Bachelors & master opleidingen Gespecialiseerd onderwijs in Londen (Specialist teaching)

Banen & carrièreperspectieven

Carrièreperspectieven voor Gespecialiseerd onderwijs

15 maanden na het afstuderen werd de afgestudeerden van dit vak gevraagd naar hun huidige werkomstandigheden, wat zij doen en of hun activiteiten en vooruitzichten rechtstreeks verband houden met hun studie.

Huidige banen

Onder de afgestudeerden van Gespecialiseerd onderwijs die aangaven te werken, geeft het onderstaande percentage het aantal afgestudeerden weer dat het "eens" of "zeer eens" is met de stellingen over hun baan.

Vaardigheden die afgestudeerden nuttig achten voor hun werk in Gespecialiseerd onderwijs

  • Communicatievaardigheden
  • Luistervaardigheid
  • Samenwerken
  • Aanpassingsvermogen
  • Empathie
  • Geduld
  • Een stimulerende aanwezigheid in de klas
  • Leren in de echte wereld

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Van de afgestudeerden van Gespecialiseerd onderwijs waarvan aangegeven is dat ze werken, geeft het onderstaande percentage het aantal hooggekwalificeerde vs. niet-hooggekwalificeerde banen weer (Unistats).

Banen van afgestudeerden van de opleiding Gespecialiseerd onderwijs (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Gespecialiseerd onderwijs aan de Barnsley College

30%
30% Administratieve beroepen
10% Secretariële en aanverwante beroepen
10% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
10% Beroepen in de verkoop
10% Managers, directeuren en hoge ambtenaren

Toelatingsvoorwaarden

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Gespecialiseerd onderwijs te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

FAQ

De hoge huurkosten in Londen hebben de grootste invloed op de totale kosten. Je keuze waar je gaat wonen in Londen maakt een enorm verschil in je kosten van levensonderhoud. Studenten die in Londen studeren betalen gemiddeld 67% meer aan huur dan studenten in de rest van het Verenigd Koninkrijk. De totale woonlasten voor studenten in Londen zijn ongeveer 34% hoger dan in de rest van het Verenigd Koninkrijk.