University of Strathclyde
Physics MPhys
University of Strathclyde

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Natuurkunde zit achter alles, van zuiver onderzoek tot toegepaste techniek.

Waarom natuurkunde aan Strathclyde? Ontwikkel vaardigheden die je in staat stellen een succesvol natuurkundige te worden en je carrièremogelijkheden te maximaliseren. Computationele natuurkunde is ingebed in de eerste drie jaar van de graad. Leer van academici die in de voorste gelederen van hun onderzoeksgebied staan. Voltooi je opleiding in laboratoriumwerk met een onderzoeksproject in een van de onderzoekslaboratoria van het departement. Kans op een industriële zomerstage. Geaccrediteerd door het Institute of Physics.

Je Loopbaan Carrièremogelijkheden zijn talrijk en gevarieerd. Onze afgestudeerden zijn te vinden in functies op gebieden als de defensie-industrie, de fotonica-industrie en de olie- en gasindustrie.

Recente functies voor afgestudeerden zijn o.a.: Wetenschapper hernieuwbare energie Milieuwetenschapper Medisch fysici Systeemingenieurs Defensiewetenschappers Octrooionderzoekers Actuarissen Schatkist analisten

Accredited by the Institute of Physics (IOP) for the purpose of fully meeting the educational requirement for Chartered Physicist.

Beoordelingen van studenten

Hieronder vind je cursus specifieke beoordelingen van 25 afgestudeerden van Physics MPhys op University of Strathclyde voor elk van de onderzoeksvragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
88 /100
25 totaal respondenten
De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Natuurkunde

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £25000 £24000 £28500
25-75 percentiel bereik £20500 - £28000 £15500 - £30000 £22000 - £34500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Natuurkunde opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £27959 £29015 £34497
25-75 percentiel bereik £23959 - £31947 £22931 - £36583 £26874 - £45969

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Physics, MPhys volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Hier begin je Python te gebruiken om eenvoudige programma's te schrijven om fysische systemen te modelleren. Om je programmeervaardigheden te vergroten voltooi je een groepsproject en gebruik je de output van dit project om communicatievaardigheden te ontwikkelen door een posterpresentatie voor te bereiden. Je zult ook beginnen met het ontwikkelen van inzetbaarheidsvaardigheden.

Deze les is een kennismaking met het werken in een laboratoriumomgeving. Je doet experimenten die verband houden met de onderwezen onderdelen van het natuurkundecurriculum van het eerste jaar, waarbij je leert hoe je standaard apparatuur gebruikt en omgaat met experimentele onzekerheden.

Deze les is bedoeld om je kennis te laten maken met kwantummechanica en elektromagnetisme. Het belicht experimentele waarnemingen die tot de ontwikkeling van de kwantummechanica leidden, zoals het foto-elektrisch effect en de zwarte-lichaamsstraling. Wat elektromagnetisme betreft, behandel je basis elektrostatica zoals de wet van Gauss en magnetostatica.

Deze les geeft je inzicht in beweging van eenvoudige mechanische systemen, gravitatie en eenvoudige harmonische beweging. Je leert ook de grondbeginselen van golfvoortplanting en de superpositie van golven kennen, evenals eenvoudige optische verschijnselen zoals diffractie.

We laten je kennismaken met de wiskunde die nodig is ter ondersteuning van het natuurkundecurriculum. In de lessen komen onderwerpen aan bod variërend van differentiëren en integreren, complexe getallen, een inleiding tot lineaire algebra en vectoren.

Jaar 2

In deze klas bouw je voort op de Python programmering die je in jaar 1 zag en maak je kennis met een reeks rekentechnieken die het modelleren en oplossen van fysische systemen eenvoudig maken. Opnieuw is er een groepsproject dat gebruikt zal worden om je vaardigheden te vergroten en er zijn verdere interacties met de Careers Service.

Deze les is een uitbreiding van Experimentele Natuurkunde uit jaar 1. Je doet complexere experimenten die verband houden met de onderwezen onderdelen van het tweedejaars leerplan. Je ziet de statistische oorsprong voor experimentele onzekerheden.

Deze les bouwt voort op de stof die je in jaar 1 leerde. je maakt kennis met het probabilistische karakter van de kwantummechanica en je ontwikkelt een vectormodel van het elektromagnetisme.

Deze les bouwt voort op Mechanica en Golven uit jaar 1. Je maakt kennis met speciale relativiteit, de vectorbehandeling van draaiende beweging en het gedrag van systemen die gedwongen worden te oscilleren. Om je begrip van golfverschijnselen uit te breiden maak je kennis met de golfvergelijking, Fresnel en Fraunhofer diffractie en de werking van lasers.

De onderwerpen die in deze lessen aan bod komen, breiden de wiskunde uit die je in het eerste jaar hebt gezien. Je behandelt veel verschillende onderwerpen, waaronder kansverdelingen, gewone en partiële differentiaalvergelijkingen, en Fourierreeksen en transformaties.

Jaar 3

Deze klas breidt het in de leerjaren 1 en 2 ontwikkelde laboratoriumwerk uit. In deze klas is het laboratoriumwerk open met zodat je in staat bent de experimenten volledig te onderzoeken ter voorbereiding op het laatste jaarproject.

Hier behandel je de fysica van gecondenseerde materie en maak je kennis met begrippen als het Fermi-oppervlak, supergeleiders, fononen en andere vormen van collectieve excitaties.

Deze les behandelt de fysica van gassen en vloeistoffen, de grondbeginselen van de thermodynamica tot en met een inleiding tot verschillende verdelingen zoals Maxwelliaanse, Fermi-Dirac en Bose-Einstein.

Voortbouwend op wat je in jaar 2 leerde, breidt deze les je begrip van de kwantummechanica uit door de invoering van geavanceerde begrippen als tijdonafhankelijke perturbatietheorie en elektromagnetisme door het golfachtige karakter van elektromagnetisme te onderzoeken zoals voorspeld door Maxwell's vergelijkingen.

Jaar 4

Het doel van deze klas is je te helpen je te ontwikkelen als een onderzoekende onafhankelijke natuurkundige door een project te ondernemen onder begeleiding van een medewerker van de afdeling.

Jaar 5

Je maakt kennis met de processen die gepaard gaan met het aanvragen van onderzoeksfondsen en het beoordelen van voorstellen voor onderzoeksfinanciering, samen met elementen van de ethiek van onderzoek.

Dit is het MPhys Project. Het is ontworpen als vervolg op het BSc project dat je in jaar 4 ondernam en zal je helpen je verder te ontwikkelen als een onafhankelijke leerling.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Physics MPhys aan de University of Strathclyde

25% Beroepen in de informatietechnologie
20% Ingenieurs
15% Onderwijzende beroepen
5% Administratieve beroepen
5% Bedienden van processen, installaties en machines
5% Elementaire beroepen
5% Natuur- en maatschappijwetenschappers
5% Financiële beroepen
5% Geassocieerde vakmensen in wetenschap, techniek en technologie

Cijfers & studietijd

Beoordelingsmethoden

Verdeling van de studietijdToelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

Natuurkunde B, Wiskunde B.

met Gesorteerde Eenheid op A en ga naar de Zomerschool en slaag voor Natuurkunde en Wiskunde waar nodig.

Minimum vereiste voor Hogere Natuurkunde B, Wiskunde B. Hogere Natuurkunde en Wiskunde voor gevorderden aanbevolen.

Natuurkunde HL5, Wiskunde HL5.

inclusief Natuurkunde en Wiskunde, bij voorkeur beide op H2

Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Physics, MPhys.

Kosten

Collegegeld Natuurkunde MPhys

EU £21150 Jaar 1
Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Schotland £1820 Jaar 1
Internationaal £21150 Jaar 1
Ierland £21150 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Undergraduate studenten die in Schotland wonen, krijgen hun collegegeld meestal betaald door het Student Awards Agency Scotland SAAS. Als je al eerder aan een universiteit of hogeschool hebt gestudeerd of als je niet zeker weet of je in aanmerking komt, neem dan contact op met SAAS om na te gaan of je in aanmerking komt voor betaling van je collegegeld. SAAS betaalt je collegegeld rechtstreeks aan Strathclyde.

De meeste undergraduate studenten uit de rest van het VK Engeland, Wales en Noord-Ierland krijgen een gratis jaar collegegeld, omdat, bij ongewijzigd beleid ten aanzien van het collegegeld voor de rest van het VK, het totale bedrag dat undergraduate studenten moeten betalen afgetopt wordt. Voor studenten die de volgende sessie met hun studie beginnen, is dit gemaximeerd op £27.750 met uitzondering van de MPharm en de Integrated Masters opleidingen; MPharm studenten betalen £9.250 voor elk van de vier jaren. Studenten die geïntegreerde masteropleidingen volgen betalen een extra bedrag van £9.250 voor het masterjaar, met uitzondering van degenen die een industriële stage van een heel jaar volgen, waarvoor een afzonderlijke stagevergoeding geldt.

De Universiteit van Strathclyde biedt een groot aantal beurzen en studiebeurzen aan. Voor meer informatie kun je de volgende pagina raadplegen: https://www.strath.ac.uk/studywithus/scholarships/.

Meer informatie over collegegeld, bijkomende kosten en financiering voor dit programma vind je in de rubriek "Vergoedingen en financiering" op de programma-website.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van University of Strathclyde in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van University of Strathclyde in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Natuurwetenschappen

  • #3 
  • #40 
  Exacte Wetenschappen
  URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
  [Gepubliceerd 06 juni, 2020]
  • #10 
  • #277 
  Exacte Wetenschappen
  URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
  [Gepubliceerd 06 juni, 2020]
  • #8 
  • #401 
  Exacte Wetenschappen
  THE World University Rankings by Subject
  [Gepubliceerd 26 oktober, 2022]
  • #16 
  • #465 
  Exacte Wetenschappen
  URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
  [Gepubliceerd 06 juni, 2020]
  • #7 
  • #34 
  Fysica
  The Guardian University League Tables by Subject
  [Gepubliceerd 24 september, 2022]
  • #4 
  • #201 
  Fysica
  ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
  [Gepubliceerd 26 mei, 2021]
  • #3 
  • #301 
  Fysica
  NTU by Subject
  [Gepubliceerd 20 oktober, 2021]
  • #4 
  • #27 
  Fysica & astronomie
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 13 juni, 2022]
  • #4 
  • #251 
  Fysica & astronomie
  QS World University Rankings By Subject
  [Gepubliceerd 20 april, 2022]

Bekijk alle 47 rankings van University of Strathclyde

Over University of Strathclyde

De Universiteit van Strathclyde is een vooraanstaande onderzoeksonderwijsinstelling in de stad Glasgow, Schotland. Onderscheidingen en lofbetuigingen zijn nooit ver van hun naam verwijderd: de universiteit is meerdere malen uitgeroepen tot universiteit van het jaar door Times Higher Education, en is de op drie na beste in het Verenigd Koninkrijk wat studenttevredenheid betreft. De stad zelf staat bekend om de vriendelijke en humoristische inwoners, maar ook om de diverse en internationale studentenpopulatie.

 • Settling into UK Life | University of Strathclyde International Study Centre
 • Shreya’s journey from India to Strathclyde
 • "Glasgow is lovely": Neha Jadhav
 • Useful tips for International Students coming to Strathclyde
 • It’s the first time outside India for me | University of Strathclyde International Study Centre
 • Hear from some of our Nigerian students.
 • Why join our Faculty of Engineering through an articulation programme?

Waar wordt dit programma onderwezen

John Anderson Campus
map marker Toon op kaart
University of Strathclyde
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Aberystwyth University 90% 5% 15% £16300 115 Aberystwyth On campus Voltijd
University of Southampton 75% 5% 10% £19500 179 Southampton On campus Voltijd
University College London 77% 7% 3% £28500 185 London On campus Voltijd
The University of York 83% 10% 3% £24000 153 York On campus Voltijd
University of Exeter 88% 0% 10% £25000 189 Exeter On campus Voltijd
University of Exeter 88% 0% 10% £25000 189 Exeter On campus Voltijd
Imperial College of Science 55% 0% 1% £36200 202 London On campus Voltijd
University of Hull 94% 15% 0% £17550 112 Hull On campus Voltijd
The University of Nottingham 79% 10% 10% £23000 197 Nottingham On campus Voltijd
Imperial College of Science 55% 10% 10% £36200 198 London On campus Voltijd