Technische natuurkunde Opleidingen voor graden in het VK - Bachelors & Masters (Engineering physics)

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Loughborough University of Technology 82% 5% 8% £25700 152 Loughborough On campus Voltijd
Aberystwyth University 87% 10% 17% £16300 86 Aberystwyth On campus Voltijd
Loughborough University of Technology 82% 5% 8% £25700 152 Loughborough On campus Voltijd
Aberystwyth University 87% 10% 17% £16300 86 Aberystwyth On campus Voltijd
Verwante onderwerpen - UK degree programma's:
 • A Day in the Life of Engineering Physicist Linda Bagby
  1/3
 • Why Engineering Physics - McMaster Engineering Physics
  2/3
 • ENGINEERING PHYSICS - Queen's University "Disciplines Night" Video Series, 2021
  3/3

Beoordelingen van studenten

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss">Office for Students</a>

Salaris

Voornamelijk gebaseerd op salarisgegevens van studenten in het hoger onderwijs

Salaris van alle Britse afgestudeerden van Technische natuurkunde opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £27538 £28439 £32804
25-75 percentiel bereik £23982 - £31543 £22409 - £35540 £26124 - £43263

Salaris van alle afgestudeerden van alle opleidingen in het VK

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £28260 £28338 £34135
25-75 percentiel bereik £24271 - £32171 £23163 - £35292 £26932 - £44315

Banen & carrièreperspectieven

Carrièreperspectieven voor Technische natuurkunde

15 maanden na het afstuderen werd de afgestudeerden van dit vak gevraagd naar hun huidige werkomstandigheden, wat zij doen en of hun activiteiten en vooruitzichten rechtstreeks verband houden met hun studie.

Huidige banen

Onder de afgestudeerden van Technische natuurkunde die aangaven te werken, geeft het onderstaande percentage het aantal afgestudeerden weer dat het "eens" of "zeer eens" is met de stellingen over hun baan.

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Typische werkgevers van afgestudeerden van de opleiding Technische natuurkunde

 • Academische Instellingen
 • scholen en hogescholen
 • overheidsorganisaties voor onderzoek
 • de strijdkrachten

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Van de afgestudeerden van Technische natuurkunde waarvan aangegeven is dat ze werken, geeft het onderstaande percentage het aantal hooggekwalificeerde vs. niet-hooggekwalificeerde banen weer (Unistats).

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van de opleiding Technische natuurkunde (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Technische natuurkunde aan de Imperial College of Science

31% Beroepen in de informatietechnologie
14% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
14% Financiële beroepen
10% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
9% Natuur- en maatschappijwetenschappers
5% Juridische beroepen
4% Administratieve beroepen
4% Onderwijzende beroepen
2% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
2% Ingenieurs

Verdeling van de cijfers

Studenten van de opleiding Technische natuurkunde in het Verenigd Koninkrijk kregen de volgende cijfers:

Toelatingsvoorwaarden

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor Technische natuurkunde

Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Technische natuurkunde.

FAQ

 • De volgende graden worden aangeboden voor opleidingen Technische natuurkunde:
 • Master of Physics - MPhys
 • Master of Engineering - MEng
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Engineering - BEng

Het mediane salaris van afgestudeerden van Technische natuurkunde was £27538 15 maanden na het afstuderen, £28439 3 jaar na het afstuderen en £32804 5 jaar na het afstuderen.

De opleiding Technische Natuurkunde (met geïntegreerd jaar in de industrie) aan de Aberystwyth University kreeg de hoogste waardering van alle afgestudeerden in de National Student Survey year, met een waardering van 87 op 100 onder 24 respondenten.