دانشگاه ها در دانمارک
- رتبه بندی و نظرات -

برای مطالعات تجاری، به رتبه بندی جداگانه START_LINK&&> مدارس بازرگانی ما دردانمارک مراجعه کنید

آخرین به روزرسانی های رتبه بندی مربوط به دانشگاه ها دردانمارک
 • 04 Jun, 2024: QS World University Rankingsبه روز شده با بالاترین رتبه در میان5 دانشگاه های ذکر شده دردانمارک .
 • 14 May, 2024: نسخه جدیدTHE Young University Rankings . در موقعیت #22 .
 • 13 May, 2024: CWUR Center for World University Rankingsآخرین نتایج منتشر شده ازCWUR Center for World University Rankings . شامل 7 دانشگاه ازدانمارک می شود.
 • 17 Apr, 2024: THE Times Higher Education, UKآخرین نتایج منتشر شده ازTHE Top Universities for a Digital Education . به جایگاه191 می رسد .

رتبه بندی دانشگاه ها در دانمارک 2024

 • #1 
 • #103 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #1 
 • #100 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۴ ژوئن, ۲۰۲۴]
 • #1 
 • #67 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
19 رتبه های بیشتر از University of Copenhagen و رتبه بندی موضوعی خاص برای 12 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 4.8 / 5.0 (بر اساس امتیازات 321 دانشجو)
 • #3 
 • #126 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #2 
 • #109 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۴ ژوئن, ۲۰۲۴]
 • #3 
 • #158 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
18 رتبه های بیشتر از Technical University of Denmark و رتبه بندی موضوعی خاص برای 9 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (بر اساس امتیازات 186 دانشجو)
 • #2 
 • #109 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #3 
 • #144 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۴ ژوئن, ۲۰۲۴]
 • #2 
 • #110 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
19 رتبه های بیشتر از Aarhus University و رتبه بندی موضوعی خاص برای 12 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (بر اساس امتیازات 130 دانشجو)
 • #4 
 • #201 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #4 
 • #306 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۴ ژوئن, ۲۰۲۴]
 • #4 
 • #253 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
19 رتبه های بیشتر از Aalborg University و رتبه بندی موضوعی خاص برای 10 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (بر اساس امتیازات 173 دانشجو)
 • #5 
 • #251 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #5 
 • #324 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۴ ژوئن, ۲۰۲۴]
 • #5 
 • #354 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
16 رتبه های بیشتر از University of Southern Denmark و رتبه بندی موضوعی خاص برای 9 موضوع نمایش دهید

 • #7 
 • #601 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #7 
 • #1801 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
 • #7 
 • #1449 
اخبار ایالات متحده: بهترین دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]
6 رتبه های بیشتر از Roskilde University و رتبه بندی موضوعی خاص برای 2 موضوع نمایش دهید

#7
Denmark

IT University of Copenhagen
IT University of Copenhagen

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (بر اساس امتیازات 106 دانشجو)
 • #8 
 • #2221 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
 • #8 
 • #1633 
رتبه بندی وب سنجی وب دانشگاه ها
[منتشر شده ۳۱ ژوئیهٔ, ۲۰۲۳]

#8

University College Copenhagen
University College Copenhagen

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (بر اساس امتیازات 173 دانشجو)
 • #9 
 • #3096 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
 • #7 
 • #524 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[منتشر شده ۳۰ ژانویهٔ, ۲۰۲۳]
 • #9 
 • #4013 
رتبه بندی وب سنجی وب دانشگاه ها
[منتشر شده ۳۱ ژوئیهٔ, ۲۰۲۳]

رضایت دانشجو: 4.8 / 5.0 (بر اساس امتیازات 25 دانشجو)
 • #6 
 • #1067 
رتبه بندی اعتبار RUR
[منتشر شده ۲۵ مهٔ, ۲۰۲۳]
 • #6 
 • #1094 
رتبه بندی دانشگاهی RUR
[منتشر شده ۲۵ مهٔ, ۲۰۲۳]
 • #6 
 • #1057 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی RUR
[منتشر شده ۲۵ مهٔ, ۲۰۲۳]
1 رتبه های بیشتر از Design School Kolding نمایش دهید

#10
Denmark

Danish School of Media and Journalism
Danish School of Media and Journalism

رضایت دانشجو: 3.8 / 5.0 (بر اساس امتیازات 19 دانشجو)
 • #10 
 • #10487 
رتبه بندی وب سنجی وب دانشگاه ها
[منتشر شده ۳۱ ژوئیهٔ, ۲۰۲۳]

#11
Denmark

Aarhus School of Architecture
Aarhus School of Architecture

رضایت دانشجو: 3.8 / 5.0 (بر اساس امتیازات 20 دانشجو)
 • #12 
 • #11064 
رتبه بندی وب سنجی وب دانشگاه ها
[منتشر شده ۳۱ ژوئیهٔ, ۲۰۲۳]

#12
Denmark

The Royal Danish Academy of Music
The Royal Danish Academy of Music

 • #13 
 • #11229 
رتبه بندی وب سنجی وب دانشگاه ها
[منتشر شده ۳۱ ژوئیهٔ, ۲۰۲۳]

#13
Denmark

The Royal School of Library and Information Science
The Royal School of Library and Information Science

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (بر اساس امتیازات 4 دانشجو)

#14
Denmark

The Royal Academy of Music
The Royal Academy of Music

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (بر اساس امتیازات 149 دانشجو)

#15
Denmark

Danish National Academy of Music
Danish National Academy of Music

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (بر اساس امتیازات 4 دانشجو)

#16

The Royal Danish Academy of Fine Arts
The Royal Danish Academy of Fine Arts

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (بر اساس امتیازات 173 دانشجو)

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در دانمارک '

اداره عمومی GRAS Global Ranking of Academic Subjects - ShanghaiRanking
#1 
مهندسی عمران GRAS Global Ranking of Academic Subjects - ShanghaiRanking
#4 
مردم شناسی URAP University Ranking by Academic Performance - By Field
#13 
موسیقی QS World University Rankings By Subject
#13 
کشاورزی URAP University Ranking by Academic Performance - By Field
#26 
معماری URAP University Ranking by Academic Performance - By Field
#35 
دندانپزشکی URAP University Ranking by Academic Performance - By Field
#41 
قانون THE World University Rankings by Subject
#45 
زمين شناسي QS World University Rankings By Subject
#47 
روزنامه نگاری URAP University Ranking by Academic Performance - By Field
#49 

دانمارک حقایق کلیدی برای دانشجویان بین المللی

12 بیرون از 16 دانشگاه ها در دانمارک امتیاز حداقل در یک رتبه بندی

28 لیستهای مختلف رتبه بندی دانشگاه ها در دانمارک (23 موسسه و 5 رتبه بندی موضوعی)

31 رتبه جهانی دانشگاه ها در دانمارک در میان 200 برترین ها

کد تلفن کشور : +45

 • بزرگترین شهرها در دانمارک:
 • 1. کپنهاگ (دانمارک) : 1,155,000
 • 2. آرهوس (دانمارک) : 235,000
 • 3. ادنسه: 145,000
 • 4. آلبورگ: 120,000
 • 5. Frederiksberg: 95,000

نقشه با مقصد دانشگاه ها در دانمارک

google static map google map control google map control

صفحات مرتبط مفید

لینک های زیر برای مفید بودن دستچین شده اند. ممکن است در خریدها کمیسیون دریافت کنیم.

رتبه بندی ناشران

4icu

علم اصول را مشاهده نمایید

British Quacquarelli Symonds, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

CWUR Center for World University Rankings

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -CWUR Center for World University Rankings:

عملکرد تحقیق: 40% - خروجی تحقیق: 10% - انتشارات با کیفیت بالا: 10% - تاثیر: 10% - استنادها: 10% کیفیت آموزش: 25% اشتغال فارغ التحصیلان: 25% کیفیت دانشکده: 10%

علم اصول را مشاهده نمایید

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -CWTS Leiden Ranking:

تاثیر علمی تعداد انتشارات همکاری دسترسی ازاد تنوع جنسیتی

علم اصول را مشاهده نمایید

NTU ranking

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -رتبه بندی عملکرد NTU مقالات علمی:

بازده تحقیق: 25% - # مقالات 11 سال گذشته: 10% - # مقالات سال جاری: 15% تأثیر تحقیق: 35% - # استنادها در 11 سال گذشته: 15% - # استنادات 2 سال گذشته: 10% - میانگین # استنادها در 11 سال گذشته: 10% تعالی تحقیق: 40% - شاخص H در 2 سال گذشته: 10% - # مقالات پر استناد در 11 سال گذشته: 15% - # مقالات سال جاری در مجلات پر تاثیر: 15%

علم اصول را مشاهده نمایید

Nature Index

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -رتبه بندی دانشگاه های جهانی RUR :

تدریس: ۴۰%

 • نسبت اعضای هیات علمی/دانشجو: ۸%
 • نسبت اساتید/لیسانس اعطا شده: ۸%
 • نسبت اعطا شده هیات علمی/دکتری: ۸%
 • نسبت مدارک دکتری اعطا شده/لیسانس اعطا شده: ۸% شهرت تدریس: ۸%

تحقیق: ۴۰%

 • استناد به ازای هر هیات علمی/پژوهشگر: ۸%
 • مدارک دکتری به ازای هر دکتری پذیرفته شده: ۸%
 • تاثیر استناد عادی: ۸%
 • مقالات به ازای هر هیات علمی/پژوهشگر: ۸%
 • شهرت تحقیقات جهانی: ۸٪

تنوع بین المللی: ۱۰٪

 • هیئت علمی بین المللی: ۲٪
 • دانشجویان بین المللی: ۲٪
 • مقالات بین المللی مشترک: ۲٪
 • شهرت خارج از منطقه جغرافیایی: ۲٪
 • سطح بین المللی: ۲٪

پایداری مالی: ۱۰%

 • درآمد موسسه به ازای هر دانشکده: ۲%
 • درآمد موسسه به ازای هر دانشجو: ۲%
 • مقالات به ازای هر پژوهش: ۲%
 • درآمد پژوهشی به ازای هر هیات علمی/پژوهشگر: ۲%
 • درآمد پژوهشی به ازای هر درآمد موسسه :۲%

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Scimago Institutions

علم اصول را مشاهده نمایید

ShanghaiRanking Consultancy

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -رتبه بندی آکادمیک دانشگاه های جهان ARWU - رتبه بندی شانگهای:

کیفیت آموزش 10% - فارغ التحصیلان برنده جوایز نوبل/مدال های میدانی 10% کیفیت هیات علمی 40% - کارکنان برنده جوایز نوبل/مدال های میدانی 20% - پژوهشگران با استناد بالا 20% خروجی تحقیق 40% - مقالات منتشر شده در Nature and Science 20% - مقالات نمایه شده در Science Citation Index-Expanded & Social Science Citation Index 20% عملکرد سرانه 10%

علم اصول را مشاهده نمایید

StuDocu

علم اصول را مشاهده نمایید

THE Times Higher Education, UK

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -رتبه بندی دانشگاه های جهانی:

۳۰٪ تدریس (محیط یادگیری)

 • نظرسنجی شهرت: ۱۵٪
 • نسبت پرسنل به دانشجو: ۴.۵٪
 • نسبت دکترا به لیسانس: ۲.۲۵٪
 • نسبت دکترا به کارکنان دانشگاهی: ۶٪
 • موسسه درآمد: ۲.۲۵%

۳۰% تحقیق (حجم، درآمد و شهرت)

 • نظرسنجی شهرت: ۱۸%
 • درآمد پژوهش: ۶%
 • بهره‌وری پژوهش: ۶%

۳۰% استنادها (تأثیر پژوهش)

۷.۵% چشم‌انداز بین‌المللی (کارکنان، دانشجویان و پژوهشگران)

 • نسبت دانشجویان بین المللی: ۲.۲۵٪
 • نسبت کارکنان بین المللی: ۲.۲۵٪
 • همکاری بین المللی: ۲.۲۵٪

۲.۲۵٪ درآمد صنعت (انتقال دانش)"

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Thomson Reuters

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Urap

علم اصول را مشاهده نمایید

Us News

علم اصول را مشاهده نمایید

Webometrics

علم اصول را مشاهده نمایید