مدارس بازرگانی درهنگ کنگ (هنگ کنگ), هنگ کنگ - کلیه رتبه بندی برنامه های کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، لیسانس مدیریت بازرگانی، کارشناسی ارشد علوم، و برنامه های استاد اجرایی مدیریت بازرگانی

هنگ کنگ (هنگ کنگ)
4 بیرون از 9
 • مدارس بازرگانی درهنگ کنگ (هنگ کنگ)
 • امتیاز حداقل در یک رتبه بندی
8
 • لیستهای مختلف رتبه بندی
 • مدارس بازرگانی درهنگ کنگ (هنگ کنگ)
 • (0 موسسه و 8 رتبه بندی موضوعی)
8
 • رتبه جهانی
 • مدارس بازرگانی درهنگ کنگ (هنگ کنگ)
 • در میان 200 برترین ها

برای برنامه های غیر تجارتی، رتبه بندی ما در دانشگاه های هنگ کنگ (هنگ کنگ), هنگ کنگ را ببینید

بالاترین رتبه بندی موضوعی مدارس بازرگانی در هنگ کنگ (هنگ کنگ)

---
#5 
Department of Logistics and Maritime Studies, Faculty of Business, Hong Kong Polytechnic University
---
#5 
Department of Management and Marketing, Hong Kong Polytechnic University
---
#10 
Department of Management and Marketing, Hong Kong Polytechnic University
---
#10 
Department of Logistics and Maritime Studies, Faculty of Business, Hong Kong Polytechnic University
---
#12 
Department of Management and Marketing, Hong Kong Polytechnic University
---
#12 
Department of Logistics and Maritime Studies, Faculty of Business, Hong Kong Polytechnic University
---
#19 
College of Business, City University of Hong Kong
---
#22 
College of Business, City University of Hong Kong
---
#24 
HKUST Business School, Hong Kong University of Science and Technology
---
#24 
HKUST Business School, Hong Kong University of Science and Technology

رتبه بندی مدارس بازرگانی در هنگ کنگ (هنگ کنگ), هنگ کنگ 2022

#1

HKUST Business School
Hong Kong University of Science and Technology

رضایت دانشجو: 3.9 / 5.0 (53 بررسی)
 • #2 
 • #47 
QS Global MBA Ranking
[منتشر شده ۰۹ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #2 
 • #9 
QS Global MBA Ranking - Asia
[منتشر شده ۰۹ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #1 
 • #2 
Bloomberg Businessweek Best Business Schools Asia-Pacific
[منتشر شده ۱۵ سپتامبر, ۲۰۲۱]

#2

CUHK Business School
The Chinese University of Hong Kong

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (6 بررسی)
 • #3 
 • #69 
QS Global MBA Ranking
[منتشر شده ۰۹ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #3 
 • #12 
QS Global MBA Ranking - Asia
[منتشر شده ۰۹ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #1 
 • #5 
QS EMBA Rankings by Region: Asia-Pacific
[منتشر شده ۲۳ ژوئن, ۲۰۲۲]

#3

Faculty of Business & Economics
University of Hong Kong

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (71 بررسی)
 • #1 
 • #38 
QS Global MBA Ranking
[منتشر شده ۰۹ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #1 
 • #7 
QS Global MBA Ranking - Asia
[منتشر شده ۰۹ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #1 
 • #50 
The Economist: Full time MBA ranking
[منتشر شده ۲۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#4

College of Business, City University of Hong Kong
City University of Hong Kong 香港城市大學商學院

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (13 بررسی)
 • #4 
 • #151 
QS Global MBA Ranking
[منتشر شده ۰۹ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #4 
 • #28 
QS Global MBA Ranking - Asia
[منتشر شده ۰۹ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #12 
 • #90 
The Economist: Full time MBA ranking
[منتشر شده ۲۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#5

MBA
The Open University of Hong Kong 香港公开大学

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (686 بررسی)

#6

Department of Logistics and Maritime Studies, Faculty of Business
Hong Kong Polytechnic University

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (132 بررسی)

#7

School of Business
The Hang Seng University of Hong Kong 香港恒生大學

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (13 بررسی)

#8

Department of Management and Marketing
Hong Kong Polytechnic University

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (13 بررسی)

#9

School of Business
Hong Kong Baptist University

رضایت دانشجو: 3.9 / 5.0 (53 بررسی)

رتبه بندی ناشران

Bloomberg Businessweek

علم اصول را مشاهده نمایید

British Quacquarelli Symonds, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

The Economist Newspaper Limited

علم اصول را مشاهده نمایید

The Financial Times Limited, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

Tillburg University

علم اصول را مشاهده نمایید