Đại học ở Preston, Anh
- Xếp hạng & Đánh giá -

Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất các đại học ở Preston
 • 27 Sep, 2023: Bảng Bảng xếp hạng đại học thế giới mới. Đại học Trung tâm Lancashire ở vị trí #1001.
 • 09 Sep, 2023: Ấn phẩm của Bảng giải đấu người giám hộ. Đại học Trung tâm Lancashire xếp hạng thứ #106.
 • 09 Sep, 2023: The Guardian News and Media Limited đăng tải những kết quả mới nhất của Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề (Business and Management). Bao gồm 41 các trường đại học đến từ Preston.
 • 15 Aug, 2023: Bảng Xếp hạng học thuật ARWU của các trường đại học trên thế giới - ShanghaiRanking mới. Đại học Trung tâm Lancashire ở vị trí #901.

Bảng xếp hạng đại học Preston, Anh 2024

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (298 đánh giá)
 • #79 
 • #1001 
Bảng xếp hạng đại học thế giới
[Đã đăng 27 tháng 9, 2023]
 • #85 
 • #107 
Hướng dẫn về trường đại học tốt của Times
[Đã đăng 16 tháng 9, 2022]
 • #84 
 • #106 
Bảng giải đấu người giám hộ
[Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
Trình diễn 15 thêm thứ hạng của University of Central Lancashire và xếp hạng theo chủ đề cụ thể cho 14 đối tượng

 • #150 
 • #10531 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]


Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Preston

Viết sáng tạo The Guardian University League Tables by Subject
#1 
Đại học Trung tâm Lancashire
Nha khoa The Guardian University League Tables by Subject
#15 
Đại học Trung tâm Lancashire
Báo chí The Guardian University League Tables by Subject
#16 
Đại học Trung tâm Lancashire
Ngành kiến trúc The Guardian University League Tables by Subject
#23 
Đại học Trung tâm Lancashire
Thiết kế đồ họa The Guardian University League Tables by Subject
#25 
Đại học Trung tâm Lancashire
Công tác xã hội CUG The Complete University Guide - By Subject
#29 
Đại học Trung tâm Lancashire
Khoa học thể thao The Guardian University League Tables by Subject
#31 
Đại học Trung tâm Lancashire
Ngôn ngữ học CUG The Complete University Guide - By Subject
#31 
Đại học Trung tâm Lancashire
Công trình dân dụng The Guardian University League Tables by Subject
#36 
Đại học Trung tâm Lancashire
Hóa học CUG The Complete University Guide - By Subject
#45 
Đại học Trung tâm Lancashire

Preston Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

2 ra khỏi 3 Đại học ở Preston

18 Đại học ở Preston

Dân số: 314000

: England, Lancashire

 • Loại ổ cắm G
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 50 Hz

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Preston

google static map google map control google map control

Cuộc sống sinh viên trong Preston.

 • It’s all happening at UCLan in Preston – a great place to live and study
  1/1

Các trang liên quan hữu ích

Các liên kết dưới đây được lựa chọn cẩn thận vì tính hữu ích. Chúng tôi có thể kiếm được hoa hồng khi mua hàng.

Hỏi & Đáp

Đại học Trung tâm Lancashire đứng nhất tại Preston trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 112 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Preston Đại học Trung tâm Lancashire có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả25 bảng xếp hạng nơiĐại học Trung tâm Lancashire được liệt kê

Đại học Trung tâm Lancashire được xếp hạng cao nhất trong Preston về Nghệ thuật thị giác & trình diễn (Viết sáng tạo). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngĐại học Trung tâm Lancashire .

Đại học Trung tâm Lancashire được xếp hạng cao nhất trong Preston về Y học & Sức khỏe (Nha khoa). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngĐại học Trung tâm Lancashire .

Đại học Trung tâm Lancashire được xếp hạng cao nhất trong Preston về Báo chi và Nghiên cứu Phương tiện Truyền thông Đại chúng (Báo chí). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngĐại học Trung tâm Lancashire .

Đại học Trung tâm Lancashire được xếp hạng cao nhất trong Preston về Kiến trúc, Xây dựng và Quy hoạch (Ngành kiến trúc). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngĐại học Trung tâm Lancashire .

Đại học Trung tâm Lancashire được xếp hạng cao nhất trong Preston về Thiết kế (Thiết kế đồ họa). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngĐại học Trung tâm Lancashire .

Đại học Trung tâm Lancashire được xếp hạng cao nhất trong Preston về Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại (Công tác xã hội). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngĐại học Trung tâm Lancashire .

Đại học Trung tâm Lancashire được xếp hạng cao nhất trong Preston về Khoa học thể thao (Khoa học thể thao). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngĐại học Trung tâm Lancashire .

Đại học Trung tâm Lancashire được xếp hạng cao nhất trong Preston về Ngôn ngữ & Văn học (Ngôn ngữ học). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngĐại học Trung tâm Lancashire .

Đại học Trung tâm Lancashire được xếp hạng cao nhất trong Preston về Kỹ Thuật (Công trình dân dụng). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngĐại học Trung tâm Lancashire .

Đại học Trung tâm Lancashire được xếp hạng cao nhất trong Preston về Khoa học tự nhiên (Hóa học). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngĐại học Trung tâm Lancashire .

Đại học Trung tâm Lancashire được xếp hạng cao nhất trong Preston về Luật (Luật). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngĐại học Trung tâm Lancashire .

Đại học Trung tâm Lancashire được xếp hạng cao nhất trong Preston về Thương mại (Tiếp thị). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngĐại học Trung tâm Lancashire .

Đại học Trung tâm Lancashire được xếp hạng cao nhất trong Preston về Giáo dục (Giáo dục). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngĐại học Trung tâm Lancashire .

Đại học Trung tâm Lancashire được xếp hạng cao nhất trong Preston về Khoa học máy tính (Khoa học máy tính). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngĐại học Trung tâm Lancashire .

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Bảng xếp hạng đại học thế giới QS:

Danh tiếng học thuật 40% Danh tiếng nhà tuyển dụng 10% Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20% Trích dẫn mỗi khoa 20% Tỷ lệ Giảng viên Quốc tế 5% Tỷ lệ Sinh viên Quốc tế 5%

xem phương pháp luận

CWUR Center for World University Rankings

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Trung tâm Xếp hạng Đại học Thế giới CWUR:

Hiệu suất nghiên cứu: 40% - Kết quả nghiên cứu: 10% - Ấn phẩm chất lượng cao: 10% - Ảnh hưởng: 10% - Trích dẫn: 10% Chất lượng giáo dục: 25% Việc làm của cựu sinh viên: 25% Chất lượng giảng viên: 10%

xem phương pháp luận

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Bảng xếp hạng đại học thế giới RUR:

Giảng dạy: 40% - Tỷ lệ Giảng viên/Sinh viên: 8% - Tỷ lệ Khoa/Bằng cử nhân được trao: 8% - Tỷ lệ Khoa/Bằng Tiến sĩ được trao: 8% - Tỷ lệ Bằng tiến sĩ/Bằng cử nhân được trao: 8% - Thế giới Danh tiếng giảng dạy: 8% Nghiên cứu: 40% - Trích dẫn trên mỗi nhân viên học thuật/nghiên cứu: 8% - Bằng tiến sĩ trên mỗi tiến sĩ được chấp nhận: 8% - Tác động trích dẫn bình thường hóa: 8% - Bài báo trên mỗi nhân viên học thuật/nghiên cứu: 8% - Danh tiếng nghiên cứu thế giới: 8% Tính đa dạng quốc tế: 10% - Khoa quốc tế: 2% - Sinh viên quốc tế: 2% - Bài báo đồng tác giả quốc tế: 2% - Danh tiếng bên ngoài khu vực địa lý: 2% - Cấp độ quốc tế: 2% Tính bền vững về tài chính: 10% - Thu nhập của tổ chức trên mỗi khoa: 2% - Thu nhập của tổ chức trên mỗi sinh viên: 2% - Thu nhập của các bài báo trên mỗi thu nhập của nghiên cứu: 2% - Thu nhập của nghiên cứu trên mỗi nhân viên học tập/nghiên cứu: 2% - Thu nhập của nghiên cứu trên mỗi thu nhập của tổ chức : 2%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Xếp hạng học thuật RUR:

Tác động Trích dẫn Chuẩn hóa (Trích dẫn của các ấn phẩm nghiên cứu từ tất cả các tác giả đại học so với mức trung bình thế giới) 20% Trích dẫn mỗi báo cáo 20% Báo cáo theo mỗi nhân viên học thuật và nghiên cứu 20% Danh tiếng nghiên cứu quốc tế 20% Chia sẻ các ấn phẩm nghiên cứu được viết bởi đồng tác giả quốc tế 20%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Xếp hạng danh tiếng RUR:

Danh tiếng Giảng dạy 50% Danh tiếng Nghiên cứu 50%

xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Xếp hạng các tổ chức Scimago:

Nghiên cứu 50% Đổi mới 30% Tính xã hội 20%

xem phương pháp luận

ShanghaiRanking Consultancy

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Xếp hạng học thuật ARWU của các trường đại học trên thế giới - ShanghaiRanking:

Chất lượng giáo dục 10% - Cựu sinh viên đoạt giải Nobel/Huy chương lĩnh vực 10% Chất lượng giảng viên 40% - Nhân viên đoạt giải Nobel/Huy chương lĩnh vực 20% - Nhà nghiên cứu được trích dẫn cao 20% Kết quả nghiên cứu 40% - Bài báo xuất bản trên tạp chí Nature và Science 20% - Bài báo được lập chỉ mục trong Chỉ số trích dẫn khoa học-Mở rộng & Chỉ số trích dẫn khoa học xã hội 20% Hiệu suất bình quân đầu người 10%

xem phương pháp luận

StuDocu

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Bảng xếp hạng đại học thế giới:

30% Giảng dạy (Môi trường học tập) - Khảo sát danh tiếng: 15% - Tỷ lệ nhân viên trên sinh viên: 4,5% - Tỷ lệ tiến sĩ trên cử nhân: 2,25% - Tỷ lệ tiến sĩ trên nhân viên học thuật: 6% - Tổ chức thu nhập: 2,25% 30% Nghiên cứu (Khối lượng, Thu nhập và Danh tiếng) - Khảo sát danh tiếng: 18% - Thu nhập từ nghiên cứu: 6% - Năng suất nghiên cứu: 6% 30% Trích dẫn (Ảnh hưởng của Nghiên cứu) 7,5% Triển vọng Quốc tế (Nhân viên, Sinh viên và Nghiên cứu) - Tỷ lệ sinh viên quốc tế: 2,5% - Tỷ lệ nhân viên quốc tế: 2,5% - Hợp tác quốc tế: 2,5% 2,5% Thu nhập ngành (Chuyển giao kiến thức)"

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Bảng xếp hạng các trường đại học trẻ:

Giảng dạy 30% Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30% Trích dẫn 30% Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5% Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2,5%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

The Guardian News and Media Limited

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Bảng giải đấu người giám hộ:

Tỷ lệ sinh viên trên nhân viên: 15% Tiêu chuẩn đầu vào: 15% Chi tiêu cho mỗi sinh viên: 5% Tiếp tục 15% (đối tượng phi y tế) HOẶC 5% (đối tượng y khoa) NSS - Giảng dạy: 8% NSS - Đánh giá & Phản hồi: 8% NSS - Mức độ hài lòng chung: 4% Triển vọng nghề nghiệp: 15% Giá trị gia tăng: 15%

xem phương pháp luận

The Times and The Sunday Times

xem phương pháp luận

The University League Tables

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -CUG Hướng dẫn Đại học Hoàn chỉnh:

Tiêu chuẩn đầu vào 12,5% Mức độ hài lòng của sinh viên 18,75% Tỷ lệ sinh viên-nhân viên 12,5% Chất lượng nghiên cứu 12,5% Cường độ nghiên cứu 6,25% Chi tiêu cho dịch vụ học thuật 6,25% Chi tiêu cho cơ sở vật chất 6,25% Triển vọng sau đại học 12,5% Tỷ lệ hoàn thành bằng cấp 12,5%

xem phương pháp luận

Urap

xem phương pháp luận

Us News

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học:

Tầm nhìn 50% Tính xuất sắc 35% Minh bạch 10% Hiện diện 5%

xem phương pháp luận