Бакалавър и Магистър по Финансова икономика в Лондон (Financial economics)

Програма Университет Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS Град
Статистика, икономика и финанси BSc (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
86% 5% 0% £35000 208 Лондон Oncampus на пълно работно време
Финансова икономика BSc (Hons) Градски лондондки университет
(City University London)
50% 15% 0% £20860 136 Лондон Oncampus на пълно работно време
Финансова икономика, включително година на основаване BSc (Hons) Университет Кингстън
(Kingston University)
77% 3% 15% - 98 Кингстън ъпон Темз Oncampus на пълно работно време
Икономика и финанси с година в чужбина и интегрирана година на фондацията (начало през септември) BSc Econ (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
71% 3% 7% - 156 Лондон Oncampus на пълно работно време
Финансова икономика и банково дело BSc (Hons) Университет Ковънтри
(Coventry University)
92% 7% 5% - 105 Ковънтри Oncampus на пълно работно време
Икономика и финанси BSc Econ (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
71% 5% 10% - 136 Лондон Oncampus на пълно работно време
Икономика и финанси с една година в чужбина BSc Econ (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
71% 3% 7% - 156 Лондон Oncampus на пълно работно време
Финансова икономика BSc (Hons) Университет Кингстън
(Kingston University)
77% 3% 10% - 98 Кингстън ъпон Темз Oncampus на пълно работно време
Финансова икономика (4 години на пълен работен ден, включително година за сандвич) BSc (Hons) Университет Кингстън
(Kingston University)
77% 3% 10% - 98 Кингстън ъпон Темз Oncampus на пълно работно време
Икономика и финанси с интегрирана година на основаване (начало през септември) BSc Econ (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
71% 3% 7% - 156 Лондон Oncampus на пълно работно време
Икономика и финанси с година в индустрията и интегрирана година на обучение (начало през септември) BSc Econ (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
71% 3% 7% - 156 Лондон Oncampus на пълно работно време
Икономика и финанси с една година в индустрията BSc Econ (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
71% 3% 5% - 163 Лондон Oncampus на пълно работно време
Икономика и финанси с интегрирана подготвителна година (от януари) BSc Econ (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
70% 8% 4% - 137 Лондон Oncampus на пълно работно време
Финансова икономика BSc (Hons) Университет на Уестминстър
(University of Westminster)
- - - £15400 - Лондон Oncampus на пълно работно време
Финансова икономика MSc Бърбек, Лондонски университет
(Birkbeck, University of London)
- - - £12000 - Лондон Oncampus на непълно работно време
Финансова икономика MSc Градски лондондки университет
(City University London)
- - - £9763 - Лондон Oncampus на непълно работно време
Икономика и финанси PhD Университет Брунел
(Brunel University)
- - - £14400 - Ъксбридж Oncampus на пълно работно време
Икономика и финанси BSc (Hons) Лондонски университет Метрополитан
(London Metropolitan University)
- - - £4400 - Лондон Oncampus на непълно работно време
Economics and Finance with a Year in Industry and Integrated Foundation Year (януари) BSc Econ (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
- - - - - Лондон Oncampus на пълно работно време
Финансова икономика с начална година BSc (Hons) Бърбек, Лондонски университет
(Birkbeck, University of London)
- - - - - Лондон Oncampus на непълно работно време
Икономика и финанси с година в чужбина и интегрирана година на фондацията (начало януари) BSc Econ (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
- - - - - Лондон Oncampus на пълно работно време
Икономика и финанси на недвижимите имоти MSc Лондонското училище по икономика и политически науки
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Лондон Oncampus на непълно работно време
Финансова икономика BSc (Hons) Бърбек, Лондонски университет
(Birkbeck, University of London)
- - - - - Лондон Oncampus на непълно работно време
Интересувате се от курсове извън Лондон?
127 Финансова икономика Курсове в Обединеното кралство.
 • Student talk: our MiM in Financial Economics | EDHEC Business School
  1/1

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Финансова икономика

15 месеца след дипломирането завършилите този предмет бяха попитани с какво се занимават и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Финансова икономика, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Специализации в рамките на Финансова икономика

 • Счетоводство и контрол
 • Корпоративни финанси и контрол
 • Икономика, поведение и политика
 • Международен бизнес
 • Международна икономика и развитие
 • Международна политическа икономия

Умения, които завършилите смятат за полезни за работата си в Финансова икономика

 • Аналитични и количествени умения за разсъждение
 • Познаване на лични и корпоративни инвестиционни стратегии
 • Логично и критично мислене
 • Способност за опростяване на сложни въпроси
 • Анализ на данни
 • Решаване на проблеми
 • Управление на времето
 • Търговска и културна осведоменост
 • Работа в екип и междуличностни умения
 • Комуникация

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Сред завършилите Финансова икономика, за които е посочено, че работят, процентът по-долу представя броя на висококвалифицираните спрямо невисококвалифицираните работни места (Unistats).

Работни места на завършилите Финансова икономика (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Финансова икономика в Bournemouth University

35% Специалисти в областта на бизнеса, научните изследвания и администрацията
25% Сътрудници в областта на науката, техниката и технологиите
10% Специалисти в областта на информационните технологии
10% Професии, свързани с обслужването на клиенти
5% Секретарски и сродни на тях професии
5% Специалисти в областта на финансите
5% Административни професии
5% Елементарни професии

Класиране и време за изследване

Изисквания за влизане / прием

Получете съвет за това кои основни курсове са най-подходящи, за да продължите да следвате Финансова икономика. Ако не отговаряте на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивата A или изискванията за владеене на английски език.

Често-задавани въпроси

Високите разходи за наем в Лондон оказват най-голямо влияние върху общите разходи. Изборът ви на място за живеене в Лондон ще има огромно значение за разходите ви за живот. Студентите, които учат в Лондон, плащат средно с 67% повече за наем, отколкото студентите в останалата част на Обединеното кралство. Общите разходи за живот на студентите в Лондон ще бъдат с около 34% по-високи, отколкото в останалата част на Обединеното кралство.