Теология и религиозни изследвания Онлайн бакалавърски и магистърски курсове в Обединеното кралство (Theology and religious studies)

Програма Университет Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS Град
University of Wales 72% 0% 50% £13500 123 Cardiff На линия на пълно работно време
University of Wales 72% 0% 50% £13500 123 Cardiff На линия на пълно работно време
University of Wales 72% 0% 50% £15000 123 Cardiff На линия на непълно работно време
University of Wales 72% 0% 50% £15000 123 Cardiff На линия на пълно работно време
University of Wales 72% 0% 50% £15000 123 Cardiff На линия на непълно работно време
University of Wales 72% 0% 5% £13500 123 Cardiff На линия на пълно работно време
University of Wales 72% 0% 5% £13500 123 Cardiff На линия на пълно работно време
University of Birmingham - - - - - Birmingham На линия на непълно работно време
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh На линия на непълно работно време
Bangor University - - - - - Bangor На линия на непълно работно време
University of Wales - - - £15000 - Cardiff На линия на непълно работно време
The Open University - - 0% - - Milton Keynes На линия на непълно работно време
The Open University 89% 1% 0% - - Milton Keynes На линия на непълно работно време
The Open University 72% 0% 50% - 123 Milton Keynes На линия на непълно работно време
Lancaster University 72% 0% 50% - 123 Lancaster На линия на непълно работно време
University of Birmingham 72% 0% 50% - 123 Birmingham На линия на пълно работно време
Spurgeon's College 72% 0% 50% - 123 London На линия на непълно работно време
The University of Nottingham 72% 0% 50% - 123 Nottingham На линия на непълно работно време
Lancaster University 72% 0% 50% - 123 Lancaster На линия на непълно работно време
The University of Nottingham 72% 0% 50% - 123 Nottingham На линия на пълно работно време
The University of Nottingham 72% 0% 50% - 123 Nottingham На линия на пълно работно време
The Open University 90% 0% 0% - - Milton Keynes На линия на непълно работно време
Свързани предмети - онлайн програми за обучение:
 • Theology and Religious Studies at the University of Chester
  1/3
 • A Day in the Life of a Theology Student | Regent College Canada
  2/3
 • Theology and Religion - from studying to your future
  3/3

заплата

Данни за заплатите на студентите в бакалавърска степен

Заплати на всички завършили в Обединеното кралство на Теология и религиозни изследвания (предимно студенти в бакалавърска степен)

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £23137 £21004 £23741
диапазон 25-75 персентил £18011 - £25811 £13483 - £26151 £15643 - £31426

Заплата на всички завършили в Обединеното кралство по всички предмети

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £21646 £20880 £25894
диапазон 25-75 персентил £17858 - £24203 £15716 - £26167 £19476 - £34293

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Теология и религиозни изследвания

15 месеца след дипломирането завършилите тази тема бяха запитани за това какво правят и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Теология и религиозни изследвания, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Работа в съответствие с бъдещите планове

Използване на уменията от обучението

Работата е смислена

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Сред завършилите Теология и религиозни изследвания, за които е посочено, че работят, процентът по-долу представя броя на висококвалифицираните спрямо невисококвалифицираните работни места (Unistats).

% Квалифицирани работни места

Работни места на завършилите Теология и религиозни изследвания (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Теология и религиозни изследвания в Canterbury Christ Church University

20% Елементарни професии
10% Мениджъри, директори и висши служители
10% Специалисти в областта на социалните грижи
10% Административни професии
10% Професии, свързани с преподаване и грижи за деца
10% Специалисти в областта на медиите
10% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
5% Професии в областта на изкуството, литературата и медиите

Разпределение на оценките

Учениците от Теология и религиозни изследвания в Обединеното кралство получиха следните оценки.

Изисквания за влизане / прием

Тарифа на UCAS за приетите студенти за Теология и религиозни изследвания

Не отговаряте ли на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивото А или изискванията за английски език?
Получете съвет за това кои курсове за основи са най-подходящи за вас, за да можете да се присъедините към Теология и религиозни изследвания.

Често-задавани въпроси

 • Следните степени се предлагат за обучение в Теология и религиозни изследвания:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Arts - MA
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Science - MSc
 • Master of Research - MRes
 • Diploma of Higher Education - DipHE
 • Master of Research - MA (Res)
 • Doctor of Philosophy - PhD

Средната заплата на завършилите Теология и религиозни изследвания е £23137 15 месеца след завършването, £21004 3 години след завършването и £237415 години след завършването.

Социални науки (Религиозни науки) (R23-REL) в The Open University получи най-високата оценка сред всички завършили в Националното проучване на студентите year с оценка 90 от 100 сред респондентите на 122.