Đại học ở Shimonoseki, Nhật Bản
- Xếp hạng & Đánh giá -

3 ra khỏi 4
 • Đại học ở Shimonoseki
2
 • Đại học ở Shimonoseki
0
 • Đại học ở Shimonoseki
Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất các đại học ở Shimonoseki
 • 24 Mar, 2022: Bảng THE Japan University Rankings - Times Higher Education mới. 2 đại học ở Shimonoseki được xếp hạng.
 • 01 Jan, 2022: Bảng Webometrics Ranking Web of Universities mới. ở vị trí #7017.

Bảng xếp hạng đại học Shimonoseki, Nhật Bản 2022

#1

Baiko Gakuin University
梅光学院大学

Mức độ hài lòng của học viên: 3.5 / 5.0 (36 đánh giá)
 • #183 
 • #151 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 24 tháng 3, 2022]

#2

Shimonoseki City University
下関市立大学

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (71 đánh giá)
 • #258 
 • #201 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 24 tháng 3, 2022]

#3

National Fisheries University
水産大学校

 • #318 
 • #7017 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#4

University of East Asia
東亜大学

Mức độ hài lòng của học viên: 3.5 / 5.0 (10 đánh giá)

Shimonoseki Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

Dân số: 246000

: Yamaguchi,

 • Loại ổ cắm A
  • Điện áp khu dân cư: 100 V
  • Tần số: 60 Hz / 50 Hz
 • Loại ổ cắm B
  • Điện áp khu dân cư: 100 V
  • Tần số: 60 Hz / 50 Hz

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Shimonoseki

google static map google map control google map control

Baiko Gakuin University đứng nhất tại Shimonoseki trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 123 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Shimonoseki National Fisheries University có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả1 bảng xếp hạng nơiNational Fisheries University được liệt kê

xếp hạng nhà xuất bản

THE Times Higher Education, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE Japan University Rankings - Times Higher Education:
Tài nguyên 34%
Tham gia 30% (giảng dạy)
Môi trường 20% (đa dạng)
Kết quả 16% (khả năng việc làm)

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Ranking Web of Universities:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận