دانشگاه ها در نروژ
- رتبه بندی و نظرات -

نروژ
26 بیرون از 29
 • دانشگاه ها در نروژ
 • امتیاز حداقل در یک رتبه بندی
24
 • لیستهای مختلف رتبه بندی
 • دانشگاه ها در نروژ
 • (18 موسسه و 6 رتبه بندی موضوعی)
24
 • رتبه جهانی
 • دانشگاه ها در نروژ
 • در میان 200 برترین ها

برای مطالعات تجاری، به رتبه بندی جداگانه START_LINK&&> مدارس بازرگانی ما درنروژ مراجعه کنید

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در نروژ '

---
#6 
University of Oslo
---
#19 
Norwegian University of Life Sciences
---
#22 
Norwegian University of Science and Technology
معماری
#23 
Norwegian University of Science and Technology
---
#32 
University of Oslo
---
#32 
Norwegian University of Science and Technology
---
#43 
University of Oslo
---
#47 
University of Oslo
---
#51 
University of Oslo
---
#51 
Oslo National Academy of the Arts

رتبه بندی دانشگاه ها در نروژ 2022

#1

University of Oslo
Universitetet i Oslo

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (423 بررسی)
Card image

 • #1 
 • #119 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #1 
 • #102 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #1 
 • #139 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]


#2

University of Bergen
Universitetet i Bergen

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (148 بررسی)
Card image

 • #2 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #2 
 • #199 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #3 
 • #261 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]


#3

Norwegian University of Science and Technology
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (191 بررسی)
 • #4 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #3 
 • #369 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #2 
 • #198 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]


#4

UiT The Arctic University of Norway
UiT Norges arktiske universitet

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (21 بررسی)
Card image

 • #3 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #4 
 • #440 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #4 
 • #382 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]


#5

Norwegian University of Life Sciences
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Card image

 • #6 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #5 
 • #409 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #5 
 • #675 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]


#6

University of Stavanger
Universitetet i Stavanger

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (206 بررسی)
Card image

 • #5 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #8 
 • #510 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #6 
 • #1181 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]


#7

Western Norway University of Applied Sciences
Høgskulen på Vestlandet

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (69 بررسی)
Card image

 • #13 
 • #567 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #8 
 • #2020 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #8 
 • #1501 
CWUR Center for World University Rankings
[منتشر شده ۲۶ آوریل, ۲۰۲۱]


#8

The University Centre in Svalbard
Universitetssenteret på Svalbard

رضایت دانشجو: 4.8 / 5.0 (79 بررسی)
 • #11 
 • #537 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #7 
 • #1570 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #16 
 • #2714 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#9

University of Agder
Universitetet i Agder

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (88 بررسی)
Card image

 • #14 
 • #574 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #9 
 • #2081 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #10 
 • #1594 
CWUR Center for World University Rankings
[منتشر شده ۲۶ آوریل, ۲۰۲۱]


#10

University College of Southeast Norway
Universitetet i Sørøst-Norge

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (125 بررسی)
 • #9 
 • #514 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #11 
 • #2469 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #13 
 • #1731 
CWUR Center for World University Rankings
[منتشر شده ۲۶ آوریل, ۲۰۲۱]


#11

Norwegian School of Economics
Norges Handelshøyskole

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (68 بررسی)
 • #15 
 • #577 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #13 
 • #3755 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #6 
 • #885 
CWUR Center for World University Rankings
[منتشر شده ۲۶ آوریل, ۲۰۲۱]


#12

Oslo Metropolitain University
OsloMet Storbyuniversitetet

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (207 بررسی)
 • #7 
 • #500 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #12 
 • #2883 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #11 
 • #1695 
CWUR Center for World University Rankings
[منتشر شده ۲۶ آوریل, ۲۰۲۱]


#13

Norwegian School of Sport Sciences
Norges idrettshøgskole

Card image

 • #6 
 • #486 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #15 
 • #3829 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #9 
 • #1544 
CWUR Center for World University Rankings
[منتشر شده ۲۶ آوریل, ۲۰۲۱]


#14

Kristiania University College
Høyskolen Kristiania

رضایت دانشجو: 3.8 / 5.0 (299 بررسی)
 • #12 
 • #552 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #14 
 • #3770 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #9 
 • #390 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[منتشر شده ۰۶ سپتامبر, ۲۰۲۱]

#15

Ostfold University College
Høgskolen i Østfold

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (11 بررسی)
Card image

 • #10 
 • #524 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #15 
 • #617 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[منتشر شده ۰۶ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #13 
 • #1989 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#16

VID Specialized University
VID vitenskapelige høgskole

Card image

 • #17 
 • #612 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #19 
 • #4162 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]


#17

Nord University
Universitetet i Nordland

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (150 بررسی)
 • #10 
 • #2360 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #8 
 • #365 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[منتشر شده ۰۶ سپتامبر, ۲۰۲۱]

#18

Bjørknes University College
Bjørknes Høyskole

 • #16 
 • #4145 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]

#19

Hedmark University College
Høgskolen i Innlandet

 • #10 
 • #428 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[منتشر شده ۰۶ سپتامبر, ۲۰۲۱]

#20

Inland Norway University of Applied Sciences
Høgskolen i Innlandet

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (67 بررسی)
Card image

 • #15 
 • #2233 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#21

Molde University College
Høgskolen i Molde

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (84 بررسی)
 • #17 
 • #3265 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#22

Volda University College
Høgskolen i Volda

 • #20 
 • #4679 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#23

Oslo School of Architecture and Design
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (19 بررسی)
Card image

 • #21 
 • #5425 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]


#24

Oslo National Academy of the Arts
Kunsthøgskolen i Oslo

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (40 بررسی)
Card image

 • #22 
 • #7076 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]


#25

MF Norwegian School of Theology
Det Teologiske Menighetsfakultet

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (49 بررسی)
 • #23 
 • #9785 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#26

Norwegian Academy of Music
Norges musikkhøgskole

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (49 بررسی)
Card image

 • #24 
 • #9796 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#27

Gjovik University College

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (70 بررسی)
Card image


#28

Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (201 بررسی)

#29

NLA - School of Religion, Education and Intercultural Studies
NLA Høgskolen

رضایت دانشجو: 3.6 / 5.0 (43 بررسی)
Card image


نروژ حقایق کلیدی برای دانشجویان بین المللی

کد تلفن کشور : +47

 • بزرگترین شهرها در نروژ:
 • 1. اسلو (نروژ): 580,000
 • 2. برگن (نروژ): 215,000
 • 3. تروندهایم: 145,000
 • 4. استاوانگر: 120,000
 • 5. درامن: 91,000

نقشه با مقصد دانشگاه ها در نروژ

google static map google map control google map control

رتبه بندی ناشران

4icu

علم اصول را مشاهده نمایید

British Quacquarelli Symonds, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

CWUR Center for World University Rankings

علم اصول را مشاهده نمایید

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -CWTS Leiden Ranking:
انتشار پژوهش علمی

علم اصول را مشاهده نمایید

NTU ranking

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Nature Index

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Scimago Institutions

علم اصول را مشاهده نمایید

ShanghaiRanking Consultancy

علم اصول را مشاهده نمایید

StuDocu

علم اصول را مشاهده نمایید

THE Times Higher Education, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Thomson Reuters

علم اصول را مشاهده نمایید

Tillburg University

علم اصول را مشاهده نمایید

Urap

علم اصول را مشاهده نمایید

Us News

علم اصول را مشاهده نمایید

Webometrics

علم اصول را مشاهده نمایید