Giới thiệu

Giới thiệu
 

 

 

 

Sự kiện & Số liệu

 • 13301
 • 112
 • Ngôn ngữ trang web: 22
 • Năm thành lập: 2020
 

Văn phòng

 

Gặp gỡ Đội nhóm

Cora Lee Paddock
Cora Lee Paddock
Ngôn ngữ:
Craig Plunkett
Craig Plunkett
Ngôn ngữ:
Daniel Spohn
Daniel Spohn
Ngôn ngữ:
Joan Soms
Joan Soms
Ngôn ngữ:
 

Nhiệm vụ và Giá trị Cốt lõi

Sứ mệnh, nhiệm vụ
Sứ mệnh và niềm tự hào của chúng tôi là cung cấp dịch vụ tốt nhất trên toàn thế giới để so sánh các chương trình đại học .
Để đạt được sứ mệnh của mình, chúng tôi cố gắng không ngừng để cung cấp cho người dùng dịch vụ của chúng tôi:
 • bộ sưu tập thông tin liên quan toàn diện nhất
 • sự lựa chọn lớn nhất của các chương trình
 • Những công cụ và trải nghiệm người dùng tốt nhất để so sánh một cách nhanh chóng và minh bạch thông tin và đánh giá khóa học hữu ích
Những giá trị Cốt lõi
Các hành động của chúng tôi đối với khách hàng, đồng nghiệp và đối tác trường học được hướng dẫn bởi các giá trị cốt lõi của chúng tôi CARPPE:
Core Values
 • Caring
 • Ambitious
 • Reliable
 • Positive
 • Professional
 • Effective
 

Hoàn Trả - Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp

Chúng tôi nhiệt tình hỗ trợ các tổ chức từ thiện nổi bật với tác động đặc biệt đến sức khỏe và hạnh phúc của những người chật vật trong cái nghèo đói cùng cực.
Chúng tôi tin rằng nhiều người nên biết về nghiên cứu được cung cấp bởi người đánh giá từ thiện GiveWell và thực tế là khoản đóng góp chỉ 4500 € có thể cứu sống một người và tránh được 300 ca nhiễm trùng sốt rét không béo ( xem phân tích tác động chuyên sâu của Malaria Consortium ).