Xếp hạng của University of the West Indies at Mona (University of the West Indies at Mona)

Cập nhật xếp hạng mới nhất cho University of the West Indies at Mona
 • tháng 3 2024: Xuất bản của . Xếp hạng vị trí #1680.
 • tháng 12 2023: cập nhật. University of the West Indies at Mona đạt được vị trí 1137 .
 • tháng 9 2023: Xuất bản của Xếp hạng Đại học QS: Châu Mỹ Latinh & Caribe. Xếp hạng vị trí #201.
 • tháng 7 2023: Webometrics công bố kết quả mới nhất của Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học với University of the West Indies at Mona vào vị trí 1120 .

  • #1 
  • #201 
  Xếp hạng Đại học QS: Châu Mỹ Latinh & Caribe
  [Đã đăng 13 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #1680 

  [Đã đăng 06 tháng 3, 2024]
  • #1 
  • #1137 

  [Đã đăng 19 tháng 12, 2023]
  • #1 
  • #1064 
  Bảng xếp hạng đại học thế giới RUR
  [Đã đăng 25 tháng 5, 2023]
  • #1 
  • #700 
  Xếp hạng danh tiếng RUR
  [Đã đăng 25 tháng 5, 2023]
  • #1 
  • #874 
  Xếp hạng học thuật RUR
  [Đã đăng 25 tháng 5, 2023]
  • #5 
  • #11627 
  Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
  [Đã đăng 31 tháng 7, 2023]
  • #1 
  • #1120 
  Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
  [Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

Bảng xếp hạng môn học

Nông nghiệp

  • #1 
  • #860 
  Nông nghiệp
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]

Xếp hạng ngành học cao nhất ở University of the West Indies at Mona

Nông nghiệp URAP University Ranking by Academic Performance - By Field
#860 
Nông nghiệp

Về University of the West Indies at Mona

Sự kiện chính

Năm dự bị:
1948
Điện thoại:
+1 (246) 417 4000
Địa chỉ:
PO Box 64
Kingston, Đảo Norfolk
Jamaica
trang web:
https://www.mona.uwi.edu/
Xã hội:

Bản đồ củaUniversity of the West Indies at Mona

Hỏi & Đáp

University of the West Indies at Mona xếp hạng #1 ở Jamaica trong bảng xếp hạng tổng của 112 bảng xếp hạng đại học của chúng tôi. Xem xếp hạng tất cả các 5 đại học ở Jamaica.

University of the West Indies at Mona xếp hạng #1 ở Kingston, Đảo Norfolk trong bảng xếp hạng tổng của chúng tôi. Xem xếp hạng tất cả 4 đại học ở Kingston, Đảo Norfolk.

University of the West Indies at Mona được xếp hạng trong QS University Rankings: Latin America & The Caribbean, Scimago Institutions Rankings, URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance, RUR World University Rankings, RUR Reputation Ranking, RUR Academic Rankings và nhiều hơn nữa. Xem tất cả 8 xếp hạng của University of the West Indies at Mona.

University of the West Indies at Mona đạt được #201 trên bảng xếp hạng Xếp hạng Đại học QS: Châu Mỹ Latinh & Caribe. Đây là trường đại học 112 rankings tracked on our website. See all rankings for University of the West Indies at Mona.

University of the West Indies at Mona có xếp hạng Y học & Sức khỏe cao nhất. Nó được xếp hạng #400 theo Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực (Public, Environmental & Occupational Health). Xem các xếp hạng chuyên ngành của University of the West Indies at Mona.

Rất nhiều các bảng xếp hạng đại học bao gồm các khảo sát về danh tiếng giữa các cơ sở hàn lâm. Trong bảng xếp hạng tổng 112 bảng xếp hạng các trường đại học, University of the West Indies at Mona xếp hạng #1 giữa các trường đại học ở Kingston, Đảo Norfolk và #1 giữa các trường đại học ở Jamaica. Xem tất cả các bảng xếp hạng University of the West Indies at Mona.

Trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi University of the West Indies at Mona xếp thứ #1 trong số tất cả các trường đại học ở Jamaica và Mico University College xếp thứ #2. Xem toàn bộ xếp hạng của các trường đại học tại Kingston, Đảo Norfolk. Ngoài bảng xếp hạng, có thể bạn cũng muốn xem đánh giá từ những sinh viên theo học các trường đại học.