Материалознание Бакалаври и магистри в Лондон (Materials science)

Програма Университет Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS Град
Материали с управление BEng (Hons) Имперски научен колеж
(Imperial College of Science)
78% 5% 4% £35100 188 Лондон Oncampus на пълно работно време
Биоматериали и тъканно инженерство MEng (Hons) Имперски научен колеж
(Imperial College of Science)
87% 5% 1% £35100 197 Лондон Oncampus на пълно работно време
Материалознание и инженерство BEng (Hons) Имперски научен колеж
(Imperial College of Science)
70% 0% 10% £35100 161 Лондон Oncampus на пълно работно време
Материали с ядрено инженерство MEng (Hons) Имперски научен колеж
(Imperial College of Science)
78% 5% 4% £35100 188 Лондон Oncampus на пълно работно време
Материалознание и инженерство BEng (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
76% 0% 10% - 137 Лондон Oncampus на пълно работно време
Материалознание и инженерство с година в чужбина MEng (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
76% 0% 10% - 137 Лондон Oncampus на пълно работно време
Материалознание с фондация BEng (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
76% 0% 10% - 137 Лондон Oncampus на пълно работно време
Биомедицинско инженерство с биоматериали и тъканно инженерство MSc Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
58% 0% 10% - 157 Лондон Oncampus на пълно работно време
Усъвършенствано материалознание и инженерство MSc Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
76% 0% 10% - 137 Лондон Oncampus на пълно работно време
Аерокосмически структури и материали MSc (PG) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
81% 10% 7% - 153 Лондон Oncampus на пълно работно време
История на изкуството, материали и технологии BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
- - - £23300 - Лондон Oncampus на пълно работно време
Дентални материали MSc Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
- - - - - Лондон Oncampus на пълно работно време
Физика на кондензираната материя MSc Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
- - - - - Лондон Oncampus на пълно работно време
Изследване на материали MRes Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
- - - - - Лондон Oncampus на пълно работно време
 • Discover Materials: What careers do materials science and engineering enable?
  1/1

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Материалознание

15 месеца след дипломирането завършилите тази тема бяха запитани за това какво правят и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Материалознание, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Специализации в рамките на Материалознание

 • Съвременен дизайн и обработка на материали
 • Биоматериали
 • Електронни и фотонни материали
 • Наноразмерни материали и нанотехнологии
 • Меки материали и полимери

Умения, които завършилите смятат за полезни за работата си в Материалознание

 • Аналитични умения
 • Способност за решаване на проблеми
 • Умения за пресмятане
 • ИТ компетентност
 • Опит в компютърното моделиране
 • Изследване
 • Творческо и независимо мислене
 • Управление на времето
 • умения за планиране
 • Организационни умения
 • Умения за общуване

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Сред завършилите Материалознание, за които е посочено, че работят, процентът по-долу представя броя на висококвалифицираните спрямо невисококвалифицираните работни места (Unistats).

Работни места на завършилите Материалознание (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Материалознание в Queen Mary University of London

20% Специалисти в областта на информационните технологии
20% Сътрудници в областта на науката, техниката и технологиите
20% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
10% Специалисти в областта на инженерните науки
10% Професионалисти в областта на преподаването
10% Специалисти в областта на финансите
10% Специалисти в областта на бизнеса, научните изследвания и администрацията

Класиране и време за изследване

Изисквания за влизане / прием


Получете съвет за това кои курсове за основи са най-подходящи, за да продължите да учите Материалознание. Ако не отговаряте на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивата A или изискванията за владеене на английски език.

Често-задавани въпроси

Високите разходи за наем в Лондон оказват най-голямо влияние върху общите разходи. Изборът ви на място за живеене в Лондон ще има огромно значение за разходите ви за живот. Студентите, които учат в Лондон, плащат средно с 67% повече за наем, отколкото студентите в останалата част на Обединеното кралство. Общите разходи за живот на студентите в Лондон ще бъдат с около 34% по-високи, отколкото в останалата част на Обединеното кралство.

Биоматериали и тъканно инженерство - MEng (Hons) в Имперски научен колеж получи най-високата оценка сред всички завършили в Националното проучване на студентите 2022 с оценка 87 от 100 сред респондентите на 90.