Бакалавър и Магистър по Публична политика в Лондон (Public policy)

Програма Университет Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS Град
Международна социална и обществена политика BSc (Hons) Лондонското училище по икономика и политически науки
(The London School of Economics and Political Science)
86% 0% 5% £24720 166 Лондон Oncampus на пълно работно време
Международна социална и обществена политика и икономика BSc (Hons) Лондонското училище по икономика и политически науки
(The London School of Economics and Political Science)
80% 5% 15% £24720 182 Лондон Oncampus на пълно работно време
Международна социална и обществена политика с политика BSc (Hons) Лондонското училище по икономика и политически науки
(The London School of Economics and Political Science)
78% 5% 5% £24720 204 Лондон Oncampus на пълно работно време
Публична политика и управление MSc Бърбек, Лондонски университет
(Birkbeck, University of London)
- - - £9915 - Лондон Oncampus на непълно работно време
Магистърска програма "Европейска и международна политика и политика MSc Лондонското училище по икономика и политически науки
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Лондон Oncampus на непълно работно време
Публична политика и администрация MSc Лондонското училище по икономика и политически науки
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Лондон Oncampus на пълно работно време
Международна миграция и обществена политика MSc Лондонското училище по икономика и политически науки
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Лондон Oncampus на пълно работно време
Философия и обществена политика MSc Лондонското училище по икономика и политически науки
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Лондон Oncampus на пълно работно време
Международна публична политика MSc Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
- - - - - Лондон Oncampus на пълно работно време
Публична политика MSc Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
- - - - - Лондон Oncampus на пълно работно време
Магистър по публична политика (MPP) MPP Лондонското училище по икономика и политически науки
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Лондон Oncampus на пълно работно време
Публична политика MRes Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
- - - - - Лондон Oncampus на непълно работно време
Интересувате се от онлайн обучение?
3 Онлайн Публична политика Курсове.
Интересувате се от курсове извън Лондон?
88 Публична политика Курсове в Обединеното кралство.
 • Career Girls: Secret to Public Speaking- VP Public Affairs Myra Jolivet
  1/2
 • Career Advice on becoming a Public Affairs Manager by Mark B (Full Version)
  2/2

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Публична политика

15 месеца след дипломирането завършилите този предмет бяха попитани с какво се занимават и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Публична политика, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Специализации в рамките на Публична политика

 • Политика за околната среда
 • Здравна политика
 • Урбанистична политика
 • Икономическа политика
 • Политика в областта на образованието
 • Политика в областта на социалното осигуряване

Умения, които завършилите смятат за полезни за работата си в Публична политика

 • Решаване на проблеми
 • Умения за представяне
 • Устни и писмени умения за общуване
 • убедителна комуникация
 • Способност за предлагане на компромиси
 • Умения за проучване
 • Критично мислене
 • Творчество
 • Умения за сътрудничество

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Сред завършилите Публична политика, за които е посочено, че работят, процентът по-долу представя броя на висококвалифицираните спрямо невисококвалифицираните работни места (Unistats).

Работни места на завършилите Публична политика (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Публична политика в King's College London

30% Професии, свързани с преподаване и грижи за деца
10% Професии в областта на изкуството, литературата и медиите
10% Сътрудници в областта на социалните грижи и жилищното настаняване
5% Лични услуги, свързани с грижи
5% Квалифицирани професии
5% Професионалисти в областта на преподаването
5% Административни професии
5% Професии, свързани с продажби
5% Специалисти в областта на бизнеса, научните изследвания и администрацията
5% Професии, свързани с преподаване и грижи за деца

Изисквания за влизане / прием

Получете съвет за това кои основни курсове са най-подходящи, за да продължите да следвате Публична политика. Ако не отговаряте на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивата A или изискванията за владеене на английски език.

Често-задавани въпроси

Високите разходи за наем в Лондон оказват най-голямо влияние върху общите разходи. Изборът ви на място за живеене в Лондон ще има огромно значение за разходите ви за живот. Студентите, които учат в Лондон, плащат средно с 67% повече за наем, отколкото студентите в останалата част на Обединеното кралство. Общите разходи за живот на студентите в Лондон ще бъдат с около 34% по-високи, отколкото в останалата част на Обединеното кралство.