دانشگاه ها در دانمارک
- رتبه بندی و نظرات -

دانمارک
12 بیرون از 16
 • دانشگاه ها در دانمارک
 • امتیاز حداقل در یک رتبه بندی
46
 • لیستهای مختلف رتبه بندی
 • دانشگاه ها در دانمارک
 • (39 موسسه و 7 رتبه بندی موضوعی)
50
 • رتبه جهانی
 • دانشگاه ها در دانمارک
 • در میان 200 برترین ها

برای مطالعات تجاری، به رتبه بندی جداگانه START_LINK&&> مدارس بازرگانی ما دردانمارک مراجعه کنید

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در دانمارک '

--- ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
#3 
Technical University of Denmark
--- URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
#6 
IT University of Copenhagen
--- QS World University Rankings By Subject
#8 
University of Copenhagen
--- QS World University Rankings By Subject
#11 
University of Copenhagen
--- NTU by Subject
#14 
University of Copenhagen
معماری URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
#15 
Technical University of Denmark
--- ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
#19 
University of Copenhagen
--- QS World University Rankings By Subject
#19 
The Royal Danish Academy of Fine Arts
--- QS World University Rankings By Subject
#30 
University of Copenhagen
--- URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
#35 
IT University of Copenhagen

رتبه بندی دانشگاه ها در دانمارک 2023

#1

University of Copenhagen
Københavns Universitet

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (85 بررسی)
 • #1 
 • #114 
THE World University Rankings
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #1 
 • #82 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #1 
 • #42 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]


#2

Aarhus University
Aarhus Universitet

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (180 بررسی)
Card image

 • #2 
 • #117 
THE World University Rankings
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #3 
 • #161 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #2 
 • #109 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]


#3

Technical University of Denmark
Danmarks Tekniske Universitet

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (311 بررسی)
Card image

 • #3 
 • #166 
THE World University Rankings
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #2 
 • #104 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #3 
 • #165 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]


#4

Aalborg University
Aalborg Universitet

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (228 بررسی)
Card image

 • #4 
 • #251 
THE World University Rankings
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #4 
 • #330 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #5 
 • #267 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]


#5

University of Southern Denmark
Syddansk Universitet

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (305 بررسی)
 • #6 
 • #251 
THE World University Rankings
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #5 
 • #347 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #4 
 • #261 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]


#6

Roskilde University
Roskilde Universitet

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (43 بررسی)
 • #7 
 • #801 
THE World University Rankings
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #7 
 • #1449 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #8 
 • #502 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#7

IT University of Copenhagen
IT-Universitetet i København

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (159 بررسی)
 • #6 
 • #467 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #8 
 • #2931 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۲۸ نوامبر, ۲۰۲۲]
 • #8 
 • #1640 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۳]


#8

University College Copenhagen
Københavns Professionshøjskole

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (168 بررسی)
 • #9 
 • #563 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #9 
 • #4536 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۳]

#9

Danish School of Media and Journalism
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (49 بررسی)
Card image

 • #10 
 • #9997 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۳]

#10

Design School Kolding

رضایت دانشجو: 4.8 / 5.0 (24 بررسی)
Card image

 • #11 
 • #10786 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۳]


#11

Aarhus School of Architecture
Arkitektskolen Aarhus

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (42 بررسی)
 • #12 
 • #11125 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۳]

#12

The Royal Danish Academy of Music
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

رضایت دانشجو: 4.9 / 5.0 (55 بررسی)
 • #13 
 • #11555 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۳]

#13

The Royal Academy of Music
Det Jyske Musikkonservatorium

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (145 بررسی)

#14

The Royal Danish Academy of Fine Arts
Det Kongelige Danske Kunstakademi

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (168 بررسی)


#15

The Royal School of Library and Information Science
Informationsvidenskabelige Akademi

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (179 بررسی)

#16

Danish National Academy of Music
Syddansk Musikkonservatorium

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (4 بررسی)

دانمارک حقایق کلیدی برای دانشجویان بین المللی

کد تلفن کشور : +45

 • بزرگترین شهرها در دانمارک:
 • 1. کپنهاگ (دانمارک) : 1,155,000
 • 2. آرهوس (دانمارک) : 235,000
 • 3. ادنسه: 145,000
 • 4. آلبورگ: 120,000
 • 5. Frederiksberg: 95,000

نقشه با مقصد دانشگاه ها در دانمارک

google static map google map control google map control

رتبه بندی ناشران

4icu

علم اصول را مشاهده نمایید

British Quacquarelli Symonds, UK

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -QS World University Rankings:
Academic Reputation 40%
Employer Reputation 10%
Faculty/Student Ratio 20%
Citations per faculty 20%
International Faculty Ratio 5%
International Student Ratio 5%

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

CWUR Center for World University Rankings

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -CWUR Center for World University Rankings:
Research Performance (40%)
-Research Output 10%
-High-Quality Publications 10%
-Influence 10%
-Citations 10%

Quality of Education 25%

Alumni Employment 25%

Quality of Faculty 10%

علم اصول را مشاهده نمایید

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -CWTS Leiden Ranking:
-Scientific Impact
-Number of Publications
-Collaboration
-Open Access
-Gender Diversity

علم اصول را مشاهده نمایید

NTU ranking

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Research Productivity (25%)
-# Articles last 11 years 10%
-# Articles current year 15%

Research Impact (35%)
-# Citations last 11 years 15%
-# Citations last 2 years 10%
-Average # citations last 11 years 10%

Research Excellence (40%)
-H-index last 2 years 10%
-# Highly cited papers last 11 years 15%
-# Articles current year in high-impact journals 15%

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Nature Index

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -Nature Index - Academic:
Published Articles Count:
- Count (whole articles)
- Share (fractional article count)

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -RUR World University Rankings:
Teaching (40%)
-Ratio Faculty/Student 8%
-Ratio Faculty/Bachelor Degrees Awarded 8%
-Ratio Faculty/Doctoral Degrees Awarded 8%
-Ratio Doctoral Degrees Awarded/Bachelor Degrees Awarded 8%
-World Teaching Reputation 8%

Research (40%)
-Citations per Academic/Research Staff 8%
-Doctoral Degrees per Accepted PhD 8%
-Normalized Citation Impact 8%
-Papers per Academic/Research Staff 8%
-World Research Reputation 8%

International Diversity (10%)
-% International Faculty 2%
-% International Students 2%
-% International Co-Authored Papers 2%
-Reputation Outside Geographical Region 2%
-International Level 2%

Financial Sustainability (10%)
-Institutional Income per Faculty 2%
-Institutional Income per Student 2%
-Papers per Research Income 2%
-Research Income per Academic/Research Staff 2%
-% Research Income per Institutional Income 2%

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Scimago Institutions

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -Scimago Institutions Rankings:
Research (50%)
- Normalized Impact 13%
- Excellence with Leadership 8%
- Output 8%
- Scientific Leadership 5%
- Not Own Journals 3%
- Own Journals 3%
- Excellence 2%
- High Quality Publications 2%
- International Collaboration 2%
- Open Access 2%
- Scientific Talent Pool 2%

Innovation (30%)
- Innovative Knowledge 10%
- Patents 10%
- Technological Impact 10%

Societal (20%)
- Altmetrics 10%
- Inbound Links 5%
- Web Size 5%

علم اصول را مشاهده نمایید

ShanghaiRanking Consultancy

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking:
Quality of Education 10%
- Alumni winning Nobel Prizes/Field Medals 10%

Quality of Faculty 40%
- Staff winning Nobel Prizes/Field Medals 20%
- Highly Cited Researchers 20%

Research Output 40%
- Papers published in Nature and Science 20%
- Papers indexed in Science Citation Index-Expanded & Social Science Citation Index 20%

Per Capita Performance 10%

علم اصول را مشاهده نمایید

StuDocu

علم اصول را مشاهده نمایید

THE Times Higher Education, UK

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -THE World University Rankings:
30% Teaching (the Learning Environment)
- Reputation survey: 15%
- Staff-to-student ratio: 4.5%
- Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25%
- Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio: 6%
- Institutional income: 2.25%

30% Research (Volume, Income and Reputation)
- Reputation survey: 18%
- Research income: 6%
- Research productivity: 6%

30% Citations (Research Influence)

7.5% International Outlook (Staff, Students and Research)
- Proportion of international students: 2.5%
- Proportion of international staff: 2.5%
- International collaboration: 2.5%

2.5% Industry Income (Knowledge Transfer)

علم اصول را مشاهده نمایید

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -THE Global Employability University Ranking:
100% Employer Surveys

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Thomson Reuters

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Urap

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance:
Articles (Current Scientific Productivity) 21%
Total Documents (Scientific Productivity) 10%
Citations (Research Impact) 21%
Article Impact Total (Research Quality) 18%
Citation Impact Total (Research Quality) 15%
International Collaboration (International Acceptance) 15%

علم اصول را مشاهده نمایید

Us News

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -US News: Best Global Universities:
Reputation 25%
-Global research reputation 12.5%
-Regional research reputation 12.5%
Research (Publications, Citations, Conferences, Research collaboration) 65%
-Publications 10%
-Books 2.5%
-Conferences 2.5%
-Normalized citation impact 10%
-Total citations 7.5%
-Number of publications that are among the 10% most cited 12.5%
-Percentage of total publications that are among the 10% most cited 10%
-International collaboration relative to country 5%
-International collaboration 5%
Scientific Excellence 10%
-Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field 5%
-Percentage of total publications that are among the top 1% most highly cited papers 5%

علم اصول را مشاهده نمایید

Webometrics

علم اصول را مشاهده نمایید