Kingston University
Списък на всички курсове и степени, предлагани от Kingston University
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

177 Бакалавър / Бакалавърски курсове на Kingston University - Каталог

Архитектура

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Архитектура BA (Hons) 80% 5% 4% - 138 Oncampus на пълно работно време

Количествено проучване

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Количествено проучване BSc (Hons) - 0% 5% - 105 Oncampus на пълно работно време
Количествена геодезия (със стаж) BSc (Hons) - 0% 5% - 122 Oncampus на пълно работно време

Геодезия на сгради

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Геодезия на сгради BSc (Hons) 67% 0% 0% - 83 Oncampus на пълно работно време
Строително геодезическо заснемане (вкл. година на "сандвич") BSc (Hons) 67% 0% 5% - 122 Oncampus на пълно работно време

Реклама

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Маркетинг и реклама с година на професионален стаж BSc (Hons) 56% 10% 10% - 123 Oncampus на пълно работно време
Маркетинг и реклама BSc (Hons) 56% 10% 10% - 123 Oncampus на пълно работно време
Маркетинг и реклама (включително година на обучение) BSc (Hons) 60% 10% 10% - 119 Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес и счетоводство BSc (Hons) 68% 10% 5% - 109 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и счетоводство (вкл. Foundation Year) BSc (Hons) 68% 10% 5% - 109 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финанси (включително година на основаване) BSc (Hons) 82% 10% 15% - 103 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финанси с година на професионален стаж BSc (Hons) 82% 10% 15% - 103 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финанси BSc (Hons) 82% 10% 15% - 103 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и счетоводство с година на професионален стаж BSc (Hons) 68% 10% 5% - 109 Oncampus на пълно работно време

Недвижими имоти

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на недвижими имоти BSc (Hons) 67% 10% 0% - 106 Oncampus на пълно работно време

Международен бизнес

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международен бизнес с година на професионален стаж BSc (Hons) 65% 10% 10% - 120 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес BSc (Hons) 65% 10% 10% - 120 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес (включително година на основаване) BSc (Hons) 68% 10% 5% - 116 Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес мениджмънт с година на професионален стаж BSc (Hons) 77% 15% 9% - 114 Oncampus на пълно работно време
Управление на недвижими имоти (включително година на основаване) BSc (Hons) 68% 10% 5% - 116 Oncampus на пълно работно време
Управление на бизнеса BSc (Hons) 77% 15% 9% - 114 Oncampus на пълно работно време
Управление на строителни проекти (с професионален стаж) BSc (Hons) 67% 0% 5% - 122 Oncampus на пълно работно време
Управление на недвижими имоти с професионален стаж Година BSc (Hons) 68% 10% 0% - 104 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт (включително година на основаване) BSc (Hons) 77% 7% 7% - 111 Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Творчески и културни индустрии: Маркетинг на дизайна BA (Hons) 83% 10% 5% - 123 Oncampus на пълно работно време

Управление на събития

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Творчески и културни индустрии: Дизайн на събития и преживявания BA (Hons) 82% 10% 10% - 138 Oncampus на пълно работно време

Лидерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Ранни години: Education and Leadership in Practice (Top-Up) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Науки за спорта и упражненията

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Спортни и тренировъчни науки (с професионален стаж) BSc (Hons) 81% 0% 15% - 110 Oncampus на пълно работно време
Спортни и тренировъчни науки (треньорство), включително година на основаване BSc (Hons) 81% 0% 15% - 110 Oncampus на пълно работно време
Спортни и тренировъчни науки (треньорство) с професионален стаж BSc (Hons) 81% 0% 15% - 110 Oncampus на пълно работно време
Наука за спорта и физическите упражнения BSc (Hons) 81% 0% 10% - 131 Oncampus на пълно работно време
Наука за спорта и физическите упражнения (треньорство) BSc (Hons) 81% 0% 10% - 124 Oncampus на пълно работно време
Наука за спорта и физическото натоварване (с фондация) BSc (Hons) 81% 0% 30% - 110 Oncampus на пълно работно време

Биохимия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биохимия (включително година на основаване) BSc (Hons) 92% 15% 5% - 72 Oncampus на пълно работно време
Биохимия с професионален стаж BSc (Hons) 92% 15% 20% - 88 Oncampus на пълно работно време
Биохимия BSc (Hons) 92% 20% 15% - 106 Oncampus на пълно работно време

Биологични науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биологични науки с подготвителна година BSc (Hons) 89% 10% 15% - 88 Oncampus на пълно работно време
Биологични науки (включително година на обучение в рамките на "Сандвич") BSc (Hons) 89% 10% 10% - 99 Oncampus на пълно работно време
Биологични науки BSc (Hons) 89% 10% 10% - 106 Oncampus на пълно работно време

География

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
География (вкл. Сандвич година) BSc (Hons) 92% 5% 0% - 100 Oncampus на пълно работно време
География (вкл. начална година) BSc (Hons) 92% 5% 0% - 100 Oncampus на пълно работно време
География BSc (Hons) 92% 5% 0% - 86 Oncampus на пълно работно време

Науки за околната среда

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за околната среда BSc (Hons) 62% 10% 25% - 102 Oncampus на пълно работно време
Науки за околната среда (включително година на сандвич) BSc (Hons) 62% 10% 15% - 111 Oncampus на пълно работно време
Науки за околната среда с опасности и бедствия (включително начална година) BSc (Hons) 82% 10% 9% - 125 Oncampus на пълно работно време
Науки за околната среда с опасности и бедствия (включително година на сандвич) BSc (Hons) 82% 10% 9% - 125 Oncampus на пълно работно време
Науки за околната среда (включително начална година) BSc (Hons) 62% 10% 15% - 111 Oncampus на пълно работно време
Наука за околната среда с опасности и бедствия BSc (Hons) 82% 10% 9% - 125 Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Творческо писане, включително стаж BA (Hons) 89% 15% 10% - 126 Oncampus на пълно работно време
Творческо писане BA (Hons) 89% 15% 10% - 126 Oncampus на пълно работно време
Творческо писане, включително фондация BA (Hons) 89% 15% 10% - 126 Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Машинно инженерство с професионална практика BEng (Hons) 48% 5% 10% - 142 Oncampus на пълно работно време
Машинно инженерство (автомобилно инженерство) с професионален стаж BEng (Hons) 48% 5% 17% - 108 Oncampus на пълно работно време
Механично инженерство BEng (Hons) 40% 0% 25% - 115 Oncampus на пълно работно време
Машинно инженерство (автомобилно инженерство) BEng (Hons) 48% 5% 10% - 118 Oncampus на пълно работно време
Машинно инженерство (автомобилно инженерство) BEng (Hons) 48% 5% 17% - 108 Oncampus на пълно работно време
Машинно инженерство (основи) BEng (Hons) 48% 5% 5% - 101 Oncampus на пълно работно време

Аеронавигационно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Аерокосмическо инженерство (фондация) BEng (Hons) 50% 15% 5% - 79 Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство BEng (Hons) 55% 15% 10% - 103 Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство BEng (Hons) 54% 20% 5% - 119 Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство (космически технологии) BEng (Hons) 55% 15% 5% - 112 Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство (космически технологии) BEng (Hons) 55% 15% 5% - 112 Oncampus на пълно работно време
Инженерство на въздухоплавателни средства (надграждане) BEng (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Гражданско инженерство BEng (Hons) - 5% 5% - 108 Oncampus на пълно работно време
Гражданско инженерство (със сандвич година) BEng (Hons) - 11% 10% - 107 Oncampus на пълно работно време
Строително инженерство (с година на обучение) BEng (Hons) - 11% 15% - 88 Oncampus на пълно работно време

Авиационни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Авиационни операции с обучение за търговски пилот BSc (Hons) - 10% 10% - 143 Oncampus на пълно работно време
Авиационни операции с обучение за търговски пилот (с година на сандвич) BSc (Hons) - 15% 5% - 103 Oncampus на пълно работно време

Аерокосмическо инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Авиационно инженерство (със сандвич година) BEng (Hons) 55% 15% 5% - 112 Oncampus на пълно работно време
Авиационно инженерство BEng (Hons) 55% 15% 0% - 112 Oncampus на пълно работно време

Химическо инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Фундаментална степен по фармацевтични и химически науки (предфармация) FdSc 85% - 2% - 104 Oncampus на пълно работно време

Драма

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Драма, вкл. година на основаване BA (Hons) 36% 6% 10% - 131 Oncampus на пълно работно време
Танци и драма BA (Hons) 36% 6% 10% - 143 Oncampus на пълно работно време
Драма BA (Hons) 36% 10% 10% - 143 Oncampus на пълно работно време

Мода

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Мода BA (Hons) 79% 15% 9% - 163 Oncampus на пълно работно време
Промоция и комуникации в областта на модата BA (Hons) 76% 7% 4% - 166 Oncampus на пълно работно време
Мода, включително Сандвич година BA (Hons) 65% 10% 5% - 204 Oncampus на пълно работно време

Графичен дизайн

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Графичен дизайн BA (Hons) 63% 5% 1% - 171 Oncampus на пълно работно време

Проектиране и изработка на мебели

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Дизайн на продукти и мебели BA (Hons) 94% 5% 0% - 147 Oncampus на пълно работно време

Изобразително изкуство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изобразително изкуство и история на изкуството BA (Hons) 78% 0% 0% - 141 Oncampus на пълно работно време
Изобразително изкуство BA (Hons) 76% 0% 7% - 145 Oncampus на пълно работно време

Музика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Музикална технология BA (Hons) 71% 10% 20% - 120 Oncampus на пълно работно време

Анимация

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Анимация на илюстрации BA (Hons) 85% 7% 1% - 178 Oncampus на пълно работно време

Интериорен дизайн и архитектура

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Интериорен дизайн BA (Hons) 70% 25% 10% - 140 Oncampus на пълно работно време

Фотография

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Фотография BA (Hons) 63% 6% 5% - 134 Oncampus на пълно работно време

Компютърна и информационна сигурност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Киберсигурност и дигитална криминалистика (включително година на обучение) BSc (Hons) 67% 5% 15% - 62 Oncampus на пълно работно време
Киберсигурност и цифрова криминалистика BSc (Hons) 73% 5% 10% - 108 Oncampus на пълно работно време
Киберсигурност и дигитална криминалистика (със сандвич година) BSc (Hons) 67% 5% 5% - 135 Oncampus на пълно работно време

Програмиране

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Програмиране на компютърни игри (със сандвич година) BSc (Hons) 79% 15% 10% - 135 Oncampus на пълно работно време
Програмиране на компютърни игри (с година на основаване) BSc (Hons) 79% 15% 20% - 78 Oncampus на пълно работно време
Програмиране на компютърни игри BSc (Hons) 73% 10% 15% - 136 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни науки (включително година на основаване) BSc (Hons) 71% 15% 20% - 70 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки BSc (Hons) 76% 20% 9% - 112 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (със сандвич година) BSc (Hons) 64% 15% 5% - 137 Oncampus на пълно работно време

Журналистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Журналистика BA (Hons) 71% 0% 5% - 114 Oncampus на пълно работно време
Журналистика и медии BA (Hons) 67% 0% 0% - 108 Oncampus на пълно работно време
Журналистика и медии (4 години на пълен работен ден, вкл. година за сандвич) BA (Hons) 67% 0% 10% - 114 Oncampus на пълно работно време
Журналистика и медии Включително Фондация BA (Hons) 67% 0% 10% - 114 Oncampus на пълно работно време
Журналистика, включително година на обучение BA (Hons) 67% 0% 10% - 117 Oncampus на пълно работно време

Цифрови медии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Технология на цифровите медии (включително година на основаване) BSc (Hons) 84% 3% 12% - 112 Oncampus на пълно работно време
Технология на цифровите медии (включително година на сандвич) BSc (Hons) 84% 3% 12% - 112 Oncampus на пълно работно време
Технология на цифровите медии BSc (Hons) 84% 3% 0% - 121 Oncampus на пълно работно време

Фармакология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Фармакология BSc (Hons) 62% 1% 0% - 92 Oncampus на пълно работно време
Фармакология (основи) BSc (Hons) 62% 1% 5% - 90 Oncampus на пълно работно време
Фармакология BSc (Hons) 40% 0% 5% - 101 Oncampus на пълно работно време

Хранене

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за спорта и физическите упражнения (хранене) BSc (Hons) 78% 10% 25% - 139 Oncampus на пълно работно време
Хранене BSc (Hons) - 10% 15% - 102 Oncampus на пълно работно време
Хранене с професионален стаж BSc (Hons) - 10% 15% - 102 Oncampus на пълно работно време
Спортни и тренировъчни науки (Хранене) с професионален стаж BSc (Hons) 78% 10% 15% - 106 Oncampus на пълно работно време
Наука за спорта и физическото натоварване (хранене) с година на основаване BSc (Hons) 78% 10% 0% - 106 Oncampus на пълно работно време
Хранене с начална година BSc (Hons) - 10% 15% - 102 Oncampus на пълно работно време

Биомедицински науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биомедицинска наука BSc (Hons) 78% 10% 4% - 119 Oncampus на пълно работно време
Биомедицински науки с професионален стаж BSc (Hons) 75% 6% 5% - 122 Oncampus на пълно работно време
Биомедицински науки (фондация) BSc (Hons) 81% 0% 5% - 84 Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за възрастни

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Сестрински грижи за възрастни BSc (Hons) 83% 4% 2% - 138 Oncampus на пълно работно време

Детски сестрински грижи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Детски сестрински грижи BSc (Hons) 84% 0% 5% - 142 Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за психично здраве

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Сестрински грижи за психично здраве BSc (Hons) 91% 0% 5% - 148 Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за хора с увреждания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Сестрински грижи за хора с обучителни затруднения BSc (Hons) 77% 0% 0% - 148 Oncampus на пълно работно време

Акушерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Акушерство с регистрирана акушерка BMid (Hons) 44% 0% 0% - 171 Oncampus на пълно работно време
Акушерство за регистрирани медицински сестри (BMid) BMid (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Образователни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Специални образователни потребности и приобщаваща практика FdA 88% 0% 0% - - Oncampus на пълно работно време
Специални образователни потребности и приобщаваща практика Top-Up BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Ранни години: Teaching and Learning (Top-Up) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Образование в ранна възраст

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Фундаментална степен FdA за ранни години FdA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Право с професионален опит и допълнителна година LLB (Hons) 73% 5% 5% - 106 Oncampus на пълно работно време
Международно право с професионален опит и допълнителна година LLB (Hons) 73% 5% 0% - 106 Oncampus на пълно работно време
Право с професионален опит LLB (Hons) 70% 5% 4% - 111 Oncampus на пълно работно време
Международно право с професионален опит LLB (Hons) 73% 5% 15% - 106 Oncampus на пълно работно време

Фармацевтична химия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Фармацевтична наука BSc (Hons) 62% 1% 10% - 84 Oncampus на пълно работно време
Фармацевтични науки (фондация) BSc (Hons) 78% 10% 5% - 86 Oncampus на пълно работно време
Фармацевтични науки с регулаторни въпроси BSc (Hons) 62% 0% 6% - 98 Oncampus на пълно работно време
Фармацевтична наука с регулаторни въпроси (със сандвич година) BSc (Hons) 69% 0% 0% - 88 Oncampus на пълно работно време
Фармацевтична наука с професионална практика BSc (Hons) 62% 1% 6% - 98 Oncampus на пълно работно време

Съдебна медицина

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съдебна медицина (фундаментална) BSc (Hons) 69% 0% 25% - 82 Oncampus на пълно работно време
Съдебна медицина BSc (Hons) 78% 0% 5% - 147 Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология, включително година на основаване BSc (Hons) 78% 2% 15% - 62 Oncampus на пълно работно време
Психология (4 години на пълен работен ден, включително година за сандвич) BSc (Hons) 78% 2% 15% - 112 Oncampus на пълно работно време
Психология със социология (4 години на пълен работен ден, включително година за сандвич) BSc (Hons) 78% 5% 9% - 110 Oncampus на пълно работно време
Психология със социология, включително фондация BSc (Hons) 78% 5% 9% - 110 Oncampus на пълно работно време
Психология със социология BSc (Hons) 78% 5% 25% - 107 Oncampus на пълно работно време
Психология BSc (Hons) 81% 2% 6% - 116 Oncampus на пълно работно време
Бизнес психология BSc (Hons) 86% 0% 0% - 118 Oncampus на пълно работно време
Бизнес психология (4 години на пълен работен ден, включително година за сандвич) BSc (Hons) 86% 0% 9% - 110 Oncampus на пълно работно време
Бизнес психология, включително година на основаване BSc (Hons) 86% 0% 9% - 110 Oncampus на пълно работно време

Съдебна психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съдебна психология BSc 91% 0% 5% - 128 Oncampus на пълно работно време
Съдебна психология, включително година на обучение BSc (Hons) 86% 0% 10% - 57 Oncampus на пълно работно време
Криминология и съдебна психология, включително фондация BSc (Hons) 86% 0% 0% - 91 Oncampus на пълно работно време
Криминология и съдебна психология (4 години на пълен работен ден, вкл. една година за сандвич) BSc (Hons) 86% 0% 10% - 119 Oncampus на пълно работно време
Криминология и съдебна психология BSc (Hons) 82% 0% 10% - 137 Oncampus на пълно работно време
Съдебна психология (4 години на пълен работен ден, включително година за сандвич) BSc (Hons) 86% 0% 15% - 111 Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Финансова икономика, включително година на основаване BSc (Hons) 77% 3% 15% - 98 Oncampus на пълно работно време
Икономика (4 години на пълен работен ден, вкл. година за сандвич) BSc (Hons) 77% 3% 0% - 98 Oncampus на пълно работно време
Финансова икономика BSc (Hons) 77% 3% 10% - 98 Oncampus на пълно работно време
Финансова икономика (4 години на пълен работен ден, включително година за сандвич) BSc (Hons) 77% 3% 10% - 98 Oncampus на пълно работно време
Икономика, включително година на основаване BSc (Hons) 77% 3% 5% - 98 Oncampus на пълно работно време
Икономика BSc (Hons) 80% 5% 10% - 113 Oncampus на пълно работно време

Социална работа

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социална работа BA (Hons) 67% 5% 5% - 136 Oncampus на пълно работно време

Социология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социология BSc (Hons) 75% 10% 10% - 105 Oncampus на пълно работно време
Социология (4 години на пълен работен ден, включително година за сандвич) BSc (Hons) 75% 10% 10% - 105 Oncampus на пълно работно време
Социология, включително година на основаване BSc (Hons) 75% 5% 15% - 111 Oncampus на пълно работно време

Бизнес икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес икономика BSc (Hons) 77% 3% 20% - 114 Oncampus на пълно работно време
Бизнес икономика, включително година на основаване BSc (Hons) 77% 3% 25% - 98 Oncampus на пълно работно време
Бизнес икономика (4 години на пълен работен ден, включително година за сандвич) BSc (Hons) 77% 3% 16% - 98 Oncampus на пълно работно време

Криминология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Криминология и социология BSc (Hons) 75% 5% 25% - 113 Oncampus на пълно работно време
Психология с криминология, включително фондация BSc (Hons) 78% 5% 15% - 110 Oncampus на пълно работно време
Психология с криминология BSc (Hons) 78% 5% 5% - 114 Oncampus на пълно работно време
Психология с криминология (4 години на пълен работен ден, включително една година за сандвич) BSc (Hons) 78% 5% 20% - 110 Oncampus на пълно работно време
Криминология и социология, включително фондация BSc (Hons) 75% 5% 0% - 111 Oncampus на пълно работно време
Криминология и социология (4 години на пълен работен ден, вкл. една година за сандвич) BSc (Hons) 75% 5% 8% - 111 Oncampus на пълно работно време
Криминология BSc (Hons) 70% 10% 10% - 126 Oncampus на пълно работно време
Криминология, включително фондация BSc (Hons) 75% 15% 10% - 111 Oncampus на пълно работно време
Криминология (4 години на пълен работен ден, вкл. година за сандвич) BSc (Hons) 75% 15% 10% - 111 Oncampus на пълно работно време

Изследвания на детството и младежта

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Работа с деца и млади хора BA 92% 0% 15% - 115 Oncampus на пълно работно време

Културология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Творчески и културни индустрии: Художествена режисура BA (Hons) 83% 10% 5% - 127 Oncampus на пълно работно време

Предприятия и предприемачество

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес мениджмънт и предприемачество BSc (Hons) - - 20% - 121 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт и предприемачество (включително фондация) BSc (Hons) - - 20% - 121 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт и предприемачество и година на професионален стаж BSc (Hons) - - 20% - 121 Oncampus на пълно работно време

88 Магистърски / следдипломни курсове на Kingston University - Каталог

Управление на строителството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Структурно проектиране и управление на строителството MSc - - - £15800 - Oncampus на пълно работно време

Архитектура

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Архитектура (ARB/RIBA част 2) MArch - - - £16500 - Oncampus на пълно работно време
Ландшафтна архитектура MLA - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време
Ландшафтна архитектура PgDip - - - £15700 - Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Банково дело и финанси MSc - - - £17500 - Oncampus на пълно работно време
Финанси MSc - - - £17500 - Oncampus на пълно работно време

Недвижими имоти

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Недвижими имоти MSc - - - £17500 - Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Счетоводство и финанси MSc - - - £17500 - Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биомедицински науки с изследвания в областта на управлението MSc - - - £15800 - Oncampus на пълно работно време
Фармацевтичен анализ с управленски изследвания MSc - - - £15800 - Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес мениджмънт с управление на проекти MSc - - - £17500 - Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес мениджмънт с предприемачество MSc - - - £17500 - Oncampus на пълно работно време
Мрежови технологии и комуникации на данни с обучение по мениджмънт MSc - - - £16200 - Oncampus на пълно работно време
Фармацевтични науки с мениджмънт MSc - - - £15800 - Oncampus на пълно работно време
Финансов и бизнес мениджмънт MSc - - - £17500 - Oncampus на пълно работно време
Софтуерно инженерство с обучение по мениджмънт MSc - - - £15800 - Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес мениджмънт MSc - - - £17500 - Oncampus на пълно работно време
Мрежова и информационна сигурност с обучение по мениджмънт MSc - - - £16200 - Oncampus на пълно работно време
Бизнес администрация MBA - - - £24000 - Oncampus на пълно работно време
Управление на околната среда (енергетика) MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Магистърска програма "Медицинска химия с обучение по мениджмънт MSc (PG) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международен бизнес мениджмънт с маркетинг MSc - - - £17500 - Oncampus на пълно работно време
Маркетинг и управление на търговски марки MSc - - - £17500 - Oncampus на пълно работно време

Реклама

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Маркетингови комуникации и реклама MSc - - - £17500 - Oncampus на пълно работно време

Инвестиции

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на инвестиционния и финансовия риск MSc - - - £17500 - Oncampus на пълно работно време

Управление на проекти

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на проекти за творчески специалисти MSc - - - £18700 - Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Творческо писане и издателска дейност MA - - - £16200 - Oncampus на пълно работно време

Аеронавигационно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Аерокосмическо инженерство (космически технологии) MEng (Hons) 55% 15% 5% - 112 Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство MEng (Hons) 55% 15% 5% - 112 Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство MEng (Hons) 55% 15% 5% - 112 Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство (космически технологии) MEng (Hons) 55% 15% 5% - 112 Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Механично инженерство MEng (Hons) 48% 5% 17% - 108 Oncampus на пълно работно време
Машинно инженерство (автомобилно инженерство) MEng (Hons) 48% 5% 17% - 108 Oncampus на пълно работно време
Машинно инженерство с професионална практика MEng (Hons) 48% 5% 17% - 108 Oncampus на пълно работно време
Машинно инженерство (автомобилно инженерство) с професионален стаж MEng (Hons) 48% 5% 17% - 108 Oncampus на пълно работно време
Машиностроене MSc - - - £15800 - Oncampus на пълно работно време

Мехатроника и роботика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Мехатронни системи MSc - - - £15800 - Oncampus на пълно работно време

Логистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Логистика и управление на веригата на доставките MSc - - - £16600 - Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление в строителството (строително инженерство) MSc - - - £15800 - Oncampus на пълно работно време

Изобразително изкуство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изобразително изкуство MFA (PG) - - - £18700 - Oncampus на пълно работно време

Анимация

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърна анимация MA - - - £15800 - Oncampus на пълно работно време

Илюстрация

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Илюстрация MA - - - £18700 - Oncampus на пълно работно време

Мода

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Мода MA - - - £23500 - Oncampus на пълно работно време

Музика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Музикално образование MA - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време

Приложни изчисления

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистърска програма "Наука за данните MSc - - - £17500 - Oncampus на пълно работно време

Компютърна и информационна сигурност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Мрежова и информационна сигурност MSc - - - £16200 - Oncampus на пълно работно време

Програмиране

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Разработване на игри (програмиране) MSc - - - £16200 - Oncampus на пълно работно време

Компютърни мрежи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Мрежи и комуникации на данни MSc - - - £15900 - Oncampus на пълно работно време

Журналистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Журналистика MA - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Журналистика за списания MA - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Композиране за кино и телевизия MMus - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Създаване на филми MA - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време

Музейни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изследване на музеи и галерии MA - - - £18700 - Oncampus на пълно работно време

Връзки с обществеността

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Връзки с обществеността и корпоративни комуникации MA - - - £16600 - Oncampus на пълно работно време

Публикуване на

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Издателска дейност MA - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време

Аптека

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Фармация MPharm MPharm (Hons) 75% 10% 3% - 126 Oncampus на пълно работно време
Фармация MPharm (Foundation) MPharm (Hons) 62% 0% 14% - 105 Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за възрастни

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистърска степен по здравни грижи за възрастни MSc - - - £15900 - Oncampus на пълно работно време
Магистърска програма "Медицински сестри за възрастни MSc (PG) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за хора с увреждания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Сестрински грижи за хора с обучителни затруднения MSc - - - £15900 - Oncampus на пълно работно време
Сестрински грижи за хора с обучителни затруднения MSc (PG) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Токсикология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съдебна медицина (анализ/токсикология) MSc - - - £15800 - Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за психично здраве

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Сестрински грижи за психичното здраве MSc - - - £15900 - Oncampus на пълно работно време
Магистърска степен по сестрински грижи за психично здраве MSc (PG) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Акушерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Акушерство за регистрирани медицински сестри (MMid) MMid - - - - - Oncampus на пълно работно време
MMid Акушерство с регистрирана акушерка за завършили MMid - - - - - Oncampus на пълно работно време
Акушерство (регистрирана акушерка) MMid - - - - - Oncampus на пълно работно време

Детски сестрински грижи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Детски сестрински грижи MSc (PG) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Преподаване в средното училище

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Преподаване в средното училище, водещо до придобиване на статут на квалифициран учител (QTS) PGCE: Citizenship with Social Science PGCE - - - £15800 - Oncampus на пълно работно време
Преподаване в средното училище, водещо до придобиване на статут на квалифициран учител (QTS) PGCE: Физическо възпитание PGCE - - - £15800 - Oncampus на пълно работно време
Преподаване в средните училища, водещо до придобиване на статут на квалифициран учител (QTS) PGCE: английски език PGCE - - - £15800 - Oncampus на пълно работно време
Преподаване в средното училище, водещо до статут на квалифициран учител (QTS) PGCE: природни науки (физика) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Преподаване в средното училище, водещо до придобиване на статут на квалифициран учител (QTS) PGCE: наука (химия) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Преподаване в средното училище, водещо до придобиване на статут на квалифициран учител (QTS) PGCE: природни науки (биология) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време

Начално обучение

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Начално обучение, водещо до придобиване на статут на квалифициран учител (QTS) PGCE PGCE - - - £15800 - Oncampus на пълно работно време

Лекарствена химия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Химия с медицинска химия с професионален стаж MChem MChem 69% 0% 0% - 88 Oncampus на пълно работно време
Химия с медицинска химия MChem MChem 69% 0% 0% - 88 Oncampus на пълно работно време
Магистърска степен по медицинска химия MSc (PG) - - - £15800 - Oncampus на пълно работно време

Фармацевтична химия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Фармацевтична наука (4-годишен курс на обучение) MPharmSci 62% 1% 6% - 98 Oncampus на пълно работно време
Фармацевтични науки MSc - - - £15400 - Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Клинични приложения на психологията MSc - - - £16200 - Oncampus на пълно работно време
Психология MSc - - - £16200 - Oncampus на пълно работно време

Съдебна психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съдебна психология MSc - - - £16200 - Oncampus на пълно работно време

Международни отношения

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международни отношения MSc - - - £15800 - Oncampus на пълно работно време

Социална работа

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистърска програма по социална работа (следдипломна квалификация) MSW - - - - - Oncampus на пълно работно време

Философия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съвременна европейска философия MA - - - £15800 - Oncampus на пълно работно време
Философия и съвременна критическа теория MA - - - £15800 - Oncampus на пълно работно време

Предприятия и предприемачество

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на иновациите и предприемачество MSc - - - £17500 - Oncampus на пълно работно време

Всички почасови курсове на Kingston University

42 Магистърски / следдипломни курсове на Kingston University - Каталог

Проучвания на ландшафта

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Ландшафт и урбанизъм MA - - - £8250 - Oncampus на непълно работно време

Геодезия на сгради

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Геодезия на сгради MSc - - - £9130 - Oncampus на непълно работно време

Опазване на сгради

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Опазване на историческите сгради MSc - - - £9130 - Oncampus на непълно работно време

Количествено проучване

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Количествена геодезия MSc - - - £9130 - Oncampus на непълно работно време

Архитектура

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Професионална практика в областта на архитектурата PgDip - - - £8590 - Oncampus на непълно работно време

Управление на човешките ресурси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международно управление на човешките ресурси MSc - - - £9130 - Oncampus на непълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Аналитична химия с обучение по мениджмънт MSc - - - £8195 - Oncampus на непълно работно време
Конструктивно проектиране и управление на строителството с устойчивост MSc - - - £8690 - Oncampus на непълно работно време
Управление на човешките ресурси (надграждане) MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Лидерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Лидерство и управление в здравеопазването PgCert - - - £5897 - Oncampus на непълно работно време
Лидерство и управление в областта на социалните грижи PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време
Клинично лидерство MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Управление на околната среда

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на околната среда MSc - - - £8690 - Oncampus на непълно работно време

Английска литература

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английска литература MA - - - £8690 - Oncampus на непълно работно време

Енергийно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Инженеринг на възобновяеми енергийни източници MSc - - - £8690 - Oncampus на непълно работно време

Аеронавигационно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Аерокосмическо инженерство MSc - - - £8690 - Oncampus на непълно работно време

Музика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Музика MA - - - £9735 - Oncampus на непълно работно време
Музикално изпълнение MMus - - - £9735 - Oncampus на непълно работно време

Фотография

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Фотография MA - - - £10285 - Oncampus на непълно работно време

Проектиране и изработка на мебели

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Продуктов и мебелен дизайн MA - - - £10285 - Oncampus на непълно работно време

Графичен дизайн

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Графичен дизайн MA - - - £10285 - Oncampus на непълно работно време

Дизайн на продукта

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Усъвършенстван дизайн на продукти Инженеринг и производство MSc - - - £8690 - Oncampus на непълно работно време

Информационни системи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Информационни системи MSc - - - £8690 - Oncampus на непълно работно време

Програмиране на компютърни игри

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Разработване на игри (дизайн) MA - - - £8910 - Oncampus на непълно работно време

Софтуерно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Софтуерно инженерство MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Кураторски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Куриране на съвременен дизайн MA - - - £10285 - Oncampus на непълно работно време

Филмови изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Филмови изследвания MA - - - £9130 - Oncampus на непълно работно време

Фармакология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Фармацевтичен анализ MSc - - - £8470 - Oncampus на непълно работно време

Онкология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биология на рака MSc - - - £8470 - Oncampus на непълно работно време

Биомедицински науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биомедицински науки MSc - - - £8470 - Oncampus на непълно работно време

Токсикология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съдебна медицина (анализ/токсикология) MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Образование в ранна възраст

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Учител в ранна възраст от раждането до 5 години, водещ до статут на учител в ранна възраст (EYTS) PGCE PGCE - - - - - Oncampus на непълно работно време

Образователни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Национална награда за координация на специалните образователни потребности (NASENCO) PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време

Аналитична химия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Аналитична химия MSc - - - £8470 - Oncampus на непълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Професионална и бизнес психология MSc - - - £8690 - Oncampus на непълно работно време
Детска психология MSc - - - £8910 - Oncampus на непълно работно време

Съдебна психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Криминология с криминалистична психология MA - - - £8690 - Oncampus на непълно работно време

Криминология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Криминология MA - - - £8690 - Oncampus на непълно работно време

Правосъдие на общността

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Права на човека MA - - - £8690 - Oncampus на непълно работно време

Социална работа

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социална работа за напреднали MA - - - - - Oncampus на непълно работно време
Социална работа MSW - - - - - Oncampus на непълно работно време

Философия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Философия MPhilStud - - - £8690 - Oncampus на непълно работно време

Класации на Kingston University в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Вижте всички 24 университетски класации на Kingston University

Често-задавани въпроси