Bachelors & master opleidingen Theoretische Natuurkunde in Londen (Theoretical physics)

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
University College London 74% 4% 0% £31200 217 London On campus Voltijd
Imperial College of Science 81% 2% 0% £36200 195 London On campus Voltijd
Queen Mary University of London 78% 10% 0% - 131 London On campus Voltijd
Queen Mary University of London 78% 10% 0% - 131 London On campus Voltijd
Queen Mary University of London 78% 10% 0% - 131 London On campus Voltijd
King's College London 65% 15% 10% - 163 London On campus Voltijd
Verwante onderwerpen - degree programma's in Londen:
 • Experimental Physics VS Theoretical Physics | Professor David Peak | Utah State University
  1/1

Banen & carrièreperspectieven

Carrièreperspectieven voor Theoretische Natuurkunde

15 maanden na het afstuderen werd de afgestudeerden van dit vak gevraagd naar hun huidige werkomstandigheden, wat zij doen en of hun activiteiten en vooruitzichten rechtstreeks verband houden met hun studie.

Huidige banen

Onder de afgestudeerden van Theoretische Natuurkunde die aangaven te werken, geeft het onderstaande percentage het aantal afgestudeerden weer dat het "eens" of "zeer eens" is met de stellingen over hun baan.

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Vaardigheden die afgestudeerden nuttig achten voor hun werk in Theoretische Natuurkunde

 • wiskundige vaardigheden
 • Onderzoeks- en analysevaardigheden
 • Kennis van wetenschap en techniek
 • Kritisch denken
 • begrip lezen
 • vaardigheden om problemen op te lossen
 • Kennis van leerstrategieën en hoe deze toe te passen
 • Systeemanalysevaardigheden
 • Tijdsmanagement
 • organisatorische vaardigheden
 • Mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
 • Computer vaardigheden
 • Inzicht in wetenschappelijke theorie en laboratoriumprotocollen
 • aandacht voor detail
 • Innovatie en creativiteit
 • Onafhankelijkheid en het vermogen om zonder supervisie te werken

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Van de afgestudeerden van Theoretische Natuurkunde waarvan aangegeven is dat ze werken, geeft het onderstaande percentage het aantal hooggekwalificeerde vs. niet-hooggekwalificeerde banen weer (Unistats).

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van de opleiding Theoretische Natuurkunde (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Theoretische Natuurkunde aan de Imperial College of Science

31% Beroepen in de informatietechnologie
14% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
14% Financiële beroepen
10% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
9% Natuur- en maatschappijwetenschappers
5% Juridische beroepen
4% Administratieve beroepen
4% Onderwijzende beroepen
2% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
2% Ingenieurs

Verdeling van de cijfers

Studenten van de opleiding Theoretische Natuurkunde in het Verenigd Koninkrijk kregen de volgende cijfers:

Toelatingsvoorwaarden

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor Theoretische Natuurkunde

Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Theoretische Natuurkunde.

FAQ

Het mediane salaris van afgestudeerden van Theoretische Natuurkunde was £27538 15 maanden na het afstuderen, £28439 3 jaar na het afstuderen en £32804 5 jaar na het afstuderen.

De opleiding Natuurkunde met Theoretische Natuurkunde aan de Imperial College of Science kreeg de hoogste waardering van alle afgestudeerden in de National Student Survey year, met een waardering van 81 op 100 onder 9 respondenten.