Canterbury Christ Church University
Vroedkunde BSc (Hons)
Canterbury Christ Church University

Aangeboden cursusmodaliteiten

Belangrijke feiten over de opleiding

Beoordelingen van studenten

Hieronder vind je cursus specifieke beoordelingen van 45 afgestudeerden van Midwifery BSc (Hons) op Canterbury Christ Church University voor elk van de onderzoeksvragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
57 /100
45 totaal respondenten
De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Verloskunde

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £27000 £21500 £25500
25-75 percentiel bereik £25000 - £31000 £18000 - £30000 £19500 - £33500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Verloskunde opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £25157 £26472 £28191
25-75 percentiel bereik £24014 - £30036 £18696 - £32216 £19778 - £35482

Cursusbeschrijving

Studeer voor vroedvrouw, een unieke rol in de zorg voor vrouwen tijdens een van de belangrijkste perioden in hun leven. Onze opleiding Vroedkunde ontwikkelt je praktische vaardigheden en kennis die nodig zijn om vrouwen te verzorgen tijdens de zwangerschap, de bevalling en na de geboorte. Je leert de praktijk in vraag te stellen en kritisch te evalueren en daarbij vrouwen en gezinnen in het middelpunt van de zorg te plaatsen. De cursus is gelijk verdeeld over de universiteit en de praktijk. Tijdens je praktijkstages word je gesteund en beoordeeld door vroedvrouwen, die je leren en je ontwikkeling begeleiden.

De cursus verschaft je de kennis en vaardigheden om in aanmerking te komen voor een aanvraag tot registratie bij de Raad voor Verpleging en Verzorging (NMC).

Recognised by the Nursing and Midwifery Council (NMC) for the purpose of registration as a qualified midwife.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Midwifery, BSc (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze module laat je kennismaken met de normale anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam en met de grondbeginselen van de foetale en neonatale fysiologie. Dit zal je helpen begrijpen hoe de principes van de menselijke biologie zich verhouden tot de gezondheid van moeder en baby tijdens het vruchtbaarheidscontinuüm. Dit zal essentiële kennis en vaardigheden in de praktijk onderbouwen.

Het doel van deze module is je kennis te laten maken met de rol van de vroedvrouw tijdens het hele vruchtbaarheidscontinuüm en de vestiging en ontwikkeling van je professionele identiteit te vergemakkelijken. Specifieke midwifery inhoud zal gecontextualiseerd worden in hedendaagse kwesties en onderzoek en zal betrekking hebben op zowel moeder als baby.

Het doel van deze module is je kennis te laten maken met de verloskundige klinische vaardigheden die in de praktijk nodig zijn om de gezondheid en het welzijn van zowel de moeder als haar baby te waarborgen. Je krijgt de gelegenheid om essentiële verloskundige vaardigheden zoals abdominale palpatie, medicijnbeheer en voedingsbeoordelingen te oefenen in een veilige omgeving die het leren ondersteunt en tegelijk het onderzoeken van beïnvloedende factoren binnen de verloskunde mogelijk maakt.

Dit is het praktijkgedeelte van je opleiding en er is elk jaar een beoordeelde module. Je wordt op verloskundige competenties beoordeeld door je praktijkbeoordelaar en je vult het Praktijkbeoordelingsdocument in. Dit omvat klinische vaardigheden, communicatie, planning en besluitvorming, en ook het vastleggen van je praktijkervaringen. Bovendien krijg je ondersteunende sessies op de universiteit om over de praktijk na te denken en je praktijkvaardigheden te verbeteren. Je zult ook een professioneel e-portfolio moeten invullen.

Het doel van deze module is voort te bouwen op het concept van gezondheidsbevordering door de meer complexe aspecten van de volksgezondheidsagenda te beschouwen. Je ontwikkelt het vermogen om te beoordelen welke invloed volksgezondheidskwesties zoals huiselijk geweld, gender, armoede en geestelijke gezondheid hebben of kunnen hebben op het leven van vrouwen en hoe deze de verloskundige praktijk kunnen beïnvloeden.

Jaar 2

Het doel van de module is je voor te bereiden op het verlenen van kwaliteitsvolle, effectieve zorg aan de pasgeborene en aan degenen die complicaties kunnen ontwikkelen in de neonatale periode die extra ondersteuning nodig hebben in overgangszorg, speciale zorg of zorg met hoge afhankelijkheid. Bovendien beoogt het je kennis en vaardigheden te ontwikkelen van het gedetailleerde onderzoek van pasgeborenen.

Het doel van de module is je voor te bereiden met diepgaande kennis en vaardigheden voor de rol in de herkenning en verzorging van vrouwen met complexe behoeften in het vruchtbaarheidscontinuüm. Je verkent de bredere implicaties van de zorg, zoals zorgplanning, communicatie, interprofessioneel werken, zorg voor de pasgeborene en relaties met de familie.

Het doel van deze module is voort te bouwen op het basisleren uit zowel academische als praktijksettings bij het onderzoeken van de rol van de vroedvrouw en hoe die zich positief verhoudt tot vrouwen en hun gezinnen. Je onderzoekt de invloed van de politiek en hoe die de filosofie van verloskundige zorgmodellen beïnvloedt. Je onderzoekt ook wat het betekent om vroedvrouw te zijn in termen van zowel de interprofessionele als de multiculturele context van de hedendaagse vroedvrouwerijpraktijk.

Dit is het praktijkgedeelte van je opleiding en er is elk jaar een beoordeelde module. Je wordt op verloskundige competenties beoordeeld door je praktijkbeoordelaar en je vult het Praktijkbeoordelingsdocument in. Dit omvat klinische vaardigheden, communicatie, planning en besluitvorming, en ook het vastleggen van je praktijkervaringen. Bovendien krijg je ondersteunende sessies op de universiteit om over de praktijk na te denken en je praktijkvaardigheden te verbeteren. Je zult ook een professioneel e-portfolio moeten invullen.

Het doel van de module is je kennis van biologische processen te ontwikkelen en een diepgaand inzicht te kweken in pathofysiologie en farmacologie, hun toepassing op het beheer van veranderde gezondheidstoestanden in de zwangerschap en de invloed op duurzaam leven.

Jaar 3

Het doel van de module is je kennis en begrip van de leiderschapstheorie te vergemakkelijken en de ontwikkeling van je eigen leiderschapskwaliteiten in de verloskundige praktijk te ondersteunen.

Het doel van de module is je te helpen je inzicht te ontwikkelen in de vaardigheden die nodig zijn om een literatuurstudie, empirisch onderzoek, of praktijkaudit te voltooien. Je krijgt de gelegenheid om een onderwerp te onderzoeken dat je bijzonder interesseert en een onderzoeksvoorstel voor te bereiden.

Dit is het praktijkgedeelte van je opleiding en er is elk jaar een beoordeelde module. Je wordt op verloskundige competenties beoordeeld door je praktijkbeoordelaar en je vult het Praktijkbeoordelingsdocument in. Dit omvat klinische vaardigheden, communicatie, planning en besluitvorming, en ook het vastleggen van je praktijkervaringen. Bovendien krijg je ondersteunende sessies op de universiteit om over de praktijk na te denken en je praktijkvaardigheden te verbeteren. Je zult ook een professioneel e-portfolio moeten invullen.

Het doel van de module is je in staat te stellen effectief te praktiseren binnen de wettelijke en ethische kaders die aan de hedendaagse verloskundige praktijk ten grondslag liggen. Er wordt een inleiding gegeven in de beginselen van het medisch recht en het begrip ethiek en de invloed daarvan op de praktijk. Daarbij komen de rechten van de zwangere vrouw aan de orde, procesvoering en verantwoording, en wordt het concept van sociale rechtvaardigheid verkend.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Midwifery BSc (Hons) aan de Canterbury Christ Church University

100% Verpleegkundigen

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 5.0
  • International Foundation
  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • 6.0
  • Undergraduate Degrees

De regering erkent het vitale belang van de aanwerving in de NHS en heeft besloten extra financiële hulp te bieden in de vorm van een subsidie van minstens £ 5.000 per jaar.

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Midwifery, BSc (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Vroedkunde BSc (Hons)

Channel Islands £9250 Jaar 1
Ierland £9250 Jaar 1
Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
EU £14500 Jaar 1
Internationaal £14500 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Bovenstaande tarieven zijn voor het academisch jaar 2022/23, maar kunnen nog veranderen na eventuele aankondigingen van de Britse regering goedgekeurd door het parlement over maximum collegegelden voor 2022/23.


Bovendien behoudt de universiteit zich het recht voor om alle voltijdse en deeltijdse Undergraduate collegegelden halverwege de cursus te verhogen, in overeenstemming met een eventuele verdere inflatoire verhoging van het door het parlement goedgekeurde maximum collegegeld van de regering. De universiteit zal informatie over eventuele wijzigingen van het collegegeld op haar website publiceren.


Internationale collegegelden inclusief EU collegegeld:

Het collegegeld voor internationale studenten is niet onderworpen aan de regels van de regering over maximum collegegeld.


Het collegegeld voor internationale studenten van de Universiteit voor 2022/23, en informatie over eventuele tussentijdse verhogingen, worden gepubliceerd op de webpagina's van de cursussen. Meer details over het collegegeld voor internationale studenten en de financiering en eventuele beurzen die beschikbaar zijn, vind je op de volgende weblink, die te zijner tijd voor 2022/23 instromers zal worden bijgewerkt: https://www.canterbury.ac.uk/study-here/fees-and-funding/international-student-fees-and-funding

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)
 • Jaar 2

Universiteitrankings

Score van Canterbury Christ Church University in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van Canterbury Christ Church University in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Geneeskunde & Gezondheid

  • #48 
  • #61 
  Verpleging
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 08 juni, 2023]

Bekijk alle 13 rankings van Canterbury Christ Church University

Over Canterbury Christ Church University

Canterbury Christ Church University (CCCU) werd opgericht in 1962 en heeft twee campussen voor studenten, waarvan er één zich bevindt in de stedelijke omgeving van de stad Canterbury, Kent. Studenten komen van ver om de STEM-opleidingen van deze universiteit te volgen in de vakken geneeskunde en techniek, evenals hun meer dan 200 bacheloropleidingen over een breed scala van onderwerpen.

Studentensamenstelling van Canterbury Christ Church University

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
10860
postgraduates:
1630
Totaal:
12490
 • Where to go in Canterbury with your uni bestie - Molly and Aimee's Student VLOG
 • Reasons why our students love studying at Canterbury Christ Church University
 • CANTERBURY CHRIST CHURCH UNIVERSITY STUDENTS FEEDBACK 1
 • CANTERBURY CHRIST CHURCH UNIVERSITY STUDENTS FEEDBACK 3
 • Why come to Christ Church? Our International Students tell us!

Lijst met 899 bachelor- en masteropleidingen van Canterbury Christ Church University - cursuscatalogus

Waar wordt dit programma onderwezen

Canterbury
map marker Toon op kaart
Medway Campus
map marker Toon op kaart
Main Site - North Holmes Road
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Midwifery BSc (Hons) University of Bedfordshire 53% 5% 19% £13200 140 Luton On campus Voltijd
Midwifery (January) BSc Birmingham City University 44% 0% 4% £12000 137 Birmingham On campus Voltijd
Midwifery (Long) BSc (Hons) Middlesex University 52% 1% 1% £14000 124 London On campus Voltijd
Midwifery BSc (Hons) University of Hull 52% 0% 5% £17550 145 Hull On campus Voltijd
Midwifery BSc (Hons) University of Derby 66% 0% 5% £14045 135 Derby On campus Voltijd
Midwifery Studies BSc (Hons) University of Huddersfield 65% 0% 3% £17000 164 Huddersfield On campus Voltijd
Midwifery with Foundation Year BMid (Hons) University of Keele 75% 0% 0% £19800 150 Newcastle under Lyme On campus Voltijd
Midwifery BSc (Hons) Oxford Brookes University 68% 0% 5% £15300 139 Oxford On campus Voltijd
Midwifery BSc (Hons) University of Keele 75% 0% 0% £24000 150 Newcastle under Lyme On campus Voltijd
Midwifery BMid (Hons) The University of York 86% 0% 0% £24000 146 York On campus Voltijd