Bachelors & master opleidingen Nederlandse Studies in Londen (Dutch studies)

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
University College London 77% 5% 2% £23300 170 London On campus Voltijd
University College London 77% 5% 2% £23300 170 London On campus Voltijd
University College London 76% 5% 10% £23300 164 London On campus Voltijd
University College London 76% 5% 10% £23300 173 London On campus Voltijd
University College London 76% 5% 10% £23300 164 London On campus Voltijd
University College London 76% 0% 5% £23300 152 London On campus Voltijd
University College London 76% 5% 10% £23300 171 London On campus Voltijd
University College London 77% 5% 10% £23300 167 London On campus Voltijd
University College London 76% 5% 10% £21260 164 London On campus Voltijd
University College London 76% 5% 10% £21260 171 London On campus Voltijd
University College London 77% 5% 10% £21260 163 London On campus Voltijd
University College London 79% 5% 10% £23300 163 London On campus Voltijd
University College London 76% 5% 10% £21260 164 London On campus Voltijd
University College London 76% 5% 10% £23300 164 London On campus Voltijd
University College London 79% 5% 10% £23300 163 London On campus Voltijd
University College London 76% 5% 10% £23300 164 London On campus Voltijd
University College London 76% 5% 10% £23300 164 London On campus Voltijd
University College London 76% 5% 10% £21260 166 London On campus Voltijd
University College London 76% 5% 10% £23300 166 London On campus Voltijd
University College London 79% 5% 10% £23300 163 London On campus Voltijd
University College London 76% 5% 10% £23300 166 London On campus Voltijd
University College London 76% 5% 10% £23300 166 London On campus Voltijd
University College London 76% 5% 10% £23300 158 London On campus Voltijd
University College London 79% 5% 10% £23300 163 London On campus Voltijd
Verwante onderwerpen - degree programma's in Londen:

Banen & carrièreperspectieven

Carrièreperspectieven voor Nederlandse Studies

15 maanden na het afstuderen werd de afgestudeerden van dit vak gevraagd naar hun huidige werkomstandigheden, wat zij doen en of hun activiteiten en vooruitzichten rechtstreeks verband houden met hun studie.

Huidige banen

Onder de afgestudeerden van Nederlandse Studies die aangaven te werken, geeft het onderstaande percentage het aantal afgestudeerden weer dat het "eens" of "zeer eens" is met de stellingen over hun baan.

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Specialisaties binnen Nederlandse Studies

  • Nederlandse taalkunde
  • Historische Nederlandse Letterkunde
  • Moderne Nederlandse letterkunde
  • Spraakcommunicatie, argumentatietheorie en retorica

Vaardigheden die afgestudeerden nuttig achten voor hun werk in Nederlandse Studies

  • Taalvaardigheden
  • Onderzoeks- en analytische vaardigheden
  • Communicatievaardigheden
  • sociale en interculturele vaardigheden
  • Het vermogen om uitdagende onderwerpen te leren en te begrijpen
  • het vermogen om bronnen kritisch te evalueren om argumenten te helpen formuleren

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Van de afgestudeerden van Nederlandse Studies waarvan aangegeven is dat ze werken, geeft het onderstaande percentage het aantal hooggekwalificeerde vs. niet-hooggekwalificeerde banen weer (Unistats).

% Geschoolde banen

Toelatingsvoorwaarden

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor Nederlandse Studies

Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Nederlandse Studies.

FAQ

Het mediane salaris van afgestudeerden van Nederlandse Studies was £23000 15 maanden na het afstuderen, £24368 3 jaar na het afstuderen en £27780 5 jaar na het afstuderen.

De opleiding Nederlands en Roemeens aan de University College London kreeg de hoogste waardering van alle afgestudeerden in de National Student Survey year, met een waardering van 79 op 100 onder 65 respondenten.