Приложна психология Дипломни курсове в Обединеното кралство - бакалаври и магистри (Applied psychology)

Програма Университет Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS Град
University of Exeter 95% 2% 1% £25000 173 Exeter Oncampus на пълно работно време
University of Reading 63% 1% 5% £23700 177 Reading Oncampus на пълно работно време
University of Chichester 95% 0% 0% £14500 87 Chichester Oncampus на пълно работно време
University of East Anglia 95% 0% 0% £16400 87 Norwich Oncampus на непълно работно време
University of Huddersfield 64% 4% 10% £15000 117 Huddersfield Oncampus на пълно работно време
Glasgow Caledonian University 91% 5% 2% £12250 175 Glasgow Oncampus на пълно работно време
University of Cumbria 91% 5% 2% £10500 175 Carlisle Oncampus на пълно работно време
University of Cumbria 53% 3% 0% £7500 137 Carlisle Oncampus на пълно работно време
University of Wales 88% 0% 20% £13500 135 Cardiff Oncampus на пълно работно време
Royal Holloway, University of London 85% 2% 5% £21900 140 Egham Oncampus на пълно работно време
The University of York 92% 0% 6% £23300 118 York Oncampus на пълно работно време
University of Kent - - - - - Canterbury Oncampus на пълно работно време
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus на пълно работно време
Ulster University - - - - - Coleraine Oncampus на пълно работно време
University of Chester - - - - - Chester Oncampus на пълно работно време
University of Bedfordshire - - - £13275 - Luton Oncampus на пълно работно време
Middlesex University - - - - - London Oncampus на непълно работно време
University of Bath - - - - - Bath Oncampus на пълно работно време
University of Kent - - - - - Canterbury Oncampus на непълно работно време
Coventry University - - - - - Coventry Oncampus на пълно работно време
Truro and Penwith College 100% - 5% £4668 - Truro Oncampus на непълно работно време
University of Leicester 53% 3% 0% - 137 Leicester Oncampus на пълно работно време
University of Suffolk - - 0% £12996 - Ipswich Oncampus на пълно работно време
University of Chester 92% 0% 6% - 118 Chester Oncampus на пълно работно време
Plymouth University 92% 0% 6% - 118 Plymouth Oncampus на непълно работно време
University of Chichester 92% 0% 6% - 118 Chichester Oncampus на непълно работно време
Queen's University of Belfast 92% 0% 6% - 118 Belfast Oncampus на непълно работно време
University of Chester 92% 0% 6% - 118 Chester Oncampus на непълно работно време
University of Kent 92% 0% 6% - 118 Canterbury На линия на пълно работно време
University of South Wales 92% 0% 6% - 118 Pontypridd Oncampus на непълно работно време
Sheffield Hallam University 92% 0% 6% - 118 Sheffield Oncampus на непълно работно време
University of Brighton 92% 0% 6% - 118 Brighton Oncampus на непълно работно време
University of Stirling 92% 0% 6% - 118 Stirling Oncampus на пълно работно време
Northumbria University 92% 0% 6% - 118 Newcastle Oncampus на непълно работно време
Sheffield Hallam University 92% 0% 6% - 118 Sheffield Oncampus на непълно работно време
Свързани предмети - Програми за придобиване на степен в Обединеното кралство:
 • Psych Careers: Experimental and Applied Psychology
  1/5
 • Applied Psychology Vs Clinical Psychology | Differences and Careers | Urdu /Hindi | Psych Healers
  2/5
 • STUDENT STORIES - Applied Psychology
  3/5
 • A Day in the Life of an Online University Student | Applied Psychology Masters
  4/5
 • Applied Psychology Program
  5/5

Отзиви на ученици

Обща удовлетвореност на учениците
84 /100
1128 студентите от Приложна психология в Обединеното кралство отговориха

Основава се предимно на данни от студенти в бакалавърска степен

NSS се провежда по поръчка на Службата за студенти на <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss"></a>

заплата

Данни за заплатите на студентите в бакалавърска степен

Заплати на всички завършили в Обединеното кралство на Приложна психология (предимно студенти в бакалавърска степен)

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £20235 £19076 £22550
диапазон 25-75 персентил £17529 - £23824 £14421 - £24447 £16794 - £28859

Заплата на всички завършили в Обединеното кралство по всички предмети

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £19096 £19662 £22824
диапазон 25-75 персентил £17768 - £23844 £14827 - £23181 £18115 - £27981

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Приложна психология

15 месеца след дипломирането завършилите тази тема бяха запитани за това какво правят и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Приложна психология, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Работа в съответствие с бъдещите планове

Използване на уменията от обучението

Работата е смислена

Типични работодатели на завършилите Приложна психология

 • Клиники за психично здраве
 • Болници и лекарски кабинети
 • частните клиники
 • Затвори и изправителни заведения
 • Правителствени агенции
 • Училища, колежи и университети

Специализации в рамките на Приложна психология

 • Клинична психология
 • Психология на консултирането
 • съдебна психология
 • Индустриална и организационна психология
 • Психология на рехабилитацията
 • Училищна психология
 • спортна психология

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Сред завършилите Приложна психология, за които е посочено, че работят, процентът по-долу представя броя на висококвалифицираните спрямо невисококвалифицираните работни места (Unistats).

% Квалифицирани работни места

Работни места на завършилите Приложна психология (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Приложна психология в Bournemouth University

16% Лични услуги, свързани с грижи
11% Професионалисти в областта на преподаването
10% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
9% Професии, свързани с преподаване и грижи за деца
9% Професии, свързани с продажби
6% Елементарни професии
6% Административни професии
4% Професионалисти в областта на терапията
3% Сътрудници в областта на социалните грижи и жилищното настаняване
3% Специалисти в областта на бизнеса, научните изследвания и администрацията

Разпределение на оценките

Учениците от Приложна психология в Обединеното кралство получиха следните оценки.

Изисквания за влизане / прием

Тарифа на UCAS за приетите студенти за Приложна психология

Не отговаряте ли на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивото А или изискванията за английски език?
Получете съвет за това кои курсове за основи са най-подходящи за вас, за да можете да се присъедините към Приложна психология.

Често-задавани въпроси

 • Следните степени се предлагат за обучение в Приложна психология:
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Psychology - MPsyc
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • PhD with Integrated Study - PhD
 • Higher National Diploma - HND
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Arts - MA

Средната заплата на завършилите Приложна психология е £20235 15 месеца след завършването, £19076 3 години след завършването и £225505 години след завършването.

Приложна психология в Truro and Penwith College получи най-високата оценка сред всички завършили в Националното проучване на студентите year с оценка 100 от 100 сред респондентите на 7.