The University of Sheffield
Списък на всички курсове и степени, предлагани от The University of Sheffield
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

172 Магистърски / следдипломни курсове на The University of Sheffield - Каталог

Градски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Урбанистични изследвания и планиране MPlan 84% 0% 2% £22680 159 Oncampus на пълно работно време
Градоустройство и планиране с година на основаване MPlan 85% 5% 2% £22680 161 Oncampus на пълно работно време

Архитектура

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Строително инженерство и архитектура с година на промишлен стаж MEng 83% 2% 4% £29110 169 Oncampus на пълно работно време
Ландшафтна архитектура MLA 84% 0% 0% £25540 155 Oncampus на пълно работно време
Ландшафтна архитектура с подготвителна година MLA 71% 0% 0% £25540 155 Oncampus на пълно работно време
Строително инженерство и архитектура MEng (Hons) 83% 2% 10% £29110 179 Oncampus на пълно работно време
Архитектура: Съвместна практика MArch - - - - - Oncampus на пълно работно време
Изследване на устойчива архитектура MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Архитектура и ландшафтна архитектура MArch - - - - - Oncampus на пълно работно време
Професионална ландшафтна архитектура MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Архитектура MArch - - - - - Oncampus на пълно работно време
Ландшафтна архитектура MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Проучвания на ландшафта

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Ландшафтни изследвания MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Градско и регионално планиране

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Градско и регионално планиране MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Архитектурен дизайн

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Архитектурно проектиране MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Недвижими имоти

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Недвижими имоти MSc - - - £22000 - Oncampus на пълно работно време
Планиране и развитие на недвижими имоти MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Финанси MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Пари, банково дело и финанси MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Бизнес, финанси и икономика MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистър по бизнес администрация MBA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Мениджмънт (международен бизнес) MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Управление на човешките ресурси с пътека на CIPD MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Международен бизнес

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международен мениджмънт MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международен мениджмънт и маркетинг MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Практика по управление на маркетинга MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Счетоводство, управление и финансов мениджмънт MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Финанси и счетоводство MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Управление на човешките ресурси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на човешките ресурси MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Екотоксикология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Безопасност на процесите и предотвратяване на загуби PgDip - - - - - Oncampus на пълно работно време

Биохимия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биохимия MBiolSci 80% 0% 0% £29110 165 Oncampus на пълно работно време

Зоология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Зоология MBiolSci 79% 15% 0% £29110 158 Oncampus на пълно работно време
Зоология с година на стаж MBiolSci - - - £29110 - Oncampus на пълно работно време

Екология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биология на екологията и опазването на околната среда с година на стаж MBiolSci - - - £26950 - Oncampus на пълно работно време
Екология и консервационна биология MBiolSci - - - £26950 - Oncampus на пълно работно време

Науки за околната среда

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за околната среда MEnv 78% 0% 10% £25540 163 Oncampus на пълно работно време
Промени в околната среда и международно развитие MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

География

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
География MGeogSci 78% 0% 0% £25540 165 Oncampus на пълно работно време

Географски информационни системи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложни географски информационни системи (ГИС) MSc - - - £22000 - Oncampus на пълно работно време

Испанистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Математика с испански език MMath 81% 2% 4% £25540 160 Oncampus на пълно работно време

Изследвания на превода

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Преводачески изследвания PgCert - - - £22000 - Oncampus на пълно работно време

Аеронавигационно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Аерокосмическо инженерство с година на промишлен стаж MEng (Hons) 86% 4% 5% £29110 156 Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство (обучение за частни пилоти) MEng (Hons) 100% 4% 0% £29110 156 Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство MEng (Hons) 95% 5% 5% £29110 159 Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство с година на обучение MEng (Hons) - - - £29110 - Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Аерокосмически материали MSc (Eng) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Усъвършенствани аерокосмически технологии MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Машиностроене MEng (Hons) 93% 4% 3% £29110 170 Oncampus на пълно работно време
Машинно инженерство с година на промишлен стаж MEng (Hons) 93% 4% 3% £29110 172 Oncampus на пълно работно време
Машинно инженерство с година на основаване MEng (Hons) - - - £29110 - Oncampus на пълно работно време
Машинно инженерство с една година в Северна Америка MEng (Hons) - - - £26950 - Oncampus на пълно работно време
Машинно инженерство с индустриален мениджмънт MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Усъвършенствано машинно инженерство MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Биоинженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биомедицинско инженерство MEng (Hons) 94% 5% 0% £29110 153 Oncampus на пълно работно време
Биомедицинско инженерство с година на основаване MEng (Hons) - - - £29110 - Oncampus на пълно работно време
Биомедицинско инженерство с година на промишлен стаж MEng (Hons) - - - £29110 - Oncampus на пълно работно време
Биоинженерство MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Гражданско инженерство MEng (Hons) 95% 0% 5% £29110 155 Oncampus на пълно работно време
Строително инженерство с година на промишлен стаж MEng (Hons) 87% 2% 0% £29110 173 Oncampus на пълно работно време
Гражданско и строително инженерство с година на основаване MEng (Hons) - - - £29110 - Oncampus на пълно работно време
Гражданско инженерство MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Строително инженерство и управление MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Архитектурно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Архитектурно инженерство с година на промишлен стаж MEng (Hons) 87% 2% 0% £29110 180 Oncampus на пълно работно време
Архитектурно инженерство MEng (Hons) 87% 0% 0% £29110 150 Oncampus на пълно работно време
Архитектурно инженерно проектиране MSc - - - £27500 - Oncampus на пълно работно време

Химическо инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Химическо инженерство MEng (Hons) 90% 5% 3% £29110 152 Oncampus на пълно работно време
Химично инженерство с година на промишлен стаж MEng (Hons) 90% 5% 3% £29110 156 Oncampus на пълно работно време
Химическо инженерство с година на обучение MEng (Hons) - - - £29110 - Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Гражданско и строително инженерство с година на промишлен стаж MEng (Hons) 87% 2% 4% £29110 153 Oncampus на пълно работно време
Гражданско и строително инженерство MEng (Hons) 86% 0% 5% £29110 143 Oncampus на пълно работно време
Структурно инженерство MSc (Eng) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Инженеринг на компютърни системи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Инженеринг на компютърни системи MEng (Hons) 84% 3% 7% £29110 157 Oncampus на пълно работно време
Електроника и компютърно инженерство MEng (Hons) 84% 3% 7% £29110 157 Oncampus на пълно работно време
Инженеринг на компютърни системи с година на промишлен стаж MEng (Hons) - - - £29110 - Oncampus на пълно работно време

Мехатроника и роботика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Роботика с година на основаване MEng (Hons) - 10% 6% £29110 143 Oncampus на пълно работно време
Мехатронно и роботизирано инженерство MEng (Hons) 91% 10% 0% £29110 202 Oncampus на пълно работно време
Инженерство на мехатрониката и роботиката с година на промишлен стаж MEng (Hons) - - - £29110 - Oncampus на пълно работно време
Роботика MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Общо или интегрирано инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Общо инженерство с година на промишлен стаж MEng (Hons) 94% 5% 0% £29110 201 Oncampus на пълно работно време
Общо инженерство с година на основаване MEng - 5% 5% £29110 146 Oncampus на пълно работно време
Общо инженерство MEng (Hons) 94% 5% 0% £29110 208 Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Електротехника и електроника MEng (Hons) 84% 0% 20% £29110 162 Oncampus на пълно работно време
Електротехническо и електронно инженерство с година на промишлен стаж MEng (Hons) 84% 3% 7% £29110 157 Oncampus на пълно работно време
Електротехника и електроника с година на обучение MEng (Hons) - - - £29110 - Oncampus на пълно работно време
Електроника и електротехника MSc (Eng) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Материалознание

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Материалознание и инженерство MEng (Hons) 86% 0% 0% £29110 173 Oncampus на пълно работно време
Инженерни науки за материалите с година на основаване MEng (Hons) - - - £29110 - Oncampus на пълно работно време
Материалознание и инженерство MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Наноматериали и материалознание MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Материалознание в стоматологията MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Системно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Усъвършенствано инженерство за управление и системи (с индустриален мениджмънт) MSc - - - £27500 - Oncampus на пълно работно време
Усъвършенствано инженерство за управление и системи (с индустрията) MSc (Eng) - - - £27500 - Oncampus на пълно работно време
Усъвършенствано инженерство за управление и системи MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Контрол и системно инженерство MRes - - - - - Oncampus на пълно работно време

Фармацевтично инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Фармацевтично инженерство MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Енергийно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Екологично и енергийно инженерство MSc (Eng) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Енергийно инженерство с индустриален мениджмънт MSc (Eng) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Логистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Логистика и управление на веригата на доставките MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Биохимично инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биохимично инженерство с промишлен мениджмънт MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Наука и технология на полимерите

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Полимери и композити MSc (Eng) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Телекомуникационно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Безжични комуникационни системи MSc (Eng) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Дентална технология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Дентална технология MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Металургия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Усъвършенствана металургия MMet - - - - - Oncampus на пълно работно време

Музика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология на музиката MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Музикознание MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Управление на музика MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни науки с година на промишлен стаж MComp (Hons) 84% 3% 7% £29110 152 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки MComp (Hons) 92% 3% 5% £29110 180 Oncampus на пълно работно време
Усъвършенствани компютърни науки MSc - - - £27500 - Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки с обработка на реч и език MSc - - - £27500 - Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки с начална година MCompu (Hons) - - - £29110 - Oncampus на пълно работно време

Софтуерно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни науки (Софтуерно инженерство) с година на промишлен стаж MEng (Hons) 85% 0% 0% £29110 151 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (Софтуерно инженерство) MEng (Hons) 85% 0% 0% £29110 142 Oncampus на пълно работно време
Софтуерно инженерство с начална година MEng (Hons) - - - £29110 - Oncampus на пълно работно време

Изкуствен интелект

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни науки (Изкуствен интелект) MCompu (Hons) 84% 3% 0% £29110 167 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (Изкуствен интелект) с година на промишлен стаж MComp (Hons) 84% 3% 7% £29110 167 Oncampus на пълно работно време
Киберсигурност и изкуствен интелект MSc - - - £28700 - Oncampus на пълно работно време

Интелигентни системи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Автономни и интелигентни системи MSc - - - £27500 - Oncampus на пълно работно време

Управление на данни

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на културни данни и комуникация MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Информационни системи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на информационните системи MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Информационни системи PgDip - - - - - Oncampus на пълно работно време

Управление на информацията

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на информацията MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Цифрови медии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Цифрови медии и общество MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Излъчване на журналистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Радио и телевизионна журналистика MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Журналистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Журналистика MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Глобална журналистика MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Статистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Математика и статистика MMath (Hons) 82% 2% 4% £25540 160 Oncampus на пълно работно време
Математика и статистика с година на стаж MMath 82% 2% 4% £25540 160 Oncampus на пълно работно време
Статистика с медицински приложения MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Биомедицински науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биомедицинска наука с година на индустриален стаж MBiomedSci 79% 4% 0% £29110 180 Oncampus на пълно работно време
Биомедицинска наука MBiomedSci 82% 4% 15% £29110 189 Oncampus на пълно работно време

Лекар асоциирани изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Обучение на лекарски сътрудници (следдипломно влизане) MMedSci - - - £29700 - Oncampus на пълно работно време

Патология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Диагностична орална патология MMedSci - - - - - Oncampus на пълно работно време

Зъболекарство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Протетична стоматология DClinDent - - - - - Oncampus на пълно работно време
Пародонтология DClinDent - - - - - Oncampus на пълно работно време
Ендодонтия DClinDent - - - - - Oncampus на пълно работно време

Околна среда и обществено здраве

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистър по дентално обществено здраве MDPH - - - - - Oncampus на пълно работно време

Логопедична и езикова терапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Логопедична и езикова терапия MMedSci - - - - - Oncampus на пълно работно време

Образователни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология и образование (преобразуване) MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Педагогическа и детска психология PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
LLM в Шефилд LLM - - - - - Oncampus на пълно работно време

Теоретична физика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Теоретична физика MPhys 85% 5% 0% £29110 162 Oncampus на пълно работно време
Теоретична физика с година на промишлен стаж MPhys 85% 5% 5% £29110 162 Oncampus на пълно работно време

Медицинска физика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физика с медицинска физика MPhys 85% 5% 5% £29110 162 Oncampus на пълно работно време

Ядрена физика и физика на елементарните частици

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физика с физика на елементарните частици MPhys 78% 0% 15% £29110 163 Oncampus на пълно работно време

Астрофизика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физика и астрофизика с година на промишлен стаж MPhys 85% 5% 5% £29110 166 Oncampus на пълно работно време
Физика и астрофизика MPhys 85% 5% 0% £29110 148 Oncampus на пълно работно време

Лекарствена химия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Химия с биологична и медицинска химия MChem (Hons) 80% 10% 4% £29110 154 Oncampus на пълно работно време

Физически науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Ядрена наука и технологии MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Фотоника и оптична физика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Полупроводникова фотоника и електроника MSc (Eng) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология и образование MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Професионална психология MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Психология на труда MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Социална работа

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социална работа MA - - - £21400 - Oncampus на пълно работно време
Социална работа (следдипломна квалификация) MA (PG) - - - £23110 - Oncampus на пълно работно време

Наказателно правосъдие

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международно право и глобално правосъдие LLM - - - - - Oncampus на пълно работно време

Международно развитие

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международно развитие MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Международно развитие (магистърска програма по обществено здраве) MPH - - - - - Oncampus на пълно работно време

Социология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социология MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Икономическа политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международна политическа икономия MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Криминология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международна криминология MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Културология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на творческите и културните индустрии MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Икономика и публична политика MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Изследвания на ранното детство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Образование: Ранно детство MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Антропология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Палеоантропология MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Философия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физика с философия MPhysPhil 85% 5% 5% £29110 159 Oncampus на пълно работно време
Философия MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Съвременна история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Ранна съвременна история MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Археология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Археология PgCert - - - - - Oncampus на пълно работно време
Човешка остеология и погребална археология MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Средновековна история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Средновековна история MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

163 Бакалавър / Бакалавърски курсове на The University of Sheffield - Каталог

Архитектура

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Ландшафтна архитектура BSc (Hons) 71% 0% 0% £25540 155 Oncampus на пълно работно време
Ландшафтна архитектура BA (Hons) 71% 0% 0% £25540 149 Oncampus на пълно работно време
Ландшафтна архитектура с подготвителна година BA (Hons) 71% 0% 0% £25540 155 Oncampus на пълно работно време
Архитектура и ландшафт BA (Hons) 81% 5% 0% £29110 186 Oncampus на пълно работно време
Архитектура BA (Hons) 84% 5% 5% £29110 184 Oncampus на пълно работно време

Градски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Урбанистични изследвания с начална година BA (Hons) 85% 5% 2% £22680 161 Oncampus на пълно работно време
Градски проучвания BA (Hons) 82% 5% 5% £22680 161 Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на бизнеса BA (Hons) 71% 4% 2% £22680 149 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт с начална година BA (Hons) 69% 3% 15% £22680 149 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт и съвременни езици и култури BA (Hons) 69% 3% 0% £22680 143 Oncampus на пълно работно време
Китаистика и бизнес мениджмънт BA (Hons) 73% 5% 7% £25540 150 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт и икономика BA (Hons) 85% 0% 0% £22680 132 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес мениджмънт с обучение в чужбина BA (Hons) 69% 0% 5% £22680 161 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт и японистика BA (Hons) 69% 3% 3% £22680 150 Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Счетоводство и финансов мениджмънт и икономика BA (Hons) 75% 6% 5% £22680 135 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финансов мениджмънт BA (Hons) 78% 5% 4% £22680 134 Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Икономика с финанси BSc (Hons) 85% 6% 0% £22680 143 Oncampus на пълно работно време

Биохимия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биохимия BSc (Hons) 80% 10% 5% £29110 165 Oncampus на пълно работно време
Биохимия с година на промишлен стаж BSc (Hons) - - - £29110 - Oncampus на пълно работно време

Зоология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Зоология BSc (Hons) 92% 5% 0% £29110 150 Oncampus на пълно работно време
Зоология с година на стаж BSc (Hons) - - - £29110 - Oncampus на пълно работно време

Генетика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Медицинска генетика BSc (Hons) - - - £26950 - Oncampus на пълно работно време

Екология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Екология и биология на опазването BSc (Hons) - - - £26950 - Oncampus на пълно работно време
Биология на екологията и опазването на околната среда с година на стаж BSc (Hons) - - - £26950 - Oncampus на пълно работно време

География

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
География и планиране BA (Hons) 85% 5% 0% £25540 147 Oncampus на пълно работно време
География и планиране с начална година BA (Hons) 85% 5% 2% £22680 160 Oncampus на пълно работно време
География BA (Hons) 82% 3% 5% £25540 150 Oncampus на пълно работно време
География BSc (Hons) 78% 0% 0% £25540 165 Oncampus на пълно работно време
География с начална година BA (Hons) - 4% 0% £25540 158 Oncampus на пълно работно време
География с начална година BSc (Hons) 78% 0% 0% £25540 165 Oncampus на пълно работно време

Науки за околната среда

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Науки за околната среда с начална година BSc (Hons) 78% 0% 15% £25540 163 Oncampus на пълно работно време
Наука за околната среда BSc (Hons) 70% 0% 10% £25540 159 Oncampus на пълно работно време

Кореистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Корейски изследвания BA (Hons) 73% 5% 10% £22680 168 Oncampus на пълно работно време
Кореистика с начална година BA (Hons) 73% 5% 7% £22680 150 Oncampus на пълно работно време
Кореистика с японски език BA (Hons) 73% 5% 0% £22680 153 Oncampus на пълно работно време

Англицистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английски език и история с начална година BA (Hons) 73% 0% 0% £22680 160 Oncampus на пълно работно време
Английски език и история BA (Hons) 71% 0% 5% £22680 156 Oncampus на пълно работно време

Съвременни езици

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Икономика и съвременни езици и култури BA (Hons) 85% 6% 10% £22680 144 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици и култури с начална година BA (Hons) 58% 0% 30% £22680 152 Oncampus на пълно работно време
Английски език и съвременни езици и култури BA (Hons) 73% 0% 0% £22680 164 Oncampus на пълно работно време
Политика и съвременни езици и култури BA (Hons) 63% 4% 0% £22680 158 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици и култури BA (Hons) 58% 0% 19% £22680 159 Oncampus на пълно работно време
Философия и съвременни езици и култури BA (Hons) 58% 0% 14% £22680 154 Oncampus на пълно работно време
История и съвременни езици с подготвителна година BA (Hons) 58% 0% 14% £22680 155 Oncampus на пълно работно време
История и съвременни езици и култури BA (Hons) 58% 0% 0% £22680 175 Oncampus на пълно работно време

Японистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Японистика с начална година BA (Hons) 73% 5% 7% £22680 150 Oncampus на пълно работно време
Японистика BA (Hons) 73% 5% 7% £22680 150 Oncampus на пълно работно време
Японистика и история BA (Hons) 73% 5% 7% £22680 154 Oncampus на пълно работно време

Китаистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Китаистика и история BA (Hons) 73% 5% 7% £22680 154 Oncampus на пълно работно време
Китайски изследвания BA (Hons) 73% 5% 7% £22680 150 Oncampus на пълно работно време
Китаистика с начална година BA (Hons) 73% 5% 7% £22680 150 Oncampus на пълно работно време
Китаистика с японски език BA (Hons) 73% 5% 7% £22680 150 Oncampus на пълно работно време

Лингвистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Лингвистика и философия BA (Hons) 69% 0% 5% £22680 148 Oncampus на пълно работно време
Лингвистика и японистика BA (Hons) 69% 0% 5% £22680 145 Oncampus на пълно работно време
Лингвистика и съвременни езици и култури BA (Hons) 69% 0% 5% £22680 150 Oncampus на пълно работно време

Английски език

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английски език и литература BA (Hons) 71% 0% 0% £22680 152 Oncampus на пълно работно време
Английски език и лингвистика BA (Hons) 68% 0% 5% £22680 146 Oncampus на пълно работно време
Английски език и лингвистика с година на основаване BA (Hons) 71% 0% 5% £22680 148 Oncampus на пълно работно време
Английски език и литература с подготвителна година BA (Hons) 71% 0% 5% £22680 153 Oncampus на пълно работно време

Английска литература

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английска литература BA (Hons) 73% 0% 3% £22680 151 Oncampus на пълно работно време
Английска литература с подготвителна година BA (Hons) 72% 0% 30% £22680 151 Oncampus на пълно работно време

Азиатски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Източноазиатски изследвания BA (Hons) 73% 5% 25% £25540 145 Oncampus на пълно работно време
Източноазиатски изследвания с подготвителна година BA (Hons) 73% 5% 10% - 150 Oncampus на пълно работно време

Общо или интегрирано инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Общо инженерство BEng (Hons) 94% 5% 1% £29110 174 Oncampus на пълно работно време
Общо инженерство с година на промишлен стаж BEng (Hons) 94% 5% 1% £29110 182 Oncampus на пълно работно време

Мехатроника и роботика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Роботика с начална година BEng (Hons) - 10% 6% £29110 143 Oncampus на пълно работно време
Мехатронно и роботизирано инженерство BEng (Hons) 86% 10% 10% £29110 146 Oncampus на пълно работно време
Инженерство на мехатрониката и роботиката с година в индустрията BEng (Hons) - - - £29110 - Oncampus на пълно работно време

Материалознание

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Материалознание и инженерство BEng (Hons) 91% 0% 0% £29110 150 Oncampus на пълно работно време
Материалознание и инженерство с година на промишлен стаж BEng (Hons) - - - £29110 - Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Електротехническо и електронно инженерство с година на промишлен стаж BEng (Hons) 84% 3% 0% £29110 159 Oncampus на пълно работно време
Електротехника BEng (Hons) - 3% 0% £29110 157 Oncampus на пълно работно време
Електронно инженерство BEng (Hons) - 3% 10% £29110 157 Oncampus на пълно работно време
Електротехника и електроника BEng (Hons) 89% 3% 10% £29110 189 Oncampus на пълно работно време

Инженеринг на компютърни системи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Инженеринг на компютърни системи BEng (Hons) 84% 3% 10% £29110 157 Oncampus на пълно работно време
Електроника и компютърно инженерство BEng (Hons) 82% 3% 5% £29110 157 Oncampus на пълно работно време
Инженеринг на компютърни системи с година на промишлен стаж BEng (Hons) - - - £29110 - Oncampus на пълно работно време

Аеронавигационно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Аерокосмическо инженерство (обучение на частни пилоти) BEng (Hons) 92% 4% 0% £29110 137 Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство с година на промишлен стаж BEng (Hons) 92% 4% 5% £29110 147 Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство BEng (Hons) 85% 20% 5% £29110 166 Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Механично инженерство BEng (Hons) 86% 0% 3% £29110 163 Oncampus на пълно работно време
Машинно инженерство с година на промишлен стаж BEng (Hons) 93% 4% 0% £29110 150 Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Строително инженерство с година на промишлен стаж BEng (Hons) 87% 2% 0% £29110 169 Oncampus на пълно работно време
Гражданско инженерство BEng (Hons) 71% 0% 10% £29110 143 Oncampus на пълно работно време

Биоинженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биомедицинско инженерство BEng (Hons) 82% 0% 5% £29110 153 Oncampus на пълно работно време
Биомедицинско инженерство с година на промишлен стаж BEng (Hons) - - - £29110 - Oncampus на пълно работно време

Химическо инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Химическо инженерство BEng (Hons) 79% 15% 5% £29110 137 Oncampus на пълно работно време
Химично инженерство с година на промишлен стаж BEng (Hons) 90% 5% 3% £29110 143 Oncampus на пълно работно време

Музика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Музика BMus (Hons) 82% 0% 10% £25540 170 Oncampus на пълно работно време
Музика и кореистика BA (Hons) 73% 5% 7% £25540 157 Oncampus на пълно работно време
Музика и съвременни езици и култури BA (Hons) 58% 0% 14% £25540 158 Oncampus на пълно работно време
Английски език и музика BA (Hons) 73% 0% 0% £25540 164 Oncampus на пълно работно време
История и музика BA (Hons) 78% 2% 5% £25540 162 Oncampus на пълно работно време
Музика с начална година BMus (Hons) 82% 0% 5% £25540 165 Oncampus на пълно работно време
Музика и философия BA (Hons) 74% 0% 12% £25540 161 Oncampus на пълно работно време

Софтуерно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни науки (Софтуерно инженерство) BEng (Hons) 85% 0% 0% £29110 151 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (Софтуерно инженерство) с година на промишлен стаж BEng (Hons) 85% 0% 0% £29110 151 Oncampus на пълно работно време

Изкуствен интелект

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни науки (Изкуствен интелект) с година на промишлен стаж BSc (Hons) 84% 3% 5% £29110 167 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (изкуствен интелект) BSc (Hons) 91% 0% 0% £29110 173 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни науки с година на промишлен стаж BSc (Hons) 86% 3% 5% £29110 171 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки BSc (Hons) 71% 0% 4% £29110 190 Oncampus на пълно работно време

Журналистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Журналистика с година на основаване BA (Hons) 82% 0% 4% £25540 154 Oncampus на пълно работно време
Журналистически изследвания BA (Hons) 82% 0% 4% £25540 152 Oncampus на пълно работно време

Цифрови медии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Цифрови медии и общество BA (Hons) 74% 2% 3% £22680 126 Oncampus на пълно работно време

Статистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Математика и статистика с година на стаж BSc (Hons) 82% 2% 4% £25540 160 Oncampus на пълно работно време
Математика и статистика BSc (Hons) 82% 2% 0% £25540 168 Oncampus на пълно работно време

Финансова математика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Финансова математика BSc (Hons) 86% 2% 0% £25540 153 Oncampus на пълно работно време

Биомедицински науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биомедицински науки с година на обучение BSc (Hons) 79% 4% 35% £29110 163 Oncampus на пълно работно време
Биомедицинска наука с година на индустриален стаж BSc (Hons) 79% 4% 0% £29110 167 Oncampus на пълно работно време
Биомедицинска наука BSc (Hons) 80% 10% 8% £29110 163 Oncampus на пълно работно време

Логопедична и езикова терапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Логопедия и езикова терапия с начална година BMedSci (Hons) 58% 0% 7% £29110 150 Oncampus на пълно работно време
Логопедична и езикова терапия BMedSc (Hons) 61% 6% 3% £29110 150 Oncampus на пълно работно време

Ортоптика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Ортоптика с година на обучение BMedSci (Hons) 65% 10% 10% £29110 151 Oncampus на пълно работно време
Ортоптика BMedSci (Hons) 61% 10% 10% £29110 157 Oncampus на пълно работно време

Клинична стоматология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Стоматологична хирургия BDS 84% 3% 7% £46190 157 Oncampus на пълно работно време

Предклинична медицина

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Влизане на висше образование Медицина MB ChB - - - - - Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Право с подготвителна година LLB (Hons) - 1% 5% £22680 163 Oncampus на пълно работно време
Право (с китайско право) LLB (Hons) 71% 1% 5% £22680 156 Oncampus на пълно работно време
Право (с испанско право) LLB (Hons) 71% 1% 10% £22680 151 Oncampus на пълно работно време
Закон LLB (Hons) 70% 1% 5% £22680 165 Oncampus на пълно работно време
Право (европейско и международно) LLB (Hons) 71% 5% 5% £22680 174 Oncampus на пълно работно време

Теоретична физика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Теоретична физика BSc (Hons) 85% 5% 0% £29110 162 Oncampus на пълно работно време
Теоретична физика с година на промишлен стаж BSc (Hons) 85% 5% 5% £29110 162 Oncampus на пълно работно време

Лекарствена химия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Химия с биологична и медицинска химия BSc (Hons) 80% 10% 10% £29110 126 Oncampus на пълно работно време

Медицинска физика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физика с медицинска физика BSc (Hons) 85% 5% 5% £29110 162 Oncampus на пълно работно време

Астрофизика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физика и астрофизика BSc (Hons) 85% 5% 5% £29110 167 Oncampus на пълно работно време
Физика и астрофизика с година на промишлен стаж BSc (Hons) 85% 5% 5% £29110 166 Oncampus на пълно работно време

Ядрена физика и физика на елементарните частици

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физика с физика на елементарните частици BSc (Hons) 85% 5% 5% £29110 162 Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология BSc (Hons) 63% 3% 2% £29110 153 Oncampus на пълно работно време
Психология с начална година BSc (Hons) 62% 2% 5% £29110 149 Oncampus на пълно работно време

Социални науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложни социални науки BA (Hons) 74% 5% 5% £22680 142 Oncampus на пълно работно време

Социология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социология BA (Hons) 85% 0% 5% £22680 131 Oncampus на пълно работно време
Социология с начална година BA (Hons) 71% 2% 7% £22680 144 Oncampus на пълно работно време
История и социология BA (Hons) 71% 2% 20% £22680 161 Oncampus на пълно работно време

Криминология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Право и криминология LLB (Hons) 71% 2% 5% £22680 153 Oncampus на пълно работно време
Криминология BA (Hons) 71% 2% 15% £22680 162 Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Икономика и политика BA (Hons) 85% 6% 0% £22680 147 Oncampus на пълно работно време
Икономика BA (Hons) 81% 10% 4% £22680 142 Oncampus на пълно работно време
Икономика BSc (Hons) 91% 5% 4% £22680 142 Oncampus на пълно работно време
Икономика и математика BSc (Hons) 81% 2% 5% £22680 145 Oncampus на пълно работно време

Политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
История и политика с подготвителна година BA (Hons) 63% 4% 4% £22680 159 Oncampus на пълно работно време
Политика и социология BA (Hons) 71% 10% 10% £22680 148 Oncampus на пълно работно време
Политика с година на основаване BA (Hons) 63% 4% 20% £22680 160 Oncampus на пълно работно време
Политика BA (Hons) 50% 0% 5% £22680 161 Oncampus на пълно работно време
История и политика BA (Hons) 55% 10% 5% £22680 166 Oncampus на пълно работно време

Приложни социални науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложни социални науки с начална година BA (Hons) 74% 5% 5% £22680 155 Oncampus на пълно работно време

Международни отношения

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международни отношения и политика BA (Hons) 61% 5% 4% £22680 166 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения и политика с година на основаване BA (Hons) 63% 4% 4% £22680 160 Oncampus на пълно работно време

Социална политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социология със социална политика BA (Hons) 71% 2% 0% £22680 144 Oncampus на пълно работно време

Философия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Философия BA (Hons) 66% 0% 10% £22680 163 Oncampus на пълно работно време
Английски език и философия с подготвителна година BA (Hons) 71% 0% 0% £22680 159 Oncampus на пълно работно време
Физика с философия BSc (Hons) 85% 5% 5% £29110 159 Oncampus на пълно работно време
История и философия BA (Hons) 78% 2% 10% £22680 155 Oncampus на пълно работно време
Математика и философия BSc (Hons) 81% 2% 15% £25540 171 Oncampus на пълно работно време
Политика и философия BA (Hons) 63% 4% 5% £22680 154 Oncampus на пълно работно време
История и философия с подготвителна година BA (Hons) 78% 2% 5% £22680 157 Oncampus на пълно работно време
Философия, религия и етика BA (Hons) 75% 0% 20% £22680 145 Oncampus на пълно работно време
Политика и философия с подготвителна година BA (Hons) 63% 4% 4% £22680 158 Oncampus на пълно работно време
Философия, религия и етика с подготвителна година BA (Hons) 74% 0% 12% £22680 151 Oncampus на пълно работно време
Политика, философия и икономика BSc (Hons) 85% 6% 3% £22680 155 Oncampus на пълно работно време
Философия с начална година BA (Hons) 74% 0% 12% £22680 156 Oncampus на пълно работно време
Политика, философия и икономика BA (Hons) 85% 6% 3% £22680 158 Oncampus на пълно работно време
Английски език и философия BA (Hons) 73% 0% 0% £22680 155 Oncampus на пълно работно време

Всички почасови курсове на The University of Sheffield

26 Магистърски / следдипломни курсове на The University of Sheffield - Каталог

Приложна лингвистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Междукултурна комуникация MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Съвременни езици

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съвременни езици и култури MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Творческо писане

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Творческо писане MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Англицистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Англицистика (онлайн) MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Английска литература

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английска литература MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Английски език

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Език и лингвистика MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Музика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изследвания на музикалното изпълнение MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Композиция на популярна музика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Композиция MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Приложни изчисления

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за данните MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Библиотекарство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Библиотекарство MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Клинична медицина

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Разширена клинична практика (обща практика) MMedSci - - - - - Oncampus на непълно работно време

Офталмология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Офталмология за напреднали в клиничната практика (педиатрия) MMedSci - - - - - Oncampus на непълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Закон MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Бизнес право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Корпоративно и търговско право LLM - - - - - Oncampus на непълно работно време

Социални науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социални изследвания MA - - - £21400 - Oncampus на непълно работно време

Политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Политика, управление и публична политика MA - - - - - Oncampus на непълно работно време
Политическа теория MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Международни отношения

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международни отношения MA - - - - - Oncampus на непълно работно време
Международни отношения и Източна Азия MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Финансова икономика MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време
Икономика MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Управление на наследството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на културното наследство MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Археология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Археологически науки MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време
Наследство и археология MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Американска история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Американска история MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Съвременна история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съвременна история MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Всички онлайн курсове на The University of Sheffield

2 Магистърски / следдипломни курсове на The University of Sheffield - Каталог

Приложна лингвистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Речеви затруднения PgCert - - - - - На линия на непълно работно време

Изследвания на уврежданията

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Придобити комуникационни нарушения PgCert - - - - - На линия на непълно работно време

Класации на The University of Sheffield в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Често-задавани въпроси