Xếp hạng của Ulster University (Đại học Ulster)

Đại học Ulster là một cơ sở giáo dục đại học được tài trợ công khai nằm ở Bắc Ireland. Trường sở hữu và quản lý bốn cơ sở chính: Belfast, Coleraine, Jordanstown, và Magee. Mỗi khu học xá đều có các cơ sở vật chất đặc biệt riêng cho các khoa nằm trong khu học xá, với một số cơ sở nằm giữa các cơ sở này bao gồm Phòng khám Luật từng đoạt giải thưởng, các studio truyền hình và đài phát thanh, các dãy phòng Sinh lý Lâm sàng, cùng nhiều cơ sở được trang bị tốt khác.

Cập nhật xếp hạng mới nhất cho Đại học Ulster
 • tháng 9 2023: THE Times Higher Education, UK công bố kết quả mới nhất của Bảng xếp hạng đại học thế giới với Đại học Ulster vào vị trí 601 .
 • tháng 9 2023: Xuất bản của Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề (Business and Management). Xếp hạng vị trí #17.
 • tháng 9 2023: The Guardian News and Media Limited công bố kết quả mới nhất của Bảng giải đấu người giám hộ với Đại học Ulster vào vị trí 28 .
 • tháng 7 2023: Webometrics công bố kết quả mới nhất của Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học với Đại học Ulster vào vị trí 642 .

Xếp hạng lịch sử trên bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu toàn cầu

Bảng xếp hạng môn học

Báo chi và Nghiên cứu Phương tiện Truyền thông Đại chúng

  • #1 
  • #15 
  Báo chí
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]

Giáo dục

  • #2 
  • #401 
  Giáo dục
  THE Xếp hạng Đại học Thế giới theo Chủ đề
  [Đã đăng 26 tháng 10, 2022]
  • #2 
  • #428 
  Giáo dục
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]

Khoa học máy tính

  • #2 
  • #45 
  Khoa học máy tính
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #2 
  • #601 
  Khoa học máy tính
  THE Xếp hạng Đại học Thế giới theo Chủ đề
  [Đã đăng 26 tháng 10, 2022]

Khoa học thể thao

  • #1 
  • #34 
  Khoa học thể thao
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #1 
  • #72 
  Khoa học thể thao
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]

Khoa học tự nhiên

  • #1 
  • #28 
  Sinh học
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]

Kiến trúc, Xây dựng và Quy hoạch

  • #1 
  • #5 
  Ngành kiến trúc
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #13 
  Ngành kiến trúc
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]

Kỹ Thuật

  • #2 
  • #21 
  Kỹ thuật hóa học
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #2 
  • #24 
  Kỹ thuật hóa học
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #2 
  • #22 
  Công trình dân dụng
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #2 
  • #29 
  Công trình dân dụng
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #2 
  • #501 
  Kỹ Thuật
  THE Xếp hạng Đại học Thế giới theo Chủ đề
  [Đã đăng 26 tháng 10, 2022]
  • #2 
  • #903 
  Kỹ Thuật
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]
  • #2 
  • #31 
  Kỹ thuật cơ khí
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #1 
  • #36 
  Kỹ thuật cơ khí
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #793 
  Kỹ thuật cơ khí
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]

Luật

  • #2 
  • #36 
  Luật
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #2 
  • #48 
  Luật
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]

Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại

  • #1 
  • #23 
  Kinh tế học
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #28 
  Kinh tế học
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #1 
  • #24 
  Địa lý học
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #22 
  Lịch sử
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #2 
  • #55 
  Lịch sử
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #1 
  • #6 
  Tâm lý học
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #2 
  • #49 
  Tâm lý học
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #2 
  • #201 
  Tâm lý học
  THE Xếp hạng Đại học Thế giới theo Chủ đề
  [Đã đăng 26 tháng 10, 2022]
  • #1 
  • #297 
  Tâm lý học
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]
  • #2 
  • #301 
  Tâm lý học
  Xếp hạng Đại học Thế giới QS Theo Chủ đề
  [Đã đăng 22 tháng 3, 2023]
  • #1 
  • #301 
  Tâm lý học
  Xếp hạng toàn cầu về các môn học thuật của GRAS - ShanghaiRanking
  [Đã đăng 19 tháng 7, 2022]
  • #2 
  • #451 
  Khoa học Xã hội
  Xếp hạng NTU theo môn học
  [Đã đăng 11 tháng 7, 2023]
  • #2 
  • #601 
  Khoa học Xã hội
  THE Xếp hạng Đại học Thế giới theo Chủ đề
  [Đã đăng 26 tháng 10, 2022]
  • #2 
  • #12 
  Công tác xã hội
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #2 
  • #35 
  Công tác xã hội
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #2 
  • #51 
  Xã hội học
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]

Nghệ thuật thị giác & trình diễn

  • #2 
  • #32 
  Âm nhạc
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #2 
  • #59 
  Âm nhạc
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]

Ngôn ngữ & Văn học

  • #1 
  • #68 
  Tiếng anh
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #2 
  • #77 
  Tiếng anh
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #1 
  • #23 
  Ngôn ngữ học
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]

Thiết kế

  • #1 
  • #18 
  Thiết kế đồ họa
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]

Thương mại

  • #1 
  • #25 
  Tiếp thị
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]

Xếp hạng ngành học cao nhất ở Đại học Ulster

Ngành kiến trúc The Guardian University League Tables by Subject
#5 
Kiến trúc, Xây dựng và Quy hoạch
Tâm lý học The Guardian University League Tables by Subject
#6 
Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại
Báo chí The Guardian University League Tables by Subject
#15 
Báo chi và Nghiên cứu Phương tiện Truyền thông Đại chúng
Thiết kế đồ họa The Guardian University League Tables by Subject
#18 
Thiết kế
Kỹ thuật hóa học The Guardian University League Tables by Subject
#21 
Kỹ Thuật
Ngôn ngữ học CUG The Complete University Guide - By Subject
#23 
Ngôn ngữ & Văn học
Tiếp thị CUG The Complete University Guide - By Subject
#25 
Thương mại
Sinh học The Guardian University League Tables by Subject
#28 
Khoa học tự nhiên
Âm nhạc CUG The Complete University Guide - By Subject
#32 
Nghệ thuật thị giác & trình diễn
Khoa học thể thao CUG The Complete University Guide - By Subject
#34 
Khoa học thể thao

Mức độ hài lòng của học viên:
4.6 ()

“Tôi sống trong khuôn viên trường Coleraine với 5 cô gái khác đến từ một quốc gia khác nhau, và kết quả là chúng tôi đã hiểu rất nhiều về nền văn hóa của nhau. Tôi sẽ không ngần ngại giới thiệu các chương trình về Tiếp thị và Quản lý Bán hàng, chủ yếu là vì các giáo viên đều là những chuyên gia giàu kinh nghiệm, những người đã dành thời gian để giúp đỡ bạn. ” “Tôi đang học ngành Nghệ thuật Dệt may, và tôi thấy các giáo viên có kiến thức nhưng không phải lúc nào cũng giao tiếp nhiều. Belfast rất đẹp, nhưng bạn chỉ cần lưu ý về môi trường xung quanh khi bạn đang ở trong những khu vực có nhiều cuộc sống về đêm ”.

Về Đại học Ulster

PROS

 • Tập trung nhiều vào khả năng được tuyển dụng sau khi tốt nghiệp, được thể hiện qua việc trường đại học thường xuyên tổ chức các hội chợ việc làm và hội thảo cải thiện CV.
 • Đối với những người học không có thời gian cần thiết để học toàn thời gian, Ulster cung cấp nhiều khóa học Trực tuyến và Bán thời gian.
 • Liên tục được xếp hạng trong số 650 trường đại học hàng đầu trên thế giới của Times Higher Education, dựa trên các danh mục như Sự hài lòng của sinh viên và Khả năng tuyển dụng sau đại học.

CONS

 • Đặc biệt đối với cơ sở Jordanstown, cơ hội xã hội tại chỗ bị hạn chế, vì phần lớn sinh viên là người đi làm và do đó phải về nhà ngay sau khi kết thúc lớp học trong ngày.
 • Học sinh khuyến cáo nên tránh sống trong khu vực Holyland do tình trạng rối loạn và tội phạm say xỉn ở mức độ đặc biệt.

Sự kiện chính

Năm dự bị:
1865
Điện thoại:
+44 28 7012 3456
Địa chỉ:
Cromore Road
BT52 1SA, Coleraine
Bắc Ireland (Vương Quốc Anh)
trang web:
https://www.ulster.ac.uk/
Xã hội:

NSS Tổng hợp Đánh giá của Học sinh

Dưới đây bạn sẽ thấy kết quả của Đại học Ulster theo từng khảo sát so với mức trung bình của tất cả các trường đại học ở Vương quốc Anh.

1972 tổng số người trả lời

THE Student Experience Survey by Times Higher Education

Times Higher Education đã khảo sát năm 20251 sinh viên đại học ở Vương quốc Anh về kinh nghiệm học tập của họ.141 sinh viên củaĐại học Ulster đã tham gia cuộc khảo sát.

Dưới đây bạn sẽ thấy kết quả củaĐại học Ulster cho mỗi câu hỏi khảo sát so với mức trung bình của tất cả các trường đại học ở Vương quốc Anh.

Tổng điểm: 72.1

Khu học xá củaĐại học Ulster

Hỏi & Đáp

Đại học Ulster xếp hạng #0 ở Bắc Ireland (Vương Quốc Anh) trong bảng xếp hạng tổng của 112 bảng xếp hạng đại học của chúng tôi. Xem xếp hạng tất cả các 5 đại học ở Bắc Ireland (Vương Quốc Anh).

Đại học Ulster xếp hạng #1 ở Coleraine trong bảng xếp hạng tổng của chúng tôi.

Đại học Ulster đạt được #28 trên bảng xếp hạng Bảng giải đấu người giám hộ. Đây là trường đại học 112 rankings tracked on our website. See all rankings for Đại học Ulster.

Đại học Ulster có xếp hạng Y học & Sức khỏe cao nhất. Nó được xếp hạng #1 theo Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề (Nutrition and Food Science). Xem các xếp hạng chuyên ngành của Đại học Ulster.

Rất nhiều các bảng xếp hạng đại học bao gồm các khảo sát về danh tiếng giữa các cơ sở hàn lâm. Trong bảng xếp hạng tổng 112 bảng xếp hạng các trường đại học, Đại học Ulster xếp hạng #1 giữa các trường đại học ở Coleraine và #0 giữa các trường đại học ở Bắc Ireland (Vương Quốc Anh). Xem tất cả các bảng xếp hạng Đại học Ulster.