Đại học ở Puebla, México
- Xếp hạng & Đánh giá -

8 ra khỏi 18
 • Đại học ở Puebla
17
 • Đại học ở Puebla
2
 • Đại học ở Puebla
Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất các đại học ở Puebla
 • 27 Apr, 2022: Bảng THE University Impact Rankings - Good Health and Well-Being (SDG3) mới. ở vị trí #201.
 • 27 Apr, 2022: THE Times Higher Education, UK đăng tải những kết quả mới nhất của THE University Impact Rankings - Decent Work and Economic Growth (SDG8). UPAEP University xếp hạng thứ 401.
 • 27 Apr, 2022: THE Times Higher Education, UK đăng tải những kết quả mới nhất của THE World University Impact Rankings - Times Higher Education. UPAEP University xếp hạng thứ 401.
 • 27 Apr, 2022: THE University Impact Rankings - No Poverty (SDG1) cập nhật từ UPAEP University đạt thứ hạng 101.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Puebla

--- QS World University Rankings By Subject
#251 
Meritorious Autonomous University of Puebla
--- ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
#301 
Meritorious Autonomous University of Puebla
--- URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
#956 
Meritorious Autonomous University of Puebla
--- THE World University Rankings by Subject
#1001 
Meritorious Autonomous University of Puebla

Bảng xếp hạng đại học Puebla, México 2022

#1

Cuauhtémoc University
Universidad Cuauhtémoc

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (8 đánh giá)
Card image

 • #74 
 • #238 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]

#2

UPAEP University
Universidad Popular Autonóma del Estado de Puebla

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (2462 đánh giá)
 • #28 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #47 
 • #597 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #21 
 • #23 
América Economía Best Mexican Universities
[Đã đăng 01 tháng 4, 2020]

#3

Technological University of Puebla
Universidad Tecnológica de Puebla

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (456 đánh giá)
Card image

 • #82 
 • #9353 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#4

Universidad Politécnica de Puebla

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (216 đánh giá)
 • #44 
 • #143 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #90 
 • #10768 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#5

University of the East
Universidad de Oriente

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (489 đánh giá)
Card image

 • #52 
 • #176 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]

#6

Meritorious Autonomous University of Puebla
Benemerita Universidad Autonoma de Puebla

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (349 đánh giá)
Card image

 • #16 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #20 
 • #532 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #3 
 • #866 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]


#7

Institute of University Studies
Instituto de Estudios Universitarios A.C.

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (19 đánh giá)
Card image

 • #26 
 • #78 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]

#8

Puebla Institute of Technology
Instituto Tecnológico de Puebla

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (377 đánh giá)
Card image

 • #91 
 • #304 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]

#9

Sierra University
Universidad de la Sierra A.C.

Mức độ hài lòng của học viên: 5.0 / 5.0 (8 đánh giá)

#10

La Salle Benavente University
Universidad La Salle Benavente A.C.

Mức độ hài lòng của học viên: 5.0 / 5.0 (6 đánh giá)

#11

Meso-American University of Puebla
Universidad Mesoamericana Puebla

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (14 đánh giá)

#12

Mexican Hispanic Polytechnic University
Universidad Politecnica Hispano Mexicana

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (120 đánh giá)

#13

Metropolitan Polytechnic University of Puebla
Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (198 đánh giá)
Card image


#14

Interamerican University
Universidad Interamericana A.C.

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (14 đánh giá)
Card image


#15

Valle de Puebla University
Universidad del Valle de Puebla S.C.

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (948 đánh giá)

#16

University of Communication Sciences of Puebla
Universidad de las Ciencias de la Comunicación de Puebla S.C.

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (8 đánh giá)
Card image


#17

Realistic Universe of México
Universidad Realística de México

Mức độ hài lòng của học viên: 3.9 / 5.0 (26 đánh giá)

#18

Madero University
Universidad Madero


Puebla Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

Dân số: 1591000

: Puebla,

 • Loại ổ cắm A
  • Điện áp khu dân cư: 127 V
  • Tần số: 60 Hz
 • Loại ổ cắm B
  • Điện áp khu dân cư: 127 V
  • Tần số: 60 Hz

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Puebla

google static map google map control google map control

Cuauhtémoc University đứng nhất tại Puebla trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 134 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Puebla Meritorious Autonomous University of Puebla có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả18 bảng xếp hạng nơiMeritorious Autonomous University of Puebla được liệt kê

Meritorious Autonomous University of Puebla được xếp hạng cao nhất trong Puebla về Ngôn ngữ & Văn học (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngMeritorious Autonomous University of Puebla .

Meritorious Autonomous University of Puebla được xếp hạng cao nhất trong Puebla về Khoa học tự nhiên (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngMeritorious Autonomous University of Puebla .

Meritorious Autonomous University of Puebla được xếp hạng cao nhất trong Puebla về Khoa học máy tính (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngMeritorious Autonomous University of Puebla .

Meritorious Autonomous University of Puebla được xếp hạng cao nhất trong Puebla về Kỹ Thuật (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngMeritorious Autonomous University of Puebla .

xếp hạng nhà xuất bản

4icu

xem phương pháp luận

América Economía

xem phương pháp luận

British Quacquarelli Symonds, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS World University Rankings:
Danh tiếng học thuật 40%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 10%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Trích dẫn mỗi khoa 20%
Tỷ lệ Giảng viên Quốc tế 5%
Tỷ lệ Sinh viên Quốc tế 5%

xem phương pháp luận

CWUR Center for World University Rankings

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -CWUR Center for World University Rankings:
Hiệu suất Nghiên cứu 40%
Chất lượng Giáo dục 25%
Việc làm của Cựu sinh viên 25%
Chất lượng Khoa 10%

xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Nghiên cứu 50%
Đổi mới 30%
Tính xã hội 20%

xem phương pháp luận

StuDocu

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 20%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 10%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE Latin America Rankings:
Giảng dạy (môi trường học tập) 36%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 34%
Trích dẫn (ảnh hưởng nghiên cứu) 20%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2,5%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Urap

xem phương pháp luận

Us News

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Ranking Web of Universities:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận