Sunderland College
Списък на всички курсове и степени, предлагани от Sunderland College
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

4 Бакалавър / Бакалавърски курсове на Sunderland College - Каталог

Управление на животните

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Хуманно отношение към животните и управление FD - - 10% - - Oncampus на пълно работно време

Конни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Конна езда и треньорска дейност FD - - 30% - - Oncampus на пълно работно време

Дизайн

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изкуство и производство на игри FdA - - 10% - - Oncampus на пълно работно време

Образование в ранна възраст

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Работа с деца и семейства BA (Hons) - - 35% - - Oncampus на пълно работно време

7 Магистърски / следдипломни курсове на Sunderland College - Каталог

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес (управление) HNC - - - - - Oncampus на пълно работно време

Управление на туризма

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международен мениджмънт на пътуванията и туризма HND - - - - - Oncampus на пълно работно време

Общо или интегрирано инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Общо инженерство HNC - - 25% - - Oncampus на пълно работно време

Музикален театър

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изпълнение (Музикален театър) HNC - - - - - Oncampus на пълно работно време

Изобразително изкуство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Визуални изкуства (Изкуство и дизайн) HND - - - - - Oncampus на пълно работно време

Обществени услуги

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Обществени услуги HNC - - 35% - - Oncampus на пълно работно време

Здравеопазване и социални грижи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Практика в областта на здравеопазването за Англия HND - - - - - Oncampus на пълно работно време

Често-задавани въпроси

Най-популярните курсове според броя на записаните студенти са Хуманно отношение към животните и управление (20 студенти), Обществени услуги (15 студенти).