Liverpool Hope University
Drama and Musical Theatre (with Foundation Year) BA (Hons)
Liverpool Hope University

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Dit is een vierjarige graad die op onze Hope Park campus gegeven wordt. Het basisjaar is bedoeld om je vaardigheden te ontwikkelen, zodat je na een jaar over de nodige vaardigheden beschikt om het volledige BA Hons programma te kunnen volgen.

DRAMA

Als deel van Liverpool Hope's creatieve gemeenschap van wereldklasse krijg je de gelegenheid praktische vaardigheden te ontwikkelen, waaronder acteren, regisseren, bedenken, toegepast theater, en solovoorstelling. Je maakt voorstellingen en presenteert ideeën mondeling, en verbetert je vaardigheden in kritisch en reflectief schrijven. We maken ook volop gebruik van de vele theaters in Liverpool, en je brengt tijd door met het bekijken en beoordelen van werk uit de Everyman en het Playhouse, en van ons eigen Capstone Theatre.

De opleiding wordt gegeven op de Creative Campus in de buurt van het centrum van Liverpool, zodat je kunt profiteren van een kleine campus die grote ambities ondersteunt. Tijdens je hele studie word je gevraagd om performance te onderzoeken in relatie tot hedendaagse sociale en ethische contexten, zodat je de kritische plaats van performance in de maatschappij van de 21e eeuw beter leert begrijpen.

MUSICAL THEATRE

De groei in belang en populariteit van het musicaltheater in de laatste paar jaar is verbluffend - het is van groot belang voor de economie van de meeste grote steden van het VK. Deze trend van stijgende inkomsten, optredens en omvang van het publiek blijft jaar na jaar toenemen en heeft belangrijke gevolgen op regionaal, nationaal en mondiaal niveau. Deze nieuwe opleiding maakt het mogelijk Musicaltheater te bestuderen vanuit een performatief, compositorisch en regisseur/producerend standpunt. In deze cursus bestudeer je de creatieve, conceptuele interacties tussen woorden, muziek en beweging, die de drievoudige performatieve relaties tussen muziek, dans en spel onderbouwen die de kunstvorm communiceren en uitdrukken. Deze cursus stelt je in staat je: performatieve vaardigheden over dans, zang en acteren heen vermogen om vroegere werken van Muziektheater te analyseren vermogen om een origineel stuk Muziektheater te componeren technieken voor het regisseren en produceren van werken van Muziektheater kennis van de bedrijfsvoering van Muziektheater.

Beoordelingen van studenten

Hieronder zie je cursusspecifieke beoordelingen voor 20 afgestudeerden van Drama and Musical Theatre (with Foundation Year) BA (Hons) en andere cursussen in bij de Liverpool Hope University voor elk van de enquêtevragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
76 /100
20 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Muziek

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £13000 £17000 £20000
25-75 percentiel bereik £11000 - £19500 £14000 - £21500 £14500 - £26000


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Muziek opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £19200 £18116 £21920
25-75 percentiel bereik £15461 - £23528 £12983 - £22585 £16287 - £27578

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Drama and Musical Theatre (with Foundation Year), BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze module hoort bij Muziektheater. In je eerste jaar ontwikkel je de vaardigheden die de kern van je graad zullen vormen, in het kort zijn dat creatief/praktisch (zingen, acteren, dansen en tot op zekere hoogte regisseren); academisch onderzoek en kritisch denken. Je studeert zang in één-op-één lessen met je zangleraar en in kleine groepjes. Dans- en acteertechnieken worden ook onderwezen in kleine groepsseminars en workshops om een breed scala aan stijlen en technieken te bestrijken. Je maakt kennis met de technologie (i.e. geluid, licht en projectie) die achter elke professionele Musicaltheaterproductie schuilgaat. Je bestudeert ook de zakelijke kant van de muziektheaterproductie. De historische ontwikkeling van het genre Musicaltheater wordt geïntroduceerd om je begrip van de ontwikkeling en het belang ervan binnen bepaalde culturele contexten te ontwikkelen.

Deze module hoort bij Drama. In je eerste jaar maak je kennis met belangrijke teksten en acteerbenaderingen via verkenningen van Liverpools rijke creatieve geschiedenis, zodat je essentiële vakkennis verwerft en tegelijkertijd je inzicht ontwikkelt in de hedendaagse kunstgemeenschappen in een grote wereldstad. Je werkt samen aan nieuwe voorstellingen die een antwoord bieden op de theatergeschiedenis, en op de ruimten en plaatsen die de creatieve zelfexpressie van de stad mede vorm hebben gegeven.

Jaar 2

Deze module hoort bij Drama. In je tweede jaar kun je belangrijke intellectuele en creatieve thema's onderzoeken, zoals handicap, gender, identiteit, en gemeenschap. Je leert ook over onderzoekstechnieken, en scherpt je presentatievaardigheden aan. Bovendien begin je een kenmerkende praktijk diepgaand te onderzoeken. Je kunt bijvoorbeeld kiezen om je te richten op de ontwikkeling van toegepast theater als praktijkgebied en de vele gebieden ervan, zoals Community Theatre, Gevangenistheater, Theater/ Drama in het Onderwijs, Kunst en Welzijn, en Museumtheater.

Deze module hoort bij Muziektheater. In je tweede studiejaar verdiept je kritische verkenning van het genre Musicaltheater. Je maakt dieper kennis met de belangrijkste beoefenaars (d.w.z. uitvoerders, componisten, schrijvers en regisseurs) en met de belangrijkste sociale en contextuele zaken waarop de belangrijkste werken zich hebben gericht bij de ontwikkeling van verschillende stijlen. Je wordt aangemoedigd deze kennis te belichamen om je uitvoeringsmogelijkheden op het gebied van zang, dans en acteren vollediger te ontwikkelen. Je bestudeert, zowel kritisch als fysiek, veel dieper de onderlinge verbanden die in muziektheater bestaan tussen woorden, muziek en beweging. Je wordt ook aangemoedigd om toe te werken naar de creatie van je eigen muziektheater fragmenten terwijl je je praktische deskundigheid ontwikkelt op het gebied van uitvoering, compositie, choreografie en regie. Je deskundigheid met betrekking tot de technologie van muziektheater wordt verder verfijnd om je eigen productiewaarden te ontwikkelen. Je kennis van de zakelijke kant van de muziektheaterproductie wordt verder verbeterd.

Jaar 3

Deze module hoort bij Drama.

Deze module hoort bij Drama. Advanced Contemporary Performance biedt je de gelegenheid toe te werken naar solo- en groepsvoorstellingen, uitgevoerd voor publieke vertoning.

Deze module hoort bij Drama. Gevorderd gemeenschaps- en toegepast drama geeft je de mogelijkheid een theatergezelschap op te zetten en een dramaprogramma binnen de gemeenschap te verzorgen.

Deze module hoort bij Drama. Gevorderd Klassiekers spelen geeft je de gelegenheid een klassiek toneelstuk te bewerken voor een hedendaags publiek, en tevens de vaardigheden te verwerven om je nieuwe werk effectief op te voeren.

Deze module hoort bij Musicaltheater. In je derde studiejaar zul je je kennis en uitvoeringskwaliteiten binnen Musicaltheater aanzienlijk uitbreiden. Je zult je kunnen concentreren op de ontwikkeling tot gevorderd niveau van de specifieke creatieve en uitvoerende benaderingen die je bijzonder interesseren ? of je nu zingt, danst, acteert, componeert, schrijft of regisseert ? met het oog op de realisatie van je eigen originele uitgebreide werk(en) in het genre. Je wordt sterk aangemoedigd om je kennis van de zakelijke kant van de muziektheaterproductie te vergroten door mogelijke stages. Je studeert door middel van seminars en workshops om je vaardigheden met betrekking tot de technologie van muziektheateruitvoering en -productie te verbeteren, zodat je je eigen creatieve visie kunt realiseren ? als schepper, uitvoerder of producent. Aan het eind van je studieprogramma bij ons in Muziektheater willen we dat je gevorderd bent in de creatieve, uitvoerende en academische aspecten van het vakgebied, samen met die welke betrekking hebben op de zakelijke en technologische aspecten van de professionele realisatie en productie ervan.

Deze module hoort bij Muziektheater. Je richt je ook op bepaalde academische en kritische aspecten van het genre Muziektheater die je aandacht trekken, door de realisatie van uitgebreide projecten of een scriptie.

Modules

Voorbeelden van onderwerpen die je tijdens lezingen, seminars en tutorials in dit onderdeel kunt behandelen zijn: Oorlog/Conflict en Vrede; Sociale gerechtigheid en armoede; Slavernij en emancipatie; Wat het betekent mens te zijn; Religie en secularisatie; Gender en seksualiteit; Kunstmatige intelligentie ; Gedachten & Emotie.

Voorbeelden van onderwerpen die in deze streng bestudeerd kunnen worden zijn: Fundamentele biologie van de natuurlijke wereld; Fundamentele milieuchemie; Praktische vaardigheden in de wetenschap - veldonderzoek (residentieel en niet-residentieel) en laboratoriumonderzoek; Voedsel en landgebruik; Fundamenten van geologie, geomorfologie en natuurlijke gevaren; Plaats, ruimte en plaats; Vervuiling en de gevolgen ervan ? water en lucht; Bodems ? hun structuur, functie en belang; Duurzame ontwikkeling ? de ecologische, sociale en economische grondslagen.

Voorbeelden van onderwerpen die je tijdens lezingen, seminars en tutorials in dit deel kunt behandelen zijn: Wat is onderwijs; Waarom geven we onderwijs; Democratie en onderwijs; Onderwijs, gelijkheid en samenleving; De psychologie van leren en onderwijzen in onderwijsinstellingen; Inclusie en onderwijs; Onderwijzen en leren in de praktijk; Benaderingen van de pedagogiek; Geschiedenis van de kindertijd; Inzicht in de ontwikkeling van kinderen; Gezondheid en welzijn van kinderen; Hedendaagse onderwijskwesties.

Voorbeelden van onderwerpen die je tijdens lezingen, seminars en bijlessen in dit onderdeel kunt behandelen zijn: Wat is sociale wetenschap?; Sociale problemen bestuderen; Politiek en welzijn; Jongeren en samenleving; Wie krijgt wat? - Sociale rechtvaardigheid; Sociale verdeeldheid; Gezondheid en sociale zorg; Werk en werkgelegenheid; Vormen van sociale controle; Inzicht in sociale vraagstukken.

Voorbeelden van de volgende vaardigheden kunnen ontwikkeld worden in seminars en bijlessen terwijl we het leerplan Onderwijs, Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Bedrijfskunde verkennen: Leerling worden op HE-niveau; Tijdbeheer en planning; Informatie opzoeken en evalueren; Lezen op HE-niveau; Academisch schrijven en kritisch zijn; Structureren van academisch werk en notities maken; Referenceren en proeflezen; Teamwerk; Presentatievaardigheden.

Voorbeelden van onderwerpen die je tijdens lezingen, seminars en tutorials in dit onderdeel kunt behandelen zijn: Fundamentele filosofie voor wetenschappelijk denken; Fundamentals of computer science; Fundamentals of gaming; Mensen en machines; Wiskunde voor wetenschappers; Werkelijkheid en simulatie ? de grondbeginselen; Wat zijn wetenschappelijke problemen ?; Wat is de geest ?.

Voorbeelden van onderwerpen die je tijdens lezingen, seminars en bijlessen in dit onderdeel kunt behandelen zijn: Wat is ondernemen? Wat is management?; Mensen in organisaties; Vaardigheden voor het bedrijfsleven; Ondernemen in context; Wat is marketing?; Markten, klanten en consumenten; De marketingmix (De 7P's - Product, Prijs, Plaats, Promotie, Mensen, Fysiek Bewijs, Proces); Informatiebehoeften van het bedrijfsleven; Financiële rapportage; Hedendaagse kwesties in financiën en economie; Financiële overzichten interpreteren.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Drama and Musical Theatre (with Foundation Year) BA (Hons) aan de Liverpool Hope University

30% Onderwijzende beroepen
20% Administratieve beroepen
15% Elementaire beroepen
15% Artistieke, literaire en media beroepen
5% Onderwijzend en Kinderopvang geassocieerde beroepskrachten
5% Beroepen in de verkoop

Leerlingen worden via een aantal methoden beoordeeld. Ga naar de link van de cursus voor meer informatie.

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

Applicants must achieve a minimum of 72 UCAS points for entry on to this course.

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor Muziek

Kwalificatie-eisen

Engelse taalvereisten

Graad Extra details
IELTS (Academic) 6 Voor Internationale studenten is een totaalscore van 6,0 vereist, met 6,0 in zowel lezen als schrijven en geen enkele afzonderlijke score lager dan 5,5.

Internationale sollicitanten kunnen voor meer informatie terecht op het Internationale gedeelte van onze website - www.hope.ac.uk/international/
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Drama and Musical Theatre (with Foundation Year), BA (Hons).

Kosten

Collegegeld Drama en Muziektheater (met basisjaar) BA (Hons)

EU £9250 Jaar 1
Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Internationaal £11400 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Let op: sommige van onze cursussen kunnen extra kosten hebben. Kijk op de webpagina van de cursus voor meer informatie.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Foundation

Universiteitrankings

Score van Liverpool Hope University in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van Liverpool Hope University in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Kunst Visual & Performing

  • #48 
  • #59 
  Muziek
  The Guardian University League Tables by Subject
  [Gepubliceerd 24 september, 2022]
  • #62 
  • #74 
  Muziek
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 13 juni, 2022]

Bekijk alle 7 rankings van Liverpool Hope University

Over Liverpool Hope University

Liverpool Hope University, ook bekend als Hope, werd in 1844 opgericht in de voorstedelijke omgeving van de stad Liverpool. Hope is formeel aangesloten bij de Christelijk-Ecumenische religie, en biedt ruimtes om je geloof te beoefenen, waaronder het EDEN-gebouw en Hope Chapel. Kandidaten kunnen hier 12 onderzoekscentra verwachten, 2 moderne bibliotheken met deskundig bibliothecarispersoneel, en alle voorzieningen ter plaatse die je als student mag verwachten. Wanneer je in je vrije tijd even weg wilt van de campus, ligt het bruisende stadscentrum van Liverpool op slechts 40 minuten met de bus.

Studentensamenstelling van Liverpool Hope University

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
4150
postgraduates:
995
Totaal:
5145
 • Student Life at Liverpool Hope
 • Liverpool: a students' view
 • History and Politics at Liverpool Hope University
 • Teacher Training at Liverpool Hope University
 • Law at Liverpool Hope University
 • 1. Why study Education at Liverpool Hope University?

Waar wordt dit programma onderwezen

Liverpool Hope - Creative Campus
map marker Toon op kaart
Hope Park
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Liverpool Hope University 76% 5% 15% £11400 133 Liverpool On campus Voltijd
Liverpool Hope University 76% 5% 15% £11400 120 Liverpool On campus Voltijd
Liverpool Hope University 95% 5% 5% £11400 114 Liverpool On campus Voltijd
University of Chichester 86% 0% 0% £14500 133 Chichester On campus Voltijd
Liverpool Hope University 76% 5% 15% £11400 133 Liverpool On campus Voltijd
Liverpool Hope University 90% 0% 5% £11400 115 Liverpool On campus Voltijd
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 113 Liverpool On campus Voltijd
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 114 Liverpool On campus Voltijd
Liverpool Hope University 76% 0% 5% £11400 111 Liverpool On campus Voltijd
Liverpool Hope University 71% 5% 10% £11400 111 Liverpool On campus Voltijd