superior de Enfermagem do Porto

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (129 đánh giá)
Card image

 • #41 
 • #5807 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]
 • #13 
 • #801 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 27 tháng 4, 2022]
 • #7 
 • #401 
THE University Impact Rankings - Good Health and Well-Being (SDG3)
[Đã đăng 27 tháng 4, 2022]

#6

Lusophone University of Porto
Universidade Lusófona do Porto

 • #42 
 • #6138 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#7

Paula Frassinetti Higher School of Education
Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti

Mức độ hài lòng của học viên: 5.0 / 5.0 (4 đánh giá)

#8

Higher School of Nursing of Santa Maria
Escola Superior de Enfermagem de Santa Maria

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (107 đánh giá)

#9

Higher Institute of Management and Administration
Instituto Superior de Administração e Gestão

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (10 đánh giá)
Card image


#10

Higher Institute of Business and Tourism
Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (72 đánh giá)
Card image


#11

Católica Porto Business School, Universidade Católica Portuguesa

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (72 đánh giá)

Porto Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

Dân số: 250000

: Porto, Porto

 • Loại ổ cắm C
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 50 Hz
 • Loại ổ cắm F
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 50 Hz

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Porto

google static map google map control google map control

University of Porto đứng nhất tại Porto trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 123 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Porto University of Porto có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả21 bảng xếp hạng nơiUniversity of Porto được liệt kê

University of Porto được xếp hạng cao nhất trong Porto về Nông nghiệp (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Porto .

University of Porto được xếp hạng cao nhất trong Porto về Khoa học tự nhiên (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Porto .

University of Porto được xếp hạng cao nhất trong Porto về Kỹ Thuật (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Porto .

University of Porto được xếp hạng cao nhất trong Porto về Y học & Sức khỏe (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Porto .

University of Porto được xếp hạng cao nhất trong Porto về Khoa học thể thao (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Porto .

University of Porto được xếp hạng cao nhất trong Porto về Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Porto .

University of Porto được xếp hạng cao nhất trong Porto về Nghệ thuật thị giác & trình diễn (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Porto .

University of Porto được xếp hạng cao nhất trong Porto về Khoa học máy tính (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Porto .

University of Porto được xếp hạng cao nhất trong Porto về Giáo dục (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Porto .

University of Porto được xếp hạng cao nhất trong Porto về Toán (Toán học). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Porto .

University of Porto được xếp hạng cao nhất trong Porto về Ngôn ngữ & Văn học (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Porto .

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS World University Rankings:
Danh tiếng học thuật 40%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 10%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Trích dẫn mỗi khoa 20%
Tỷ lệ Giảng viên Quốc tế 5%
Tỷ lệ Sinh viên Quốc tế 5%

xem phương pháp luận

CWUR Center for World University Rankings

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -CWUR Center for World University Rankings:
Hiệu suất Nghiên cứu 40%
Chất lượng Giáo dục 25%
Việc làm của Cựu sinh viên 25%
Chất lượng Khoa 10%

xem phương pháp luận

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -CWTS Leiden Ranking:
bài đăng nghiên cứu học thuật

xem phương pháp luận

NTU ranking

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -NTU Europe:
Hiệu quả Khoa học 23%
Tiềm năng Khoa học 15%
Sinh viên tốt nghiệp trên thị trường lao động 15%
Quốc tế hóa 15%
Uy tín 14%
Điều kiện Học tập 10%

xem phương pháp luận

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR Reputation Ranking:
Danh tiếng Giảng dạy 50%
Danh tiếng Nghiên cứu 50%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR World University Rankings:
Giảng dạy 40%
Nghiên cứu 40%
Đa dạng Quốc tế 10%
Bền vững Tài chính 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR Research Performance Ranking:
Tác động Trích dẫn Chuẩn hóa (Trích dẫn của các ấn phẩm nghiên cứu từ tất cả các tác giả đại học so với mức trung bình thế giới) 20%
Trích dẫn mỗi báo cáo 20%
Báo cáo theo mỗi nhân viên học thuật và nghiên cứu 20%
Danh tiếng nghiên cứu quốc tế 20%
Chia sẻ các ấn phẩm nghiên cứu được viết bởi đồng tác giả quốc tế 20%

xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Nghiên cứu 50%
Đổi mới 30%
Tính xã hội 20%

xem phương pháp luận

ShanghaiRanking Consultancy

xem phương pháp luận

StuDocu

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 30%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2,5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 30%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2,5%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Urap

xem phương pháp luận

Us News

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Ranking Web of Universities:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận