Xếp hạng của Teesside University (Đại học Teeside)

Được thành lập vào năm 1929, Đại học Teesside nằm trong khung cảnh của thị trấn Middlesbrough rộng lớn. Tổ chức này đặc biệt tích cực khi nói đến hoạt động nghiên cứu, đầu tư quỹ đáng kể vào sáu trung tâm của họ, mỗi trung tâm dành riêng cho các lĩnh vực nghiên cứu riêng biệt của họ. Đối với những sinh viên quan tâm đến thể thao, cũng có nhiều loại lắp đặt hiện đại để đáp ứng nhu cầu tập thể dục của bạn.

Cập nhật xếp hạng mới nhất cho Đại học Teeside
 • tháng 3 2024: cập nhật. Đại học Teeside đạt được vị trí 1156 .
 • tháng 12 2023: Đại học Teeside cấp bậc 1789 trong thời gian gần nhất từ Urap .
 • tháng 12 2023: Xuất bản của . Xếp hạng vị trí #1201.
 • tháng 10 2023: Đại học Teeside cấp bậc 601 trong thời gian gần nhất (Business and Economics) từ THE Times Higher Education, UK .

  • #81 
  • #102 

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #64 
  • #80 
  Bảng giải đấu người giám hộ
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #75 
  • #92 
  CUG Hướng dẫn Đại học Hoàn chỉnh
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #74 
  • #1001 
  Bảng xếp hạng đại học thế giới
  [Đã đăng 27 tháng 9, 2023]
  • #65 
  • #1156 

  [Đã đăng 06 tháng 3, 2024]
  • #27 
  • #301 
  Bảng xếp hạng các trường đại học trẻ
  [Đã đăng 03 tháng 7, 2023]
  • #67 
  • #1789 

  [Đã đăng 19 tháng 12, 2023]
  • #61 
  • #996 
  Bảng xếp hạng đại học thế giới RUR
  [Đã đăng 25 tháng 5, 2023]
  • #56 
  • #652 
  Xếp hạng danh tiếng RUR
  [Đã đăng 25 tháng 5, 2023]
  • #59 
  • #843 
  Xếp hạng học thuật RUR
  [Đã đăng 25 tháng 5, 2023]
  • #71 
  • #1201 

  [Đã đăng 05 tháng 12, 2023]
  • #72 
  • #1274 
  Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
  [Đã đăng 31 tháng 7, 2023]
  • #74 
  • #891 
  Xếp loại môn học Trung Quốc Nhìn chung
  [Đã đăng 11 tháng 5, 2022]

Xếp hạng lịch sử trên bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu toàn cầu

Bảng xếp hạng môn học

Giáo dục

  • #53 
  • #67 
  Giáo dục

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #67 
  • #82 
  Giáo dục
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #66 
  • #83 
  Giáo dục
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]

Khoa học máy tính

  • #54 
  • #72 
  Khoa học máy tính

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #72 
  • #91 
  Khoa học máy tính
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]

Khoa học thể thao

  • #2 
  • #3 
  Khoa học thể thao
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #11 
  • #14 
  Khoa học thể thao

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #28 
  • #37 
  Khoa học thể thao
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]

Khoa học tự nhiên

  • #36 
  • #51 
  Sinh học
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #41 
  • #51 
  Hóa học
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]

Kỹ Thuật

  • #19 
  • #22 
  Kỹ thuật không gian vũ trụ
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #17 
  • #24 
  Kỹ thuật hóa học

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #18 
  • #25 
  Kỹ thuật hóa học
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #22 
  • #29 
  Kỹ thuật hóa học
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #38 
  • #50 
  Công trình dân dụng
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #36 
  • #50 
  Công trình dân dụng

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #38 
  • #51 
  Công trình dân dụng
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #46 
  • #601 
  Kỹ Thuật

  [Đã đăng 19 tháng 10, 2023]
  • #6 
  • #6 
  Kỹ thuật cơ khí
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #17 
  • #23 
  Kỹ thuật cơ khí

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #35 
  • #45 
  Kỹ thuật cơ khí
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]

Luật

  • #49 
  • #63 
  Luật
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #66 
  • #82 
  Luật

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #71 
  • #88 
  Luật
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]

Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại

  • #9 
  • #10 
  Lịch sử
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #29 
  • #36 
  Lịch sử

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #69 
  • #84 
  Lịch sử
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #64 
  • #84 
  Tâm lý học
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #77 
  • #99 
  Tâm lý học

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #85 
  • #107 
  Tâm lý học
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #62 
  • #401 
  Tâm lý học

  [Đã đăng 19 tháng 10, 2023]
  • #73 
  • #601 
  Khoa học Xã hội

  [Đã đăng 19 tháng 10, 2023]
  • #11 
  • #14 
  Công tác xã hội
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #20 
  • #28 
  Công tác xã hội

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #34 
  • #40 
  Công tác xã hội
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #56 
  • #68 
  Xã hội học

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #73 
  • #86 
  Xã hội học
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]

Nghệ thuật thị giác & trình diễn

  • #13 
  • #15 
  Viết sáng tạo
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]

Ngôn ngữ & Văn học

  • #14 
  • #18 
  Tiếng anh
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #25 
  • #33 
  Tiếng anh

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #32 
  • #42 
  Tiếng anh
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]

Thiết kế

  • #1 
  • #1 
  Thiết kế đồ họa
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]

Thương mại

  • #45 
  • #57 
  Tiếp thị
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]

Y học & Sức khỏe

  • #12 
  • #16 
  Nha khoa
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]

Xếp hạng ngành học cao nhất ở Đại học Teeside

Thiết kế đồ họa The Guardian University League Tables by Subject
#1 
Thiết kế
Khoa học thể thao The Guardian University League Tables by Subject
#3 
Khoa học thể thao
Kỹ thuật cơ khí The Guardian University League Tables by Subject
#6 
Kỹ Thuật
Lịch sử The Guardian University League Tables by Subject
#10 
Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại
Viết sáng tạo CUG The Complete University Guide - By Subject
#15 
Nghệ thuật thị giác & trình diễn
Nha khoa The Guardian University League Tables by Subject
#16 
Y học & Sức khỏe
Tiếng anh The Guardian University League Tables by Subject
#18 
Ngôn ngữ & Văn học
Hóa học CUG The Complete University Guide - By Subject
#51 
Khoa học tự nhiên
Tiếp thị CUG The Complete University Guide - By Subject
#57 
Thương mại
Luật The Guardian University League Tables by Subject
#63 
Luật

Về Đại học Teeside

PROS

 • Người học thường đồng ý rằng Các chương trình trực tuyến của Teesside cung cấp sự trợ giúp đúng giờ từ các trợ giảng. Điều này có nghĩa là những sinh viên bận rộn có thể mong đợi được đội ngũ giảng viên tận tâm của Teesside giải quyết các thắc mắc và vấn đề của họ đúng lúc.
 • Teesside là ngôi nhà chung của sinh viên trên toàn thế giới, vì vậy sinh viên quốc tế thường không gặp khó khăn gì khi ổn định cuộc sống mới ở Middlesbrough.
 • Trường đại học nổi tiếng về sản xuất các ấn phẩm nghiên cứu và có rất nhiều trung tâm nghiên cứu dành riêng cho các lĩnh vực chủ đề khác nhau.

CONS

 • Một số sinh viên đề cập rằng có cần cải thiện dịch vụ hướng nghiệp .
 • Kinh nghiệm làm việc trùng với năm học thứ ba, thể hiện khối lượng công việc mà nhiều sinh viên thấy là quá nhiều. Sẽ dễ dàng hơn cho học sinh khi làm những việc này một cách riêng lẻ.

Sự kiện chính

Năm dự bị:
1930
Điện thoại:
+44 1642 218121
Địa chỉ:
Borough Road, Tees Valley
TS1 3BA, Middlesbrough
Anh
trang web:
https://www.tees.ac.uk
Xã hội:
 • Teesside University Students’ Union
 • Reasons to Choose Teesside
 • Anantha Narasimhan: My experience as an international student at Teesside University
 • Teesside University students talk about night safety
 • Nik Quek: My experience as an international student at Teesside University
 • Annise Siaw: My experience as an international student at Teesside University

THE Student Experience Survey by Times Higher Education

Times Higher Education đã khảo sát năm 20251 sinh viên đại học ở Vương quốc Anh về kinh nghiệm học tập của họ.107 sinh viên củaĐại học Teeside đã tham gia cuộc khảo sát.

Dưới đây bạn sẽ thấy kết quả củaĐại học Teeside cho mỗi câu hỏi khảo sát so với mức trung bình của tất cả các trường đại học ở Vương quốc Anh.

Tổng điểm: 78.8

Thành phần học sinh củaĐại học Teeside

Dưỡng và Hộ sinh:
4635
Điện toán:
2420
Kinh doanh và Quản lý:
2075
Công nghệ sinh học,:
1400
giáo dục và giảng dạy:
725
Kỹ thuật điện và điện tử:
720
Kỹ sư cơ khí:
715
Tâm lý:
705
Pháp luật:
690
Công trình dân dụng:
445
Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế:
390
Xã hội học:
350
Kỹ thuật hóa học, quy trình & năng lượng:
330
Khoa học thể dục và thể thao:
280
Chính sách xã hội:
225
Học tiếng Anh:
185
Môn lịch sử:
135
Kinh tế học:
120
nghiên cứu địa lý, trái đất và môi trường:
105
Hóa học:
60
Biểu diễn nghệ thuật:
35
Toán Học Khoa Học:
25
Ấn Độ:
1880
Nigeria:
575
Trung Quốc:
380
Ghana:
115
Pakistan:
95
Bangladesh:
55
Malaysia:
50
Thụy Sĩ:
25
Iran:
20
Sri Lanka:
20
Nepal:
20
Na Uy:
15
United States:
15
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất:
15
Singapore:
15
Philippines:
15
Uganda:
15
Ai Cập:
15
Jordan:
10
Việt Nam:
10
Thái Lan:
10
Nga:
10
Indonesia:
10
Canada:
5
Iceland:
5
Ả Rập Saudi:
5
Qatar:
5
Oman:
5
Brasil:
5
Peru:
5
Liban:
5
Kuwait:
5
Bahrain:
5
Iraq:
5
Thổ Nhĩ Kỳ:
5
Zimbabwe:
5
Algérie:
5
Botswana:
5
Cameroon:
5
Kenya:
5
Cộng hòa Nam Phi:
5
Sudan:
5
Hong Kong (Special Administrative Region of China):
5
Brunei:
5

Bản đồ củaĐại học Teeside

Hỏi & Đáp

Đại học Teeside xếp hạng #74 ở Anh trong bảng xếp hạng tổng của 112 bảng xếp hạng đại học của chúng tôi. Xem xếp hạng tất cả các 382 đại học ở Anh.

Đại học Teeside xếp hạng #1 ở Middlesbrough trong bảng xếp hạng tổng của chúng tôi. Xem xếp hạng tất cả 3 đại học ở Middlesbrough.

Đại học Teeside được xếp hạng trong The Times Good University Guide, The Guardian League Table, CUG The Complete University Guide, THE World University Rankings, Scimago Institutions Rankings, THE Young University Rankings và nhiều hơn nữa. Xem tất cả 18 xếp hạng của Đại học Teeside.

Đại học Teeside đạt được #80 trên bảng xếp hạng Bảng giải đấu người giám hộ. Đây là trường đại học 112 rankings tracked on our website. See all rankings for Đại học Teeside.

Đại học Teeside có xếp hạng Thiết kế cao nhất. Nó được xếp hạng #1 theo Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề (Graphic Design). Xem các xếp hạng chuyên ngành của Đại học Teeside.

Rất nhiều các bảng xếp hạng đại học bao gồm các khảo sát về danh tiếng giữa các cơ sở hàn lâm. Trong bảng xếp hạng tổng 112 bảng xếp hạng các trường đại học, Đại học Teeside xếp hạng #1 giữa các trường đại học ở Middlesbrough và #74 giữa các trường đại học ở Anh. Xem tất cả các bảng xếp hạng Đại học Teeside.

Trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi Đại học Teeside xếp thứ #74 trong số tất cả các trường đại học ở Anh và University of Oxford xếp thứ #1. Xem toàn bộ xếp hạng của các trường đại học tại Middlesbrough. Ngoài bảng xếp hạng, có thể bạn cũng muốn xem đánh giá từ những sinh viên theo học các trường đại học.