The University of Edinburgh
Italiaans en Engelse taal MA (Hons)
The University of Edinburgh

Belangrijke feiten over de opleiding

Salaris

Salaris van afgestudeerden in talen en gebiedsstudies

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding Engelse taal aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £25000 £26000 £31000
25-75 percentiel bereik £20000 - £28000 £19500 - £31500 £25000 - £43500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van talen en gebiedsstudies opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £21333 £22163 £25900
25-75 percentiel bereik £18333 - £25083 £17348 - £27409 £19972 - £32725

Cursusbeschrijving

Dit programma helpt je een gespecialiseerde kennis van de Engelse taal te ontwikkelen, terwijl je op hoog niveau Italiaans leert, in zijn culturele context.

Italiaans

Als een van Europa's meest creatieve en diverse beschavingen heeft Italië een fascinerende en invloedrijke geschiedenis.

Studeer Italiaans bij ons, en je leert de taal in de context van de Italiaanse cultuur. De cursussen behandelen enkele van de beroemdste en invloedrijkste werken uit de literatuur, kunst en film.

Voorkennis van het Italiaans is niet nodig. Intensief taalonderricht, onder meer door een jaar in Italië te studeren of te werken, zal je vaardigheid in het lezen, schrijven en spreken van de taal op een hoog peil brengen, ook in vertaling.

Engelse taal

Door de studie van Engelse Taal verken je wat taal bijzonder maakt.

Je onderzoekt taalstructuur en -variatie. Je kunt ook de Schotse taal bestuderen, die een eigen rijke taalkundige en literaire traditie heeft.

Waarom Edinburgh?

Italiaans wordt hier sinds 1919 onderwezen, en maakt al vele jaren deel uit van onze traditie, zo ver terug als de 18e eeuw.

Wij zijn uniek in Schotland door studenten een volledig academisch jaar in het buitenland aan te bieden binnen het vierjarige honours programma, ongeacht of je het jaar studeert of werkt.

Van onze eigen Italiaanse Sociëteit tot het Italiaans Cultureel Instituut, je vindt in Edinburgh vele plaatsen om je belangstelling voor de Italiaanse cultuur uit te leven.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Italian and English Language, MA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Een intensieve cursus in gesproken en geschreven Italiaans, met zowel aandacht voor taalproductie als voor grammaticastructuren, met lessen op beginners-, gemiddeld en gevorderd niveau. De taalcursus (60%) wordt aangevuld met vier geïntegreerde modules in Italiaanse Cultuurstudies (40%) waarin aspecten van de Italiaanse cultuur van de Vroegmoderne Tijd tot nu aan bod komen. Auditing (alleen klassikaal) is niet toegestaan.

Deze cursus ligt in het verlengde van LEL1A en ontwikkelt de instrumenten en kennis die nodig zijn om op systematische wijze de verschillende subsystemen van de taal te onderzoeken¿die te maken hebben met klank, betekenis, woord- en zinsstructuur die al in die cursus geïntroduceerd werden, en hoe deze subsystemen onderhevig zijn aan variatie en verandering.

Deze cursus biedt een korte inleiding tot de studie van taal in het algemeen en van het Engels in het bijzonder. De cursus gaat in op taalstructuur, taalvariatie, waaronder Engelse en Schotse accenten en dialecten, en wat taal bijzonder maakt.

Jaar 2

Een inleiding tot de ontwikkeling van de Italiaanse literatuur en cultuur, van de Middeleeuwen tot de XXIe eeuw, met aandacht voor geselecteerde baanbrekende werken (literair, filosofisch en politiek) in relatie tot hun historische achtergronden.

Italiaanse Taal 2 beoogt de in het eerste jaar gemaakte vorderingen te consolideren door de woordenschat, zinsbouw en grammatica uit te breiden en tegelijk het bewustzijn van verschillende registers en stijlen verder te vergroten.

Deze cursus presenteert een gedetailleerde bespreking van aspecten van de structuur van het Modern Engels in relatie tot enkele kernelementen van de taalkundige theorie.

Jaar 3

Deze cursus is een vereiste voor studenten Italiaans tijdens hun Jaar in het Buitenland. De online cursus biedt een interactief taal-leermiddel om de taalvaardigheden die in de taalcursussen van Jaar 1 en Jaar 2 zijn verworven te consolideren en uit te breiden, zodat de studenten hun begripsvaardigheid (lezen en auditief) en gevorderde schrijfvaardigheid in het Italiaans verder kunnen ontwikkelen en oefenen, als voorbereiding op de meer gevorderde taalstudie van Jaar 4. De leerlingen streven ernaar aan het eind van de cursus het CEFR C-1 niveau te bereiken.

Studenten die deze cursus volgen tot en met academiesessie 2017-18 krijgen hun studiepunten als volgt toegekend: Dit is een verplichte cursus voor alle studenten van de gezamenlijke MEL taalgraad. De 40 studiepunten vertegenwoordigen 20 studiepunten voor elke mondelinge beoordeling in Y4.

Jaar 4

Na afloop van deze cursus zal de student in staat zijn om: Demonstreer een algemene vaardige beheersing van de Italiaanse taal en culturele refenties, gelijkwaardig aan een gevorderd C1 CEFR niveau. (Essay) Nauwkeurige en vloeiende teksten in het Italiaans schrijven, waarbij hij blijk geeft van kennis van verschillende stijlen, registers en idiomen, en van het vermogen om duidelijke en samenhangende argumenten te organiseren en te construeren.

Een verplichte cursus voor MEL Single Honours in Italian en MEL+OSNAL (Other Subject Not A Language) studenten, die 10 studiepunten telt en tot doel heeft de studenten een beter inzicht te geven in een verscheidenheid van Italiaanse idiomen, registers en stijlen, en hen beter in staat te stellen ze op de juiste manier in het Engels over te brengen.

In deze cursus zullen de leerlingen discussiëren en nadenken over actuele onderwerpen uit de Italiaanse cultuur, politiek en samenleving. Daarbij horen activiteiten als presentaties, het leiden van een groepsdiscussie, luistertoetsen en andere oefeningen om hun begripsvermogen en spreekvaardigheid zoals nauwkeurigheid, vloeiendheid en zelfvertrouwen te verbeteren en te versterken.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Italian and English Language MA (Hons) aan de The University of Edinburgh

25% Mediamedewerkers
10% Administratieve beroepen
10% Beroepen in de verkoop
10% Onderwijzende beroepen
10% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
10% Klantenservice beroepen
5% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
5% Andere onderwijsberoepsbeoefenaren
5% Artistieke, literaire en media beroepen
5% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst

Cijfers & studietijd

Toelatingsvoorwaarden

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor Engelse taal

Kwalificatie-eisen

Vereiste vakken: A Levels: geen specifieke A Level vakken vereist. GCSE's: een andere taal dan Engels met B of 6 en Engels met C of 4.

AAAB-ABBB aan het eind van S5 of AAAA-AABB/ABBBB aan het eind van S6. BBB moet in één jaar van S4-S6 gehaald worden. Vereiste vakken: Highers: geen specifieke hogere vakken vereist. National 5s: een andere taal dan Engels met B en Engels met C.

36 punten met 665 op HL - 34 punten met 655 op HL. Vereiste vakken: HL: geen specifieke vakken vereist. SL: een andere taal dan Engels op 5 en Engels op 5.

Engelse taalvereisten

Graad Extra details
IELTS (Academic) 6 6,5 algemeen met 5,5 in elk onderdeel.
TOEFL (iBT) 92 92 of hoger met 20 in elk onderdeel (inclusief Special Home Edition). We aanvaarden geen TOEFL MyBest Score om aan onze Engelse taaleisen te voldoen.
Cambridge English Advanced 176 algemeen met 162 in elk onderdeel.
Cambridge English Proficiency 176 algemeen met 162 in elk onderdeel.
Trinity ISE ISE II met een onderscheiding in alle vier de onderdelen.

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Italian and English Language, MA (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Italiaans en Engelse taal MA (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Ierland £9250 Jaar 1
Schotland £1820 Jaar 1
EU £23100 Jaar 1
Internationaal £23100 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Schotland In 2021-22 bedroeg het door de Schotse regering vastgestelde tarief £1.820. Het tarief voor 2022-23 zal naar verwachting begin 2022 door de Schotse regering worden bevestigd. Studenten moeten voor de betaling van hun collegegeld een aanvraag indienen bij het Student Awards Agency Scotland SAAS.

Engeland/Wales/N Ierland Het tarief voor de rest van het VK RUK moet nog bevestigd worden en was 9.250 pond voor 2021. Voor 2022 kan dit stijgen met de inflatie en is het gebonden aan overheidslimieten.

EU Op 9 juli 2020 werd door de Schotse regering het besluit genomen om het gratis universitair onderwijs voor studenten uit de Europese Unie EU met ingang van 2021-22 te beëindigen. Het financieringsbeleid voor EU-onderdanen en aanverwante groepen die in het academisch jaar 2022-23 of later met een studie beginnen, zal in overeenstemming zijn met de internationale tarieven.


Voltijdse internationale en EU studenten betalen een vast jaarlijks tarief voor de duur van hun programma -.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van The University of Edinburgh in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van The University of Edinburgh in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Talen en literatuur

  • #2 
  • #9 
  Engels
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 08 juni, 2023]

Bekijk alle 38 rankings van The University of Edinburgh

Over The University of Edinburgh

De Universiteit van Edinburgh is gevestigd in de gelijknamige Schotse stad en is met haar opening in 1583 een van de oudste universiteiten van het gehele Verenigd Koninkrijk. De universiteit geniet een sterke reputatie voor haar bijdragen aan het internationale onderzoek, wat tot uiting komt in haar opneming in de Russell Group, Universitas 21, en Una Europa. Edinburgh biedt haar inwoners een historische en toch moderne stad, met een bruisend nachtleven, betrouwbaar openbaar vervoer en vriendelijke inwoners.

Lijst met 735 bachelor- en masteropleidingen van The University of Edinburgh - cursuscatalogus

Waar wordt dit programma onderwezen

Central and Kings Buildings
map marker Toon op kaart
Central area campus
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Archaeology/English Language & Linguistics MA (Hons) University of Glasgow 79% 5% 0% £70480 200 Glasgow On campus Voltijd
English Language & Linguistics/Scottish Literature MA (Hons) University of Glasgow 79% 5% 0% £70480 196 Glasgow On campus Voltijd
French and English Language MA (Hons) The University of Edinburgh 52% 0% 5% £23100 164 Edinburgh On campus Voltijd
English Language & Linguistics/Psychology MA (Hons) University of Glasgow 87% 0% 1% £70480 206 Glasgow On campus Voltijd
Economics/English Language & Linguistics MA (Hons) University of Glasgow 85% 0% 0% £70480 197 Glasgow On campus Voltijd
English Language & Linguistics/Politics MA (Hons) University of Glasgow 83% 0% 1% £70480 196 Glasgow On campus Voltijd
Digital Media & Information Studies/English Language & Linguistics MA (Hons) University of Glasgow 89% 0% 10% £70480 185 Glasgow On campus Voltijd
English Language & Linguistics/English Literature MA (Hons) University of Glasgow 79% 5% 0% £70480 196 Glasgow On campus Voltijd
English Language & Linguistics/Scottish History MA (Hons) University of Glasgow 79% 5% 0% £70480 190 Glasgow On campus Voltijd
Social and Public Policy/English Language & Linguistics MA (Hons) University of Glasgow 83% 0% 5% £81600 201 Glasgow On campus Voltijd