Университети в Англия
- Класации и отзиви -

Англия
164 от 382
 • Университети в Англия
53
 • Университети в Англия
51
 • Университети в Англия

За бизнес науки вижте нашата отделна класация на бизнес училища в Англия

Най-високи оценки на предмети в университети в Англия

--- The Guardian UK University League Tables by Subject
#1 
University College London
--- CUG The Complete University Guide - By Subject
#1 
University of Cambridge
--- Good University Guide by Subject - The Times
#1 
University of Oxford
Математика The Guardian UK University League Tables by Subject
#1 
University of Oxford
--- QS World University Rankings By Subject
#1 
University of Cambridge
--- Good University Guide by Subject - The Times
#1 
University of Cambridge
--- THE World University Rankings by Subject
#1 
University of Oxford
--- CUG The Complete University Guide - By Subject
#1 
City University London
--- CUG The Complete University Guide - By Subject
#1 
University of Cambridge
--- The Guardian UK University League Tables by Subject
#1 
Durham University

Класации на университети в Англия2022

Удовлетвореност на учениците: 4.7 / 5.0 (31 мнения)
Card image

 • #1 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #1 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #2 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.6 / 5.0 (2052 мнения)
Card image

 • #3 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #3 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #3 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


 • #10 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #5 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #5 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.2 / 5.0 (2203 мнения)
 • #22 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #7 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #9 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


 • #37 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #4 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #4 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.5 / 5.0 (592 мнения)
Card image

 • #104 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #9 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #8 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.5 / 5.0 (516 мнения)
Card image

 • #198 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #6 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #6 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.4 / 5.0 (618 мнения)
Card image

 • #76 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #15 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #16 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.5 / 5.0 (1702 мнения)
Card image

 • #54 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #24 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #30 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.4 / 5.0 (660 мнения)
 • #108 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #16 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #16 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.4 / 5.0 (2904 мнения)
Card image

 • #35 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #26 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #29 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


#12

University of Bath

Удовлетвореност на учениците: 4.6 / 5.0 (5 мнения)
 • #251 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #8 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #7 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.5 / 5.0 (2005 мнения)
Card image

 • #108 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #20 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #27 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.5 / 5.0 (578 мнения)
 • #122 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #12 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #14 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.5 / 5.0 (954 мнения)
 • #128 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #23 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #20 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.4 / 5.0 (427 мнения)
 • #137 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #13 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #15 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.4 / 5.0 (277 мнения)
 • #114 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #20 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #30 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.6 / 5.0 (430 мнения)
 • #139 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #17 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #21 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


 • #351 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #11 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #10 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.4 / 5.0 (391 мнения)
Card image

 • #201 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #22 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #24 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.3 / 5.0 (353 мнения)
 • #176 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #33 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #40 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.6 / 5.0 (716 мнения)
Card image

 • #130 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #30 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #63 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.4 / 5.0 (357 мнения)
Card image

 • #201 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #27 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #27 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.4 / 5.0 (2573 мнения)
Card image

 • #124 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #36 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #54 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.5 / 5.0 (753 мнения)
Card image

 • #139 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #33 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #63 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.4 / 5.0 (355 мнения)
Card image

 • #163 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #35 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #35 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.4 / 5.0 (340 мнения)
Card image

 • #198 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #30 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #61 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.4 / 5.0 (810 мнения)
Card image

 • #201 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #50 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #66 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.2 / 5.0 (286 мнения)
Card image

 • #401 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #45 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #22 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.4 / 5.0 (856 мнения)
 • #301 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #54 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #42 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.1 / 5.0 (2385 мнения)
Card image

 • #351 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #48 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #55 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.3 / 5.0 (188 мнения)
Card image

 • #47 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #67 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Публикуван 08 юни, 2022]
 • #25 
 • #29 
CUG The Complete University Guide - UK
[Публикуван 13 юни, 2022]


 • #18 
 • #238 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Публикуван 04 април, 2022]
 • #11 
 • #130 
US News: Best Global Universities
[Публикуван 25 октомври, 2021]
 • #15 
 • #151 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Публикуван 15 август, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.4 / 5.0 (477 мнения)
Card image

 • #501 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #49 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #46 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.3 / 5.0 (912 мнения)
Card image

 • #351 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #69 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #58 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.5 / 5.0 (551 мнения)
Card image

 • #32 
 • #363 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Публикуван 04 април, 2022]
 • #41 
 • #717 
US News: Best Global Universities
[Публикуван 25 октомври, 2021]
 • #48 
 • #801 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Публикуван 15 август, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.3 / 5.0 (1085 мнения)
 • #601 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #57 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #42 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.7 / 5.0 (24 мнения)
Card image

 • #44 
 • #396 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Публикуван 04 април, 2022]
 • #44 
 • #724 
US News: Best Global Universities
[Публикуван 25 октомври, 2021]
 • #41 
 • #701 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Публикуван 15 август, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.5 / 5.0 (425 мнения)
Card image

 • #501 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #64 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #32 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.4 / 5.0 (138 мнения)
 • #201 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #82 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #42 
 • #55 
CUG The Complete University Guide - UK
[Публикуван 13 юни, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.3 / 5.0 (85 мнения)
 • #401 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #53 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #34 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.4 / 5.0 (511 мнения)
Card image

 • #501 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #42 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #62 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.3 / 5.0 (30 мнения)
 • #401 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #61 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #24 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.6 / 5.0 (597 мнения)
Card image

 • #351 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #40 
 • #389 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Публикуван 04 април, 2022]
 • #52 
 • #925 
US News: Best Global Universities
[Публикуван 25 октомври, 2021]


Удовлетвореност на учениците: 4.2 / 5.0 (225 мнения)
Card image

 • #401 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #62 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #67 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.2 / 5.0 (590 мнения)
 • #401 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #74 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #63 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.1 / 5.0 (736 мнения)
Card image

 • #801 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #55 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #51 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.4 / 5.0 (630 мнения)
Card image

 • #501 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #67 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #59 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.1 / 5.0 (252 мнения)
Card image

 • #601 
THE World University Rankings
[Публикуван 12 октомври, 2022]
 • #48 
 • #411 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Публикуван 04 април, 2022]
 • #42 
 • #718 
US News: Best Global Universities
[Публикуван 25 октомври, 2021]


 • #36 
 • #731 
CWUR Center for World University Rankings
[Публикуван 25 април, 2022]
 • #110 
 • #4854 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Публикуван 01 януари, 2021]


Удовлетвореност на учениците: 4.2 / 5.0 (330 мнения)
Card image

 • #40 
The Times Good University Guide
[Публикуван 16 септември, 2022]
 • #23 
The Guardian League Table
[Публикуван 24 септември, 2022]
 • #62 
 • #77 
CUG The Complete University Guide - UK
[Публикуван 13 юни, 2022]


Удовлетвореност на учениците: 4.4 / 5.0 (586 мнения)
 • #31 
 • #162 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Публикуван 06 септември, 2021]

Удовлетвореност на учениците: 4.1 / 5.0 (106 мнения)
 • #71 
 • #484 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Публикуван 06 септември, 2021]
 • #124 
 • #7448 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Публикуван 01 януари, 2021]

#54

School of Advanced Study, University of London

Удовлетвореност на учениците: 5.0 / 5.0 (21 мнения)
 • #91 
 • #2266 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Публикуван 01 януари, 2021]

Удовлетвореност на учениците: 5.0 / 5.0 (84 мнения)
Card image

 • #98 
 • #2863 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Публикуван 01 януари, 2021]


Удовлетвореност на учениците: 4.0 / 5.0 (8 мнения)
 • #109 
 • #4773 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Публикуван 01 януари, 2021]

Удовлетвореност на учениците: 4.1 / 5.0 (124 мнения)
 • #116 
 • #5635 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Публикуван 01 януари, 2021]

 • #118 
 • #6132 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Публикуван 01 януари, 2021]

 • #119 
 • #6426 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Публикуван 01 януари, 2021]


Удовлетвореност на учениците: 4.7 / 5.0 (1135 мнения)
Card image

 • #120 
 • #7023 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Публикуван 01 януари, 2021]


 • #122 
 • #7044 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Публикуван 01 януари, 2021]


Удовлетвореност на учениците: 4.8 / 5.0 (272 мнения)
 • #123 
 • #7425 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Публикуван 01 януари, 2021]


#63

Richmond, The American International University in London

Удовлетвореност на учениците: 5.0 / 5.0 (76 мнения)
 • #125 
 • #7668 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Публикуван 01 януари, 2021]

Удовлетвореност на учениците: 4.4 / 5.0 (263 мнения)
 • #126 
 • #7753 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Публикуван 01 януари, 2021]


Удовлетвореност на учениците: 4.4 / 5.0 (263 мнения)
 • #127 
 • #7848 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Публикуван 01 януари, 2021]


Удовлетвореност на учениците: 4.4 / 5.0 (263 мнения)
 • #129 
 • #8091 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Публикуван 01 януари, 2021]


 • #132 
 • #8367 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Публикуван 01 януари, 2021]

 • #133 
 • #8386 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Публикуван 01 януари, 2021]

 • #134 
 • #8603 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Публикуван 01 януари, 2021]

Удовлетвореност на учениците: 4.8 / 5.0 (18 мнения)
 • #137 
 • #9160 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Публикуван 01 януари, 2021]

Англия Основни факти за чуждестранните студенти

Телефонен код на държава: +44

 • Религия:
 • Християнство  60%
 • Ислям  5%
 • Индуизъм  1%
 • Атеисти, агностици и некласифицирани  27%
 • Други религии: Сикхизъм, Юдейство, Будизъм  7%
 • Най-големи градове в Англия:
 • 1. Лондон: 8,700,000
 • 2. Бирмингам: 1,200,000
 • 3. Лийдс: 780,000
 • 4. Глазгоу: 620,000
 • 5. Бристол: 450,000

Най-голямото международно летище в Англия:

London Heathrow Airport (LHR): 78.014.598 Пътници/годишно; 4 Терминали; DISTANCE&&> км от центъра на Лондон

Карта с места на университети в Англия

google static map google map control google map control

University of Oxford се класира №1 в Англия нашата мета класация, съставена от 134 класации на университети.

Сред всички университети в Англия University College London е вписан в най-големия брой класации. Вижте всички 59 класации, в които University College London е вписан

University College London е класиран най-добре в Англия за Образование (---). Вижте всички класации, в които University College London е класиран.

University of Cambridge е класиран най-добре в Англия за Природни науки (---). Вижте всички класации, в които University of Cambridge е класиран.

University of Oxford е класиран най-добре в Англия за Медицина и здраве (---). Вижте всички класации, в които University of Oxford е класиран.

University of Oxford е класиран най-добре в Англия за Математика (Математика). Вижте всички класации, в които University of Oxford е класиран.

University of Cambridge е класиран най-добре в Англия за Социални проучвания и хуманитарни науки (---). Вижте всички класации, в които University of Cambridge е класиран.

University of Cambridge е класиран най-добре в Англия за Инженерство (---). Вижте всички класации, в които University of Cambridge е класиран.

University of Oxford е класиран най-добре в Англия за Информатика (---). Вижте всички класации, в които University of Oxford е класиран.

City University London е класиран най-добре в Англия за Журналистика и медийни проучвания (---). Вижте всички класации, в които City University London е класиран.

University of Cambridge е класиран най-добре в Англия за Езици и литература (---). Вижте всички класации, в които University of Cambridge е класиран.

Durham University е класиран най-добре в Англия за Право (---). Вижте всички класации, в които Durham University е класиран.

University of Oxford е класиран най-добре в Англия за Визуални и ефективно изкуство (---). Вижте всички класации, в които University of Oxford е класиран.

University College London е класиран най-добре в Англия за Архитектура, строителство и планиране (---). Вижте всички класации, в които University College London е класиран.

Loughborough University of Technology е класиран най-добре в Англия за Спортна наука (---). Вижте всички класации, в които Loughborough University of Technology е класиран.

Loughborough University of Technology е класиран най-добре в Англия за Дизайн (---). Вижте всички класации, в които Loughborough University of Technology е класиран.

University of Leeds е класиран най-добре в Англия за Селско стопанство (---). Вижте всички класации, в които University of Leeds е класиран.

Класация на издатели

4icu

преглед на методология

преглед на методология

British Quacquarelli Symonds, UK

Критерии, използвани при класирането -QS World University Rankings:
Академична репутация 40%
Репутация на работодателя 10%
Съотношение факултет/студенти 20%
Позовавания на факултет 20%
Съотношение на международен факултет 5%
Съотношение на международни студенти 5%

преглед на методология

преглед на методология

Критерии, използвани при класирането -QS 50 under 50:
Въз основа на методологията за класиране на QS World University най-добрите 50 университета на възраст под 50 години.

Академична репутация 40%
Репутация на работодателя 10%
Съотношение факултет/студент 20%
Позовавания на факултет 20%
Съотношение на международен факултет 5%
Съотношение на международни студенти 5%

преглед на методология

преглед на методология

CWUR Center for World University Rankings

преглед на методология

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Критерии, използвани при класирането -CWTS Leiden Ranking:
публикуване на академично изследване

преглед на методология

NTU ranking

преглед на методология

преглед на методология

Nature Index

Payscale

Критерии, използвани при класирането -Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only):
класирането се основава на възвръщаемостта на инвестициите

преглед на методология

преглед на методология

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

преглед на методология

преглед на методология

преглед на методология

Rogers Digital Media

Критерии, използвани при класирането -MacLeans University Rankings:
Студенти 28%
Факултет 24%
Ресурси 20%
Репутация 15%
Студентска подкрепа 13%

преглед на методология

Scimago Institutions

преглед на методология

ShanghaiRanking Consultancy

преглед на методология

StuDocu

преглед на методология

THE Times Higher Education, UK

Критерии, използвани при класирането -THE World University Rankings:
Преподаване 30%
Изследвания (обем, доход и репутация) 30%
Позовавания 30%
Международна перспектива (персонал, студенти, изследвания) 7,5%
Приходи от индустрията (трансфер на знания) 2,5%

преглед на методология

Критерии, използвани при класирането -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Работоспособност (проучване) 100%

преглед на методология

Критерии, използвани при класирането -THE World Reputation Rankings:
Репутация на научните изследвания 66,6%
Репутация на преподаване 33,3%

преглед на методология

Критерии, използвани при класирането -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Дял на международните студенти 25%
Дял на международния персонал 25%
Дял на публикациите в списания с един или повече международни съавтори 25%
Международната репутация на университета 25%

преглед на методология

Критерии, използвани при класирането -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Преподаване 30%
Изследвания (обем, доход и репутация) 30%
Позовавания 30%
Международна перспектива (персонал, студенти, изследвания) 7,5%
Приходи от индустрията (трансфер на знания) 2,5%

преглед на методология

преглед на методология

преглед на методология

преглед на методология

преглед на методология

преглед на методология

преглед на методология

преглед на методология

преглед на методология

преглед на методология

преглед на методология

преглед на методология

преглед на методология

преглед на методология

преглед на методология

преглед на методология

преглед на методология

преглед на методология

преглед на методология

преглед на методология

преглед на методология

The Guardian News and Media Limited

преглед на методология

The Times and The Sunday Times

преглед на методология

The University League Tables

преглед на методология

Thomson Reuters

Критерии, използвани при класирането -Reuters Most Innovative Universities:
Обем патенти 33%
Позовавания на патенти 34%
Въздействие от цитиране на статия за индустрията 11%
Процент статии за сътрудничество в индустрията 11%
Общ брой колекции документи за Web of Science Core 11%

преглед на методология

Критерии, използвани при класирането -Reuters Most Innovative Universities Europe:
Обем патенти 11.11%
Патентен успех 11.11%
Глобални патенти 11.11%
Цитати на патенти 11.11%
Процент на цитираните патенти / Въздействие на цитиране на патенти 11.11%
Въздействие на патент върху цитиране на статия 11.11%
Въздействие от цитиране на статия за индустрията 11.11%
Процент статии за сътрудничество в индустрията 11.11%
Общ брой колекции документи за Web of Science Core 11.11%

преглед на методология

Urap

преглед на методология

Us News

преглед на методология

Webometrics

преглед на методология