Университети в Брадфорд, Англия
- Класации и отзиви -

Последни актуализации на класирането, свързани с университетите в Брадфорд
 • 04 Jun, 2024: Публикуване на QS World University Rankings. Университет Брадфорд класирани #531.
 • 14 May, 2024: The University League Tables публикува последни резултати от CUG The Complete University Guide - By Subject (Business & Management Studies). Включва 23 университети от Брадфорд.
 • 14 May, 2024: The University League Tables публикува последни резултати от CUG The Complete University Guide. Университет Брадфорд достига място 106.
 • 13 May, 2024: CWUR Center for World University Rankings публикува последни резултати от CWUR Center for World University Rankings. Университет Брадфорд достига място 1414.

Класации на университети в Брадфорд, Англия2024

Удовлетвореност на учениците: 4.3 / 5.0 (въз основа на 434 оценки на учениците)
 • #45 
 • #501 
Световната класация на университетите на THE
[Публикуван 27 септември, 2023]
 • #87 
 • #108 
The Times Good University Guide
[Публикуван 15 септември, 2023]
 • #72 
 • #90 
Лигата на Guardian
[Публикуван 09 септември, 2023]
Покажете още 13 класации на University of Bradford и класации за 6 предмета
Удовлетвореност на студентите, равнище на безработица, заплати за курс - 168 Бакалавър и магистър - University of Bradford

#2
USA

University of Pittsburgh-Bradford
University of Pittsburgh-Bradford

 • #614 
 • #600 
Уолстрийт Джърнъл/Таймс Висше образование Класации на колежите в САЩ
[Публикуван 14 септември, 2021]
 • #1199 
 • #1258 
Доклад за заплатите в колежите на Payscale - най-добрите университети (само бакалаври)
[Публикуван 11 ноември, 2021]
 • #1206 
 • #1268 
Доклад за заплатите в колежите на Payscale - Най-добрите университети (всички възпитаници)
[Публикуван 11 ноември, 2021]


Най-високи оценки на предмети в университети в Брадфорд

Инженерна химия CUG The Complete University Guide - By Subject
#20 
Университет Брадфорд
Социална работа CUG The Complete University Guide - By Subject
#43 
Университет Брадфорд
Право CUG The Complete University Guide - By Subject
#43 
Университет Брадфорд
Химия The Guardian University League Tables by Subject
#43 
Университет Брадфорд
Информатика CUG The Complete University Guide - By Subject
#71 
Университет Брадфорд
Медицина QS World University Rankings By Subject
#701 
Университет Брадфорд

Брадфорд Основни факти за чуждестранните студенти

3 от 3 Университети в Брадфорд

19 Университети в Брадфорд

Население: 300000

: England, Bradford

 • Тип щепсел G
  • Жилищно напрежение: 230 V
  • Честота: 50 Hz

Карта с места на университети в Брадфорд

google static map google map control google map control

Студентски живот в Брадфорд.

 • this is your city
  1/1

Полезни свързани страници

Връзките по-долу са подбрани, за да помагат. Възможно е да получаваме комисионна при покупка.

Често-задавани въпроси

Университет Брадфорд се класира №1 в Брадфорд нашата мета класация, съставена от 112 класации на университети.

Сред всички университети в Брадфорд Университет Брадфорд е вписан в най-големия брой класации. Вижте всички 24 класации, в които Университет Брадфорд е вписан

Университет Брадфорд е класиран най-добре в Брадфорд за Инженерство (Инженерна химия). Вижте всички класации, в които Университет Брадфорд е класиран.

Университет Брадфорд е класиран най-добре в Брадфорд за Социални проучвания и хуманитарни науки (Социална работа). Вижте всички класации, в които Университет Брадфорд е класиран.

Университет Брадфорд е класиран най-добре в Брадфорд за Право (Право). Вижте всички класации, в които Университет Брадфорд е класиран.

Университет Брадфорд е класиран най-добре в Брадфорд за Природни науки (Химия). Вижте всички класации, в които Университет Брадфорд е класиран.

Университет Брадфорд е класиран най-добре в Брадфорд за Информатика (Информатика). Вижте всички класации, в които Университет Брадфорд е класиран.

Университет Брадфорд е класиран най-добре в Брадфорд за Медицина и здраве (Медицина). Вижте всички класации, в които Университет Брадфорд е класиран.

Класация на издатели

British Quacquarelli Symonds, UK

Критерии, използвани при класирането -QS World University Rankings:

Академична репутация 40% Репутация на работодателя 10% Съотношение факултет/студенти 20% Позовавания на факултет 20% Съотношение на международен факултет 5% Съотношение на международни студенти 5%

преглед на методология

преглед на методология

CWUR Center for World University Rankings

Критерии, използвани при класирането -CWUR Center for World University Rankings:

Извършване на научни изследвания: 40%

 • Изследователски резултати: 10%
 • Висококачествени публикации: 10%
 • Влияние: 10%
 • Цитирания: 10%

Качество на образованието: 25% Заетост на завършилите: 25% Качество на преподавателите: 10%

преглед на методология

Payscale

Критерии, използвани при класирането -Доклад за заплатите в колежите на Payscale - най-добрите университети (само бакалаври):

класирането се основава на възвръщаемостта на инвестициите

преглед на методология

преглед на методология

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Критерии, използвани при класирането -RUR World University Rankings:

Преподаване: 40%

 • Съотношение преподавател/студент: 8%
 • Съотношение преподаватели/присъдени бакалавърски степени: 8%
 • Съотношение между преподаватели и присъдени докторски степени: 8%
 • Съотношението присъдени докторски степени/присъдени бакалавърски степени: 8%
 • Световна репутация на преподаването: 8%

Научни изследвания: 40%

 • Цитати на академичен/изследователски персонал: 8%
 • Докторски степени на един приет докторант: 8%
 • Нормализирано въздействие на цитатите: 8%
 • Документи на академичен/изследователски персонал: 8%
 • Световна изследователска репутация: 8%

Международно многообразие: 10%

 • Международни преподаватели: 2%
 • Международни студенти: 2%
 • Международни съавтори на документи: 2%
 • Репутация извън географския регион: 2%
 • Международно ниво: 2%

Финансова устойчивост: 10%

 • Институционален доход за преподавател: 2%
 • Институционален доход за студент: 2%
 • Приходи от научни изследвания: 2%
 • Приходи от научни изследвания на академичен/изследователски персонал: 2%
 • Приходи от научноизследователска дейност на институционален доход: 2%

преглед на методология

преглед на методология

преглед на методология

Scimago Institutions

преглед на методология

StuDocu

преглед на методология

THE Times Higher Education, UK

Критерии, използвани при класирането -Световната класация на университетите на THE:

30% Преподаване (Учебната среда)

 • Проучване на репутацията: 15%
 • Съотношение персонал/студенти: 4,5%
 • Съотношение между докторанти и бакалаври: 2,25%
 • Съотношение между броя на присъдените докторски степени и броя на академичния състав: 6%
 • Приходи на институцията: 2,25%

30% Научни изследвания (обем, приходи и репутация)

 • Проучване на репутацията: 18%
 • Приходи от проучвания: 6%
 • Производителност на научните изследвания: 6%

30% Цитирания (влияние върху изследванията)

7,5% Международна перспектива (персонал, студенти и научни изследвания)

 • Дял на чуждестранните студенти: 2.5%
 • Дял на международния персонал: 2,5%
 • Международно сътрудничество: 2,5%

2,5% Приходи от индустрията (Трансфер на знания)"

преглед на методология

преглед на методология

The Guardian News and Media Limited

Критерии, използвани при класирането -Лигата на Guardian:

Съотношение студент-персонал: 15% Стандарти за прием: 15% Разходи за студент: 5% Продължаване 15% (немедицински дисциплини) ИЛИ 5% (медицински дисциплини) NSS - Преподаване: 8% NSS - Оценка и обратна връзка: 8% NSS - Обща удовлетвореност: 4% Перспективи за кариера: 15% Добавена стойност: 15%

преглед на методология

The Times and The Sunday Times

преглед на методология

The University League Tables

Критерии, използвани при класирането -CUG The Complete University Guide:

Стандарти за прием 12,5% Удовлетвореност на учениците 18,75% Съотношение между студенти и персонал 12,5% Качество на научните изследвания 12,5% Интензивност на научните изследвания 6,25% Разходи за академични услуги 6,25% Разходи за съоръжения 6,25% Перспективи за дипломиране 12,5% Степен на завършване на обучението 12,5%

преглед на методология

Urap

преглед на методология

Us News

преглед на методология

Wallstreet Journal USA & THE Times Higher Education, UK

преглед на методология

Webometrics

преглед на методология