Phần ghi của đơn vị xuất bản

Trang web này được điều hành bởi CourseGuru SLU

CourseGuru S.L.U.
Paseo Milicias de Garachico, 1
38002 Santa Cruz de Tenerife, Tây Ban Nha

Bạn có thể đến thăm chúng tôi tại văn phòng của chúng tôi ở trung tâm thành phố Santa Cruz de Tenerife ( bản đồ Google ).
Mã số thuế: B76819002
Santa Cruz de Tenerife, Tây Ban Nha
Số đăng ký thương mại: Hoja TF-64134 Tomo 3665 Folio 191 Inscripción
Giám đốc: Dr. oec. Daniel Spohn
Điện thoại: +34-922986701

Mẫu liên lạc trực tuyến của chúng tôi.

Giải quyết tranh chấp ngoài tòa án

Ủy ban EU cung cấp một nền tảng trực tuyến để giải quyết tranh chấp. Người tiêu dùng, cư trú tại Liên minh Châu Âu, có quyền sử dụng nền tảng này để giải quyết tranh chấp ngoài tòa án liên quan đến nghĩa vụ hợp đồng của bên ký kết phát sinh từ các hợp đồng mua bán trực tuyến. Nền tảng có thể được truy cập tại đây.

Liện kết bên ngoài

Để biết thêm thông tin, đôi khi chúng tôi chuyển trang web cho du khách của mình đến các trang web từ bên thứ ba. Trong trường hợp không thể, chúng tôi đánh dấu rõ ràng các liên kết bên ngoài. Nội dung của mọi trang web bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Chính sách bảo mật của chúng tôi không bao gồm các trang bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các liên kết bên ngoài và nội dung của các trang này.

Bản quyền

Tất cả nội dung của trang web này được bảo vệ bản quyền. Tất cả các quyền thuộc sở hữu của Course Guru SLU. Bất kỳ việc sử dụng hoặc sao chép nội dung này dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý rõ ràng của chúng tôi đều bị trừng phạt và không thể chấp nhận được. Đặc biệt, việc trích xuất toàn bộ hoặc một phần nội dung của trang web của chúng tôi bị nghiêm cấm bao gồm cả việc kết hợp bất kỳ nội dung nào của chúng tôi với bất kỳ tác phẩm hoặc trang web nào khác.