Телевизионни изследвания Бакалаври и магистри в Лондон (Television studies)

Програма Университет Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS Град
Brunel University 38% 0% 11% £16335 112 Uxbridge Oncampus на пълно работно време
Brunel University 38% 0% 11% £15860 112 Uxbridge Oncampus на пълно работно време
Brunel University 81% 5% 15% £16335 111 Uxbridge Oncampus на пълно работно време
London Metropolitan University 75% - 25% £3894 90 London Oncampus на непълно работно време
London Metropolitan University 75% - 25% £15576 90 London Oncampus на пълно работно време
London Metropolitan University 59% - 17% £15576 79 London Oncampus на пълно работно време
London Metropolitan University 59% - 17% £3894 79 London Oncampus на непълно работно време
Свързани предмети - програми за придобиване на степен в Лондон:
 • Day In The Life of A Television Producer
  1/1

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Телевизионни изследвания

15 месеца след дипломирането завършилите тази тема бяха запитани за това какво правят и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Телевизионни изследвания, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Работа в съответствие с бъдещите планове

Използване на уменията от обучението

Работата е смислена

Специализации в рамките на Телевизионни изследвания

 • Дигитални разкази
 • Телевизионно писане
 • Продукция
 • Движещо се изображение
 • Екранни култури

Умения, които завършилите смятат за полезни за работата си в Телевизионни изследвания

 • Специализирани познания и опит в индустрията
 • Аналитични умения
 • Творчество
 • Професионална комуникация
 • Лекота
 • Способност за идентифициране на съществени проблеми
 • Познаване на различни културни контексти
 • Общи изследователски умения
 • Умения за представяне

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Сред завършилите Телевизионни изследвания, за които е посочено, че работят, процентът по-долу представя броя на висококвалифицираните спрямо невисококвалифицираните работни места (Unistats).

% Квалифицирани работни места

Работни места на завършилите Телевизионни изследвания (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Телевизионни изследвания в King's College London

20% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
20% Елементарни професии
10% Професии в областта на изкуството, литературата и медиите
10% Административни професии
10% Секретарски и сродни на тях професии
5% Специалисти в областта на медиите
5% Специалисти по уеб и мултимедиен дизайн
5% Професии, свързани с продажби
5% Специалисти в областта на бизнеса, научните изследвания и администрацията
0% Професии, свързани с обслужването на клиенти

Изисквания за влизане / прием

Тарифа на UCAS за приетите студенти за Телевизионни изследвания

Не отговаряте ли на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивото А или изискванията за английски език?
Получете съвет за това кои курсове за основи са най-подходящи за вас, за да можете да се присъедините към Телевизионни изследвания.

Често-задавани въпроси

Средната заплата на завършилите Телевизионни изследвания е £20007 15 месеца след завършването, £18709 3 години след завършването и £222085 години след завършването.

Филмови и телевизионни изследвания и английски език в Brunel University получи най-високата оценка сред всички завършили в Националното проучване на студентите year с оценка 81 от 100 сред респондентите на 24.