Đại học ở Turku, Phần Lan
- Xếp hạng & Đánh giá -

Turku
3 ra khỏi 3
 • Đại học ở Turku
18
 • Đại học ở Turku
4
 • Đại học ở Turku
Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất các đại học ở Turku
 • 15 Dec, 2021: URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance cập nhật từ University of Turku đứng hạng đầu trong số 2 các trường đại học trong danh sách đến từ Turku.
 • 24 Nov, 2021: Ấn phẩm mới nhất THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education của THE Times Higher Education, UK. xếp hạng thứ #244.
 • 25 Oct, 2021: Ấn phẩm mới nhất US News: Best Global Universities của Us News. 2 các trường đại học đến từ Turku có tên trong bảng xếp hạng.
 • 20 Oct, 2021: Ấn phẩm của NTU Performance Ranking of Scientific Papers. University of Turku xếp hạng thứ #369.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Turku

---
#29 
University of Turku
---
#101 
University of Turku
---
#109 
University of Turku
---
#151 
University of Turku
---
#201 
Abo Akademi University
---
#201 
University of Turku
---
#201 
University of Turku
---
#251 
University of Turku
---
#301 
University of Turku
Toán học
#301 
University of Turku

Bảng xếp hạng đại học Turku, Phần Lan 2022

#1

University of Turku

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (99 đánh giá)
Card image

 • #7 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #3 
 • #295 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #4 
 • #309 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 18 tháng 3, 2021]


#2

Abo Akademi University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (77 đánh giá)
 • #10 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #9 
 • #601 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #8 
 • #453 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 18 tháng 3, 2021]


#3

Turku University of Applied Sciences
Turun ammattikorkeakoulu

Mức độ hài lòng của học viên: 3.9 / 5.0 (57 đánh giá)
Card image

 • #14 
 • #3722 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

Turku Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

Dân số: 176000

: Varsinais-Suomi, Turku

 • Loại ổ cắm C
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 50 Hz
 • Loại ổ cắm F
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 50 Hz

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Turku

google static map google map control google map control

University of Turku đứng nhất tại Turku trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 102 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Turku University of Turku có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả23 bảng xếp hạng nơiUniversity of Turku được liệt kê

University of Turku được xếp hạng cao nhất trong Turku về Y học & Sức khỏe (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Turku .

University of Turku được xếp hạng cao nhất trong Turku về Giáo dục (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Turku .

University of Turku được xếp hạng cao nhất trong Turku về Khoa học tự nhiên (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Turku .

University of Turku được xếp hạng cao nhất trong Turku về Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Turku .

Abo Akademi University được xếp hạng cao nhất trong Turku về Kỹ Thuật (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngAbo Akademi University .

University of Turku được xếp hạng cao nhất trong Turku về Nông nghiệp (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Turku .

University of Turku được xếp hạng cao nhất trong Turku về Ngôn ngữ & Văn học (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Turku .

University of Turku được xếp hạng cao nhất trong Turku về Khoa học máy tính (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Turku .

University of Turku được xếp hạng cao nhất trong Turku về Nghệ thuật thị giác & trình diễn (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Turku .

University of Turku được xếp hạng cao nhất trong Turku về Toán (Toán học). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Turku .

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS World University Rankings:
Danh tiếng học thuật 40%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 10%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Trích dẫn mỗi khoa 20%
Tỷ lệ Giảng viên Quốc tế 5%
Tỷ lệ Sinh viên Quốc tế 5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS Employability Rankings:
Danh dự Nhà tuyển dụng 30%
Kết quả cựu sinh viên 25%
Quan hệ đối tác với Nhà tuyển dụng theo Khoa 25%
Kết nối nhà tuyển dụng/sinh viên 10%
Tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp 10%

xem phương pháp luận

CWUR Center for World University Rankings

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -CWUR Center for World University Rankings:
Hiệu suất Nghiên cứu 40%
Chất lượng Giáo dục 25%
Việc làm của Cựu sinh viên 25%
Chất lượng Khoa 10%

xem phương pháp luận

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -CWTS Leiden Ranking:
bài đăng nghiên cứu học thuật

xem phương pháp luận

NTU ranking

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Tính xuất sắc của nghiên cứu 40%
Tác động nghiên cứu 35%
Năng suất nghiên cứu 25%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -NTU Europe:
Hiệu quả Khoa học 23%
Tiềm năng Khoa học 15%
Sinh viên tốt nghiệp trên thị trường lao động 15%
Quốc tế hóa 15%
Uy tín 14%
Điều kiện Học tập 10%

xem phương pháp luận

Nature Index

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Nature Index - Top Academic Institutions:
Số bài viết (AC)
Số phân số (FC)
Số phân số có trọng số (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR Reputation Ranking:
Danh tiếng Giảng dạy 50%
Danh tiếng Nghiên cứu 50%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR World University Rankings:
Giảng dạy 40%
Nghiên cứu 40%
Đa dạng Quốc tế 10%
Bền vững Tài chính 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR Research Performance Ranking:
Tác động Trích dẫn Chuẩn hóa (Trích dẫn của các ấn phẩm nghiên cứu từ tất cả các tác giả đại học so với mức trung bình thế giới) 20%
Trích dẫn mỗi báo cáo 20%
Báo cáo theo mỗi nhân viên học thuật và nghiên cứu 20%
Danh tiếng nghiên cứu quốc tế 20%
Chia sẻ các ấn phẩm nghiên cứu được viết bởi đồng tác giả quốc tế 20%

xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Nghiên cứu 50%
Đổi mới 30%
Tính xã hội 20%

xem phương pháp luận

ShanghaiRanking Consultancy

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 30%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2,5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Khả năng việc làm (khảo sát) 100%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Urap

xem phương pháp luận

Us News

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Ranking Web of Universities:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận