Điều khoản và điều kiện

 1. Nội Dung của Hợp Đồng và Thông Tin Thanh Toán
 2. Quyền Riêng Tư
 3. Nghĩa vụ của người dùng
 4. Nội dung do người dùng hoặc nhà cung cấp khóa học tạo hoặc tải lên
 5. Sử dụng trang web
 6. Trách nhiệm pháp lý & Bất khả kháng
 7. Giải quyết tranh chấp trực tuyến
 8. Liện kết bên ngoài
 9. Bản quyền
 10. Sự bồi thường
 11. Khiếu nại

1. Nội Dung của Hợp Đồng và Thông Tin Thanh Toán

Chúng tôi (CourseGuru SLU) cung cấp các dịch vụ web mà qua đó sinh viên có thể so sánh các chương trình giáo dục đại học và có thể lấy thông tin về các dịch vụ liên quan. Các nhà cung cấp giáo dục đại học và các nhà cung cấp các dịch vụ liên quan có thể liệt kê các khóa học và dịch vụ của họ trên trang web của chúng tôi. Bằng cách yêu cầu thông tin trên trang web của chúng tôi, chúng tôi chỉ truyền tải các chi tiết có liên quan. Chúng tôi không (lại) bán hoặc cung cấp bất kỳ khóa học hoặc chỗ ở nào.

2. Quyền Riêng Tư

Thông tin và dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được xử lý tuân theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Khi sử dung trang web này bạn đồng ý ới việc xử lý dữ liệu và xác nhận rang mọi thông tin bạn đưa ra là có thật.

3. Nghĩa vụ của người dùng

Sử dụng trang web của chúng tôi, bạn cần tuân thủ tất cả các luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn, luật bảo mật, luật sở hữu trí tuệ, luật thuế và các yêu cầu quy định.
Bạn cần cung cấp thông tin chính xác cho chúng tôi.

4. Nội dung do người dùng hoặc nhà cung cấp khóa học tạo hoặc tải lên

Một số nội dung trên trang web của chúng tôi đã được tạo hoặc tải lên bởi người dùng hoặc nhà cung cấp khóa học.
Bạn thừa nhận rằng nội dung này là trách nhiệm duy nhất của người tạo ra nội dung đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không đảm bảo tính chính xác, tính toàn vẹn hoặc chất lượng của bất kỳ nội dung nào do người dùng hoặc nhà cung cấp khóa học gửi hoặc tải lên.
Bạn thừa nhận rằng việc bạn sử dụng Nội dung do Người dùng tải lên đó không cho phép bạn có bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Nội dung do Người dùng tải lên đó.
Khi bạn gửi nội dung đến trang web của chúng tôi, bạn cấp cho chúng tôi và mỗi chi nhánh của chúng tôi một giấy phép không độc quyền, có thể cấp phép phụ, trên toàn thế giới, được trả tiền đầy đủ, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn để sử dụng, tái sản xuất, xuất bản, phân phối và hiển thị nội dung bạn đã gửi.

5. Sử dụng trang web

Bạn chỉ có thể sử dụng hoặc sao chép nội dung trên trang web này để sử dụng cá nhân và phi thương mại. Việc dàn xếp, trích xuất, khai phá, rút hoặc thu thập nội dung trên trang web này dưới bất kỳ hình thức nào và bằng bất cứ phương tiện nào đều bị nghiêm cấm. Ngoài ra, bạn không thể sao chép bất kỳ tài liệu nào trên trang web này.

6. Trách nhiệm pháp lý & Bất khả kháng

Bất kỳ giao dịch nào với nhà quảng cáo và bất kỳ bên thứ ba nào khác được tìm thấy trên Trang web của chúng tôi chỉ là giữa bạn và họ. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bất kỳ giao dịch hoặc liên lạc nào như vậy với các bên thứ ba thông qua Trang web của chúng tôi.
Bất kỳ hành động hoặc tình huống nào nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi được gọi là “Sự kiện bất khả kháng”. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ trường hợp không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình.

7. Giải quyết tranh chấp trực tuyến

Hội đồng EU cung cấp một nền tảng trực tuyến để giải quyết tranh chấp. Khách hàng, những người tiêu dùng và cư dân tại Liên minh Châu Âu, có quyền sử dụng nền tảng này để giải quyết các tranh chấp ngoài tòa án liên quan đến nghĩa vụ thuộc về hợp đồng phát sinh từ các hợp đồng mua bán trực tuyến. Có thể truy cập nền tảng ở đây. Địa chỉ email của chúng tôi là [email protected].
Chúng tôi phấn đấu vì sự xuất sắc trong dịch vụ khách hàng. Vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi khi bạn có bất kỳ vấn đề nào. Chúng tôi nỗ lực để đi đến một thỏa thuận chung với khách hàng của mình.

8. Liện kết bên ngoài

Để biết thêm thông tin, đôi khi chúng tôi chuyển trang web cho du khách của mình đến các trang web từ bên thứ ba. Trong trường hợp không thể, chúng tôi đánh dấu rõ ràng các liên kết bên ngoài. Nội dung của mọi trang web bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Chính sách bảo mật của chúng tôi không bao gồm các trang bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các liên kết bên ngoài và nội dung của các trang này.

9. Bản quyền

Tất cả nội dung của trang web này được bảo vệ bản quyền. Tất cả các quyền thuộc sở hữu của Course Guru SLU. Bất kỳ việc sử dụng hoặc sao chép nội dung này dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý rõ ràng của chúng tôi đều bị trừng phạt và không thể chấp nhận được. Đặc biệt, việc trích xuất toàn bộ hoặc một phần nội dung của trang web của chúng tôi bị nghiêm cấm bao gồm cả việc kết hợp bất kỳ nội dung nào của chúng tôi với bất kỳ tác phẩm hoặc trang web nào khác.

10. Sự bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và không gây tổn hại cho CourseGuru SLU, giám đốc, nhân viên và đại lý của nó đối với tất cả các thiệt hại, mất mát và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí và chi phí luật sư hợp lý) phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web và cụ thể là nội dung bạn nộp.

11.

Tùy thuộc vào những giới hạn trong các điều khoản và điều kiện và trong phạm vi luật pháp cho phép, chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại trực tiếp thực sự phải gánh chịu do thiếu sót có thể xảy ra đối với các nghĩa vụ của chúng tôi đối với các dịch vụ của chúng tôi, lên đến tổng số phí trực tiếp được thanh toán cho chúng tôi hoặc được xử lý qua các dịch vụ thanh toán của chúng tôi.
Trong phạm vi pháp luật cho phép, cả chúng tôi và bất kỳ giám đốc, nhân viên nào của chúng tôi đều không phải chịu trách nhiệm đối với (i) bất kỳ thiệt hại do hậu quả, trừng phạt nào, (ii) bất kỳ sự không chính xác nào liên quan đến thông tin được cung cấp trên nền tảng của chúng tôi, (iii) các dịch vụ được cung cấp hoặc việc không cung cấp các dịch vụ này (iv) bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web của chúng tôi. Việc cung cấp các chương trình khóa học, dịch vụ hoặc quảng cáo trên trang web của chúng tôi không cấu thành bất kỳ sự xác nhận hoặc khuyến nghị nào về các dịch vụ đó của CourseGuru SLU.

12.

Các điều khoản này và việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật Tây Ban Nha. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ các điều khoản và điều kiện chung này sẽ chỉ được đệ trình lên các tòa án có thẩm quyền ở Santa Cruz de Tenerife, Tây Ban Nha. Mặc dù đối với người tiêu dùng, luật pháp có thể thấy trước các quy tắc khác liên quan đến quyền tài phán. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản và điều kiện này là hoặc trở nên không hợp lệ, không thể thực thi hoặc không ràng buộc, bạn sẽ vẫn bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản khác trong hợp đồng này. Trong trường hợp đó, các điều khoản không hợp lệ vẫn sẽ được thực thi ở mức tối đa cho phép và bạn sẽ đồng ý chấp nhận một hiệu lực tương tự dựa trên nội dung và mục đích của các điều khoản và điều kiện này.

13. Khiếu nại

Nếu bạn phản đối bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi, vui lòng cho chúng tôi biết thông qua Mâu liên hệ.

Trang web này được điều hành bởi CourseGuru SLU

CourseGuru S.L.U.
Paseo Milicias de Garachico, 1
38002 Santa Cruz de Tenerife, Tây Ban Nha

Bạn có thể đến thăm chúng tôi tại văn phòng của chúng tôi ở trung tâm thành phố Santa Cruz de Tenerife ( bản đồ Google ).

Mã số thuế: B76819002
Santa Cruz de Tenerife, Tây Ban Nha
Số đăng ký thương mại: Hoja TF-64134 Tomo 3665 Folio 191 Inscripción
Giám đốc: Dr. oec. Daniel Spohn

Bạn có thể quan tâm đến những trang thông tin sau:
Chính Sách Quyền Riêng Tư
Phần ghi của đơn vị xuất bản