Bangor University
Списък на всички курсове и степени, предлагани от Bangor University
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

197 Магистърски / следдипломни курсове на Bangor University - Каталог

Маркетинг

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес и маркетинг PgDip - - - - - Oncampus на пълно работно време
Счетоводство, банково дело, икономика, финанси, мениджмънт и маркетинг MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Международен маркетинг Dipl - - - - - Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Счетоводство MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Банково дело и финанси MBA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Ислямско банкиране и финанси MBA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Банково дело и финанси MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Управление и финанси PgDip - - - - - Oncampus на пълно работно време
Финанси PgDip - - - - - Oncampus на пълно работно време
Банково дело и финанси MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Финанси MBA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Международен бизнес

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международен бизнес MBA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Екологичен и бизнес мениджмънт MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Зоология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Зоология с приматология MZool 80% 9% 4% - 127 Oncampus на пълно работно време
Зоология с морска зоология MZool 80% 9% 0% - 127 Oncampus на пълно работно време
Зоология MZool 80% 9% 4% - 127 Oncampus на пълно работно време
Зоология с херпетология MZool 80% 9% 0% - 135 Oncampus на пълно работно време
Зоология с опазване на околната среда MZool 80% 9% 4% - 130 Oncampus на пълно работно време
Зоология с орнитология MZool 80% 9% 4% - 127 Oncampus на пълно работно време
Зоология с управление на животните MZool 80% 9% 4% - 127 Oncampus на пълно работно време
Зоология с поведение на животните MZool 80% 9% 4% - 131 Oncampus на пълно работно време

Морска биология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Морска биология MSc 74% 5% 0% - 131 Oncampus на пълно работно време
Морска биология и зоология MSc 74% 5% 5% - 123 Oncampus на пълно работно време
Морска биология и океанография MSc 74% 5% 5% - 104 Oncampus на пълно работно време
Морска биология MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Спортни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физическо възпитание - (само за завършилите средно образование PGCE) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време

Науки за спорта и упражненията

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за спорта и физическите упражнения MRes - - - - - Oncampus на пълно работно време
Науки за спорта, здравето и физическите упражнения MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Биологични науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биологични науки MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Биологични науки MSc (Res) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Упражнения за здраве

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Упражнения за рехабилитация PgDip - - - - - Oncampus на пълно работно време

Науки за океана

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физическа океанография MSc 72% 10% 5% - 88 Oncampus на пълно работно време
Физическа океанография MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Науки за океана MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Науки за океана MSc (Res) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Науки за околната среда

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за околната среда MEnvSci 89% 5% 15% - 122 Oncampus на пълно работно време

География

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
География MGeog 82% 0% 10% - 118 Oncampus на пълно работно време
География (PGCE за средни училища - само за завършили) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
География с ODA (само за завършили средно образование) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - Geography (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - Geography with ODA (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
География (PGCE за средно образование) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
География с ODA (PGCE за средното образование) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време

Геоложка океанография

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Геоложка океанография MSc 72% 10% 5% - 88 Oncampus на пълно работно време

Управление на околната среда

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на околната среда MBA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Съвременни езици

Уелски език

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
PGCE Secondary - Welsh с ODA (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - Welsh (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - Welsh с ODA (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Уелски (Уелски) PgDip - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - Welsh (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време

Англицистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
PGCE Secondary - английски език с ODA (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Английски език с ODA (само за завършили средно образование) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - английски език с ODA (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време

Френски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Френски и франкофонски изследвания MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Лингвистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Лингвистика MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Професионално писане

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Професионално писане MRes - - - - - Oncampus на пълно работно време

Келтски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Celtiaid, Y (Келтите) MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Германистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Германистика PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Приложна лингвистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Двуезичност MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Горско стопанство и лесовъдство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Горско стопанство MFor 86% 20% 0% - 124 Oncampus на пълно работно време
Агролесовъдство и продоволствена сигурност MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Устойчиво тропическо горско стопанство (SUTROFOR) (курс по програма "Еразмус Мундус") MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Агролесовъдство PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време
Екологично лесовъдство MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Оптоелектронно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Оптоелектроника MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Системи за управление

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Инженеринг на управлението и приборостроенето MEng (Hons) 75% 10% 15% - 142 Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Електронно инженерство MEng (Hons) 75% 10% 15% - 142 Oncampus на пълно работно време
Електронно инженерство (Оптични комуникации) MRes - - - - - Oncampus на пълно работно време
Електронно инженерство (органична електроника) MRes - - - - - Oncampus на пълно работно време
Електронно инженерство (нанотехнологии) MRes - - - - - Oncampus на пълно работно време
Електронно инженерство (оптоелектроника) MRes - - - - - Oncampus на пълно работно време
Електронно инженерство MRes - - - - - Oncampus на пълно работно време
Електронно инженерство (проектиране на интеграционни системи в много голям мащаб) MRes - - - - - Oncampus на пълно работно време

Биотехнологии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биология с биотехнологии MBiol 78% 20% 10% - 121 Oncampus на пълно работно време
Молекулярна биология с биотехнологии MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Инженеринг на компютърни системи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Инженеринг на компютърни системи MEng (Hons) 76% 10% 15% - 142 Oncampus на пълно работно време

Производство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Нанотехнологии и микропроизводство MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Материалознание

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Електрическо материалознание MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Музика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Музика с ODA (само за завършили средно образование) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - Music (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Музика (PGCE за средно образование - само за завършили) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - Music with ODA (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - Music with ODA (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни науки MComp (Hons) 76% 10% 20% - 112 Oncampus на пълно работно време

Компютърни и информационни технологии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Technoleg Gwybodaeth gyda GAA - TAR Uwchradd (yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Technoleg Gwybodaeth - TAR Uwchradd (yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Информационни технологии с ODA (PGCE за средно образование) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Информационни технологии (PGCE за средно образование) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Информационни технологии (PGCE за средни училища) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - Information Technology (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - Информационни технологии с ODA (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време

Изкуствен интелект

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изкуствен интелект и интелигентни агенти PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Приложни изчисления

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изчисления за науката за данните MSc (PG) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Компютърно зрение

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Обработка на изображения за мобилни устройства PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Професионално писане, Филм, Медии, Нови медии, Журналистика, Творчески изследвания, Драма, Професионално писане MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Управление на информацията

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на информацията MBA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Зъболекарство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Дентална хигиена DipHE - - - - - Oncampus на пълно работно време

Ерготерапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложен поведенчески анализ PgDip - - - - - Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за палиативни пациенти

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Практика на палиативните грижи PgCert - - - - - Oncampus на пълно работно време

Физиология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физиология на спорта и физическите упражнения PgCert - - - - - Oncampus на пълно работно време
Приложна физиология на спорта и физическите упражнения MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Биомедицински науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биомедицинска наука MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за възрастни

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Сестрински грижи за възрастни PgDip - - - - - Oncampus на пълно работно време

Физиотерапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физиотерапия PgDip - - - - - Oncampus на пълно работно време

Консултации

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Консултации MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Лекар асоциирани изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Обучение на лекарски сътрудници MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Образователни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
PGCE Secondary - религиозно образование (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Религиозно образование (PGCE за средно образование - само за завършили) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Религиозно образование с ОДА (PGCE за средно образование - само за завършили) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - религиозно образование с ODA (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - Физическо възпитание (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Образователни науки (със стаж) MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - Физическо възпитание (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Религиозно образование с ODA (PGCE за средното образование) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - религиозно образование (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време

Преподаване в средното училище

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биология с ODA (само за завършили средно образование) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Математика с ОДА (само за завършилите средно образование PGCE) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Дизайн и технологии с ODA (PGCE за средното образование) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - Mathematics (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - Биология (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Dylunio a Thechnoleg gyda GAA - TAR Uwchradd (yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - Physics With ODA (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - английски език (водещ до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Химия с ОДА (само за завършилите средно образование - PGCE) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - Art (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Математика (само за завършилите средно образование PGCE) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
История с ОДА (само за завършилите средно образование - PGCE) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Дизайн и технологии (PGCE за средното образование) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Изкуство с ОДА (само за завършилите средно образование PGCE) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Химия (само за завършилите средно образование PGCE) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - дейности на открито (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - History (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Английски език (само за завършилите средно образование PGCE) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Изкуство (само за завършилите средно образование PGCE) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - Mathematics with ODA (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - Chemistry (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
История (само за завършилите средно образование PGCE) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Физика с ОДА (само за завършилите средно образование - PGCE) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - Physics (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Дейности на открито (ODA) (само за завършилите средно образование PGCE) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - Biology With ODA (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - History with ODA (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Биология (само за завършилите средно образование PGCE) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Физика (само за завършилите средно образование PGCE) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Dylunio a Thechnoleg - TAR Uwchradd (yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Математика с ODA (PGCE за средното образование) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Bioleg - TAR Uwchradd (yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - Design & Technology с ODA (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Математика (PGCE за средно образование) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - Design and Technology (води до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Дизайн и технологии с ODA (PGCE за средното образование) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Английски език (PGCE за средно образование) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Химия - PGCE Secondary (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Религиозно образование - PGCE Secondary (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - History (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Дизайн и технологии - PGCE Secondary (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - дейности на открито (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - Art (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - Art with ODA (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - Mathematics (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - Mathematics with ODA (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
История (PGCE за средно образование) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - Physics With ODA (водещо до присъждане на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - History with ODA (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Биология (PGCE за средно образование) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary - Chemistry with ODA (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време

Начално обучение

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
PGCE за начално образование (само за завършили) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Primary (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Primary (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
PGCE Primary (водещо до придобиване на статут на квалифициран учител) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Право MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Закон LLM (Res) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Международно наказателно право и международно право в областта на правата на човека LLM - - - - - Oncampus на пълно работно време
Право LLM - - - - - Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология MRes - - - - - Oncampus на пълно работно време
Спортна и тренировъчна психология Cert - - - - - Oncampus на пълно работно време
Психология MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Клинична и здравна психология MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Социална работа

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социална работа MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Здравеопазване и социални грижи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Професионална докторска степен в областта на здравеопазването Доктор в областта на здравеопазването ProfDoc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Социална политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Polisi a Chynllunio Ieithyddol (Езикова политика и планиране) PgDip - - - - - Oncampus на пълно работно време
Социална политика и социология MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Криминология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Право и криминология LLM - - - - - Oncampus на пълно работно време
Криминология и социология MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Наказателно правосъдие

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Криминология и наказателно правосъдие MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Криминология и наказателно правосъдие MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

История на Уелс

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
История на Уелс PgDip - - - - - Oncampus на пълно работно време
История на Уелс PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Археология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Археология PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Изследвания на наследството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Глобално наследство MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Средновековна история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Средновековни изследвания MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

163 Бакалавър / Бакалавърски курсове на Bangor University - Каталог

Счетоводство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Счетоводство и финанси BSc (Hons) 89% 15% 0% - 107 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и управление BSc (Hons) 97% 15% 15% - 122 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финанси (с година на обучение) BSc (Hons) 89% 15% 1% - 114 Oncampus на пълно работно време

Управление на туризма

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на туризма BSc (Hons) - 10% 9% - 111 Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Маркетинг (с година на основаване) BSc (Hons) 76% 10% 5% - 142 Oncampus на пълно работно време
Маркетинг BSc (Hons) 76% 10% 5% - 142 Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Икономика и финанси BSc (Hons) 83% 15% 5% - 116 Oncampus на пълно работно време
Банково дело и финанси BSc (Hons) 83% 15% 0% - 107 Oncampus на пълно работно време
Банково дело и финанси (с година на основаване) BSc (Hons) 89% 15% 1% - 107 Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес мениджмънт (с година на основаване) BSc (Hons) 90% 0% 17% - 115 Oncampus на пълно работно време
Управление с управление на човешките ресурси BSc (Hons) 90% 10% 15% - 123 Oncampus на пълно работно време
Управление на бизнеса BSc (Hons) 90% 0% 17% - 115 Oncampus на пълно работно време

Зоология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Зоология с поведение на животните BSc (Hons) 82% 15% 0% - 135 Oncampus на пълно работно време
Зоология с управление на животните BSc (Hons) 80% 9% 4% - 127 Oncampus на пълно работно време
Зоология с опазване на околната среда BSc (Hons) 67% 9% 5% - 134 Oncampus на пълно работно време
Зоология (с подготвителна година) BSc (Hons) 80% 9% 4% - 93 Oncampus на пълно работно време
Зоология с херпетология BSc (Hons) 80% 0% 0% - 135 Oncampus на пълно работно време
Зоология с приматология BSc (Hons) 80% 9% 4% - 125 Oncampus на пълно работно време
Зоология с орнитология BSc (Hons) 80% 9% 4% - 127 Oncampus на пълно работно време
Зоология BSc (Hons) 82% 5% 0% - 130 Oncampus на пълно работно време
Зоология с морска зоология BSc (Hons) 80% 0% 0% - 149 Oncampus на пълно работно време

Морска биология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Морска биология (с подготвителна година) BSc (Hons) 74% 5% 5% - 82 Oncampus на пълно работно време
Морска биология и зоология BSc (Hons) 90% 0% 5% - 140 Oncampus на пълно работно време
Морска биология и океанография BSc (Hons) 40% 10% 5% - 115 Oncampus на пълно работно време
Морска биология BSc (Hons) 72% 5% 5% - 112 Oncampus на пълно работно време

Спортни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Спортни науки, физическо възпитание и треньорство BSc (Hons) 71% 5% 8% - 131 Oncampus на пълно работно време

Науки за спорта и упражненията

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за спорта и физическото натоварване (с година на основаване) BSc (Hons) 71% 5% 8% - 131 Oncampus на пълно работно време
Наука за спорта и физическите упражнения BSc (Hons) 71% 5% 8% - 131 Oncampus на пълно работно време
Приключенски спорт Наука BSc (Hons) 71% 5% 0% - 110 Oncampus на пълно работно време

Екология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложна сухоземна и морска екология BSc (Hons) 74% 5% 5% - 120 Oncampus на пълно работно време

Опазване на биоразнообразието

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Опазване на дивата природа BSc (Hons) 80% 9% 4% - 134 Oncampus на пълно работно време

Спортно треньорство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Спортни науки: Сила и кондиция BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Управление на околната среда

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Опазване на околната среда BSc (Hons) 93% 5% 5% - 120 Oncampus на пълно работно време

Геоложка океанография

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Геоложка океанография BSc (Hons) 72% 10% 0% - 88 Oncampus на пълно работно време
Геоложка океанография (с подготвителна година) BSc (Hons) 72% 10% 5% - 88 Oncampus на пълно работно време

География

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
География BSc (Hons) 82% 5% 8% - 115 Oncampus на пълно работно време
Физическа география и океанография BSc (Hons) 82% 0% 15% - 100 Oncampus на пълно работно време
География BA (Hons) 80% 5% 8% - 115 Oncampus на пълно работно време

Науки за океана

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за океана BSc (Hons) 72% 10% 0% - 88 Oncampus на пълно работно време

Геофизика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Океан и геофизика BSc (Hons) 72% 10% 5% - 88 Oncampus на пълно работно време

Науки за околната среда

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Науки за околната среда (с начална година) BSc (Hons) 88% 5% 15% - 122 Oncampus на пълно работно време
Наука за околната среда BSc (Hons) 88% 10% 0% - 123 Oncampus на пълно работно време

Лингвистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Лингвистика и психология BA (Hons) 93% 4% 5% - 134 Oncampus на пълно работно време
Cymraeg и лингвистика BA (Hons) 63% 0% 10% - 160 Oncampus на пълно работно време
Лингвистика и съвременни езици BA (Hons) 63% 0% 10% - 140 Oncampus на пълно работно време
Лингвистика BA (Hons) 63% 0% 10% - 140 Oncampus на пълно работно време

Съвременни езици

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съвременни езици (с начална година) BA (Hons) 100% 0% 5% - 118 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици и медийни изследвания BA (Hons) 88% 0% 5% - 131 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици и история BA (Hons) 88% 0% 5% - 126 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици и Криминология и наказателно правосъдие BA (Hons) 82% 5% 5% - 139 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици (китайски, френски, немски, италиански, испански) BA (Hons) 100% 0% 5% - 118 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици и Cymraeg (уелски) BA (Hons) 88% 0% 5% - 180 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици и философия, етика и религия BA (Hons) 88% 0% 0% - 112 Oncampus на пълно работно време

Уелски език

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Професионален уелски език BA (Hons) 88% 0% 5% - 180 Oncampus на пълно работно време
Cymraeg и история BA (Hons) 88% 0% 5% - 153 Oncampus на пълно работно време
Уелски език (за начинаещи) BA (Hons) 88% 0% 5% - 180 Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Медийни науки и творческо писане BA (Hons) 89% 0% 5% - 126 Oncampus на пълно работно време
Творческо и професионално писане BA (Hons) 87% 5% 0% - 121 Oncampus на пълно работно време
Творческо писане и съвременни езици BA (Hons) 89% 5% 5% - 121 Oncampus на пълно работно време
Музика и творческо писане BA (Hons) 89% 0% 5% - 133 Oncampus на пълно работно време
Английски език с творческо писане BA (Hons) 85% 5% 5% - 124 Oncampus на пълно работно време
Уелс с творческо писане BA (Hons) 89% 0% 5% - 151 Oncampus на пълно работно време
Английска литература и творческо писане BA (Hons) 90% 5% 10% - 130 Oncampus на пълно работно време

Английски език

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английски език за TEFL BA (Hons) 85% 5% 5% - 126 Oncampus на пълно работно време
Английски език и английска литература BA (Hons) 85% 5% 5% - 133 Oncampus на пълно работно време
Лингвистика и английски език BA (Hons) 72% 5% 5% - 112 Oncampus на пълно работно време
Английски език и английска литература (с подготвителна година) BA (Hons) 85% 5% 5% - 133 Oncampus на пълно работно време
Английски език BA (Hons) 85% 5% 5% - 126 Oncampus на пълно работно време

Английска литература

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английска литература BA (Hons) 90% 10% 0% - 142 Oncampus на пълно работно време
Английска литература с театър и представление BA (Hons) 90% 5% 5% - 139 Oncampus на пълно работно време
Медийни науки и английска литература BA (Hons) 90% 5% 5% - 135 Oncampus на пълно работно време
История и английска литература BA (Hons) 90% 5% 5% - 133 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици и английска литература BA (Hons) 90% 5% 5% - 139 Oncampus на пълно работно време

Горско стопанство и лесовъдство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Горско стопанство BSc (Hons) 86% 5% 0% - 124 Oncampus на пълно работно време
Опазване на околната среда с горско стопанство BSc (Hons) 93% 20% 0% - 119 Oncampus на пълно работно време

Биотехнологии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биология с биотехнологии BSc (Hons) 78% 20% 10% - 121 Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Електронно инженерство BEng (Hons) 82% 10% 20% - 142 Oncampus на пълно работно време
Електронно инженерство (с начална година) BEng (Hons) 75% 10% 15% - 142 Oncampus на пълно работно време
Електронно инженерство BSc (Hons) 75% 10% 5% - 142 Oncampus на пълно работно време

Инженеринг на компютърни системи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Инженеринг на компютърни системи BEng (Hons) 75% 10% 10% - 142 Oncampus на пълно работно време

Музика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Музика (с подготвителна година) BMus (Hons) 100% 5% 10% - 171 Oncampus на пълно работно време
Музика и съвременни езици BA (Hons) 88% 0% 10% - 144 Oncampus на пълно работно време
Уелски/музика BA (Hons) 88% 0% 5% - 162 Oncampus на пълно работно време
Английска литература и музика BA (Hons) 90% 5% 5% - 142 Oncampus на пълно работно време
Музика с театър и изпълнение BA (Hons) 94% 0% 10% - 144 Oncampus на пълно работно време
Музика BA (Hons) 97% 0% 10% - 144 Oncampus на пълно работно време
История и музика BA (Hons) 87% 0% 5% - 135 Oncampus на пълно работно време
Музика BMus (Hons) 100% 5% 10% - 171 Oncampus на пълно работно време
Музика (с Foundation Year) BA (Hons) 97% 0% 10% - 144 Oncampus на пълно работно време
Медийни науки и музика BA (Hons) 60% 0% 5% - 137 Oncampus на пълно работно време

Дизайн на продукта

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Дизайн на продукта BSc (Hons) 81% 5% 10% - 144 Oncampus на пълно работно време
Продуктов дизайн BSc (Hons) 83% 10% 10% - 135 Oncampus на пълно работно време

Драма

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Уелски език, театър и медии BA (Hons) 88% 0% 5% - 156 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни науки BSc (Hons) 78% 15% 15% - 120 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки с дизайн на игри BSc (Hons) 72% 10% 20% - 153 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (с начална година) BSc (Hons) 76% 10% 20% - 112 Oncampus на пълно работно време

Приложни изчисления

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за данните и визуализация BSc (Hons) 66% 0% 10% - 122 Oncampus на пълно работно време

Информационни системи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни информационни системи за бизнеса BSc (Hons) 72% 10% 15% - 122 Oncampus на пълно работно време
Компютърни информационни системи BSc (Hons) 66% 0% 10% - 122 Oncampus на пълно работно време

Творчески компютри

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Творчески технологии BSc (Hons) 76% 10% 20% - 128 Oncampus на пълно работно време

Изкуствен интелект

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за данните и изкуствен интелект BSc (Hons) 76% 10% 20% - 112 Oncampus на пълно работно време

Медийни и комуникационни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Медийни изследвания с театър и представление BA (Hons) 60% 0% 5% - 131 Oncampus на пълно работно време
Медийни изследвания и продуцентство (с година на основаване) BA (Hons) 60% 0% 5% - 131 Oncampus на пълно работно време
Медийни изследвания и производство BA (Hons) 60% 0% 5% - 131 Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Музикални и филмови изследвания BA (Hons) 60% 0% 5% - 137 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици и филмови науки BA (Hons) 79% 0% 5% - 131 Oncampus на пълно работно време
Филмови изследвания и производство BA (Hons) 60% 0% 5% - 131 Oncampus на пълно работно време
Филмови изследвания с театър и пърформанс BA (Hons) 60% 0% 5% - 131 Oncampus на пълно работно време
Филмови изследвания и английска литература BA (Hons) 90% 5% 5% - 135 Oncampus на пълно работно време

Журналистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Уелски с Журналистика BA (Hons) 88% 0% 5% - 180 Oncampus на пълно работно време
Журналистика и медийни науки BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Детски сестрински грижи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Детски сестрински грижи BN (Hons) 76% 0% 5% - 127 Oncampus на пълно работно време

Неврология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология с невропсихология BSc (Hons) 93% 0% 5% - 135 Oncampus на пълно работно време

Логопедична и езикова терапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английски език за речева и езикова терапия BA (Hons) 85% 5% 5% - 126 Oncampus на пълно работно време

Биомедицински науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биомедицински науки BSc (Hons) 77% 5% 0% - 123 Oncampus на пълно работно време
Биомедицински науки (с година на обучение) BSc (Hons) 75% 5% 5% - 114 Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за психично здраве

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Сестрински грижи за психичното здраве BN (Hons) 76% 0% 5% - 153 Oncampus на пълно работно време

Медицински науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Медицински науки (с начална година) BMedSci (Hons) 85% 0% 35% - 90 Oncampus на пълно работно време
Медицински науки BMedSci (Hons) 85% 0% 0% - 130 Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за хора с увреждания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Сестрински грижи за хора с обучителни затруднения BN (Hons) 76% 0% 10% - 157 Oncampus на пълно работно време

Диагностични изображения

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Диагностична рентгенография BSc (Hons) 42% 1% 5% - 187 Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за възрастни

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Сестрински грижи за възрастни BN (Hons) 59% 0% 7% - 158 Oncampus на пълно работно време

Акушерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Акушерство BMid (Hons) 96% 0% 0% - 157 Oncampus на пълно работно време

Начално образование

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Начално образование, водещо до придобиване на статут на квалифициран учител BA (Hons) 60% 5% 0% - 150 Oncampus на пълно работно време
Начално образование, водещо до придобиване на статут на квалифициран учител BA (Hons) 36% 5% 0% - 164 Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Право с политика LLB (Hons) 79% 5% 4% - 134 Oncampus на пълно работно време
Право с уелски LLB (Hons) 84% 5% 4% - 154 Oncampus на пълно работно време
Наказателно право LLB (Hons) 84% 5% 4% - 128 Oncampus на пълно работно време
Право с психология LLB (Hons) 93% 4% 5% - 129 Oncampus на пълно работно време
Закон LLB (Hons) 88% 0% 5% - 125 Oncampus на пълно работно време
Право с история LLB (Hons) 84% 5% 4% - 127 Oncampus на пълно работно време
Право (2-годишна програма) LLB (Hons) 84% 5% 10% - 128 Oncampus на пълно работно време

Полицейска дейност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Професионална полицейска дейност BSc (Hons) 84% 5% 4% - 128 Oncampus на пълно работно време

Съдебна психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология с криминалистична психология BSc (Hons) 93% 4% 15% - 141 Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология с клинична и здравна психология BSc (Hons) 86% 0% 10% - 109 Oncampus на пълно работно време
Психология на спорта и физическите упражнения BSc (Hons) 71% 5% 8% - 129 Oncampus на пълно работно време
Психология (с начална година) BSc (Hons) 95% 5% 4% - 131 Oncampus на пълно работно време
Психология BSc (Hons) 95% 5% 4% - 131 Oncampus на пълно работно време

Здравеопазване и социални грижи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Здравеопазване и социални грижи BA (Hons) 77% 5% 0% - 131 Oncampus на пълно работно време

Политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Политика BA (Hons) 79% 5% 4% - 134 Oncampus на пълно работно време
Политика (с година на основаване) BA (Hons) 79% 5% 4% - 134 Oncampus на пълно работно време

Социална политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социология и социална политика BA (Hons) 82% 5% 5% - 139 Oncampus на пълно работно време
Социология със социална политика BA (Hons) 82% 5% 5% - 139 Oncampus на пълно работно време

Наказателно правосъдие

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социология и криминология и наказателно правосъдие BA (Hons) 82% 5% 5% - 139 Oncampus на пълно работно време
Криминология и наказателно правосъдие и социална политика BA (Hons) 82% 5% 5% - 139 Oncampus на пълно работно време
Социология и криминология и наказателно правосъдие BA (Hons) 82% 5% 5% - 139 Oncampus на пълно работно време
Криминология и наказателно правосъдие BA (Hons) 88% 5% 5% - 148 Oncampus на пълно работно време

Социология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Уелски език и социология BA (Hons) 82% 5% 5% - 160 Oncampus на пълно работно време
Социология BA (Hons) 82% 5% 0% - 141 Oncampus на пълно работно време
Социология (с начална година) BA (Hons) 82% 5% 0% - 141 Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Икономика BSc (Hons) 83% 5% 5% - 125 Oncampus на пълно работно време

Изследвания на детството и младежта

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изследвания на детството и младежта и психология BA (Hons) 80% 4% 5% - 129 Oncampus на пълно работно време
Изследвания на детството и младежта и социология BA (Hons) 82% 5% 5% - 139 Oncampus на пълно работно време
Изследвания на детството и младежта и социология BA (Hons) 82% 5% 5% - 139 Oncampus на пълно работно време
Изследвания на детството и младежта BA (Hons) 73% 5% 0% - 133 Oncampus на пълно работно време
Изследвания на детството и младежта BA (Hons) 75% 5% 0% - 133 Oncampus на пълно работно време

Криминология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Право с криминология LLB (Hons) 82% 5% 15% - 148 Oncampus на пълно работно време

Съвременна история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Средновековна и ранна съвременна история BA (Hons) 87% 0% 5% - 126 Oncampus на пълно работно време

Археология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наследство, археология и история BA (Hons) 87% 0% 5% - 126 Oncampus на пълно работно време
История и археология BA (Hons) 87% 0% 10% - 102 Oncampus на пълно работно време

История на Уелс

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Уелски и уелска история BA (Hons) 88% 0% 5% - 153 Oncampus на пълно работно време

Философия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Философия, етика и религия BA (Hons) 96% 1% 0% - 115 Oncampus на пълно работно време
Уелски език и философия, Етика и религия BA (Hons) 88% 0% 5% - 146 Oncampus на пълно работно време

Всички почасови курсове на Bangor University

40 Магистърски / следдипломни курсове на Bangor University - Каталог

Управление на земята

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Опазване и управление на земи PgDip - - - - - Oncampus на непълно работно време

Науки за спорта и упражненията

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложни науки за спорта MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Лингвистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложна лингвистика за TEFL MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Английска литература

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английска литература MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Творческо писане

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Творческо писане PgDip - - - - - Oncampus на непълно работно време

Изследвания на превода

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изследвания на превода MA - - - - - Oncampus на непълно работно време
Преводачески изследвания (по практика) PhD - - - - - Oncampus на непълно работно време

Приложна лингвистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Двуезичие MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Селско стопанство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Селско стопанство PhD - - - - - Oncampus на непълно работно време

Музика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Музика MMus - - - - - Oncampus на непълно работно време

Приложни изчисления

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Усъвършенствана наука за данните MSc (PG) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Компютърни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Разширени компютърни науки MSc (PG) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Филмови изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Филмови изследвания MRes - - - - - Oncampus на непълно работно време

Публикуване на

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Издателство и книжна култура MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Клинична медицина

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Усъвършенствана клинична практика MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Акушерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Оптимизиране на кърменето PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време
Акушерски изследвания PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време

Диабет

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Грижи и управление на диабета PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време

Проучвания за деменция

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изследвания на застаряването и деменцията MSc (Res) - - - - - Oncampus на непълно работно време
Проучвания в областта на застаряването и деменцията PhD - - - - - Oncampus на непълно работно време

Сестрински грижи в критични ситуации

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Остри медицински грижи PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време
Специалист по спешна помощ GradCert - - - - - Oncampus на непълно работно време
Интензивни медицински грижи PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време

Диагностични изображения

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Невроизображения MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Образователни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Национално образование (Уелс) (с преподаване на английски език) MA - - - - - Oncampus на непълно работно време
Образователни изследвания MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Психология на здравето

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психично здраве PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология MA - - - - - Oncampus на непълно работно време
Психологически изследвания MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време
Психология PhD - - - - - Oncampus на непълно работно време
Психология на спорта и физическите упражнения MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Икономика на здравеопазването PhD - - - - - Oncampus на непълно работно време
Икономика на здравеопазването MSc (Res) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Криминология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Криминология и право MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Наказателно правосъдие

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Криминология, Наказателно правосъдие, Социална политика, Социология MA (Res) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Социология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социология PgDip - - - - - Oncampus на непълно работно време

Археология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Келтска археология MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Философия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Философия и религия - програма за дистанционно обучение MA (Res) - - - - - Oncampus на непълно работно време
Философия и религия PhD - - - - - Oncampus на непълно работно време

Предприятия и предприемачество

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложен иновационен дизайн MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Класации на Bangor University в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Вижте всички 29 университетски класации на Bangor University

Често-задавани въпроси