Датски език Дипломни курсове в Обединеното кралство - бакалаври и магистри (Danish language)

Програма Университет Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS Град
University College London 76% 0% 5% £23300 152 London Oncampus на пълно работно време
University College London 76% 5% 10% £23300 171 London Oncampus на пълно работно време
University College London 76% 5% 10% £23300 164 London Oncampus на пълно работно време
University College London 76% 5% 10% £21260 171 London Oncampus на пълно работно време
University College London 77% 5% 10% £21260 163 London Oncampus на пълно работно време
University College London 79% 5% 10% £23300 163 London Oncampus на пълно работно време
University College London 76% 5% 10% £23300 164 London Oncampus на пълно работно време
University College London 76% 5% 10% £21260 164 London Oncampus на пълно работно време
University College London 79% 5% 10% £23300 163 London Oncampus на пълно работно време
University College London 79% 5% 10% £23300 163 London Oncampus на пълно работно време
University College London 76% 5% 10% £23300 166 London Oncampus на пълно работно време
University College London 76% 5% 10% £23300 166 London Oncampus на пълно работно време
University College London 76% 5% 10% £23300 166 London Oncampus на пълно работно време
University College London 76% 5% 10% £23300 166 London Oncampus на пълно работно време
University College London 79% 5% 10% £23300 163 London Oncampus на пълно работно време
Свързани предмети - Програми за придобиване на степен в Обединеното кралство:
 • Swedish vs Danish - Language Challenge in Copenhagen
  1/5
 • How similar are German and Danish? | Super Easy German (119)
  2/5
 • Is learning Danish difficult? [Danish pronunciation]
  3/5
 • The Danish Language - What Makes it Easy/Hard to Learn Danish?
  4/5
 • Learning English and Danish by involving the students
  5/5

Отзиви на ученици

NSS се провежда по поръчка на Службата за студенти на <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss"></a>

заплата

Данни за заплатите на студентите в бакалавърска степен

Заплати на всички завършили в Обединеното кралство на Датски език (предимно студенти в бакалавърска степен)

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £23000 £24368 £27780
диапазон 25-75 персентил £20000 - £27000 £18303 - £31697 £20966 - £38000

Заплата на всички завършили в Обединеното кралство по всички предмети

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £24000 £29000 £41500
диапазон 25-75 персентил £20000 - £28000 £24500 - £32500 £27500 - £55500

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Датски език

15 месеца след дипломирането завършилите тази тема бяха запитани за това какво правят и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Датски език, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Работа в съответствие с бъдещите планове

Използване на уменията от обучението

Работата е смислена

Типични работодатели на завършилите Датски език

 • Бизнес услуги
 • Благотворителна дейност
 • Медиен сектор
 • Музеи и библиотеки
 • Сектор на публичната администрация
 • Учебни заведения
 • Сектор туризъм
 • Сектор "Транспорт и логистика

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Сред завършилите Датски език, за които е посочено, че работят, процентът по-долу представя броя на висококвалифицираните спрямо невисококвалифицираните работни места (Unistats).

% Квалифицирани работни места

Работни места на завършилите Датски език (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Датски език в The University of Nottingham

20% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
10% Елементарни професии
10% Мениджъри, директори и висши служители
10% Специалисти по управление на бизнес и финансови проекти
10% Сътрудници в областта на науката, техниката и технологиите
5% Секретарски и сродни на тях професии
5% Професии, свързани с продажби
5% Специалисти в областта на бизнеса, научните изследвания и администрацията
5% Специалисти в областта на правото
5% Сътрудници в областта на социалните грижи и жилищното настаняване

Изисквания за влизане / прием

Тарифа на UCAS за приетите студенти за Датски език

Не отговаряте ли на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивото А или изискванията за английски език?
Получете съвет за това кои курсове за основи са най-подходящи за вас, за да можете да се присъедините към Датски език.

Често-задавани въпроси

 • Следните степени се предлагат за обучение в Датски език:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)

Средната заплата на завършилите Датски език е £23000 15 месеца след завършването, £24368 3 години след завършването и £277805 години след завършването.

Датски и сръбски/хърватски в University College London получи най-високата оценка сред всички завършили в Националното проучване на студентите year с оценка 79 от 100 сред респондентите на 65.