Teesside University
Geschiedenis BA (Hons)
Teesside University

Belangrijke feiten over de opleiding

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Geschiedenis

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding Geschiedenis aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £24000 £17000 £20000
25-75 percentiel bereik £22500 - £25500 £11500 - £21000 £16000 - £25500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Geschiedenis opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £23070 £22856 £27697
25-75 percentiel bereik £19059 - £27185 £17647 - £28615 £20983 - £35780

Cursusbeschrijving

Samenvatting: De BA (Hons) graad Geschiedenis aan de Teesside University biedt je de mogelijkheid een breed scala aan historische thema's en perioden te verkennen. Je kunt je ook richten op een bepaald studiegebied, zoals moderne en hedendaagse Europese geschiedenis, de antieke wereld, sociale en culturele geschiedenis, en moderne Ierse geschiedenis.

Cursusdetails: Om het heden volledig te begrijpen, moeten we naar het verleden kijken. Geschiedenis houdt zich bezig met hoe de wereld geworden is zoals ze is, en waarom. Het is een van de meest populaire, gerespecteerde en blijvende academische disciplines. Je krijgt een overzicht van de geschiedenis, van oude beschavingen tot hedendaagse geschiedenis. Je ontwikkelt je inzicht in de aard van historisch onderzoek, met inbegrip van de verbanden tussen bronnen, theorie en interpretatie. Tijdens je studie doe je belangrijke overdraagbare vaardigheden op, zoals kritisch denken en mondeling en schriftelijk communiceren - allemaal zeer gewaardeerd door werkgevers.

Na de cursus: Er staan je allerlei carrièrepaden open, o.a. rechten, accountancy, maatschappelijk werk, bibliotheekwezen, journalistiek, public relations, lesgeven, management in de detailhandel en werk bij de plaatselijke overheid.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding History, BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Geschiedenis bestaat uit strijd - strijd om macht, strijd om land, strijd om rechten, strijd om werk te vinden, strijd tussen volkeren, strijd tussen klassen, strijd tegen de natuur om gezinnen en hele economieën in stand te houden, en de lijst gaat maar door. De academische discipline van de geschiedenis bestaat ook uit betwisting, debat, argumentatie, hartstocht, en strijd om de meest dwingende en algemeen aanvaarde verklaring te geven waarom de geschiedenis gebeurde zoals ze gebeurde, en ook waarom andere mogelijke toekomsten niet tot stand kwamen. Je onderzoekt een gevalstudie die een van de meest betwiste gebieden van het historiografische debat vormt. Daarbij leer je niet alleen over een cruciale periode in de geschiedenis, maar krijg je ook een dieper inzicht in hoe de discipline geschiedenis werkt.

Je krijgt een overzicht van Groot-Brittannië vanaf de Tweede Boerenoorlog (1899-1902) tot Brexit. De module volgt een grotendeels chronologische aanpak, waarbij de nadruk ligt op de invloed van twee wereldoorlogen op de Britse politiek en samenleving, de gevolgen van de invoering van de verzorgingsstaat en een Keynesiaans economisch beleid tijdens de 'consensusperiode', en de verschuiving naar neoliberale vormen van bestuur en politiek in de late twintigste eeuw en daarna.

Deze module biedt je een inleiding in de sociale en culturele geschiedenis door de oude Griekse wereld van de 5e en 4e eeuw v.Chr. te bestuderen. Omdat cultuur een multidimensionaal verschijnsel is, onderzoekt de module vele aspecten ervan in de oude Griekse context. Je besteedt aandacht aan politiek, materiële cultuur zoals gebouwen en beeldhouwwerk, technologieën, stadsleven, godsdienst moraal, sekseverhoudingen, onderwijs, intellectueel leven, literatuur en drama.

Europa werd na 1914 gekenmerkt door een strijd tussen rivaliserende politieke, economische en sociale systemen. Deze module geeft een overzicht van deze strijd. Er wordt aandacht besteed aan het ontstaan van autoritaire en totalitaire dictaturen in het Europa van het interbellum, vooral in Italië, Duitsland, Spanje en de USSR. Na de nederlaag van het fascisme in de Tweede Wereldoorlog leidde de Koude Oorlog tot de verdeling van Europa in twee elkaar vijandig gezinde blokken met fundamenteel verschillende politieke, economische en sociale stelsels. Ons begrip van Europa heeft zich in de eenentwintigste eeuw verder ontwikkeld met de uitbreiding van de Europese Unie en het vertrek van Groot-Brittannië uit dit blok in 2019.

Gedurende een groot deel van de menselijke geschiedenis waren keizerrijken de meest voorkomende vorm van politieke organisatie. Je onderzoekt een van de belangrijkste politieke verschijnselen van de geschiedenis, en trekt vergelijkingen over ruimte en tijd. Je besteedt ook aandacht aan keizerrijken, variërend van de antieke wereld tot onze tijd, waarbij je ook de netelige vraag analyseert of de huidige wereldhegemoniale macht, de Verenigde Staten, als een keizerrijk moet worden gezien. De module geeft je de gelegenheid om conceptueel, transnationaal, en over de tijd heen te denken, terwijl je je studie in concrete historische voorbeelden wortelt.

Jaar 2

Je onderzoekt de invloed van de Eerste Wereldoorlog op de samenlevingen van de belangrijkste strijdende partijen, en hoe 's werelds eerste totale oorlog de sociale veranderingen beïnvloedde, hetzij door ze te versnellen, hetzij door ze te voorkomen, en of de sociale veranderingen die zich als gevolg van de oorlog voordeden, blijvende gevolgen hadden. Dit gebeurt in een transnationaal en vergelijkend kader.

Je bouwt voort op de module Omstreden geschiedenissen, en bestudeert historische controverses diepgaander, waarbij je zowel primaire bronnen als de historiografie op een meer gevorderd niveau onderzoekt. Historische controverses worden breed gedefinieerd, en de inhoud van de module zal per docent verschillen. Je ontwikkelt je inzicht in de dynamiek, de praktijken en de ethiek van het historische beroep door gevallen van historische controverse onder historici, en, waar nodig, het bredere publiek, te onderzoeken. Je vergroot je conceptueel begrip van de discipline, terwijl je nadenkt over de plaats van de geschiedenis in de bredere samenleving.

Je ontwikkelt je afgestudeerde vaardigheden als voorbereiding op een baan in een professionele context. Je hebt de mogelijkheid academische studiepunten te verwerven op basis van je deelname aan werkervaring, een korte periode van beroepsactiviteit of werkgerelateerd leren dat relevant is voor het vakgebied of het gebied van je professionele belangstelling. Je ontwikkelt inzicht in werkgelegenheidstrajecten voor afgestudeerden, mogelijkheden, reflectieve praktijk en ervaringsleren. De kern van de module is je te helpen je voor te bereiden op een carrière als afgestudeerde, inzicht te ontwikkelen in professionele werkcontexten en je in staat te stellen je eigen afgestudeerde vaardigheden te identificeren en te bewijzen.

Onderzoek relaties en sociale verandering door als lid van een kleine groep, werkend onder supervisie van een docent, een casestudie uit te voeren over een bepaald historisch thema, en zo een groepslezing te produceren. De module legt de nadruk op groepswerk en presentatievaardigheden, en op individueel schrijven. Leerlingen werken samen in kleine groepen van ongeveer 5-7, onder begeleiding van een tutor, om een onderzoeksvraag te ontwikkelen en die dan, als groep, te beantwoorden binnen een gecoördineerde en eenduidige.

Jaar 3

Voortbouwend op vaardigheden in het gebruik van bronnen en op het vermogen tot kritische betrokkenheid verdiep je, onder leiding van deskundigen op dit gebied, een bepaald thema of een bepaalde periode in de geschiedenis, waarbij je leren gericht is op een grotere aandacht voor en betrokkenheid bij primair bronnenmateriaal. Dit is een gelegenheid om je onderzoeksvaardigheden verder te ontwikkelen en je vermogen tot kritisch denken te vergroten, wat een centrale rol speelt in je overgang tot een bekwame en zelfverzekerde afgestudeerde die klaar is voor de wereld van werk of verdere studie.

Je doet een stuk geavanceerd historisch onderzoek om je proefschrift te maken, waarbij je een thema van bijzondere interesse kunt volgen, onder begeleiding van een supervisor.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding History BA (Hons) aan de Teesside University

25% Onderwijzende beroepen
20% Onderwijzend en kinderopvang ondersteunend beroep
15% Administratieve beroepen
5% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
5% Vrije tijd, reizen en aanverwante beroepen in persoonlijke dienstverlening
5% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
5% Klantenservice beroepen
5% Artistieke, literaire en media beroepen
5% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
5% Elementaire beroepen

Cijfers & studietijd

Het programma maakt gebruik van een verscheidenheid aan onderwijsmethoden, waaronder lessen, lezingen, seminars, tutorials en groepswerk. Modules worden voortdurend beoordeeld, zodat je regelmatig feedback krijgt om je vaardigheden en bekwaamheden te helpen verbeteren. Beoordelingsmethoden zijn onder meer essays, kritische beschouwingen, presentaties in kleine groepen, bibliografische oefeningen, evaluatie van primaire bronnen, conventionele en geziene examens.

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

Geslaagd voor Access to HE Diploma.


Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch History, BA (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Geschiedenis BA (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Internationaal £13000 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Meer informatie over collegegeld en financiering als je uit het VK komt vind je hier: tees.ac.uk/fees, of als je een internationale student bent hier: tees.ac.uk/international/fees. Woon je op de Kanaaleilanden of het eiland Man, neem dan contact op met je onderwijsinstelling: gov.uk/student-finance. De tarieven voor EU-kandidaten worden binnenkort bevestigd.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van Teesside University in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van Teesside University in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Sociale Studies & Geesteswetenschappen

  • #9 
  • #10 
  Geschiedenis
  The Guardian University League Tables by Subject
  [Gepubliceerd 09 september, 2023]
  • #69 
  • #84 
  Geschiedenis
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 08 juni, 2023]

Bekijk alle 16 rankings van Teesside University

Over Teesside University

Teesside University, opgericht in 1929, ligt in de omgeving van de grote stad Middlesbrough. Deze instelling is bijzonder actief op het gebied van onderzoek en investeert aanzienlijke middelen in haar zes centra, die elk gewijd zijn aan hun eigen studiegebieden. Voor de studenten die van sport houden, is er ook een grote verscheidenheid aan moderne installaties om aan uw bewegingsbehoeften te voldoen.

Lijst met 301 bachelor- en masteropleidingen van Teesside University - cursuscatalogus

Studentensamenstelling van Teesside University

 • Teesside University Students’ Union
 • Reasons to Choose Teesside
 • Anantha Narasimhan: My experience as an international student at Teesside University
 • Teesside University students talk about night safety
 • Nik Quek: My experience as an international student at Teesside University
 • Annise Siaw: My experience as an international student at Teesside University

Waar wordt dit programma onderwezen

Teesside University Main Campus
map marker Toon op kaart
Teesside University
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
History BA (Hons) University of East Anglia 86% 3% 5% £17100 129 Norwich On campus Voltijd
History BA (Hons) University of Hull 90% 1% 4% £14800 142 Hull On campus Voltijd
Hanes BA (Hons) Aberystwyth University 97% 5% 10% £14300 122 Aberystwyth On campus Voltijd
History (Including Placement Year) BA (Hons) University of Essex 85% 0% 7% £16850 116 Colchester On campus Voltijd
History BA (Hons) University of Southampton 89% 5% 2% £19300 150 Southampton On campus Voltijd
History with Foundation Year BA (Hons) Liverpool John Moores University 91% 0% 9% £11000 118 Liverpool On campus Voltijd
History BA (Hons) The University of Nottingham 74% 0% 4% £20000 145 Nottingham On campus Voltijd
History BA (Hons) University of Westminster 61% 10% 25% £14400 98 London On campus Voltijd
Literature and History BA (Hons) University of East Anglia 72% 10% 0% £17100 £18000 132 Norwich On campus Voltijd
History BA (Hons) Birkbeck, University of London 91% 0% 0% £14560 99 London On campus Voltijd