The University of Nottingham
Wiskunde met een Jaar in de Industrie MMath (Hons)
The University of Nottingham

Belangrijke feiten over de opleiding

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Wiskunde

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding Wiskunde aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £26000 £30000 £39500
25-75 percentiel bereik £22500 - £31500 £22500 - £36500 £28500 - £50000


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Wiskunde opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £27000 £27924 £34556
25-75 percentiel bereik £23012 - £32023 £22183 - £36218 £25816 - £46509

Cursusbeschrijving

Wil je leren van inzichten uit het nieuwste wiskundige onderzoek? Door in Nottingham de MMath Mathematics with a Year in Industry te volgen, leer je de vele verschillende gebieden van het vak kennen en studeer je carrièreklaar af.

Het industriële jaar stelt je in staat om wat je geleerd hebt in praktijk te brengen in een werkomgeving. Dit is vooral nuttig als je een loopbaan in het wiskundig onderzoek ambieert. Je verwerft praktische, professionele en overdraagbare vaardigheden. Dit geeft je een concurrentievoordeel als het om het veiligstellen van je toekomstige baan gaat. Stages zijn meestal betaald en kunnen zelfs leiden tot een baanaanbod nog voor je afgestudeerd bent. Je neemt deel aan een industriebeurs en schrijft een verslag over je werkervaringen in je laatste jaar. Dit is een uitstekende gelegenheid om je vaardigheden in het schrijven van verslagen en presenteren te ontwikkelen voor je de universiteit verlaat.

Naast de kernmodules bestudeer je onderwerpen van je keuze op een diepgaand en gevorderd niveau. Het laatste jaar is bijna helemaal op je eigen interesses afgestemd, zodat je zelf kunt kiezen wat je studeert.

 • Een breed scala aan optionele modules waaruit je kunt kiezen

 • Neem deel aan project- en scriptiewerk

 • Specialiseer je in onderwerpen uit de mathematische fysica, mathematische geneeskunde en biologie of financiële wiskunde

 • Er wordt steun verleend door ouderejaarsstudenten over een reeks belangrijke onderwerpen uit het eerste jaar

 • Goede voorbereiding op op onderzoek gebaseerde loopbanen in de industrie of binnen de academische wereld

Ons onderwijs is gekoppeld aan onze onderzoeksgroepen. Dit betekent dat je les krijgt van deskundigen op hun gebied die hun eigen actieve onderzoek gebruiken om hun onderwijs te onderbouwen. Bovendien is er flexibiliteit om tijdens de eerste twee jaar over te stappen naar de vierjarige Mathematics with a Year in Industry BSc.

This programme is accredited to meet the educational requirements of the Chartered Mathematician designation awarded by the Institute of Mathematics and its Applications.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Mathematics with a Year in Industry, MMath (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Het idee van bewijzen is fundamenteel voor alle wiskunde. We bekijken wiskundig redeneren met behulp van technieken uit de logica om te gaan met verzamelingen, functies, rijen en reeksen. Deze module sluit direct aan op je studie in Calculus en Lineaire Wiskunde. Het verschaft je de basis voor het bredere gebied van de Mathematische Analyse. Dit omvat de rigoureuze studie van het oneindige en het infinitesimale.

Hoe definiëren we calculus? Hoe wordt het in de moderne wereld gebruikt? Het begrip kan uitgelegd worden als de wiskunde van continue verandering. Het stelt ons in staat beweging en verandering in tijd en ruimte te analyseren. Je behandelt technieken voor het differentiëren, integreren en oplossen van differentiaalvergelijkingen. Je leert over stellingen die bewijzen waarom calculus werkt. We onderzoeken de theorie en hoe die in de echte wereld kan worden toegepast.

Zuivere wiskunde aan de universiteit is meestal heel anders dan de zuivere wiskunde die je op school of universiteit geleerd hebt. Je gebruikt de taal van verzamelingen, functies en relaties om enkele zeer abstracte wiskundige ideeën te bestuderen. In deze module ontwikkelen we de vaardigheden om de taal van de zuivere wiskunde te lezen en te schrijven. Je leert technieken om wiskundige bewijzen te bouwen in een abstracte setting.

Vectoren, matrices en complexe getallen zijn bekende onderwerpen uit de wiskunde op A niveau en uit de voortgezette wiskunde. Hun gemeenschappelijke kenmerk is lineariteit. Een lineaire wiskundige bewerking is er een die compatibel is met optellen en schalen. Naast deze onderwerpen bestudeer je ook het concept van een vectorruimte, dat fundamenteel is voor latere studie in de abstracte algebra. We onderzoeken ook praktische aspecten, zoals methoden om lineaire stelsels van vergelijkingen op te lossen. De module geeft je de instrumenten om grote stelsels van vergelijkingen te analyseren die in wiskundige, statistische en computationele modellen voorkomen. Bijvoorbeeld op gebieden als: vloeistof- en vaste mechanica; mathematische geneeskunde en biologie; mathematische financiën.

Statistiek houdt zich bezig met methoden om gegevens te verzamelen, te ordenen, samen te vatten, te presenteren en te analyseren. Ze stelt ons in staat om geldige conclusies te trekken en op grond van de analyse redelijke beslissingen te nemen. Ze kan gebruikt worden om een uiteenlopende reeks vragen te beantwoorden, zoals: Wijzen de resultaten van een klinische proef erop dat een nieuw geneesmiddel werkt? Zal het HS2 spoorwegproject waarschijnlijk kosteneffectief zijn? Moet een bedrijf geld lenen aan een klant met een bepaalde kredietgeschiedenis? In deze module bestudeer je statistische gevolgtrekkingen en leer je hoe je gegevens kunt analyseren, interpreteren en rapporteren. Je leert over de veelgebruikte statistische computertaal R.

Hoe kan het vluchtpad van een ruimteschip naar een andere planeet gepland worden? Hoeveel vissen kunnen we vangen zonder de oceanen uit te putten? Hoe lang zou het duren voor een meer zich herstelt nadat de vervuiling gestopt is? De echte wereld is vaak te ingewikkeld om precieze informatie te krijgen. In plaats daarvan kunnen wiskundige modellen helpen door schattingen te geven. In deze module leer je hoe je differentiaalvergelijkingen kunt construeren en analyseren die model staan voor toepassingen in het echte leven.

Wat is het belang van kansberekening in de moderne wereld? Het stelt ons in staat risico's in te schatten bij het berekenen van verzekeringspremies. Het kan helpen bij het nemen van investeringsbeslissingen. Het kan gebruikt worden om het effect in te schatten dat overheidsbeleid zal hebben op klimaatverandering of de verspreiding van ziekten.

Groepen, ringen en velden zijn abstracte structuren die aan de basis liggen van veel gebieden van de wiskunde. Zo past bijvoorbeeld het optellen van gehele getallen in de structuur van een groep. Maar door het algemene concept van een groep te analyseren, zijn onze bewijzen ook relevant voor veel andere gebieden van de wiskunde. Je bouwt voort op je begrip van Foundations of Pure Mathematics. Samen ontwikkelen we een diepere kennis van abstracte algebraïsche structuren, vooral groepen. Dit vormt de basis voor volgende modules in abstracte algebra en getaltheorie.

Jaar 2

Studenten hebben de mogelijkheid om in deze fase optionele modules te kiezen. Zie de cursuspagina op de universiteitssite.

Jaar 3

Deze module omvat de toepassing van wiskunde op een verscheidenheid van praktische, open problemen, typisch voor die waarmee wiskundigen in industrie en handel te maken krijgen. Specifieke projecten worden aangepakt via workshops en door studenten geleide groepsactiviteiten. Het levensechte karakter van de problemen vereist van de studenten dat ze vaardigheden ontwikkelen in modelontwikkeling en -verfijning, het schrijven van verslagen en teamwork.

Deze module omvat de toepassing van kansberekening en statistiek op een reeks praktische, open problemen, typisch voor die waarmee statistici in industrie en handel te maken krijgen. Specifieke projecten worden aangepakt via workshops en door studenten geleide groepsactiviteiten. Het levensechte karakter van de problemen vereist dat de studenten vaardigheden ontwikkelen in het ontwikkelen en verfijnen van modellen, het schrijven van rapporten en teamwork. De studenten krijgen de gelegenheid een verscheidenheid aan statistische methoden en kennis toe te passen die ze in vorige modules hebben geleerd.

Deze module bestaat uit een zelfgestuurd onderzoek van een project dat gekozen wordt uit een lijst van projecten of, mits voorafgaande goedkeuring van de School, van elders. Projectmodules worden uitgevoerd in het herfst- en voorjaarssemester. Het project staat onder toezicht van een personeelslid en is gebaseerd op een substantieel wiskundig probleem, een toepassing van wiskunde of onderzoek van een gebied van de wiskunde dat niet eerder door de student bestudeerd is. De cursus omvat een training in het gebruik van IT-middelen, de tekstverwerking van wiskunde en het schrijven van verslagen.

Jaar 4

Je brengt het jaar door op een industriële stage.

Jaar 5

Deze module bestaat uit zelfgestuurde maar begeleide studie van een geschikt gebied van de wiskunde gedurende het hele jaar. Een lijst van mogelijke onderwerpen wordt door de school verstrekt en de studenten kiezen een onderwerp dat hen interesseert, De studie moet uitmonden in een duurzaam werkstuk dat beoordeeld wordt door een tussentijds verslag, een mondelinge presentatie en een proefschrift.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Mathematics with a Year in Industry MMath (Hons) aan de The University of Nottingham

50% Beroepen in de informatietechnologie
20% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
5% Onderwijzend en kinderopvang ondersteunend beroep
5% Elementaire beroepen
5% Onderwijzende beroepen
5% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
5% Professionals in zakelijk en financieel projectbeheer

Cijfers & studietijd

Verdeling van de cijfers

Studenten van de cursus kregen de volgende cijfers

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

A*AA/AAA/A*AB op A-niveau, waaronder wiskunde op A-niveau met rang A*/A (of gelijkwaardig). Van de aanvragers kan gevraagd worden om een van: A* in wiskunde op A-niveau, A in verdere wiskunde op A-niveau of A in verdere wiskunde op AS-niveau. STEP is niet verplicht, maar kan in overweging genomen worden bij het aanbod. A niveaus in algemene studies, kritisch denken en burgerschapsstudies worden niet aanvaard.

Deze kwalificatie wordt alleen aanvaard in combinatie met de Schotse graad voor gevorderd hoger onderwijs AA, inclusief wiskunde.

Specifieke wiskunde-eenheden die met onderscheiding behaald moeten worden. Neem rechtstreeks contact op met de school. GCSE Engels met een graad C of hoger is ook vereist. Deze kwalificatie wordt alleen aanvaard in combinatie met A* op A niveau Wiskunde

Deze kwalificatie wordt alleen aanvaard in combinatie met de Schotse hogere graad AAAAB-AAABB, waaronder A voor wiskunde.

inclusief 6 in Wiskunde op Hoger Niveau

Deze kwalificatie wordt alleen aanvaard in combinatie met A* op wiskunde op A-niveau

Deze kwalificatie wordt alleen aanvaard wanneer ze gecombineerd wordt met passende A Level vakken waaronder minstens A in Wiskunde. Neem contact op met de school voor meer informatie.

D2 D3 M1 met D2 in Wiskunde of D2 D3 M2 met D2 in Wiskunde en D3 in Verdere Wiskunde of D3 D3 M1 met D3 in Wiskunde en Verdere Wiskunde


Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Mathematics with a Year in Industry, MMath (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Wiskunde met een Jaar in de Industrie MMath (Hons)

EU £19000 Jaar 1
Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Internationaal £19000 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van The University of Nottingham in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van The University of Nottingham in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Natuurwetenschappen

  • #11 
  • #170 
  Exacte Wetenschappen
  URAP University Ranking by Academic Performance - By Field
  [Gepubliceerd 22 juli, 2023]
  • #22 
  • #176 
  Exacte Wetenschappen
  THE World University Rankings by Subject
  [Gepubliceerd 26 oktober, 2022]

Wiskunde

  • #18 
  • #25 
  Wiskunde
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 08 juni, 2023]
  • #35 
  • #45 
  Wiskunde
  The Guardian University League Tables by Subject
  [Gepubliceerd 09 september, 2023]
  • #18 
  • #201 
  Wiskunde
  QS World University Rankings By Subject
  [Gepubliceerd 22 maart, 2023]
  • #18 
  • #451 
  Wiskunde
  NTU Rankings by Subject
  [Gepubliceerd 11 juli, 2023]

Bekijk alle 28 rankings van The University of Nottingham

Over The University of Nottingham

De Universiteit van Nottingham is een door de overheid gefinancierde onderzoeksuniversiteit, gevestigd in Nottingham, Engeland. Hun doel is om wereldleiders te worden in onderwijs en onderzoek, door een cultuur van nieuwsgierigheid en ambitie te cultiveren. De hoofdcampus van de universiteit ligt op ongeveer een half uur rijden met de bus van het stadscentrum van Nottingham, waardoor studenten de rust en stilte krijgen die ze nodig hebben om te studeren, zonder dat ze zich volledig verwijderen van het comfort van de grote stad.

Lijst met 475 bachelor- en masteropleidingen van The University of Nottingham - cursuscatalogus

Studentensamenstelling van The University of Nottingham

 • Vlog: A day in the life at THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM
 • Vlog: 5 favourite things about the University of Nottingham
 • Vlog: Advice for new international students
 • Vlog: FIRST WEEK at the UNIVERSITY OF NOTTINGHAM
 • Ask a Latin American student: Why did you choose The University of Nottingham?
 • Ask a Latin American student: Advice on studying in the UK

Waar wordt dit programma onderwezen

The University of Nottingham
map marker Toon op kaart
University Park Campus
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Mathematics (by research) MSc The University of York 70% 0% 5% £21700 172 York On campus Voltijd
Mathematics MMath University of Dundee 77% 5% 5% £19500 174 Dundee On campus Voltijd
Mathematics with International Study MMath University of Exeter 82% 2% 5% £22500 169 Exeter On campus Voltijd
Mathematics with Placement Year MMath The University of Sheffield 90% 0% 0% £21450 £22520 161 Sheffield On campus Voltijd
Mathematics with a Year Abroad MMath University of East Anglia 85% 0% 0% £17100 161 Norwich On campus Voltijd
Mathematics MA (Hons) University of Glasgow 72% 0% 0% £70480 230 Glasgow On campus Voltijd
Mathematics (4 years) MMath Durham University 81% 0% 1% £24900 208 Durham On campus Voltijd
Mathematics Msci (Hons) University of Exeter 89% 5% 5% £22500 188 Exeter On campus Voltijd
Mathematics Education MA University of East Anglia 85% 0% 0% £16400 161 Norwich On campus Voltijd
Mathematics MMath University of East Anglia 85% 0% 0% £17100 161 Norwich On campus Voltijd