Robert Gordon University
Списък на всички курсове и степени, предлагани от Robert Gordon University
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

44 Бакалавър / Бакалавърски курсове на Robert Gordon University - Каталог

Количествено проучване

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Количествена геодезия и търговски мениджмънт BSc (Hons) 89% 5% 10% £15490 153 Oncampus на пълно работно време

Архитектурна технология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Архитектурна технология BSc (Hons) 89% 0% 5% £15490 126 Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес с финанси и икономика BA (Hons) 86% 2% 11% £16990 165 Oncampus на пълно работно време

Управление на хотелиерството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международен мениджмънт на хотелиерството BA (Hons) 90% 0% 5% £15860 126 Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес с маркетинг BA (Hons) 88% 0% 8% £16990 193 Oncampus на пълно работно време
Дигитален маркетинг BA (Hons) 84% 5% 5% £15860 151 Oncampus на пълно работно време

Управление на събития

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на събития BA (Hons) 100% 0% 10% £15860 142 Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес с анализ на данни BA (Hons) 86% 2% 11% £16990 165 Oncampus на пълно работно време
Управление на международния бизнес BA (Hons) 91% 0% 16% £16990 173 Oncampus на пълно работно време
Бизнес с управление на човешките ресурси BA (Hons) 75% 15% 5% £16690 151 Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Счетоводство и финанси BA (Hons) 94% 10% 6% £16990 159 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство с наука за данните BA (Hons) 81% 7% 12% £16990 157 Oncampus на пълно работно време

Управление на туризма

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на международния туризъм BA (Hons) 93% 0% 10% £15860 116 Oncampus на пълно работно време

Науки за спорта и упражненията

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложни науки за спорта и физическите упражнения BSc (Hons) 86% 5% 8% £14000 175 Oncampus на пълно работно време

Спортно треньорство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Спортно треньорство BSc (Hons) - 0% 10% £14000 175 Oncampus на пълно работно време

Биологични науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложна биология BSc (Hons) - - - £15040 - Oncampus на пълно работно време

Офшорно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Машиностроене и офшорно инженерство BEng (Hons) 85% 2% 5% £17150 165 Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Машиностроене и електротехника BEng (Hons) 85% 2% 15% £17150 148 Oncampus на пълно работно време
Електроника и електротехника BEng (Hons) 69% 10% 5% £17150 138 Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Механично инженерство BEng (Hons) 85% 0% 10% £17150 176 Oncampus на пълно работно време

Инженерен дизайн

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Инженерен дизайн BEng (Hons) 81% 3% 10% £17150 154 Oncampus на пълно работно време

Мода

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на модата BA (Hons) 96% 5% 4% £15860 170 Oncampus на пълно работно време
Мода и текстилен дизайн BA (Hons) - - - £16990 - Oncampus на пълно работно време

Фотография

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Фотография BA - - - £15450 - Oncampus на пълно работно време

Софтуерно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютри (разработване на приложен софтуер) BSc (Hons) 93% 0% 5% £15490 155 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни науки BSc (Hons) 85% 5% 16% £15490 136 Oncampus на пълно работно време

Компютърна и информационна сигурност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Киберсигурност BSc (Hons) 81% 7% 10% £15490 156 Oncampus на пълно работно време
Киберсигурност и управление на мрежи BSc (Hons) - - - £15490 - Oncampus на пълно работно време

Журналистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Журналистика BA (Hons) 92% 10% 10% £15860 161 Oncampus на пълно работно време

Цифрови медии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Цифрови медии BSc (Hons) 54% 20% 10% £15490 143 Oncampus на пълно работно време

Биомедицински науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биомедицинска наука BSc (Hons) 94% 0% 6% £15040 160 Oncampus на пълно работно време

Хранене

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Храна, хранене и човешко здраве BSc (Hons) 62% 0% 0% £15040 213 Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за психично здраве

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Медицински сестри (психично здраве) BSc 70% 5% 4% £15490 110 Oncampus на пълно работно време

Акушерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Акушерство BSc 72% 0% 3% - 179 Oncampus на пълно работно време

Парамедик наука

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Парамедицинска практика BSc 71% 0% 5% - 139 Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Право и управление BA (Hons) 79% 0% 5% £15860 134 Oncampus на пълно работно време
Право LLB (Hons) 85% - 7% £15860 161 Oncampus на пълно работно време

Съдебна медицина

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съдебна медицина и аналитични науки BSc (Hons) 84% 0% 0% £15040 206 Oncampus на пълно работно време

Психология на здравето

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Медицински сестри (за възрастни и психично здраве) BSc (Hons) 66% 5% 5% £15490 120 Oncampus на пълно работно време

Изследвания на детството и младежта

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Медицински сестри (деца и младежи и психично здраве) BSc (Hons) 72% 0% 7% £15490 152 Oncampus на пълно работно време
Медицински сестри (деца и младежи) BSc 72% 0% 8% £15490 142 Oncampus на пълно работно време
Медицински сестри (възрастни и деца и младежи) BSc (Hons) 66% 0% 0% £15490 150 Oncampus на пълно работно време

Социални науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложни социални науки BA (Hons) 94% 5% 4% £15860 139 Oncampus на пълно работно време

Социална работа

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социална работа BA (Hons) 98% 0% 5% £17040 123 Oncampus на пълно работно време

14 Магистърски / следдипломни курсове на Robert Gordon University - Каталог

Архитектура

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Архитектура MArch 91% 0% 5% £15490 165 Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес с управление на човешките ресурси MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Електроника и електротехника MEng 73% 10% 10% £17150 168 Oncampus на пълно работно време
Машиностроене и електротехника MEng 85% 2% 11% £17150 167 Oncampus на пълно работно време

Офшорно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Машиностроене и офшорно инженерство MEng 85% 5% 10% £17150 165 Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Механично инженерство MEng 100% 0% 10% £17150 180 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни науки MSc (UG) 81% 7% 12% £16650 155 Oncampus на пълно работно време

Физиотерапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физиотерапия MPhysio 94% 0% 0% £14000 225 Oncampus на пълно работно време

Ерготерапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Професионална терапия MOccTh 66% 0% 7% £14000 169 Oncampus на пълно работно време

Диагностични изображения

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Диагностична рентгенография MDRad 83% 0% 10% £14000 182 Oncampus на пълно работно време

Диетология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Диетология MDiet 41% 0% 15% £14420 197 Oncampus на пълно работно време

Аптека

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Аптека MPharm - - - £18650 - Oncampus на пълно работно време

Акушерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Акушерство (следдипломно обучение) MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Социална работа

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социална работа (следдипломна квалификация) MSc (PG) - - - £14350 - Oncampus на пълно работно време

Класации на Robert Gordon University в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Вижте всички 20 университетски класации на Robert Gordon University

Често-задавани въпроси